Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Histydyna

Indeks Histydyna

Histydyna (łac. Histidinum; His, H) – organiczny związek chemiczny, jeden z 20 aminokwasów białkowych.

52 kontakty: Adenina, Aminokwasy białkowe, Anhydraza węglanowa, Aromatyczność, Azot, Żelazo, Białka, Chymotrypsyna, Cynk, Cysteina, Cytozyna, Dekarboksylacja, Enaminy, Enzymy, Etanol, Eter dietylowy, Fosforan pirydoksalu, Grupa aminowa, Grupa karboksylowa, Grupy prostetyczne, Hem (biochemia), Hemoglobina, Histamina, Imidazol, Iminy, Izomery, Jon wodorowy, Karboksypeptydaza, Kation, Kodon, Konfiguracja D i L, Kwas asparaginowy, Metale, Metaloproteiny, Methemoglobina, Miejsce aktywne, Mieszanina racemiczna, Nukleofil, Papaina, PK (chemia), Proteazy cysteinowe, Seryna, Tautomeria, Tlen, Tlenek węgla, Translacja (genetyka), Trypsyna, Uracyl, Utlenianie, Wiązanie koordynacyjne, ..., Zasady azotowe, Związki organiczne. Rozwiń indeks (2 jeszcze) »

Adenina

Adenina, 6-aminopuryna – organiczny związek chemiczny z grupy puryn, jedna z pięciu zasad azotowych, wchodzących w skład podstawowych nukleotydów kwasów nukleinowych (DNA i RNA).

Nowy!!: Histydyna i Adenina · Zobacz więcej »

Aminokwasy białkowe

projekcji Fischera Aminokwasy białkowe – aminokwasy wchodzące w skład białek, łączące się z sobą wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Histydyna i Aminokwasy białkowe · Zobacz więcej »

Anhydraza węglanowa

centrum aktywnego grupę OH (biało-czerwona) Anhydrazy węglanowe (dehydratazy węglanowe; CA, z ang. carbonic anhydrases; EC 4.2.1.1) – konwergiczna grupa enzymów o masach cząsteczkowych 28–30 kDa, katalizujących odwracalną reakcję powstawania jonu wodorowęglanowego z wody i dwutlenku węgla.

Nowy!!: Histydyna i Anhydraza węglanowa · Zobacz więcej »

Aromatyczność

Zdelokalizowane elektrony π tworzą chmurę elektronową wewnątrz cząsteczki benzenu Aromatyczność – zjawisko występowania sprzężonego cyklicznego układu wiązań podwójnych, wykazujących efekt delokalizacji elektronów π. Ilościowa ocena stopnia aromatyczności określana jest przez wartość energii rezonansowej.

Nowy!!: Histydyna i Aromatyczność · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Histydyna i Azot · Zobacz więcej »

Żelazo

Żelazo (Fe) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26, metal z VIII grupy pobocznej układu okresowego, należący do grupy metali przejściowych.

Nowy!!: Histydyna i Żelazo · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Histydyna i Białka · Zobacz więcej »

Chymotrypsyna

Chymotrypsynogen B1 Chymotrypsyna (EC 3.4.21.1) – proteolityczny enzym trawienny, produkowany przez trzustkę (jako proenzym chymotrypsynogen) i wchodzący w skład soku trzustkowego.

Nowy!!: Histydyna i Chymotrypsyna · Zobacz więcej »

Cynk

Cynk (Zn) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z grupy cynkowców w układzie okresowym (grupa 12).

Nowy!!: Histydyna i Cynk · Zobacz więcej »

Cysteina

Cysteina (skrót: Cys lub C) – organiczny związek chemiczny z grupy endogennych aminokwasów kodowanych, wchodzi w skład wielu białek.

Nowy!!: Histydyna i Cysteina · Zobacz więcej »

Cytozyna

Cytozyna (skróty: Cyt, C) – organiczny związek chemiczny, jedna z zasad pirymidynowych występujących w DNA i RNA jako element nukleozydów (deoksycytydyny i cytydyny).

Nowy!!: Histydyna i Cytozyna · Zobacz więcej »

Dekarboksylacja

Dekarboksylacja (inaczej dekarboksylowanie) – reakcja chemiczna, w której dochodzi do usunięcia grupy karboksylowej z kwasów karboksylowych lub ich soli i estrów.

Nowy!!: Histydyna i Dekarboksylacja · Zobacz więcej »

Enaminy

Enaminy – aminy, w których grupa aminowa (NR/3; R.

Nowy!!: Histydyna i Enaminy · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Histydyna i Enzymy · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Histydyna i Etanol · Zobacz więcej »

Eter dietylowy

Eter dietylowy (pot. eter etylowy, eter) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu.

Nowy!!: Histydyna i Eter dietylowy · Zobacz więcej »

Fosforan pirydoksalu

Fosforan pirydoksalu – organiczny związek chemiczny, aktywna forma witaminy B6.

Nowy!!: Histydyna i Fosforan pirydoksalu · Zobacz więcej »

Grupa aminowa

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin.

Nowy!!: Histydyna i Grupa aminowa · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Histydyna i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Grupy prostetyczne

centrum aktywnego Grupy prostetyczne – niebiałkowe składniki białek (np. enzymów) niezbędne dla ich aktywności, rodzaj kofaktorów.

Nowy!!: Histydyna i Grupy prostetyczne · Zobacz więcej »

Hem (biochemia)

Hem B Delokalizacja wiązań w cząsteczce hemu B model czaszowy) model pręcikowo-kulkowy) Hem, żelazoporfiryna – grupa prostetyczna wielu enzymów, występująca między innymi w hemoglobinie, mioglobinie oraz cytochromach.

Nowy!!: Histydyna i Hem (biochemia) · Zobacz więcej »

Hemoglobina

Wizualizacja cząsteczki hemoglobiny. Cztery zasocjowane podjednostki, z których każda zawiera cząsteczkę hemu (zaznaczoną na zielono). Nie pokazano grup bocznych aminokwasów, a tylko konformację łańcuchów peptydowych – tzw. model wstęgowy Miejsce i odsetek syntezy łańcuchów hemoglobiny w życiu pre- i postnatalnym Krzywa wysycenia hemoglobiny w zależności od ciśnienia cząstkowego tlenu. Porównanie krzywych saturacji Mioglobiny(Mb) z Hemoglobiną (HbA), Hemoglobiną płodową Hemoglobina, oznaczana też skrótami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego zasadniczą funkcją jest transportowanie tlenu – przyłączanie go w płucach i uwalnianie w tkankach.

Nowy!!: Histydyna i Hemoglobina · Zobacz więcej »

Histamina

Histamina (β-imidazolyloetyloamina) – organiczny związek chemiczny, heterocykliczna amina będąca pochodną imidazolu zawierającą boczny łańcuch etyloaminowy.

Nowy!!: Histydyna i Histamina · Zobacz więcej »

Imidazol

Imidazol – heterocykliczny związek chemiczny o charakterze aromatycznym.

Nowy!!: Histydyna i Imidazol · Zobacz więcej »

Iminy

Wzór ogólny iminy Iminy – organiczne związki chemiczne zawierające ugrupowanie iminowe, C.

Nowy!!: Histydyna i Iminy · Zobacz więcej »

Izomery

Izomery (gr. isos – równy, meros – część) – związki chemiczne o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych, różniące się między sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni.

Nowy!!: Histydyna i Izomery · Zobacz więcej »

Jon wodorowy

Jon wodorowy – kation (jon dodatni) utworzony z atomu wodoru, poprzez oderwanie jego jednego elektronu.

Nowy!!: Histydyna i Jon wodorowy · Zobacz więcej »

Karboksypeptydaza

Karboksypeptydaza - enzym trawienny, egzopeptydaza, metaloproteina – zawiera jon cynku w miejscu aktywnym.

Nowy!!: Histydyna i Karboksypeptydaza · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Histydyna i Kation · Zobacz więcej »

Kodon

Tabela kodonów Kodon (triplet) – jednostka w sekwencji mRNA składająca się z trzech nukleotydów kodujących określony aminokwas.

Nowy!!: Histydyna i Kodon · Zobacz więcej »

Konfiguracja D i L

Aldehyd D-glicerynowy Konfiguracja D i L (konfiguracja względna) – sposób określania i nazywania izomerów optycznych związków chemicznych poprzez analizę korelacyjną względem aldehydu glicerynowego.

Nowy!!: Histydyna i Konfiguracja D i L · Zobacz więcej »

Kwas asparaginowy

Kwas asparaginowy (łac. Acidum asparticum; skróty: Asp lub D; skróty „Asx” lub „B” oznaczają „kwas asparaginowy lub asparagina”, czyli Asx.

Nowy!!: Histydyna i Kwas asparaginowy · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Histydyna i Metale · Zobacz więcej »

Metaloproteiny

Metaloproteiny – białka złożone (proteidy).

Nowy!!: Histydyna i Metaloproteiny · Zobacz więcej »

Methemoglobina

Methemoglobina, MetHb – utleniona hemoglobina powstała w wyniku nieodwracalnej reakcji przyłączania tlenu, co związane jest ze zmianą stopnia utlenienia żelaza wchodzącego w skład hemoglobiny z II na III.

Nowy!!: Histydyna i Methemoglobina · Zobacz więcej »

Miejsce aktywne

Miejsce aktywne, centrum aktywne, centrum katalityczne – część cząsteczki, która jest bezpośrednio zaangażowana w reakcji chemicznej.

Nowy!!: Histydyna i Miejsce aktywne · Zobacz więcej »

Mieszanina racemiczna

Mieszanina racemiczna, racemat (rac) – równomolowa mieszanina pary enancjomerów danego związku chemicznego.

Nowy!!: Histydyna i Mieszanina racemiczna · Zobacz więcej »

Nukleofil

Nukleofil – cząsteczka lub grupa, w której występuje nadmiar elektronów i w odpowiednich warunkach może być ich donorem.

Nowy!!: Histydyna i Nukleofil · Zobacz więcej »

Papaina

Papaina (EC 3.4.22.2) – enzym z podklasy proteaz o niskiej specyficzności substratowej (proteoliza zachodzi niezależnie od tego jakie aminokwasy sąsiadują z wiązaniem peptydowym) otrzymywany z mleczka zielonych owoców i liści melonowca właściwego.

Nowy!!: Histydyna i Papaina · Zobacz więcej »

PK (chemia)

pK to minus logarytm dziesiętny ze stałej równowagi K odwracalnych reakcji chemicznych.

Nowy!!: Histydyna i PK (chemia) · Zobacz więcej »

Proteazy cysteinowe

300px Proteazy cysteinowe (proteazy tiolowe) – grupa proteaz zawierająca w centrum aktywnym grupę tiolową (−SH) cysteiny.

Nowy!!: Histydyna i Proteazy cysteinowe · Zobacz więcej »

Seryna

Seryna (kwas α-amino-β-hydroksypropionowy, skróty: Ser lub S) – organiczny związek chemiczny, endogenny aminokwas kodowany (białkowy), wchodzi w skład białek, takich, jak np.

Nowy!!: Histydyna i Seryna · Zobacz więcej »

Tautomeria

Tautomeria (zwana też dawniej desmotropią) – rodzaj przemiany izomerycznej, w której dany związek chemiczny występuje w dwóch formach (zwanych tautomerami) zawierających tę samą liczbę tych samych atomów w cząsteczce, ale inaczej z sobą połączonych, zgodnie z ogólnym schematem: Niektóre tautomery mogą przechodzić jedne w drugie na skutek spontanicznej reakcji wewnątrzcząsteczkowej bez jakiegokolwiek udziału innych cząsteczek.

Nowy!!: Histydyna i Tautomeria · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Histydyna i Tlen · Zobacz więcej »

Tlenek węgla

Tlenek węgla (potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Histydyna i Tlenek węgla · Zobacz więcej »

Translacja (genetyka)

Schemat translacji Schemat przebiegu etapu elongacji Translacja (łac. translatio, tłumaczenie) – w biologii molekularnej proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA.

Nowy!!: Histydyna i Translacja (genetyka) · Zobacz więcej »

Trypsyna

Struktura trypsyny Trypsyna (EC 3.4.21.4) – enzym trawienny wytwarzany przez część zewnątrzwydzielniczą trzustki.

Nowy!!: Histydyna i Trypsyna · Zobacz więcej »

Uracyl

Uracyl (z łac. urina.

Nowy!!: Histydyna i Uracyl · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Histydyna i Utlenianie · Zobacz więcej »

Wiązanie koordynacyjne

Wiązanie koordynacyjne (donorowo-akceptorowe) – rodzaj kowalencyjnego wiązania chemicznego, którego istotą jest uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami, przy czym oba te elektrony formalnie pochodzą od jednego atomu.

Nowy!!: Histydyna i Wiązanie koordynacyjne · Zobacz więcej »

Zasady azotowe

Zasady azotowe – związki chemiczne, które posiadają w swoim składzie azot i jednocześnie wykazują własności zasadowe.

Nowy!!: Histydyna i Zasady azotowe · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Histydyna i Związki organiczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »