Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Izomeria konstytucyjna

Indeks Izomeria konstytucyjna

Izomeria konstytucyjna – rodzaj izomerii cząsteczek chemicznych mających tę samą liczbę tych samych atomów, między którymi występuje jednak inny układ wiązań chemicznych.

18 kontakty: Atom, Butan, Buten, Cząsteczka, Grupa funkcyjna, Izomeria, Izomeria konfiguracyjna, Izopropanol, Konstytucja (chemia), Kwas masłowy, Metameria (chemia), Octan etylu, Propanol, Symbolika chemiczna, Tautomeria, Temperatura wrzenia, Węglowodory, Wiązanie wielokrotne.

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Atom · Zobacz więcej »

Butan

Butan, – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nasyconych, czwarty homolog w szeregu homologicznym alkanów.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Butan · Zobacz więcej »

Buten

Buten (butylen) – węglowodór nienasycony z grupy alkenów (z jednym wiązaniem podwójnym) o wzorze sumarycznym.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Buten · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Izomeria

Izomeria – zjawisko istnienia różnic w budowie cząsteczek o takim samym składzie atomowym.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Izomeria · Zobacz więcej »

Izomeria konfiguracyjna

Izomeria konfiguracyjna – występowanie dwóch lub więcej cząsteczek o tej samej liczbie i rodzaju atomów, między którymi występują dokładnie te same wiązania chemiczne, różniących się natomiast układem atomów w przestrzeni.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Izomeria konfiguracyjna · Zobacz więcej »

Izopropanol

Izopropanol (propan-2-ol, alkohol izopropylowy) – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi alifatycznych.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Izopropanol · Zobacz więcej »

Konstytucja (chemia)

Konstytucja cząsteczek chemicznych jest definiowana przez liczbę i rodzaj atomów oraz liczbę i rodzaj wiązań chemicznych, które je z sobą łączą.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Konstytucja (chemia) · Zobacz więcej »

Kwas masłowy

Kwas masłowy (kwas butanowy) – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Kwas masłowy · Zobacz więcej »

Metameria (chemia)

Metameria – rodzaj izomerii strukturalnej, zjawisko występowania cząsteczek o tej samej liczbie tych samych atomów (identyczny skład chemiczny), różniących się jednak typem grup funkcyjnych bądź położeniem wiązania wielokrotnego, np..

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Metameria (chemia) · Zobacz więcej »

Octan etylu

Octan etylu, – organiczny związek chemiczny z grupy octanów, ester kwasu octowego i etanolu.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Octan etylu · Zobacz więcej »

Propanol

Propanol, alkohol propylowy, C3H7OH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi z trzema atomami węgla w cząsteczce.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Propanol · Zobacz więcej »

Symbolika chemiczna

Chemia posługuje się specyficzną symboliką do opisu cząsteczek i reakcji chemicznych.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Symbolika chemiczna · Zobacz więcej »

Tautomeria

Tautomeria (zwana też dawniej desmotropią) – rodzaj przemiany izomerycznej, w której dany związek chemiczny występuje w dwóch formach (zwanych tautomerami) zawierających tę samą liczbę tych samych atomów w cząsteczce, ale inaczej z sobą połączonych, zgodnie z ogólnym schematem: Niektóre tautomery mogą przechodzić jedne w drugie na skutek spontanicznej reakcji wewnątrzcząsteczkowej bez jakiegokolwiek udziału innych cząsteczek.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Tautomeria · Zobacz więcej »

Temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy (dana substancja wrze).

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Temperatura wrzenia · Zobacz więcej »

Węglowodory

etylen, benzen, cykloheksan, heksan (kolor szary – atomy węgla, kolor biały – atomy wodoru) Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Węglowodory · Zobacz więcej »

Wiązanie wielokrotne

Wiązanie wielokrotne – wiązanie chemiczne między dwoma atomami, w którym bierze udział więcej niż jedna para elektronowa.

Nowy!!: Izomeria konstytucyjna i Wiązanie wielokrotne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Izomeria miejsca, Izomeria strukturalna.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »