Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Jądro komórkowe

Indeks Jądro komórkowe

DNA jest skupione i gotowe do podziału. Jądra komórkowe leukocytów człowieka, wybarwione za pomocą barwnika DAPI. cytozol12. lizosom Jądro komórkowe, nukleus – otoczone podwójną błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np.

93 kontakty: Aktyna jądrowa, Aparat Golgiego, Błona jądrowa, Błona komórkowa, Białka, Białka fibrylarne, Białka transportowe, Centromer, Centrosom, Choroby autoimmunologiczne, Chromatyna, Chromosom, Cykl komórkowy, Cytoplazma, DAPI, Dimery, Drożdże, Dyfuzja, Ekspresja genu, Erytrocyt, Euchromatyna, Eukarionty, Fenotyp, Filament pośredni, Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ, Gen, Genom, Helisa alfa, Hepatocyt, Heterochromatyna, Histony, Hoechst (barwnik), Hormony steroidowe, Interfaza, Intron, Jąderko, Język angielski, Jednostka masy atomowej, Jon, Kariotyp, Komórka, Kręgowce, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwasy nukleinowe, Kwasy rybonukleinowe, Laminy, Lizosom, Małpy człekokształtne, Makromolekuła, Materiał genetyczny, ..., Mikrometr, Mikroskop elektronowy, Mikroskop fluorescencyjny, Mikrotubula, Mitochondrium, Mitoza, Monomery, MRNA, Mutacja genowa, Nanometr, Nukleoplazma, Nukleosom, Organellum, Organizator jąderka, Osteoklast, Pęcherzyk, Plastyd, Podwójna helisa, Podział komórki, Por jądrowy, Progeria, Protoplazma, Przeciwciała przeciwjądrowe, Przeciwciało, Przedjądrze, Receptory jądrowe, Replikacja DNA, RRNA, Rybosom, Siateczka śródplazmatyczna, Siateczka śródplazmatyczna szorstka, SnoRNA, Ssaki, Stwardnienie rozsiane, Telomer (genetyka), Tetramery, Toczeń rumieniowaty układowy, Transkrypcja (genetyka), Translacja (genetyka), Transport aktywny, Układ odpornościowy, Wakuola, Zwierzęta. Rozwiń indeks (43 jeszcze) »

Aktyna jądrowa

Aktyna jądrowa – aktyna znajdująca się w jądrze komórkowym.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Aktyna jądrowa · Zobacz więcej »

Aparat Golgiego

Mikrofotografia aparatu Golgiego widocznego jako stos półkolistych czarnych pierścieni w dolnej części obrazu. Liczne koliste pęcherzyki są widoczne w pobliżu organellum gładka siateczka śródplazmatyczna (sER), '''5.''' rybosom na rER, '''6.''' białka transportowane, '''7.''' pęcherzyk transportowy, '''8.''' aparat Golgiego, '''9.''' biegun cis aparatu Golgiego, '''10.''' biegun trans aparatu Golgiego, '''11.''' cysterna aparatu Golgiego Aparat Golgiego – organellum występujące powszechnie w komórkach eukariotycznych, służące chemicznym modyfikacjom wytwarzanych przez komórkę substancji, ich sortowaniu oraz dystrybucji w obrębie komórki.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Aparat Golgiego · Zobacz więcej »

Błona jądrowa

jądra komórkowego: 1a - zewnętrzna błona jądrowa, 1b - wewnętrzna błona jądrowa Błona jądrowa, otoczka jądrowa, kariolemma (caryotheca, caryolemma, nucleomembrana) - podwójna błona białkowo-lipidowa odgraniczająca wnętrze jądra komórkowego od cytoplazmy.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Błona jądrowa · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Białka · Zobacz więcej »

Białka fibrylarne

80px Białka fibrylarne (białka włókniste, włókienkowe lub włókiennikowe, skleroproteiny, skleroproteidy, albuminoidy) - białka proste o strukturze włókienkowej stanowiące podstawowy materiał budulcowy organizmów zwierzęcych.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Białka fibrylarne · Zobacz więcej »

Białka transportowe

Białka transportowe – grupa białek odpowiedzialnych za transport cząsteczek i jonów poprzez błony biologiczne.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Białka transportowe · Zobacz więcej »

Centromer

Centromer (gr. kéntron) lub przewężenie pierwotne chromosomu – element chromosomu dzielący go na dwa ramiona.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Centromer · Zobacz więcej »

Centrosom

interfazy. Centrosom (łac. centrum ‘środek’, gr. sṓma ‘ciało’), śródciałko, ciałko środkowe – niewielka, wyspecjalizowana struktura występująca w pobliżu jądra komórkowego zwierząt i plechowców (roślin niższych).

Nowy!!: Jądro komórkowe i Centrosom · Zobacz więcej »

Choroby autoimmunologiczne

Choroby autoimmunologiczne, choroby autoimmunizacyjne – grupa chorób, w których układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu niszczy własne komórki i tkanki.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Choroby autoimmunologiczne · Zobacz więcej »

Chromatyna

metafazie. Chromatyna (chromatinum) – włóknista substancja występująca w jądrze komórkowym, zbudowana z DNA, histonów i niehistonowych białek.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Chromatyna · Zobacz więcej »

Chromosom

Chromosom submetacentryczny: 1 – chromatyda 2 – centromer – miejsce złączenia dwóch chromatyd 3 – ramię krótkie 4 – ramię długie Kolejne stopnie upakowania materiału genetycznego Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Chromosom · Zobacz więcej »

Cykl komórkowy

Cykl komórkowy, cykl podziału komórki – seria zdarzeń, które zachodzą w komórce eukariotycznej, prowadząc do jej podziału.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Cykl komórkowy · Zobacz więcej »

Cytoplazma

białek i większych struktur. Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Cytoplazma · Zobacz więcej »

DAPI

DAPI (4',6-diamidyno-2-fenyloindol) – organiczny związek chemiczny, aromatyczna, heterocykliczna amina stosowana jako barwnik fluorescencyjny silnie wiążący się do DNA (dwuniciowego) na zasadzie interkalacji.

Nowy!!: Jądro komórkowe i DAPI · Zobacz więcej »

Dimery

Dimery – najprostsze oligomery.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Dimery · Zobacz więcej »

Drożdże

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono. Nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty. Drożdże (Saccharomyces Meyen) – rodzaj jednokomórkowych grzybów z rodziny drożdżakowatych (Saccharomycetaceae).

Nowy!!: Jądro komórkowe i Drożdże · Zobacz więcej »

Dyfuzja

Schematyczna reprezentacja procesu mieszania dwóch substancji na drodze dyfuzji (droga „cząsteczki śledzonej”) Dyfuzja ukierunkowana w skali makro jako efekt chaotycznego ruchu pojedynczych cząsteczek Model dyfuzji w sieci krystalicznej Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w każdym ośrodku (o temperaturze T > 0 K) (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym, itd.), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Dyfuzja · Zobacz więcej »

Ekspresja genu

Ekspresja genu (ang. gene expression) – proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Ekspresja genu · Zobacz więcej »

Erytrocyt

osmotycznej na krwinkę czerwoną. SEM). pingwina białobrewego. Strzałkami zaznaczono nieprawidłowo rozwinięte, pozbawione jąder krwinki. Erytrocyt (gr. erythros czerwony + kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Erytrocyt · Zobacz więcej »

Euchromatyna

Euchromatyna to rozluźniona forma chromatyny.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Euchromatyna · Zobacz więcej »

Eukarionty

Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariontów.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Eukarionty · Zobacz więcej »

Fenotyp

Fenotyp (gr. phainomai – przejawiać; typos – wzór, norma) – zespół cech organizmu, włączając w to nie tylko morfologię, lecz również np.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Fenotyp · Zobacz więcej »

Filament pośredni

Filamenty pośrednie (ang. intermediate filaments) – grupa białek włókienkowych (średnica 10 nm) stanowiących jeden z głównych komponentów cytoszkieletu komórkowego oprócz mikrotubul (średnica 24 nm) i mikrofilamentów aktynowych bądź miozynowych (średnica odpowiednio 7 i 15 nm).

Nowy!!: Jądro komórkowe i Filament pośredni · Zobacz więcej »

Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ

Interfazowe jądro limfocytu wybarwione DAPI z sygnałami fluorescencyjnymi z chromosomu 13 (zielony, sonda znakowana fluoresceiną) i 21 (czerwony, rodamina jako znacznik fluorescencyjny) metafazowej pozytywnej pod względem rearanżacji bcr/abl zobrazowane metodą FISH Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ, FISH (od ang. fluorescent in situ hybridization) – technika cytogenetyczna służąca do wykrywania w materiale genetycznym określonej sekwencji DNA za pomocą fluorescencyjnych sond DNA.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ · Zobacz więcej »

Gen

Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – pojęcie teoretyczne stosowane w wielu działach biologii oraz innych dziedzinach wiedzy.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Gen · Zobacz więcej »

Genom

Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Genom · Zobacz więcej »

Helisa alfa

Boczny widok na α helisę Helisa alfa – struktura drugorzędowa białka (tak jak i harmonijka beta), stabilizowana przez wiązania wodorowe.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Helisa alfa · Zobacz więcej »

Hepatocyt

Hepatocyt, komórka wątrobowa – wieloboczna komórka, stanowiąca podstawowy element strukturalny miąższu wątroby.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Hepatocyt · Zobacz więcej »

Heterochromatyna

Schemat jądra komórkowego, zaznaczono heterochromatynę Heterochromatyna jest częścią chromatyny w jądrze interfazowym, w której nić DNA jest szczególnie mocno upakowana.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Heterochromatyna · Zobacz więcej »

Histony

Histony – zasadowe białka wchodzące w skład chromatyny, neutralizujące i wiążące kwas deoksyrybonukleinowy.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Histony · Zobacz więcej »

Hoechst (barwnik)

jąder komórkowych wybarwionych '''Hoechst 33258''' Hoechst – grupa barwników fluorescencyjnych zawierających układ bis-benzimidazolowy, wybarwiających DNA poprzez przyłączenie się w małym rowku helisy DNA.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Hoechst (barwnik) · Zobacz więcej »

Hormony steroidowe

Hormony steroidowe, hormony sterydowe – grupa hormonów o różnorodnych funkcjach biologicznych, których cechą wspólną jest szkielet steroidowy.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Hormony steroidowe · Zobacz więcej »

Interfaza

Cykl życiowy komórki Mitoza Interfaza – najdłuższa faza życia komórki, należąca do cyklu komórkowego.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Interfaza · Zobacz więcej »

Intron

prokariotycznej (bakteryjnej) Intron, sekwencja niekodująca − część sekwencji genu, która nie koduje sekwencji polipeptydu, a jedynie rozdziela kodujące eksony.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Intron · Zobacz więcej »

Jąderko

pory jądrowe Jąderko – ultraelement jądra komórkowego odpowiedzialny za syntezę RNA, głównie rRNA.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Jąderko · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Język angielski · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Jon · Zobacz więcej »

Kariotyp

Kariogram mężczyzny uzyskany w wyniku barwienia metodą Giemsa (zestaw chromosomów jest tutaj zestawem diploidalnym) Kariotyp – kompletny zestaw chromosomów komórki somatycznej organizmu.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Kariotyp · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Jądro komórkowe i Komórka · Zobacz więcej »

Kręgowce

Kręgowce (Vertebrata, od łac. vertebra – kręg) – najliczniejszy podtyp strunowców (Chordata), mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Kręgowce · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwasy nukleinowe

podwójnej helisy DNA Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) – organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Kwasy nukleinowe · Zobacz więcej »

Kwasy rybonukleinowe

Porównanie RNA z DNA. RNA ma często znacznie bardziej skomplikowaną budowę Trójwymiarowa struktura tRNA Kwasy rybonukleinowe, RNA (od ang. ribonucleic acid) – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Kwasy rybonukleinowe · Zobacz więcej »

Laminy

Laminy – rodzaj białek fibrylarnych pełniących w jądrach komórkowych funkcje strukturalne i regulacyjne podczas mitozy.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Laminy · Zobacz więcej »

Lizosom

Porównanie wielkości lizosomu z innymi strukturami komórki. Lizosom – organellum wytwarzane przez aparat Golgiego, występujące licznie w komórkach eukariotycznych (typowo w komórkach zwierzęcych), natomiast nieobecne w komórkach prokariotycznych.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Lizosom · Zobacz więcej »

Małpy człekokształtne

Człekokształtne (Hominoidea) – nadrodzina naczelnych, w której skład wchodzą człowiekowate (hominidy) oraz gibonowate.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Małpy człekokształtne · Zobacz więcej »

Makromolekuła

Makromolekuła (makrocząsteczka, makrodrobina) - cząsteczka chemiczna (molekuła) złożona z więcej niż około 1000 atomów.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Makromolekuła · Zobacz więcej »

Materiał genetyczny

Materiał genetyczny – substancja chemiczna będąca fizycznym nośnikiem informacji genetycznej i dziedziczności.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Materiał genetyczny · Zobacz więcej »

Mikrometr

Mikrometr (symbol: μm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Mikrometr · Zobacz więcej »

Mikroskop elektronowy

Elektronowy mikroskop transmisyjny Mikroskop elektronowy  – mikroskop wykorzystujący do obrazowania wiązkę elektronów.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Mikroskop elektronowy · Zobacz więcej »

Mikroskop fluorescencyjny

Mikroskop (epi-)fluorescencyjny Olympus BX61, sprzężony z kamerą cyfrową. Mikroskop fluorescencyjny – mikroskop świetlny używany w badaniach substancji organicznych i nieorganicznych, którego działanie oparte jest na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, zamiast, lub razem ze zjawiskami odbicia i absorpcji światła (co jest wykorzystane w klasycznym mikroskopie optycznym).

Nowy!!: Jądro komórkowe i Mikroskop fluorescencyjny · Zobacz więcej »

Mikrotubula

Mikrotubula (microtubuli cellulares) – włóknista rurkowata sztywna struktura o średnicy 20–27 nm, powstająca w wyniku polimeryzacji białka tubuliny.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Mikrotubula · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Mitoza

Schemat mitozy Mitoza – proces podziału pośredniego jądra komórkowego, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Mitoza · Zobacz więcej »

Monomery

Monomery – cząsteczki tego samego lub kilku różnych związków chemicznych o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji, mogą powstawać różnej długości polimery.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Monomery · Zobacz więcej »

MRNA

ogona poli-A. mRNA (od ang. messenger RNA), informacyjny RNA, matrycowy RNA, przekaźnikowy RNA – rodzaj kwasu rybonukleinowego (RNA), którego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej o sekwencji poszczególnych polipeptydów z genów do aparatu translacyjnego.

Nowy!!: Jądro komórkowe i MRNA · Zobacz więcej »

Mutacja genowa

Mutacja genowa – jeden z typów mutacji; dziedziczna zmiana zachodząca w genie, na poziomie kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), gdzie następuje zamiana sekwencji nukleotydów, w wyniku której powstaje nowy allel.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Mutacja genowa · Zobacz więcej »

Nanometr

Nanometr (symbol: nm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Nanometr · Zobacz więcej »

Nukleoplazma

jądra komórkowego:1. Błona jądrowa:1a. Warstwa zewnętrzna,1b. Warstwa wewnętrzna,2. Jąderko,3. Nukleoplazma (kariolimfa, sok jądrowy),4. Chromatyna:4a. Heterochromatyna,4b. Euchromatyna,5. Rybosomy,6. Pory jądrowe. Nukleoplazma (kariolimfa, dawniej sok jądrowy) – płyn o dużej lepkości i naturze koloidu, w skład którego, oprócz wody i substancji drobnocząsteczkowych, wchodzą wielkocząsteczkowe związki organiczne (białka, kwasy nukleinowe itp.). Nukleoplazma wypełnia wnętrze jądra komórkowego i otacza jąderko, chromosomy oraz białka szkieletu jądrowego organizujące chromatynę i przytwierdzające ją do błony jądrowej.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Nukleoplazma · Zobacz więcej »

Nukleosom

nukleosom Nukleosom – jednostka strukturalna chromatyny składająca się z odcinka DNA o długości ok.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Nukleosom · Zobacz więcej »

Organellum

centriole Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Organellum · Zobacz więcej »

Organizator jąderka

Organizator jąderka (NOR z ang. nucleolus organizer region), obszar jąderkotwórczy - to fragment genomu znajdujący się w przewężeniu wtórnym niektórych chromosomów.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Organizator jąderka · Zobacz więcej »

Osteoklast

'''Osteoklast''' (obraz mikroskopowy). Widoczne liczne jądra komórkowe pośród piankowatej cytoplazmy. kwaśnej fosfatazy w hodowli komórkowej (obraz mikroskopowy). Osteoklasty, komórki kościogubne – wielojądrzaste komórki zwierzęce mające zdolność rozpuszczania i resorpcji tkanki kostnej.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Osteoklast · Zobacz więcej »

Pęcherzyk

Pęcherzyki wydzielnicze wyizolowane z drożdży piekarniczych i zwizualizowanych za pomocą mikroskopii elektronowej. Czarny pasek odpowiada długości 1000 nm W biologii komórki - pęcherzyki to niewielkie, zamknięte kompartmenty, oddzielone od cytozolu co najmniej jedną dwuwarstwą lipidową.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Pęcherzyk · Zobacz więcej »

Plastyd

Typy plastydów Możliwe przemiany jednych plastydów w inne Plastyd – organellum otoczone dwiema błonami plastydowymi, występujące u roślin oraz protistów roślinopodobnych.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Plastyd · Zobacz więcej »

Podwójna helisa

Najczęściej spotykane typy podwójnej helisy, od lewej: A, B i Z Podwójna helisaSpotykany niekiedy termin podwójna spirala jest nieprawidłowy, jako że spirala jest krzywą dwu-, a linia śrubowa zwana helisą krzywą trójwymiarową.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Podwójna helisa · Zobacz więcej »

Podział komórki

Podział komórki Podział komórki - proces zachodzący u wszystkich organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Podział komórki · Zobacz więcej »

Por jądrowy

Schemat budowy porów jądrowych 1. Otoczka jądrowa 2. Pierścień cytoplazmatyczny 3. Szprychy 4. Koszyk 5. Filamenty Pory jądrowe - otwory w podwójnej błonie jądrowej, służące do transportu cząsteczek z jądra komórkowego do cytoplazmy albo w przeciwnym kierunku.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Por jądrowy · Zobacz więcej »

Progeria

mikroskopie fluorescencyjnym na dole po prawej, w porównaniu z obrazem prawidłowej budowy na górze). Progeria (zespół progerii Hutchinsona-Gilforda, łac. progeria, ze – „przedwczesna starość”, ang. Hutchinson-Gilford progeria syndrome, HGPS) – rzadki genetycznie uwarunkowany zespół charakteryzujący się przyspieszonym procesem starzenia.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Progeria · Zobacz więcej »

Protoplazma

Protoplazma – część komórki oddzielona od środowiska błoną komórkową.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Protoplazma · Zobacz więcej »

Przeciwciała przeciwjądrowe

Przeciwciała przeciwjądrowe (ang. anti-nuclear antibodies, ANA) – przeciwciała skierowane przeciwko składnikom jądra komórkowego, takim jak DNA, histony, rybonukleoproteiny, RNA jąderkowe, białka niehistonowe i mają znaczenie diagnostyczne w rozpoznawaniu układowych chorób tkanki łącznej, takich jak toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, zapalenie skórno-mięśniowe i inne.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Przeciwciała przeciwjądrowe · Zobacz więcej »

Przeciwciało

mostki dwusiarczkowe Przeciwciało, antyciało (określenie bliskoznaczne: immunoglobulinaRóżnice między tymi terminami objaśniono w sekcji Terminologia.) – rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Przeciwciało · Zobacz więcej »

Przedjądrze

Przedjądrze − jądro plemnika lub komórki jajowej podczas procesu zapłodnienia, po wniknięciu plemnika do komórki jajowej, ale zanim nastąpi fuzja przedjądrzy (kariogamia).

Nowy!!: Jądro komórkowe i Przedjądrze · Zobacz więcej »

Receptory jądrowe

Receptory jądrowe – w biologii molekularnej rodzaj czynników transkrypcyjnych, które przez przyłączanie specyficznych ligandów, regulują ekspresję licznych genów.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Receptory jądrowe · Zobacz więcej »

Replikacja DNA

Replikacja DNA − proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu (proces samoodtwarzania się DNA).

Nowy!!: Jądro komórkowe i Replikacja DNA · Zobacz więcej »

RRNA

Atomowa struktura dużej podjednostki 50S rybosomu. Kolorem niebieskim zaznaczone są białka, pomarańczowym RNA, a czerwonym adenina 2486 w centrum aktywnym rRNA – rybosomalny, rybosomowy RNA (z ang. Ribosomal RNA).

Nowy!!: Jądro komórkowe i RRNA · Zobacz więcej »

Rybosom

Rybosom: 1 – duża podjednostka, 2 – mała podjednostka Rybosom – budowa przestrzenna Rybosom – kompleks białek z kwasami nukleinowymi służący do produkcji białek w procesie translacji.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Rybosom · Zobacz więcej »

Siateczka śródplazmatyczna

aparatu Golgiego. 1. jądro komórkowe 2. por jądrowy 3. siateczka śródplazmatyczna szorstka (rER) 4. siateczka śródplazmatyczna gładka (sER) 5. rybosom na rER 6. białka transportowane 7. pęcherzyk transportowy 8. aparat Golgiego 9. biegun cis aparatu Golgiego 10. biegun trans aparatu Golgiego 11. cysterna aparatu Golgiego Siateczka śródplazmatyczna, retikulum endoplazmatyczne, siateczka wewnątrzplazmatyczna (łac. reticulum endoplasmaticum, complexus reticuli cytoplasmatici) – wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej błonami (membranami) biologicznymi.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Siateczka śródplazmatyczna · Zobacz więcej »

Siateczka śródplazmatyczna szorstka

Szorstka siateczka śródplazmatyczna (retikulum endoplazmatyczne granularne, siateczka śródplazmatyczna ziarnista ER-g, rER) - rozgałęziony system błon plazmatycznych w komórce, łączący zewnętrzną błonę jądrową z błoną komórkową oraz błony organelli.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Siateczka śródplazmatyczna szorstka · Zobacz więcej »

SnoRNA

snoRNA, małe jąderkowe RNA (ang. small nucleolar RNA, snoRNA) – zlokalizowane przede wszystkim w jąderku krótkie, niekodujące cząsteczki RNA, które biorą udział w obróbce rRNA polegającej na modyfikacjach chemicznych nukleotydów.

Nowy!!: Jądro komórkowe i SnoRNA · Zobacz więcej »

Ssaki

Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie „ciepłokrwistość”).

Nowy!!: Jądro komórkowe i Ssaki · Zobacz więcej »

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane, SM (łac. sclerosis multiplex) – przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia (demielinizacji i rozpadu aksonów) tkanki nerwowej.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Stwardnienie rozsiane · Zobacz więcej »

Telomer (genetyka)

Telomer – fragment chromosomu, zlokalizowany na jego końcu, który zabezpiecza go przed uszkodzeniem podczas kopiowania.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Telomer (genetyka) · Zobacz więcej »

Tetramery

Tetramery – oligomery, cząsteczki składające się z czterech merów, które mogą być jednakowe - homotetramery lub różnić się - heterotetramery.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Tetramery · Zobacz więcej »

Toczeń rumieniowaty układowy

Toczeń rumieniowaty układowy (łac. lupus erythematosus systemicus, ang. systemic lupus erythematosus, SLE), liszaj lub toczeń rumieniowaty trzewny – choroba autoimmunologiczna, należąca do grupy toczni rumieniowatych, rozwijająca się na tle złożonych i niejasnych zaburzeń układu odpornościowego, doprowadzająca do procesu zapalnego wielu tkanek i narządów.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Toczeń rumieniowaty układowy · Zobacz więcej »

Transkrypcja (genetyka)

Transkrypcja – proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Transkrypcja (genetyka) · Zobacz więcej »

Translacja (genetyka)

Schemat translacji Schemat przebiegu etapu elongacji Translacja (łac. translatio, tłumaczenie) – w biologii molekularnej proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Translacja (genetyka) · Zobacz więcej »

Transport aktywny

I - uniport, II - symport, III - antyport Transport aktywny – rodzaj przenikania związków chemicznych przez błony komórkowe, który zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Transport aktywny · Zobacz więcej »

Układ odpornościowy

skaningowego mikroskopu elektronowego) Układ odpornościowy, układ immunologiczny – układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Układ odpornościowy · Zobacz więcej »

Wakuola

Wodniczki (zabarwione) wewnątrz komórek. Pole widzenia – ok. 450 μm Wakuole, wodniczki – struktury komórkowe występujące u roślin i niektórych pierwotniaków oraz w komórkach grzybów i zwierząt.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Wakuola · Zobacz więcej »

Zwierzęta

Zwierzęta (łac. zwierzęta – animalia; gr. zwierzę – ζώο, trb. zoo) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się.

Nowy!!: Jądro komórkowe i Zwierzęta · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Karion, Nuculeus, Nukleus.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »