Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Jednostka pochodna układu SI

Indeks Jednostka pochodna układu SI

Jednostka pochodna układu SI - jednostka układu SI, wielkości fizycznej pochodnej, utworzona w oparciu o równanie definicyjne tej wielkości i wynikające z niego równanie wymiarowe tej jednostki wyrażające ją jako iloczyn potęg jednostek podstawowych układu.

98 kontakty: Ładunek elektryczny, Bekerel, Centymetr odwrotny, Ciśnienie, Ciepło, Częstotliwość, Dawka ekspozycyjna, Dawka pochłonięta, Dżul, Dyfuzja, Działanie (fizyka), Elektrotechnika, Energia (fizyka), Entropia, Farad, Gęstość, Gęstość energii, Gęstość prądu elektrycznego, Grej, Henr, Herc, Indukcja elektryczna, Indukcja magnetyczna, Indukcyjność, Irradiancja, Jednostka miary, Katal, Kataliza, Kąt, Kąt bryłowy, Kilogram na metr sześcienny, Konduktancja, Konduktywność, Kulomb, Liczba falowa, Luks (fotometria), Lumen, Luminancja, Mechanika klasyczna, Metr kwadratowy, Metr na sekundę, Metr sześcienny, Metr sześcienny na sekundę, Mnożenie, Moc, Moment pędu, Moment siły, Napięcie elektryczne, Napięcie powierzchniowe, Naprężenie, ..., Natężenie oświetlenia, Natężenie pola elektrycznego, Natężenie pola magnetycznego, Niuton, Niutonometr, Objętość, Objętość molowa, Om (jednostka), Paskal, Pęd (fizyka), Pojemność cieplna, Pojemność elektryczna, Pole powierzchni, Popęd (fizyka), Potęgowanie, Praca (fizyka), Prędkość, Prędkość kątowa, Przenikalność elektryczna, Przenikalność magnetyczna, Przewodność cieplna, Przyspieszenie, Radian, Radioaktywność, Równoważnik dawki pochłoniętej, Rezystancja, Rezystywność, Siła, Siła elektromotoryczna, Simens, Siwert, Skala Celsjusza, Steradian, Strumień świetlny, Strumień indukcji magnetycznej, Strumień objętości, Strumień promieniowania, Sztywność, Temperatura, Tesla (jednostka), Udar (fizyka), Układ SI, Wat, Weber (jednostka), Wielkość fizyczna, Wolt, Wymiar wielkości fizycznej, Zryw. Rozwiń indeks (48 jeszcze) »

Ładunek elektryczny

Oddziaływanie ładunków o znakach zgodnych i przeciwnych. Eksperymenty Benjamina Franklina z latawcami doprowadziły go do wykrycia natury elektryczności atmosferycznej. Ładunek elektryczny ciała (lub układu ciał) – fundamentalna właściwość materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Ładunek elektryczny · Zobacz więcej »

Bekerel

Bekerel, Bq – jednostka miary aktywności promieniotwórczej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Bekerel · Zobacz więcej »

Centymetr odwrotny

Centymetr odwrotny – jednostka liczby falowej (proporcjonalnej do energii) równa odwrotności centymetra.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Centymetr odwrotny · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Ciepło

Ciepło w fizyce – jeden z dwóch, obok pracy, sposobów przekazywania energii wewnętrznej układowi termodynamicznemuHalliday, Resnick i Walker, s. 197-198.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Ciepło · Zobacz więcej »

Częstotliwość

Zmiana przebiegu czasowego drgań odpowiadająca wzrostowi częstotliwości Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Częstotliwość · Zobacz więcej »

Dawka ekspozycyjna

Dawka ekspozycyjna, ekspozycja – określona miara zdolności jonizacji promieniowania jonizującego w powietrzu.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Dawka ekspozycyjna · Zobacz więcej »

Dawka pochłonięta

Dawka pochłonięta – podstawowa wielkość dozymetryczna D, zdefiniowana jako gdzie.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Dawka pochłonięta · Zobacz więcej »

Dżul

Dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI, oznaczana J. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Dżul · Zobacz więcej »

Dyfuzja

Schematyczna reprezentacja procesu mieszania dwóch substancji na drodze dyfuzji (droga „cząsteczki śledzonej”) Dyfuzja ukierunkowana w skali makro jako efekt chaotycznego ruchu pojedynczych cząsteczek Model dyfuzji w sieci krystalicznej Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w każdym ośrodku (o temperaturze T > 0 K) (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym, itd.), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Dyfuzja · Zobacz więcej »

Działanie (fizyka)

Działanie – podstawowe pojęcie mechaniki teoretycznej.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Działanie (fizyka) · Zobacz więcej »

Elektrotechnika

energii elektrycznej Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Elektrotechnika · Zobacz więcej »

Energia (fizyka)

Uderzenie pioruna jest przykładem przemian energii kuli plazmowej Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii)Leksykon naukowo-techniczny WNT 1984 s. 200Encyklopedia techniki - podstawy techniki WNT 1994 s. 155 jako jego zdolność do wykonania pracyIlustrowana encyklopedia dla wszystkich.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Energia (fizyka) · Zobacz więcej »

Entropia

Entropia (s lub S) – termodynamiczna funkcja stanu, określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych (samorzutnych) w odosobnionym układzie termodynamicznym.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Entropia · Zobacz więcej »

Farad

farad (F) – jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) Jest to pojemność elektryczna przewodnika elektrycznego, którego potencjał zwiększa się o 1 wolt po dostarczeniu ładunku 1 kulomba.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Farad · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Gęstość · Zobacz więcej »

Gęstość energii

Gęstość energii – ilość energii znajdującej się w określonej objętości lub masie.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Gęstość energii · Zobacz więcej »

Gęstość prądu elektrycznego

Gęstość prądu – intuicyjnie jest to wielkość fizyczna określająca natężenie prądu elektrycznego przypadającego na jednostkę powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Gęstość prądu elektrycznego · Zobacz więcej »

Grej

Grej (Gy) – jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Grej · Zobacz więcej »

Henr

Henr (H) – jednostka indukcyjności oraz permeancji (przewodności magnetycznej) w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Henr · Zobacz więcej »

Herc

Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Herc · Zobacz więcej »

Indukcja elektryczna

Indukcja elektryczna – w fizyce wielkość używana do opisu pola elektrycznego.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Indukcja elektryczna · Zobacz więcej »

Indukcja magnetyczna

Indukcja magnetyczna (zwana również: „indukcją pola magnetycznego”) – podstawowa wielkość wektorowa opisująca pole magnetyczne.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Indukcja magnetyczna · Zobacz więcej »

Indukcyjność

Indukcyjność określa zdolność obwodu do wytwarzania strumienia pola magnetycznego Φ powstającego w wyniku przepływu przez obwód prądu elektrycznego I. Oznaczana jest symbolem L. Jednostką indukcyjności jest henr (H).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Indukcyjność · Zobacz więcej »

Irradiancja

Spektralna irradiancja Słońca na szczycie atmosfery i na powierzchni ziemi. Irradiancja – w radiometrii jest to strumień promieniowania na jednostkę powierzchni.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Irradiancja · Zobacz więcej »

Jednostka miary

Wejście do historycznej siedziby brytyjskiego Urzędu Miar i Wag Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Jednostka miary · Zobacz więcej »

Katal

Katal (kat) – jednostka SI aktywności katalitycznej enzymów (aktywność enzymatyczna) i innych katalizatorów.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Katal · Zobacz więcej »

Kataliza

Kataliza – zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Kataliza · Zobacz więcej »

Kąt

Kąt – obszar powstały z rozcięcia płaszczyzny przez sumę dwóch różnych półprostych o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Kąt · Zobacz więcej »

Kąt bryłowy

Kąt bryłowy Kąt bryłowy – część przestrzeni trójwymiarowej ograniczona przez powierzchnię stożkową, czyli wszystkie półproste wychodzące z pewnego ustalonego punktu, zwanego wierzchołkiem, przechodzące przez pewną ustaloną krzywą zamkniętą (np. okrąg).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Kąt bryłowy · Zobacz więcej »

Kilogram na metr sześcienny

Kilogram na metr sześcienny – jednostka gęstości w układzie jednostek SI.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Kilogram na metr sześcienny · Zobacz więcej »

Konduktancja

Konduktancja, przewodność elektryczna, przewodnictwo elektryczne – miara podatności elementu na przepływ prądu elektrycznego, odwrotność rezystancji.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Konduktancja · Zobacz więcej »

Konduktywność

Konduktywność, przewodność elektryczna właściwa, przewodnictwo elektryczne właściwe – wielkość fizyczna charakteryzująca przewodnictwo elektryczne materiału.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Konduktywność · Zobacz więcej »

Kulomb

Kulomb (C) – jednostka ładunku elektrycznego w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Kulomb · Zobacz więcej »

Liczba falowa

Liczba falowa (kątowa liczba falowa) – w fizyce parametr opisujący fale harmoniczne, określający oscylację fali w przestrzeni, zdefiniowany wzorem: gdzie: Użycie liczby falowej w miejsce długości fali, oraz częstości w miejsce okresu upraszcza zapis równania falowego.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Liczba falowa · Zobacz więcej »

Luks (fotometria)

Luks (lx) – jednostka natężenia oświetlenia E w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Luks (fotometria) · Zobacz więcej »

Lumen

Lumen (lm) – jednostka miary strumienia świetlnego w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Lumen · Zobacz więcej »

Luminancja

Luminancja – wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Luminancja · Zobacz więcej »

Mechanika klasyczna

Mechanika klasyczna – dział mechaniki w fizyce opisujący ruch ciał (kinematyka), wpływ oddziaływań na ruch ciał (dynamika) oraz badaniem równowagi ciał materialnych (statyka).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Mechanika klasyczna · Zobacz więcej »

Metr kwadratowy

Metr kwadratowy (symbol: m²) – jednostka pola powierzchni w układzie SI.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Metr kwadratowy · Zobacz więcej »

Metr na sekundę

Metr na sekundę – jednostka miary prędkości, właściwa dla układu jednostek SI, oznaczana m/s, gdzie m – metr, s – sekunda.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Metr na sekundę · Zobacz więcej »

Metr sześcienny

Metr sześcienny (symbol: m³) – jednostka objętości w układzie SI.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Metr sześcienny · Zobacz więcej »

Metr sześcienny na sekundę

Metr sześcienny na sekundę (m3/s) to jednostka pochodna układu SI używana do określania wydajności pomp, szybkości przepływu w rzekach itp.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Metr sześcienny na sekundę · Zobacz więcej »

Mnożenie

3 · 4.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Mnożenie · Zobacz więcej »

Moc

Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Moc · Zobacz więcej »

Moment pędu

Moment pędu (kręt) – wektorowa wielkość fizyczna opisująca ruch ciała, zwłaszcza jego ruch obrotowy.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Moment pędu · Zobacz więcej »

Moment siły

thumb momentem pędu ''L'' Moment siłyW inżynierii stosuje się terminy „moment obrotowy”, „moment skręcający” i inne.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Moment siły · Zobacz więcej »

Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Napięcie elektryczne · Zobacz więcej »

Napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe nadaje kształt przepływającej wodzie Napięcie powierzchniowe utrzymuje na powierzchni kwiat. Napięcie powierzchniowe utrzymuje na powierzchni monetę. Niektóre owady wykorzystują napięcie powierzchniowe wody. Napięcie powierzchniowe – zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Napięcie powierzchniowe · Zobacz więcej »

Naprężenie

Fragment kątomierza z tworzywa sztucznego. Kolorowe wzory ilustrują rozkład naprężeń. Naprężenie – miara gęstości powierzchniowej sił wewnętrznych, występujących w pewnym punkcie przekroju ośrodka ciągłego.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Naprężenie · Zobacz więcej »

Natężenie oświetlenia

„Luksomierz” – miernik natężenia oświetlenia Natężenie oświetlenia – gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego \Phi padającego na powierzchnię i pola S tej powierzchni, przy S dążącym do 0: Punktowe źródło światła o światłości I, wywołuje natężenie oświetlenia w punkcie powierzchni określone wzorem: gdzie: Jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI jest luks (lx) równy lumenowi na metr kwadratowy (cd·sr·m–2).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Natężenie oświetlenia · Zobacz więcej »

Natężenie pola elektrycznego

Schematyczny obraz natężenia pola elektrycznego wokół ujemnego ładunku punktowego Ilustracja natężenia pola elektrycznego otaczającego dwa przeciwne ładunki punktowe (czerwony – dodatni, zielony – ujemny). Długość strzałek jest miarą natężenia pola w wybranych punktach. Natężenie pola elektrycznego – wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca pole elektryczne.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Natężenie pola elektrycznego · Zobacz więcej »

Natężenie pola magnetycznego

Natężenie pola magnetycznego – wielkość wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne, w ogólnym przypadku określana z użyciem prawa Ampère’a wzorem: gdzie: Jego jednostką w układzie SI jest A/m (amper na metr).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Natężenie pola magnetycznego · Zobacz więcej »

Niuton

Niuton – jednostka siły w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana N. 1 N to siła, z jaką trzeba działać na ciało o masie 1 kg, aby nadać mu przyspieszenie równe 1 m/s² Nazwa niuton upamiętnia angielskiego uczonego Isaaca Newtona.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Niuton · Zobacz więcej »

Niutonometr

Niutonometr, N·m – jednostka momentu siły w układzie SI.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Niutonometr · Zobacz więcej »

Objętość

Objętość – miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Objętość · Zobacz więcej »

Objętość molowa

Objętość molowa – objętość, jaką zajmuje jeden mol substancji.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Objętość molowa · Zobacz więcej »

Om (jednostka)

Om (Ω) – jednostka rezystancji w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Om (jednostka) · Zobacz więcej »

Paskal

Paskal – jednostka ciśnienia (także naprężenia) w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI), oznaczana Pa.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Paskal · Zobacz więcej »

Pęd (fizyka)

Pęd – wektorowa wielkość fizyczna opisująca mechanikę, a więc ruch i oddziaływania obiektu fizycznego.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Pęd (fizyka) · Zobacz więcej »

Pojemność cieplna

Pojemność cieplna (oznaczana jako C, często z indeksami) – wielkość fizyczna, która charakteryzuje ilość ciepła, jaka jest niezbędna do zmiany temperatury ciała o jednostkę temperatury.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Pojemność cieplna · Zobacz więcej »

Pojemność elektryczna

Pojemność elektryczna odosobnionego przewodnika – wielkość fizyczna C równa stosunkowi ładunku q zgromadzonego na przewodniku do potencjału \varphi tego przewodnika.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Pojemność elektryczna · Zobacz więcej »

Pole powierzchni

Pole powierzchni (potocznie krótko pole lub powierzchnia) – miara przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Pole powierzchni · Zobacz więcej »

Popęd (fizyka)

Popęd zwany też impulsem i popędem siły – wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca działanie siły w pewnym przedziale czasu, popęd jest równy iloczynowi średniej wartości siły \vec F i czasu \Delta t jej działania: Dla siły zmieniającej się wzór ten można wyrazić: gdzie: Jednostką popędu jest N·s.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Popęd (fizyka) · Zobacz więcej »

Potęgowanie

Potęgowanie – działanie dwuargumentowe będące uogólnieniem wielokrotnego mnożenia elementu przez siebie.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Potęgowanie · Zobacz więcej »

Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Praca (fizyka) · Zobacz więcej »

Prędkość

Prędkość.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Prędkość · Zobacz więcej »

Prędkość kątowa

Prędkość kątowa regułą śruby prawoskrętnej Prędkość kątowa (w fizyce) – wielkość wektorowa opisująca ruch obrotowy (np. ruch po okręgu).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Prędkość kątowa · Zobacz więcej »

Przenikalność elektryczna

Przenikalność elektryczna – wielkość fizyczna charakteryzująca właściwości elektryczne środowiska, oznaczana grecką literą ε (epsilon).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Przenikalność elektryczna · Zobacz więcej »

Przenikalność magnetyczna

Schematyczne porównanie przenikalności: ferromagnetyka (μf), paramagnetyka (μp), próżni (μ0) i diamagnetyka (μd) Przenikalność magnetyczna – wielkość określająca zdolność danego materiału (ośrodka) do zmiany indukcji magnetycznej przy zmianie natężenia pola magnetycznego.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Przenikalność magnetyczna · Zobacz więcej »

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna (właściwa), przewodnictwo cieplne (właściwe), współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przewodności cieplnej, współczynnik przewodnictwa cieplnego (symbol λ lub k) – zdolność substancji do przewodzenia ciepła.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Przewodność cieplna · Zobacz więcej »

Przyspieszenie

Przyspieszenie – wektorowa wielkość fizyczna wyrażająca zmianę wektora prędkości w czasie.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Przyspieszenie · Zobacz więcej »

Radian

300px 300px Radian (rad) – jednostka miary łukowej kąta płaskiego zdefiniowana jako miara kąta środkowego, w którym długość łuku wyznaczonego przez kąt środkowy jest równa promieniowi okręgu.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Radian · Zobacz więcej »

Radioaktywność

Znak ostrzegający przed substancjami promieniotwórczymi Dodatkowy znak ostrzegawczy wprowadzony w 2007 r Radioaktywność (promieniotwórczość) – zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania gamma.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Radioaktywność · Zobacz więcej »

Równoważnik dawki pochłoniętej

Dawka równoważna (ang. Equivalent dose)Nazwa używana od 1991 r., wprowadzona przez ICRP Publication 60.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Równoważnik dawki pochłoniętej · Zobacz więcej »

Rezystancja

Rezystancja, opór (elektryczny, czynny), oporność (czynna) – wielkość charakteryzująca relację między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Rezystancja · Zobacz więcej »

Rezystywność

Rezystywność (oporność właściwa, opór właściwy) – wielkość charakteryzująca materiały pod względem przewodnictwa elektrycznego.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Rezystywność · Zobacz więcej »

Siła

Siła – wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między ciałami.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Siła · Zobacz więcej »

Siła elektromotoryczna

Siła elektromotoryczna (SEM) – czynnik powodujący przepływ prądu w obwodzie elektrycznym równy energii elektrycznej uzyskanej przez jednostkowy ładunek przemieszczany w urządzeniu (źródle) prądu elektrycznego w stronę przeciwną do siły pola elektrycznego działającego na ten ładunek.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Siła elektromotoryczna · Zobacz więcej »

Simens

Simens (S) – jednostka przewodności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), odwrotność oma.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Simens · Zobacz więcej »

Siwert

Siwert (wym.), symbol Sv, jest jednostką pochodną układu SI wielkości fizycznych odnoszących się do działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Siwert · Zobacz więcej »

Skala Celsjusza

Skala Celsjusza – skala termometryczna, nazwana od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Skala Celsjusza · Zobacz więcej »

Steradian

thumb thumb Steradian (sr) – niemianowana jednostka pochodna układu SI określająca miarę kąta bryłowego.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Steradian · Zobacz więcej »

Strumień świetlny

data dostępu.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Strumień świetlny · Zobacz więcej »

Strumień indukcji magnetycznej

Strumień indukcji magnetycznej, strumień pola magnetycznego, strumień magnetyczny – strumień pola dla indukcji magnetycznej.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Strumień indukcji magnetycznej · Zobacz więcej »

Strumień objętości

Strumień objętości (objętościowe natężenie przepływu) - iloczyn prędkości przepływu czynnika (płynu) przepływającego przez przewód rurowy (rurę) i powierzchni przekroju tego przewodu.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Strumień objętości · Zobacz więcej »

Strumień promieniowania

Strumień promieniowania – energia niesiona przez promieniowanie przechodzące w jednostce czasu przez określoną powierzchnię.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Strumień promieniowania · Zobacz więcej »

Sztywność

Sztywność – siła konieczna do uzyskania jednostkowego przemieszczenia – odkształcenia.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Sztywność · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Temperatura · Zobacz więcej »

Tesla (jednostka)

Tesla (T) – jednostka indukcji magnetycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Tesla (jednostka) · Zobacz więcej »

Udar (fizyka)

Udar jest miarą zmiany zrywu w czasie.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Udar (fizyka) · Zobacz więcej »

Układ SI

Układ SI, właściwie Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) – znormalizowany układ jednostek miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar na XI Generalnej Konferencji Miar.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Układ SI · Zobacz więcej »

Wat

Wat – jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana symbolem WZałącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Wat · Zobacz więcej »

Weber (jednostka)

Weber (Wb) – jednostka strumienia indukcji magnetycznej w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Weber (jednostka) · Zobacz więcej »

Wielkość fizyczna

Wielkość fizyczna – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Wielkość fizyczna · Zobacz więcej »

Wolt

Wolt – jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI, MKS i MKSA, oznaczana V.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Wolt · Zobacz więcej »

Wymiar wielkości fizycznej

Wymiar wielkości fizycznej – wyrażenie danej wielkości za pomocą wielkości podstawowych danego układu wielkości fizycznych, w postaci iloczynu wielkości podstawowych w odpowiednich potęgachLeksykon naukowo-techniczny WNT Warszawa 1984.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Wymiar wielkości fizycznej · Zobacz więcej »

Zryw

Zryw (inaczej: drugie przyspieszenie bądź szarpnięcie) – jest miarą zmiany przyspieszenia w czasie.

Nowy!!: Jednostka pochodna układu SI i Zryw · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Jednostka pochodna SI.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »