Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Jonizacja

Indeks Jonizacja

Jonizacja – zjawisko powstawania jonu, czyli kationu bądź anionu, z obojętnego atomu lub cząsteczki.

26 kontakty: Absorpcja (optyka), Akceptor, Anion, Atom, Cząsteczka, Donor, Dysocjacja elektrolityczna, Elektron, Elektron swobodny, Energia (fizyka), Energia kinetyczna, Jądro atomowe, Jon, Jonizacja powyżej progu, Jonizacja termiczna, Kation, Kwant, Para jonowa, Powłoka elektronowa, Promieniowanie alfa, Promieniowanie elektromagnetyczne, Proton, Rekombinacja (fizyka), Rozpuszczalnik, Wiązanie chemiczne, Wychwyt elektronu.

Absorpcja (optyka)

Absorpcja – w optyce proces pochłaniania energii fali elektromagnetycznej przez substancję.

Nowy!!: Jonizacja i Absorpcja (optyka) · Zobacz więcej »

Akceptor

Akceptor – cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który przyjmuje elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon od innych cząsteczek w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Jonizacja i Akceptor · Zobacz więcej »

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Jonizacja i Anion · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Jonizacja i Atom · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Jonizacja i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Donor

Donor – pojęcie chemiczne oznaczające cząsteczkę, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Jonizacja i Donor · Zobacz więcej »

Dysocjacja elektrolityczna

Przebieg dysocjacji elektrolitycznej soli jonowej w wodzie.Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.

Nowy!!: Jonizacja i Dysocjacja elektrolityczna · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Jonizacja i Elektron · Zobacz więcej »

Elektron swobodny

Elektron swobodny – pojęcie, które może mieć kilka znaczeń.

Nowy!!: Jonizacja i Elektron swobodny · Zobacz więcej »

Energia (fizyka)

Uderzenie pioruna jest przykładem przemian energii kuli plazmowej Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii)Leksykon naukowo-techniczny WNT 1984 s. 200Encyklopedia techniki - podstawy techniki WNT 1994 s. 155 jako jego zdolność do wykonania pracyIlustrowana encyklopedia dla wszystkich.

Nowy!!: Jonizacja i Energia (fizyka) · Zobacz więcej »

Energia kinetyczna

energię potencjalną grawitacji. Przy pominięciu oporów ruchu suma tych dwóch energii pozostaje stała. Energia kinetyczna (E_k) – energia ciała związana z ruchem jego masy.

Nowy!!: Jonizacja i Energia kinetyczna · Zobacz więcej »

Jądro atomowe

Atom helu (zacieniowany obszar) i jego jądro (powiększenie), czerwone – protony, błękitne - neutrony. Jądro atomowe – konglomerat cząstek elementarnych będący centralną częścią atomu zbudowany z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami.

Nowy!!: Jonizacja i Jądro atomowe · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Jonizacja i Jon · Zobacz więcej »

Jonizacja powyżej progu

Jonizacja powyżej progu (ang. Above Threshold Ionization lub ATI) w mechanice kwantowej – jonizacja atomu za pomocą promieniowania elektromagnetycznego, w wyniku której emitowane są elektrony o energii kinetycznej większej, niż wynikałoby to ze wzoru Einsteina opisującego zależności energetyczne w zjawisku fotoelektrycznym Efekt fotoelektryczny gdzie: Zjawisko to tłumaczy się wielofotonową absorpcją.

Nowy!!: Jonizacja i Jonizacja powyżej progu · Zobacz więcej »

Jonizacja termiczna

Jonizacja termiczna - zjawisko jonizacji wywołanej ruchem cieplnym i zderzeniami cząsteczek substancji.

Nowy!!: Jonizacja i Jonizacja termiczna · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Jonizacja i Kation · Zobacz więcej »

Kwant

Kwant – najmniejsza porcja, jaką może mieć lub o jaką może zmienić się dana wielkość fizyczna w pojedynczym zdarzeniu; np.

Nowy!!: Jonizacja i Kwant · Zobacz więcej »

Para jonowa

Para jonowa - układ anionu i kationu powiązanych oddziaływaniem elektrostatycznym.

Nowy!!: Jonizacja i Para jonowa · Zobacz więcej »

Powłoka elektronowa

Poziomy energetyczne z powłokami elektronowymi baru Powłoki elektronowe atomu radonu, liczba atomowa – 86 Powłoka elektronowa – zbiór stanów kwantowych o tej samej wartości głównej liczby kwantowej.

Nowy!!: Jonizacja i Powłoka elektronowa · Zobacz więcej »

Promieniowanie alfa

Emisja cząstki alfa przez jądro atomowe Promieniowanie alfa – promieniowanie jonizujące emitowane przez rozpadające się jądra atomowe, będące strumieniem cząstek alfa, które są jądrami helu.

Nowy!!: Jonizacja i Promieniowanie alfa · Zobacz więcej »

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

Nowy!!: Jonizacja i Promieniowanie elektromagnetyczne · Zobacz więcej »

Proton

kwarki górne, d – kwark dolny Proton stanowi jądro atomowe wodoru Proton, p (z gr. πρῶτον – "pierwsze") − trwała cząstka subatomowa z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok.

Nowy!!: Jonizacja i Proton · Zobacz więcej »

Rekombinacja (fizyka)

Rekombinacja – w fizyce to połączenie się pary cząstek lub jonów o przeciwnych ładunkach elektrycznych, jest to proces odwrotny do jonizacji.

Nowy!!: Jonizacja i Rekombinacja (fizyka) · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

Nowy!!: Jonizacja i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Jonizacja i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Wychwyt elektronu

Diagram Feynmana zapisu reakcji Wychwyt elektronu (zwany też odwrotną przemianą beta) – reakcja jądrowa, w której jeden z elektronów atomu jest przechwytywany przez proton z jądra atomowego, w wyniku czego powstaje neutron (pozostający w jądrze) i neutrino elektronowe, które jest emitowane.

Nowy!!: Jonizacja i Wychwyt elektronu · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »