Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Karboanion

Indeks Karboanion

Karboanion – anion, w którym ładunek ujemny znajduje się na jednym lub więcej atomach węgla.

32 kontakty: Anion, Cyklopentadienyl, Elektrofil, Elektron, Enole, Etery koronowe, Grupa funkcyjna, Grupa karbonylowa, Hybrydyzacja (chemia), Karbeny (rodniki), Karbokation, Kondensacja (chemia), Kondensacja aldolowa, Kondensacja Claisena, Kwasy, Litowce, Mechanizmy reakcji chemicznych, Nukleofil, Orbital, Reakcja Grignarda, Rezonans chemiczny, Rodniki, Rozpuszczalnik, Substytucja nukleofilowa, Synteza organiczna, Trifenylometan, Węgiel (pierwiastek), Węglowodory, Węglowodory aromatyczne, Wiązanie wielokrotne, Zasady, Związki metaloorganiczne.

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Karboanion i Anion · Zobacz więcej »

Cyklopentadienyl

Cyklopentadienyl (Cp, cp) – nazwa ligandu występującego w związkach metaloorganicznych.

Nowy!!: Karboanion i Cyklopentadienyl · Zobacz więcej »

Elektrofil

Elektrofil (czynnik elektrofilowy) – cząsteczka lub grupa, w której występuje niedomiar elektronów i w odpowiednich warunkach jest w stanie je przyjąć, czyli być ich akceptorem.

Nowy!!: Karboanion i Elektrofil · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Karboanion i Elektron · Zobacz więcej »

Enole

Równowaga ketonowo−enolowa Enole − związki organiczne, w których grupa hydroksylowa (–OH), występuje przy wiązaniu podwójnym węgiel−węgiel (HO–C.

Nowy!!: Karboanion i Enole · Zobacz więcej »

Etery koronowe

Model czaszowy przykładowego koronatu potasu – kompleksu eteru 18-korona-6 z kationem potasu Etery koronowe, korony – makrocykliczne związki organiczne pochodzenia syntetycznego.

Nowy!!: Karboanion i Etery koronowe · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Karboanion i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Grupa karbonylowa

Grupa karbonylowa Grupa karbonylowa – grupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu.

Nowy!!: Karboanion i Grupa karbonylowa · Zobacz więcej »

Hybrydyzacja (chemia)

orbitale cząsteczkowe. Hipotetyczne orbitale zhybrydyzowane opisują prawdopodobne miejsca znalezienia w cząsteczce elektronów walencyjnych pochodzących od danego atomu Hybrydyzacja – tworzenie hipotetycznych mieszanych orbitali elektronów atomu w cząsteczce związku chemicznego (rodzaj „orbitali cząsteczkowych”) z pojedynczych „orbitali atomowych” przez liniową kombinację odpowiednich funkcji falowych (zob. przybliżone metody rozwiązywania równania Schrödingera)Orbitale zhybrydyzowane pomagają wyjaśniać kierunki wiązań chemicznych, ale nie są im przypisywane odpowiednie wartości energii elektronów pochodzących od danego atomu w cząsteczce, w polu oddziaływania rdzeni atomowych i elektronów walencyjnych pozostałych atomów.

Nowy!!: Karboanion i Hybrydyzacja (chemia) · Zobacz więcej »

Karbeny (rodniki)

strony.

Nowy!!: Karboanion i Karbeny (rodniki) · Zobacz więcej »

Karbokation

Karbokation – kation, w którym elektryczny ładunek dodatni jest zlokalizowany na jednym lub kilku atomach węgla.

Nowy!!: Karboanion i Karbokation · Zobacz więcej »

Kondensacja (chemia)

Kondensacja – reakcja chemiczna, w której substraty łączą się z sobą, tworząc większą od nich cząsteczkę produktu głównego, oraz jedną lub więcej małych cząsteczek produktu ubocznego – najczęściej wody.

Nowy!!: Karboanion i Kondensacja (chemia) · Zobacz więcej »

Kondensacja aldolowa

Kondensacja aldolowa – reakcja chemiczna powstawania aldoli, czyli aldehydów z grupą hydroksylową (aldehydoalkoholi) z dwóch aldehydów, z których jeden musi posiadać przynajmniej jeden atom wodoru przy atomie węgla α, czyli atomie bezpośrednio związanym z grupą.

Nowy!!: Karboanion i Kondensacja aldolowa · Zobacz więcej »

Kondensacja Claisena

Kondensacja Claisena – reakcja chemiczna, w której estry ulegają acylowaniu związkami karbonylowymi.

Nowy!!: Karboanion i Kondensacja Claisena · Zobacz więcej »

Kwasy

Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do.

Nowy!!: Karboanion i Kwasy · Zobacz więcej »

Litowce

Litowce (metale alkaliczne, potasowce) – grupa pierwiastków 1 (daw. IA lub I głównej) grupy układu okresowego (bez wodoru) o silnych własnościach metalicznych, tworzących z wodą silnie zasadowe (alkaliczne) wodorotlenki.

Nowy!!: Karboanion i Litowce · Zobacz więcej »

Mechanizmy reakcji chemicznych

Mechanizm reakcji chemicznych to opis ich faktycznego przebiegu, razem ze wszystkimi stadiami i produktami pośrednimi.

Nowy!!: Karboanion i Mechanizmy reakcji chemicznych · Zobacz więcej »

Nukleofil

Nukleofil – cząsteczka lub grupa, w której występuje nadmiar elektronów i w odpowiednich warunkach może być ich donorem.

Nowy!!: Karboanion i Nukleofil · Zobacz więcej »

Orbital

Kształty orbitali – miejsca w których najbardziej prawdopodobne jest znalezienie elektronu Orbital – funkcja falowa będącą rozwiązaniem równania Schrödingera dla szczególnego przypadku układu jednego elektronu znajdującego się na jednej z powłok atomowych lub tworzących wiązanie chemiczne.

Nowy!!: Karboanion i Orbital · Zobacz więcej »

Reakcja Grignarda

Reakcja Grignarda – reakcja chemiczna stosowana powszechnie w chemii organicznej, w której związek metaloorganiczny o ogólnym wzorze RMgX (X.

Nowy!!: Karboanion i Reakcja Grignarda · Zobacz więcej »

Rezonans chemiczny

Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw.

Nowy!!: Karboanion i Rezonans chemiczny · Zobacz więcej »

Rodniki

Rodnik metylowy – najprostszy rodnik organiczny pary elektronowe) Rodniki (daw. wolne rodniki) – atomy lub cząsteczki zawierające niesparowane elektrony, czyli charakteryzujące się spinem elektronowym różnym od 0.

Nowy!!: Karboanion i Rodniki · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

Nowy!!: Karboanion i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Substytucja nukleofilowa

Substytucja nukleofilowa, podstawienie nukleofilowe – reakcja chemiczna podstawienia, w której czynnikiem atakującym jest nukleofil.

Nowy!!: Karboanion i Substytucja nukleofilowa · Zobacz więcej »

Synteza organiczna

Synteza organiczna – dział chemii organicznej.

Nowy!!: Karboanion i Synteza organiczna · Zobacz więcej »

Trifenylometan

Trifenylometan (trytan, TrH) – węglowodór aromatyczny, pochodna metanu, w której trzy atomy wodoru zastąpione zostały trzema pierścieniami benzenowymi.

Nowy!!: Karboanion i Trifenylometan · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Karboanion i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Węglowodory

etylen, benzen, cykloheksan, heksan (kolor szary – atomy węgla, kolor biały – atomy wodoru) Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru.

Nowy!!: Karboanion i Węglowodory · Zobacz więcej »

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne, areny (w skrócie: WA) – cykliczne węglowodory spełniające warunki aromatyczności.

Nowy!!: Karboanion i Węglowodory aromatyczne · Zobacz więcej »

Wiązanie wielokrotne

Wiązanie wielokrotne – wiązanie chemiczne między dwoma atomami, w którym bierze udział więcej niż jedna para elektronowa.

Nowy!!: Karboanion i Wiązanie wielokrotne · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Karboanion i Zasady · Zobacz więcej »

Związki metaloorganiczne

Związki metaloorganiczne – organiczne związki chemiczne, zawierające przynajmniej jedno wiązanie kowalencyjne pomiędzy atomem metalu i atomem węgla grupy organicznej.

Nowy!!: Karboanion i Związki metaloorganiczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »