Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Karbokation

Indeks Karbokation

Karbokation – kation, w którym elektryczny ładunek dodatni jest zlokalizowany na jednym lub kilku atomach węgla.

33 kontakty: Addycja nukleofilowa, Ładunek elektryczny, Chlor, Elektrofil, George Olah, Grupa alkilowa, Grupa allilowa, Grupa benzylowa, Grupa funkcyjna, Grupa hydroksylowa, Journal of the American Chemical Society, Karboanion, Kation, Kwas solny, Nagroda Nobla, Nukleofil, Pentanol, Produkt przejściowy, Propyl, Reakcja chemiczna, Reakcja SN1, Rezonans chemiczny, Rzędowość, Spektrometria mas, Spektroskopia, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, Substytucja nukleofilowa, Węgiel (pierwiastek), Wydawnictwo Naukowe PWN, XX wiek, Związki aromatyczne, Związki metaloorganiczne, 1902.

Addycja nukleofilowa

Addycja nukleofilowa – reakcja chemiczna typu addycji, polegająca na przyłączeniu reagenta nukleofilowego do wiązania wielokrotnego substratu.

Nowy!!: Karbokation i Addycja nukleofilowa · Zobacz więcej »

Ładunek elektryczny

Oddziaływanie ładunków o znakach zgodnych i przeciwnych. Eksperymenty Benjamina Franklina z latawcami doprowadziły go do wykrycia natury elektryczności atmosferycznej. Ładunek elektryczny ciała (lub układu ciał) – fundamentalna właściwość materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem.

Nowy!!: Karbokation i Ładunek elektryczny · Zobacz więcej »

Chlor

Chlor, Cl (od chloros - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.

Nowy!!: Karbokation i Chlor · Zobacz więcej »

Elektrofil

Elektrofil (czynnik elektrofilowy) – cząsteczka lub grupa, w której występuje niedomiar elektronów i w odpowiednich warunkach jest w stanie je przyjąć, czyli być ich akceptorem.

Nowy!!: Karbokation i Elektrofil · Zobacz więcej »

George Olah

George Andrew Olah (Oláh György) (ur. 22 maja 1927 w Budapeszcie, zm. 8 marca 2017 w Beverly Hills) – amerykański chemik pochodzenia węgierskiego, laureat Nagrody Nobla.

Nowy!!: Karbokation i George Olah · Zobacz więcej »

Grupa alkilowa

grupy acetylowej) i etylową −CH2CH3 Grupa alkilowaTermin „grupa alkanylowa” nie jest używany.

Nowy!!: Karbokation i Grupa alkilowa · Zobacz więcej »

Grupa allilowa

Wzór strukturalny allilu Grupa allilowa (allil, prop-2-en-1-yl) – jednowartościowa grupa organiczna wywodząca się z propenu o wzorze.

Nowy!!: Karbokation i Grupa allilowa · Zobacz więcej »

Grupa benzylowa

Grupa benzylowa Grupa benzylowa, potocznie benzyl, symbol BnMiędzynarodowym symbolem grupy benzylowej jest Bn, nie zaś Bz, który oznacza grupę benzoilową.

Nowy!!: Karbokation i Grupa benzylowa · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Karbokation i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Karbokation i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Journal of the American Chemical Society

Journal of the American Chemical Society (skrót oficjalny J. Am. Chem. Soc., popularnie używa się także skrótu JACS) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z każdej dziedziny chemii.

Nowy!!: Karbokation i Journal of the American Chemical Society · Zobacz więcej »

Karboanion

Karboanion – anion, w którym ładunek ujemny znajduje się na jednym lub więcej atomach węgla.

Nowy!!: Karbokation i Karboanion · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Karbokation i Kation · Zobacz więcej »

Kwas solny

Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (HCl; pot. zajzajer od niem. Salzsäure) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru.

Nowy!!: Karbokation i Kwas solny · Zobacz więcej »

Nagroda Nobla

Nagroda Nobla – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, Alfreda Nobla.

Nowy!!: Karbokation i Nagroda Nobla · Zobacz więcej »

Nukleofil

Nukleofil – cząsteczka lub grupa, w której występuje nadmiar elektronów i w odpowiednich warunkach może być ich donorem.

Nowy!!: Karbokation i Nukleofil · Zobacz więcej »

Pentanol

Alkohol amylowy, – grupa organicznych związków chemicznych będących nasyconymi monohydroksylowymi alkoholami alifatycznymi zawierającymi 5 atomów węgla.

Nowy!!: Karbokation i Pentanol · Zobacz więcej »

Produkt przejściowy

Produkt przejściowy (produkt pośredni) – w złożonych reakcjach chemicznych każde indywiduum chemiczne, które powstaje z substratów (lub wcześniejszych produktów przejściowych) i ulega kolejnej reakcji.

Nowy!!: Karbokation i Produkt przejściowy · Zobacz więcej »

Propyl

#TAMGrupa propylowa.

Nowy!!: Karbokation i Propyl · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Karbokation i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Reakcja SN1

SN1 – uniwersalnie stosowany w chemii organicznej symbol dla reakcji chemicznej substytucji nukleofilowej zachodzącej poprzez mechanizm jednocząsteczkowy.

Nowy!!: Karbokation i Reakcja SN1 · Zobacz więcej »

Rezonans chemiczny

Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw.

Nowy!!: Karbokation i Rezonans chemiczny · Zobacz więcej »

Rzędowość

Rzędowość – termin stosowany przy opisie budowy związku chemicznego określający stopień podstawienia atomu w cząsteczce.

Nowy!!: Karbokation i Rzędowość · Zobacz więcej »

Spektrometria mas

Spektrometria mas (MS, z ang. mass spectrometry) – technika analityczna zaliczana do metod spektroskopowych, której podstawą jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu.

Nowy!!: Karbokation i Spektrometria mas · Zobacz więcej »

Spektroskopia

Spektroskopia, spektrometria – nauka o powstawaniu i interpretacji widm, uzyskanych w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów i cząsteczek.

Nowy!!: Karbokation i Spektroskopia · Zobacz więcej »

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego

MRI Animowana sekwencja przekrojów strzałkowych ludzkiego mózgu wykonana techniką MRI Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR (skrótowiec z ang. nuclear magnetic resonance) – technika spektroskopowa obserwacji lokalnych pól magnetycznych wokół jąder atomowych.

Nowy!!: Karbokation i Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego · Zobacz więcej »

Substytucja nukleofilowa

Substytucja nukleofilowa, podstawienie nukleofilowe – reakcja chemiczna podstawienia, w której czynnikiem atakującym jest nukleofil.

Nowy!!: Karbokation i Substytucja nukleofilowa · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Karbokation i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Karbokation i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

XX wiek

XIX wiek XXI wiek Lata 1900–1909 Lata 1910–1919 Lata 20. Lata 30. Lata 40. Lata 50. Lata 60. Lata 70. Lata 80. Lata 90. 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ----.

Nowy!!: Karbokation i XX wiek · Zobacz więcej »

Związki aromatyczne

Delokalizacja elektronów z orbitali p w cząsteczce benzenu Związki aromatyczne – związki chemiczne, z reguły organiczne, posiadające w cząsteczce zdelokalizowane elektrony π, tworzące tzw.

Nowy!!: Karbokation i Związki aromatyczne · Zobacz więcej »

Związki metaloorganiczne

Związki metaloorganiczne – organiczne związki chemiczne, zawierające przynajmniej jedno wiązanie kowalencyjne pomiędzy atomem metalu i atomem węgla grupy organicznej.

Nowy!!: Karbokation i Związki metaloorganiczne · Zobacz więcej »

1902

Bez opisu.

Nowy!!: Karbokation i 1902 · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »