Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Ketony

Indeks Ketony

Wzór ogólny ketonów Ketony – grupa związków organicznych zawierających grupę ketonową, tj.

109 kontakty: Acetale, Aceton, Addycja, Addycja nukleofilowa, Aldehydy, Aldole, Alkany, Alkiny, Alkohole, Amalgamat, Amfetamina, Aminy, Amoniak, Betainy, Bromoform, Chlorki kwasowe, Chloroform, Cyjanki, Cyjanohydryny, Cyjanowodór, Cykloaddycja, Cynk, Dichromian potasu, Dichromiany, Dieny, Efekty steryczne, Elektroujemność, Eliminacja (chemia), Enaminy, Enole, Estry, Etanolan sodu, Etery, Etyn, Fenyloaceton, Gilbert Stork, Grupa alkilowa, Grupa hydroksylowa, Grupa karbonylowa, Halogenki alkilowe, Hemiacetale, Hybrydyzacja (chemia), Hydrazony, Hydrazyna, Hydrochinon, Hydroksyloamina, Hydroliza, Iminy, Jodoform, Karboanion, ..., Kataliza, Ketozy, Kondensacja aldolowa, Kwas malonowy, Kwas nadjodowy, Kwas nadoctowy, Kwas podbromawy, Kwas podchlorawy, Kwas podjodawy, Kwas solny, Kwasica ketonowa, Kwasy karboksylowe, Laktony, Lokant, Miedź, Nadjodan sodu, Nadmanganian potasu, Nadtlenek wodoru, Nukleofil, Odwodornienie, Oksymy, Polarność, Reakcja charakterystyczna, Reakcja Dielsa-Aldera, Reakcja Friedla-Craftsa, Reakcja haloformowa, Reakcja Michaela, Reakcja Reformatskiego, Reakcja Wittiga, Redukcja Clemmensena, Redukcja Wolffa-Kiżnera, Rozpuszczalnik, Rzędowość, Semikarbazyd, Skala pH, Sprzężone wiązania wielokrotne, Synteza organiczna, Tautomeria, Tert-Butanolan potasu, Tetraboran sodu, Tetrahydroglinian litu, Utlenianie, Utlenianie Baeyera-Villigera, Uwodornianie, Węglowodany, Węglowodory, Węglowodory aromatyczne, Wiązanie pi, Wiązanie wielokrotne, Woda, Wodór, Wodorosiarczyn sodu, Wodorotlenek potasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Ylidy, Związki aromatyczne, Związki Grignarda, Związki organiczne, 1,4-Benzochinon. Rozwiń indeks (59 jeszcze) »

Acetale

Wzór ogólny acetali aldehydowych Wzór ogólny acetali ketonowych (ketali) Acetale – grupa organicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym (R′ ≠ H) będące tym samym dieterami dioli geminalnych.

Nowy!!: Ketony i Acetale · Zobacz więcej »

Aceton

Aceton, propanon – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny.

Nowy!!: Ketony i Aceton · Zobacz więcej »

Addycja

Addycja, przyłączenie – reakcja chemiczna polegająca na przyłączeniu jednej cząsteczki do drugiej, w wyniku czego powstaje tylko jeden produkt, bez żadnych produktów ubocznych.

Nowy!!: Ketony i Addycja · Zobacz więcej »

Addycja nukleofilowa

Addycja nukleofilowa – reakcja chemiczna typu addycji, polegająca na przyłączeniu reagenta nukleofilowego do wiązania wielokrotnego substratu.

Nowy!!: Ketony i Addycja nukleofilowa · Zobacz więcej »

Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów Aldehydy (.

Nowy!!: Ketony i Aldehydy · Zobacz więcej »

Aldole

100px Aldole, β-hydroksyaldehydy, aldehydoalkohole – związki organiczne zawierające grupę aldehydową i alkoholową.

Nowy!!: Ketony i Aldole · Zobacz więcej »

Alkany

Alkany (parafiny, z.

Nowy!!: Ketony i Alkany · Zobacz więcej »

Alkiny

Wzory półstrukturalne alkinów Alkiny (zwyczajowo: acetyleny) – grupa organicznych związków chemicznych będących węglowodorami nienasyconymi, w których występuje jedno wiązanie potrójne między atomami węgla (−C≡C−).

Nowy!!: Ketony i Alkiny · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Ketony i Alkohole · Zobacz więcej »

Amalgamat

Amalgamat w zębie Amalgamat (ortęć) – ogólna nazwa stopów metali, w których jednym z podstawowych składników jest rtęć.

Nowy!!: Ketony i Amalgamat · Zobacz więcej »

Amfetamina

Amfetamina (od α-metylofenetyloamina), 1-fenylopropano-2-amina, α-metylobenzenoetanamina, α-metylofenetylamina, β-fenyloizopropylamina, dezoksynorepineryna, speed – silny stymulant OUN, wykorzystywany w leczeniu ADHD, narkolepsji i otyłości.

Nowy!!: Ketony i Amfetamina · Zobacz więcej »

Aminy

Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.

Nowy!!: Ketony i Aminy · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Ketony i Amoniak · Zobacz więcej »

Betainy

Betainy – organiczne związki chemiczne, jony obojnacze zawierające rozseparowane fragmenty o ładunku dodatnim i ujemnym (w przeciwieństwie do ylidów, w których atom o ładunku ujemnym sąsiaduje z atomem o ładunku dodatnim).

Nowy!!: Ketony i Betainy · Zobacz więcej »

Bromoform

Bromoform (tribromometan), CHBr3 – organiczny związek chemiczny z grupy halogenków alkilu, bromowa pochodna metanu.

Nowy!!: Ketony i Bromoform · Zobacz więcej »

Chlorki kwasowe

Chlorki kwasowe – grupa związków chemicznych będących pochodnymi kwasów, w których grupa -OH zastąpiona została przez -Cl.

Nowy!!: Ketony i Chlorki kwasowe · Zobacz więcej »

Chloroform

Chloroform – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Ketony i Chloroform · Zobacz więcej »

Cyjanki

Cyjanki – związki chemiczne, sole kwasu cyjanowodorowego, które zawierają anion cyjankowy (CN−).

Nowy!!: Ketony i Cyjanki · Zobacz więcej »

Cyjanohydryny

Ogólny wzór cyjanohydryn Cyjanohydryny, α-hydroksynitryle – grupa organicznych związków chemicznych, które zawierają dwie grupy funkcyjne: nitrylową i hydroksylową przy tym samym atomie węgla.

Nowy!!: Ketony i Cyjanohydryny · Zobacz więcej »

Cyjanowodór

Cyjanowodór, HCN – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z wodoru, węgla i azotu, będący bezbarwną, lotną i silnie trującą cieczą o zapachu gorzkich migdałów (który może być jednak niewyczuwalny przez niektóre osoby).

Nowy!!: Ketony i Cyjanowodór · Zobacz więcej »

Cykloaddycja

Cykloaddycja - grupa reakcji chemicznych zaliczanych do tzw.

Nowy!!: Ketony i Cykloaddycja · Zobacz więcej »

Cynk

Cynk (Zn) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z grupy cynkowców w układzie okresowym (grupa 12).

Nowy!!: Ketony i Cynk · Zobacz więcej »

Dichromian potasu

Dichromian potasu, K2Cr2O7 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu chromowego i potasu.

Nowy!!: Ketony i Dichromian potasu · Zobacz więcej »

Dichromiany

Odczynnik Cornfortha (dichromian pirydyniowy) – silny utleniacz stosowany w chemii organicznej Dichromiany, MCr2O7 – grupa związków chemicznych, sole kwasu dichromowego (H2Cr2O7).

Nowy!!: Ketony i Dichromiany · Zobacz więcej »

Dieny

Dieny – grupa organicznych związków chemicznych, węglowodory nienasycone, w których występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.

Nowy!!: Ketony i Dieny · Zobacz więcej »

Efekty steryczne

Tri(''tert''-butylo)amina – przykład cząsteczki niereaktywnej ze względu na efekty steryczne Efekty steryczne – grupa stereochemicznych zjawisk wynikających z faktu, że atomy w cząsteczkach nie są punktami, lecz mają kształt zbliżony do sfery i zajmują określoną objętość w przestrzeni.

Nowy!!: Ketony i Efekty steryczne · Zobacz więcej »

Elektroujemność

Elektroujemność, skala elektroujemności – miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka.

Nowy!!: Ketony i Elektroujemność · Zobacz więcej »

Eliminacja (chemia)

Eliminacja − reakcja chemiczna, w wyniku której z cząsteczki usuwane (eliminowane) są atomy lub grupy atomów, bez jednoczesnego przyłączenia się innych atomów lub grup.

Nowy!!: Ketony i Eliminacja (chemia) · Zobacz więcej »

Enaminy

Enaminy – aminy, w których grupa aminowa (NR/3; R.

Nowy!!: Ketony i Enaminy · Zobacz więcej »

Enole

Równowaga ketonowo−enolowa Enole − związki organiczne, w których grupa hydroksylowa (–OH), występuje przy wiązaniu podwójnym węgiel−węgiel (HO–C.

Nowy!!: Ketony i Enole · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Ketony i Estry · Zobacz więcej »

Etanolan sodu

Etanolan sodu (etoksylan sodu) – organiczny związek chemiczny o charakterze soli, należący do grupy alkoholanów, czyli produktów reakcji alkoholi z metalami.

Nowy!!: Ketony i Etanolan sodu · Zobacz więcej »

Etery

Wzór ogólny eterów Etery – organiczne związki chemiczne, w których występują wiązania C-O-C, przy czym żaden z atomów węgla nie jest związany z więcej niż jednym atomem tlenu.

Nowy!!: Ketony i Etery · Zobacz więcej »

Etyn

Etyn, acetylen, – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nienasycony z szeregu homologicznego alkinów.

Nowy!!: Ketony i Etyn · Zobacz więcej »

Fenyloaceton

Fenyloaceton (BMK, z ang. benzyl methyl ketone) – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów.

Nowy!!: Ketony i Fenyloaceton · Zobacz więcej »

Gilbert Stork

Gilbert Stork (ur. 31 grudnia 1921, zm. 21 października 2017) – amerykański biochemik belgijskiego pochodzenia, profesor chemii.

Nowy!!: Ketony i Gilbert Stork · Zobacz więcej »

Grupa alkilowa

grupy acetylowej) i etylową −CH2CH3 Grupa alkilowaTermin „grupa alkanylowa” nie jest używany.

Nowy!!: Ketony i Grupa alkilowa · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Ketony i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karbonylowa

Grupa karbonylowa Grupa karbonylowa – grupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu.

Nowy!!: Ketony i Grupa karbonylowa · Zobacz więcej »

Halogenki alkilowe

Halogenki alkilowe, halogenoalkany – grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych alkanów, w których jeden lub więcej atomów wodoru został zastąpiony przez atom halogenu.

Nowy!!: Ketony i Halogenki alkilowe · Zobacz więcej »

Hemiacetale

Wzór ogólny hemiacetali Hemiacetale (półacetale) – grupa organicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym (R′ ≠ H) powstających w wyniku działania alkoholi na aldehydy lub ketony.

Nowy!!: Ketony i Hemiacetale · Zobacz więcej »

Hybrydyzacja (chemia)

orbitale cząsteczkowe. Hipotetyczne orbitale zhybrydyzowane opisują prawdopodobne miejsca znalezienia w cząsteczce elektronów walencyjnych pochodzących od danego atomu Hybrydyzacja – tworzenie hipotetycznych mieszanych orbitali elektronów atomu w cząsteczce związku chemicznego (rodzaj „orbitali cząsteczkowych”) z pojedynczych „orbitali atomowych” przez liniową kombinację odpowiednich funkcji falowych (zob. przybliżone metody rozwiązywania równania Schrödingera)Orbitale zhybrydyzowane pomagają wyjaśniać kierunki wiązań chemicznych, ale nie są im przypisywane odpowiednie wartości energii elektronów pochodzących od danego atomu w cząsteczce, w polu oddziaływania rdzeni atomowych i elektronów walencyjnych pozostałych atomów.

Nowy!!: Ketony i Hybrydyzacja (chemia) · Zobacz więcej »

Hydrazony

Wzór ogólny hydrazonów Hydrazony - grupa organicznych związków chemicznych o ogólnym wzorze: R1R2C.

Nowy!!: Ketony i Hydrazony · Zobacz więcej »

Hydrazyna

Hydrazyna, diazan, – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z dwóch połączonych ze sobą wiązaniem N−N grup aminowych.

Nowy!!: Ketony i Hydrazyna · Zobacz więcej »

Hydrochinon

Hydrochinon – organiczny związek chemiczny z grupy fenoli, zawierający dwie grupy hydroksylowe przyłączone do pierścienia benzenu.

Nowy!!: Ketony i Hydrochinon · Zobacz więcej »

Hydroksyloamina

Hydroksyloamina – nieorganiczny związek chemiczny, pochodna amoniaku, w której jeden atom wodoru został zastąpiony grupą hydroksylową.

Nowy!!: Ketony i Hydroksyloamina · Zobacz więcej »

Hydroliza

Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją.

Nowy!!: Ketony i Hydroliza · Zobacz więcej »

Iminy

Wzór ogólny iminy Iminy – organiczne związki chemiczne zawierające ugrupowanie iminowe, C.

Nowy!!: Ketony i Iminy · Zobacz więcej »

Jodoform

Jodoform (łac. Iodoformium), CHI3 – organiczny związek chemiczny z grupy halogenków alkilu, jodowa pochodna metanu.

Nowy!!: Ketony i Jodoform · Zobacz więcej »

Karboanion

Karboanion – anion, w którym ładunek ujemny znajduje się na jednym lub więcej atomach węgla.

Nowy!!: Ketony i Karboanion · Zobacz więcej »

Kataliza

Kataliza – zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe.

Nowy!!: Ketony i Kataliza · Zobacz więcej »

Ketozy

Ketozy (cukry ketonowe) – cukry proste, w których cząsteczkach występuje grupa ketonowa.

Nowy!!: Ketony i Ketozy · Zobacz więcej »

Kondensacja aldolowa

Kondensacja aldolowa – reakcja chemiczna powstawania aldoli, czyli aldehydów z grupą hydroksylową (aldehydoalkoholi) z dwóch aldehydów, z których jeden musi posiadać przynajmniej jeden atom wodoru przy atomie węgla α, czyli atomie bezpośrednio związanym z grupą.

Nowy!!: Ketony i Kondensacja aldolowa · Zobacz więcej »

Kwas malonowy

Kwas malonowy (kwas propanodiowy), HOOC-CH2-COOH – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych.

Nowy!!: Ketony i Kwas malonowy · Zobacz więcej »

Kwas nadjodowy

Kwas nadjodowy – nieorganiczny związek chemiczny, kwas tlenowy jodu na stopniu utlenienia VII.

Nowy!!: Ketony i Kwas nadjodowy · Zobacz więcej »

Kwas nadoctowy

Kwas nadoctowy, CH3COOOH – organiczny związek chemiczny z grupy peroksokwasów, nadtlenowa pochodna kwasu octowego.

Nowy!!: Ketony i Kwas nadoctowy · Zobacz więcej »

Kwas podbromawy

Kwas podbromawy – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów bromu, w którym atom bromu znajduje się na I stopniu utlenienia.

Nowy!!: Ketony i Kwas podbromawy · Zobacz więcej »

Kwas podchlorawy

Kwas podchlorawy – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z tlenowych kwasów chloru, stabilny tylko w roztworze wodnym.

Nowy!!: Ketony i Kwas podchlorawy · Zobacz więcej »

Kwas podjodawy

Kwas podjodawy, HIO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów jodu.

Nowy!!: Ketony i Kwas podjodawy · Zobacz więcej »

Kwas solny

Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (HCl; pot. zajzajer od niem. Salzsäure) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru.

Nowy!!: Ketony i Kwas solny · Zobacz więcej »

Kwasica ketonowa

Kwasica ketonowa (ketokwasica cukrzycowa, ang. diabetic ketoacidosis, DKA) – stan organizmu, w którym w celu produkcji energii następuje spalanie tłuszczów zamiast glukozy w wyniku czego dochodzi do produkcji ketonów (ciał ketonowych) wywołujących kwasicę metaboliczną (nieoddechową).

Nowy!!: Ketony i Kwasica ketonowa · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: Ketony i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Laktony

α-, β-, γ-, δ-laktony Laktony – organiczne związki chemiczne, wewnątrzcząsteczkowe estry hydroksykwasów, w których grupa estrowa występuje w ugrupowaniu cyklicznym.

Nowy!!: Ketony i Laktony · Zobacz więcej »

Lokant

Lokant – stosowana w nomenklaturze związków chemicznych liczba porządkowa lub litera (często grecka) opisująca położenie danego podstawnika lub grupy funkcyjnej w stosunku do reszty szkieletu cząsteczki.

Nowy!!: Ketony i Lokant · Zobacz więcej »

Miedź

Miedź (Cu) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego.

Nowy!!: Ketony i Miedź · Zobacz więcej »

Nadjodan sodu

Nadjodan sodu – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu nadjodowego oraz sodu.

Nowy!!: Ketony i Nadjodan sodu · Zobacz więcej »

Nadmanganian potasu

Nadmanganian potasu (nazwa Stocka: manganian(VII) potasu), KMnO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu nadmanganowego (nieistniejącego w formie wolnej).

Nowy!!: Ketony i Nadmanganian potasu · Zobacz więcej »

Nadtlenek wodoru

Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu.

Nowy!!: Ketony i Nadtlenek wodoru · Zobacz więcej »

Nukleofil

Nukleofil – cząsteczka lub grupa, w której występuje nadmiar elektronów i w odpowiednich warunkach może być ich donorem.

Nowy!!: Ketony i Nukleofil · Zobacz więcej »

Odwodornienie

Odwodornienie (dehydrogenacja) – reakcja chemiczna polegająca na odszczepianiu od cząsteczek atomów wodoru.

Nowy!!: Ketony i Odwodornienie · Zobacz więcej »

Oksymy

Oksymy – organiczne związki chemiczne zawierające ugrupowanie Plik:Oxime 1.png.

Nowy!!: Ketony i Oksymy · Zobacz więcej »

Polarność

D Cząsteczka CO2 jest apolarna, czyli jej moment dipolowy wynosi 0 Polarność Polarność – właściwość indywiduów chemicznych polegająca na występowaniu w nich elektrycznego momentu dipolowego w wyniku nierównomiernego rozłożenia cząstkowych ładunków elektrycznych w ich objętości.

Nowy!!: Ketony i Polarność · Zobacz więcej »

Reakcja charakterystyczna

Reakcja charakterystyczna – w chemii analitycznej reakcja chemiczna umożliwiająca łatwą identyfikację określonego indywiduum chemicznego (atomu, jonu, grupy funkcyjnej, grupy związków chemicznych).

Nowy!!: Ketony i Reakcja charakterystyczna · Zobacz więcej »

Reakcja Dielsa-Aldera

Reakcja Dielsa-Aldera - reakcja chemiczna polegająca na skoordynowanej cykloaddycji podstawionego alkenu do sprzężonego dienu.

Nowy!!: Ketony i Reakcja Dielsa-Aldera · Zobacz więcej »

Reakcja Friedla-Craftsa

Reakcja Friedla-Craftsa – reakcja chemiczna odkryta w 1877 przez Charles'a Friedla i Jamesa Craftsa.

Nowy!!: Ketony i Reakcja Friedla-Craftsa · Zobacz więcej »

Reakcja haloformowa

Reakcja haloformowa – reakcja chemiczna, w której powstaje haloform (CHX3, gdzie X jest halogenem) przez wielokrotne halogenowanie metyloketonów (ketonów typu R−C(O)−CH3) w obecności zasady.

Nowy!!: Ketony i Reakcja haloformowa · Zobacz więcej »

Reakcja Michaela

Reakcja Michaela – reakcja chemiczna, której kluczowym etapem jest addycja nukleofilowa karboanionu do α,β-nienasyconych związków karbonylowych.

Nowy!!: Ketony i Reakcja Michaela · Zobacz więcej »

Reakcja Reformatskiego

Reakcja Reformatskiego – reakcja chemiczna związków karbonylowych (aldehydów lub ketonów) 1 z α-halogenoestrami kwasów karboksylowych 2, katalizowana metalicznym cynkiem, w wyniku której otrzymuje się β-hydroksyestry kwasów karboksylowych 3.

Nowy!!: Ketony i Reakcja Reformatskiego · Zobacz więcej »

Reakcja Wittiga

Reakcja Wittiga - reakcja chemiczna polegająca na sprzęganiu grupy karbonylowej aldehydów lub ketonów z ylidami fosforowymi, które zazwyczaj generuje się w trakcie samej reakcji z odpowiednich soli fosfoniowych.

Nowy!!: Ketony i Reakcja Wittiga · Zobacz więcej »

Redukcja Clemmensena

Redukcja Clemmensena – reakcja chemiczna polegająca na redukcji związków karbonylowych: aldehydów lub ketonów za pomocą amalgamatu cynku we wrzącym stężonym kwasie solnym, w wyniku której grupa karbonylowa (>C.

Nowy!!: Ketony i Redukcja Clemmensena · Zobacz więcej »

Redukcja Wolffa-Kiżnera

Redukcja Wolffa–Kiżnera – reakcja redukcji ketonów lub aldehydów hydrazyną w środowisku zasadowym, w wyniku której powstają odpowiednie alkany.

Nowy!!: Ketony i Redukcja Wolffa-Kiżnera · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

Nowy!!: Ketony i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Rzędowość

Rzędowość – termin stosowany przy opisie budowy związku chemicznego określający stopień podstawienia atomu w cząsteczce.

Nowy!!: Ketony i Rzędowość · Zobacz więcej »

Semikarbazyd

Semikarbazyd − organiczny związek chemiczny, hydrazyd kwasu karbaminowego.

Nowy!!: Ketony i Semikarbazyd · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Ketony i Skala pH · Zobacz więcej »

Sprzężone wiązania wielokrotne

beta karoten). Sprzężone wiązania wielokrotne (układ sprzężonych wiązań wielokrotnych) – określenie dotyczące budowy cząsteczek związków organicznych, w których poza wiązaniami sigma (σ) formalnie istnieją co najmniej dwa wiązania wielokrotne ''pi'' (п) lub ''delta'' (δ), rozdzielone jednym wiązaniem pojedynczym.

Nowy!!: Ketony i Sprzężone wiązania wielokrotne · Zobacz więcej »

Synteza organiczna

Synteza organiczna – dział chemii organicznej.

Nowy!!: Ketony i Synteza organiczna · Zobacz więcej »

Tautomeria

Tautomeria (zwana też dawniej desmotropią) – rodzaj przemiany izomerycznej, w której dany związek chemiczny występuje w dwóch formach (zwanych tautomerami) zawierających tę samą liczbę tych samych atomów w cząsteczce, ale inaczej z sobą połączonych, zgodnie z ogólnym schematem: Niektóre tautomery mogą przechodzić jedne w drugie na skutek spontanicznej reakcji wewnątrzcząsteczkowej bez jakiegokolwiek udziału innych cząsteczek.

Nowy!!: Ketony i Tautomeria · Zobacz więcej »

Tert-Butanolan potasu

tert-Butanolan potasu, (CH3)3COK – organiczny związek chemiczny, sól potasowa ''tert''-butanolu.

Nowy!!: Ketony i Tert-Butanolan potasu · Zobacz więcej »

Tetraboran sodu

Tetraboran sodu (boraks, czteroboran sodu), Na2B4O7 − nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu borowego.

Nowy!!: Ketony i Tetraboran sodu · Zobacz więcej »

Tetrahydroglinian litu

Tetrahydroglinian litu, glinowodorek litu, Li – nieorganiczny związek chemiczny, stosowany głównie jako silny środek redukujący i suszący.

Nowy!!: Ketony i Tetrahydroglinian litu · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Ketony i Utlenianie · Zobacz więcej »

Utlenianie Baeyera-Villigera

Utlenianie Baeyera-Villigera (przegrupowanie Baeyera-Villigera) – reakcja chemiczna polegająca na utlenianiu ketonów do estrów za pomocą nadkwasów lub nadtlenku wodoru.

Nowy!!: Ketony i Utlenianie Baeyera-Villigera · Zobacz więcej »

Uwodornianie

Uwodornianie, uwodornienie, hydrogenizacja,hydrogenacja, wodorowanie, hydrogenoliza – reakcja redukcji polegająca na przyłączaniu wodoru do danego związku chemicznego.

Nowy!!: Ketony i Uwodornianie · Zobacz więcej »

Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

Nowy!!: Ketony i Węglowodany · Zobacz więcej »

Węglowodory

etylen, benzen, cykloheksan, heksan (kolor szary – atomy węgla, kolor biały – atomy wodoru) Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru.

Nowy!!: Ketony i Węglowodory · Zobacz więcej »

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne, areny (w skrócie: WA) – cykliczne węglowodory spełniające warunki aromatyczności.

Nowy!!: Ketony i Węglowodory aromatyczne · Zobacz więcej »

Wiązanie pi

Wiązanie π – wiązanie chemiczne powstałe w wyniku nakładania bocznego orbitali atomowych (oprócz orbitali s).

Nowy!!: Ketony i Wiązanie pi · Zobacz więcej »

Wiązanie wielokrotne

Wiązanie wielokrotne – wiązanie chemiczne między dwoma atomami, w którym bierze udział więcej niż jedna para elektronowa.

Nowy!!: Ketony i Wiązanie wielokrotne · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Ketony i Woda · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Ketony i Wodór · Zobacz więcej »

Wodorosiarczyn sodu

Wodorosiarczyn sodu – nieorganiczny związek chemiczny, wodorosól sodowa kwasu siarkawego.

Nowy!!: Ketony i Wodorosiarczyn sodu · Zobacz więcej »

Wodorotlenek potasu

Wodorotlenek potasu (potaż żrący), KOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, jedna z najsilniejszych zasad.

Nowy!!: Ketony i Wodorotlenek potasu · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Ketony i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Ylidy

trifenylofosfina Ylidy – organiczne związki chemiczne posiadające sąsiadujące fragmenty z ładunkiem dodatnim oraz z ujemnym.

Nowy!!: Ketony i Ylidy · Zobacz więcej »

Związki aromatyczne

Delokalizacja elektronów z orbitali p w cząsteczce benzenu Związki aromatyczne – związki chemiczne, z reguły organiczne, posiadające w cząsteczce zdelokalizowane elektrony π, tworzące tzw.

Nowy!!: Ketony i Związki aromatyczne · Zobacz więcej »

Związki Grignarda

Bromek etylomagnezowy Chlorek fenylomagnezowy Związki Grignarda (związki magnezoorganiczne) − metaloorganiczne związki chemiczne, zawierające przynajmniej jedno wiązanie Mg–C.

Nowy!!: Ketony i Związki Grignarda · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Ketony i Związki organiczne · Zobacz więcej »

1,4-Benzochinon

1,4-Benzochinon (popularnie: chinon, nazwa systematyczna: cykloheksa-2,5-dieno-1,4-dion, C6H4O2) – organiczny związek chemiczny z grupy chinonów, cykliczny, nienasycony diketon.

Nowy!!: Ketony i 1,4-Benzochinon · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Alkanony, Grupa ketonowa, Keton.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »