Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Kinetyka chemiczna

Indeks Kinetyka chemiczna

Kinetyka chemiczna – dział chemii fizycznej zajmujący się badaniem przebiegu reakcji chemicznej w czasie.

19 kontakty: Chemia fizyczna, Ciśnienie, Katalizator, Ludwig Ferdinand Wilhelmy, Mechanizmy reakcji chemicznych, Równanie kinetyczne reakcji chemicznej, Reakcja autokatalityczna, Reakcja łańcuchowa, Reakcja chemiczna, Reakcja elementarna, Reakcja następcza, Reakcja równoległa, Reakcja złożona, Rozpuszczalnik, Rząd reakcji chemicznej, Stała szybkości reakcji, Szybkość reakcji chemicznej, Temperatura, Teoria stanu stacjonarnego (chemia).

Chemia fizyczna

Chemia fizyczna jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk makroskopowych, atomowych, subatomowych i międzycząsteczkowych w układach chemicznych uwzględniając prawa i pojęcia fizyki.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Chemia fizyczna · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Katalizator · Zobacz więcej »

Ludwig Ferdinand Wilhelmy

Ludwig Ferdinand Wilhelmy (ur. 25 grudnia 1812 w Stargardzie, zm. 18 lutego 1864 w Berlinie) - niemiecki fizyk i chemik, jeden z twórców kinetyki chemicznej.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Ludwig Ferdinand Wilhelmy · Zobacz więcej »

Mechanizmy reakcji chemicznych

Mechanizm reakcji chemicznych to opis ich faktycznego przebiegu, razem ze wszystkimi stadiami i produktami pośrednimi.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Mechanizmy reakcji chemicznych · Zobacz więcej »

Równanie kinetyczne reakcji chemicznej

Równanie kinetyczne – zależność szybkości reakcji chemicznej, r, od stężenia reagentów i temperatury, a w przypadku reakcji chemicznych przebiegającej w fazie gazowej, dodatkowo od ciśnienia.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Równanie kinetyczne reakcji chemicznej · Zobacz więcej »

Reakcja autokatalityczna

#TAM autokataliza.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Reakcja autokatalityczna · Zobacz więcej »

Reakcja łańcuchowa

uranu 235 zainicjowana przez pojedynczy neutron Reakcja łańcuchowa – szczególny rodzaj reakcji chemicznej lub jądrowej.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Reakcja łańcuchowa · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Reakcja elementarna

Reakcja elementarna – reakcja chemiczna, która zachodzi w jednym akcie, bez produktów pośrednich, w procesie, w którym występuje tylko jeden stan przejściowy.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Reakcja elementarna · Zobacz więcej »

Reakcja następcza

Reakcja następcza – złożona reakcja chemiczna, w której produkty powstają z substratów dwuetapowo lub wieloetapowo, poprzez produkty przejściowe, powstające w kolejnych reakcjach elementarnych.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Reakcja następcza · Zobacz więcej »

Reakcja równoległa

Reakcja równoległa – reakcja chemiczna, która polega na jednoczesnym przebiegu kilku różnych procesów z udziałem tych samych substratów.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Reakcja równoległa · Zobacz więcej »

Reakcja złożona

Reakcja złożona – reakcja chemiczna, w której można wyodrębnić dwie lub więcej różnych reakcji elementarnych, nazywanych również prostymi lub izolowanymi (np. rozpad określonych związków chemicznych lub reakcje zachodzące w wyniku zderzenia cząsteczek dwóch lub trzech związków, wchodzących w skład mieszaniny reagentów).

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Reakcja złożona · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Rząd reakcji chemicznej

Rząd reakcji (rzędowość reakcji) – suma wykładników potęg w równaniu kinetycznym reakcji chemicznej w postaci jednomianu potęgowego.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Rząd reakcji chemicznej · Zobacz więcej »

Stała szybkości reakcji

Stała szybkości reakcji – współczynnik proporcjonalności k w równaniu kinetycznym reakcji chemicznej: Zależność stałej szybkości reakcji od temperatury opisuje równanie Arrheniusa: gdzie A – czynnik przedwykładniczy Arrheniusa, Ea – energia aktywacji Arrheniusa, R – stała gazowa, T – temperatura w kelwinach Dla wielu prostych reakcji odwracalnych stosunek stałych szybkości reakcji biegnących w prawo (k1) i w lewo (k−1) jest stałą równowagi K tej reakcji.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Stała szybkości reakcji · Zobacz więcej »

Szybkość reakcji chemicznej

Szybkość reakcji chemicznej – szybkość przybywania lub ubywania reagenta w wyniku przebiegu reakcji chemicznej.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Szybkość reakcji chemicznej · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Temperatura · Zobacz więcej »

Teoria stanu stacjonarnego (chemia)

Teoria stanu stacjonarnego (przybliżenie stanu stacjonarnego, przybliżenie Bodensteina) – założenie upraszczające rozwiązywanie niektórych równań kinetycznych reakcji chemicznych.

Nowy!!: Kinetyka chemiczna i Teoria stanu stacjonarnego (chemia) · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Kinetyka reakcji chemicznej.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »