Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Kodeks postępowania cywilnego

Indeks Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z 17 listopada 1964, zawierająca zasadniczy trzon polskiego prawa procesowego cywilnego.

42 kontakty: Akt prawny, Arbitraż (ekonomia), Czesław Michałowski, Dekret, Formula processus, Franciszek Fierich, Kodeks (zbiór praw), Komisja Kodyfikacyjna, Krajowa Rada Narodowa, Księstwo Warszawskie, Nowelizacja, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Postępowanie cywilne, Postępowanie egzekucyjne, Postępowanie nakazowe, Postępowanie nieprocesowe, Postępowanie odrębne, Postępowanie sądowe, Postępowanie upadłościowe, Postępowanie upominawcze, Postępowanie uproszczone cywilne, Rozbiory Polski, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej, Sąd gospodarczy, Ustawa, 1930, 1932, 1933, 1934, 1945, 1946, 1950, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1965, 1985, 1989, 1996.

Akt prawny

Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Akt prawny · Zobacz więcej »

Arbitraż (ekonomia)

Arbitraż – zakup dobra lub aktywa na rynku, na którym jego cena jest względnie niższa w celu jednoczesnej odsprzedaży tego dobra lub aktywa na innym rynku, na którym jego cena jest względnie wyższa.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Arbitraż (ekonomia) · Zobacz więcej »

Czesław Michałowski

Czesław Paweł Michałowski (ur. 15 stycznia 1885, zm. 1941 w MińskuKto był kim w II RP, s. 54) – polski polityk i prawnik, minister sprawiedliwości i naczelny prokurator Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Czesław Michałowski · Zobacz więcej »

Dekret

Dekret – akt normatywny mający moc ustawy, wydany nie przez parlament, ale przez organ władzy wykonawczej.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Dekret · Zobacz więcej »

Formula processus

Formula processus – kodyfikacja ziemskiego polskiego prawa procesowego.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Formula processus · Zobacz więcej »

Franciszek Fierich

Franciszek Ksawery Fierich (ur. 2 grudnia 1860 w Krakowie, zm. 8 września 1928 w Warszawie) – prawnik polski, specjalista postępowania cywilnego, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Franciszek Fierich · Zobacz więcej »

Kodeks (zbiór praw)

Kodeks (z łac. codex: księga, spis) – akt normatywny zawierający logicznie usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks (zbiór praw) · Zobacz więcej »

Komisja Kodyfikacyjna

Pałac Krasińskich w Warszawie, miejsce uroczystego rozpoczęcia prac Komisji kodeksu karnego z 1932 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej – organ sejmowy z czasów II Rzeczypospolitej powołany ustawą z 3 czerwca 1919 roku w celu opracowania projektów ustaw unifikujących prawo pozaborowe na potrzeby nowo powstałego państwa polskiego.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Komisja Kodyfikacyjna · Zobacz więcej »

Krajowa Rada Narodowa

Bolesław Bierut (PPR) – Przewodniczący, następnie Prezydent KRN Edward Osóbka-Morawski (RPPS) – Wiceprzewodniczący KRN Krajowa Rada Narodowa (noc z 31 grudnia 1943 na 1 stycznia 1944 – 19 stycznia 1947) – ciało polityczne utworzone podczas II wojny światowej przez Polską Partię Robotniczą (PPR) o charakterze samozwańczego polskiego parlamentu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Krajowa Rada Narodowa · Zobacz więcej »

Księstwo Warszawskie

Mapa fizyczna i administracyjna Księstwa Warszawskiego w 1810 roku Księstwo Warszawskie w latach 1807–1809 Fryderyk August I Wettyn król Saksonii i ks. Warszawski isbn.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Księstwo Warszawskie · Zobacz więcej »

Nowelizacja

Nowelizacja (z wł. novella 'nowość' od łac. novellae (constitutiones, leges) 'nowe (statuty, prawa)' od novellus 'nowy; młody; świeży' z novus 'nowy') – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Nowelizacja · Zobacz więcej »

Polska Rzeczpospolita Ludowa

linii Curzona Ulotka antykomunistyczna z okresu II wojny światowej akcji „Burza” w Lublinie, lipiec 1944 Manifest PKWN Zmiany granic i linia Curzona Terytorium zarządzane przez PKWN we wrześniu 1944 roku Orzeł tzw. wzór 43 (piastowski)Noszony m.in. na czapkach przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Jakub Berman Michał Rola-Żymierski Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Polska Rzeczpospolita Ludowa · Zobacz więcej »

Postępowanie cywilne

* postępowanie cywilne w Polsce.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Postępowanie cywilne · Zobacz więcej »

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne – zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego (rozumianego jako "sprawa cywilna" - art. 1 k.p.c.). Są to głównie sprawy dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne określone przez przepisy księgi drugiej k.p.c. Zupełnie odrębnie jest uregulowane i funkcjonuje postępowanie egzekucyjne w administracji, którego przedmiotem jest wymuszanie przez organy administracyjne wykonania obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Postępowanie egzekucyjne · Zobacz więcej »

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe — w polskim systemie prawnym rodzaj postępowania szczególnego w procesie karnym lub rodzaj postępowania odrębnego w procesie cywilnym.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Postępowanie nakazowe · Zobacz więcej »

Postępowanie nieprocesowe

Postępowanie nieprocesowe (dawniej także postępowanie niesporne; łac. iurisdictio voluntaria, niem. freiwillige Gerichtsbarkeit, fr. jurisdiction gracieuse, wł. giurisdizione voluntaria) – jeden z dwóch zasadniczych trybów cywilnego sądowego postępowania rozpoznawczego, znany prawu postępowania cywilnego Polski i innych krajów kontynentalnego systemu prawa.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Postępowanie nieprocesowe · Zobacz więcej »

Postępowanie odrębne

Postępowania odrębne – postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego inaczej niż postępowanie w trybie zwykłym ze względu na przedmiot postępowania.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Postępowanie odrębne · Zobacz więcej »

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe, proces sądowy – zbiorcza nazwa dla postępowań odbywających się przed niezawisłymi i niezależnymi organami – sądami, w odróżnieniu od postępowań odbywających się przed innymi organami, np.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Postępowanie sądowe · Zobacz więcej »

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe – procedura regulująca zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz skutki ogłoszenia upadłości.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Postępowanie upadłościowe · Zobacz więcej »

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze – postępowanie odrębne uregulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego, zmierzające do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela wysuwającego roszczenie pieniężne, którego dłużnik nie kwestionuje.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Postępowanie upominawcze · Zobacz więcej »

Postępowanie uproszczone cywilne

Postępowanie uproszczone – jedno z postępowań odrębnych, uregulowane Kodeksem postępowania cywilnego.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Postępowanie uproszczone cywilne · Zobacz więcej »

Rozbiory Polski

Ziemie polskie po III rozbiorze ''The Polish Plumb Cake'', alegoria I rozbioru Polski, grafika Johna Lodge’a z 1774 roku Rozbiory Polski – okres w dziejach Polski i Litwy w latach 1772–1795, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów za sprawą sąsiednich Rosji, Prus i Austrii dokonała na ich rzecz cesji części swojego terytorium, jako wynik przegranej wojny bądź pod groźbą użycia siły.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Rozbiory Polski · Zobacz więcej »

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej – akt normatywny w II Rzeczypospolitej wydawany przez głowę państwa i kontrasygnowany przez Prezesa Rady Ministrów oraz właściwych ministrów.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej · Zobacz więcej »

Sąd gospodarczy

Sąd gospodarczy – wydział w sądzie rejonowym lub okręgowym, orzekający w sprawach gospodarczych.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Sąd gospodarczy · Zobacz więcej »

Ustawa

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej).

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i Ustawa · Zobacz więcej »

1930

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1930 · Zobacz więcej »

1932

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1932 · Zobacz więcej »

1933

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1933 · Zobacz więcej »

1934

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1934 · Zobacz więcej »

1945

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1945 · Zobacz więcej »

1946

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1946 · Zobacz więcej »

1950

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1950 · Zobacz więcej »

1953

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1953 · Zobacz więcej »

1954

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1954 · Zobacz więcej »

1955

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1955 · Zobacz więcej »

1956

Poznaniu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1956 · Zobacz więcej »

1958

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1958 · Zobacz więcej »

1962

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1962 · Zobacz więcej »

1965

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1965 · Zobacz więcej »

1985

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1985 · Zobacz więcej »

1989

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1989 · Zobacz więcej »

1996

Bez opisu.

Nowy!!: Kodeks postępowania cywilnego i 1996 · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

K.p.c..

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »