Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Komórka eukariotyczna

Indeks Komórka eukariotyczna

Komórki zarodkowe myszy Komórka eukariotyczna – komórka mająca jądro komórkowe ograniczone otoczką jądrową, zawierające DNA z histonami upakowane w chromosomy (eucyty mają zazwyczaj tylko jedno jądro, choć np. komórki mięśniowe czy megakariocyty mają wiele jąder, orzęski mają dwa różne jądra: mikro- i makronukleus, zaś czerwone krwinki ssaków i człony rurek sitowych roślin tracą w trakcie rozwoju jądra).

45 kontakty: Adenozyno-5′-trifosforan, Aparat Golgiego, Bakterie, Chloroplast, Chromosom, Cykl Liebenfoffa, Cytoplazma, Cytoszkielet, Czopki (anatomia), Erytrocyt, Eukarionty, Gen, Genom, Histony, Jądro komórkowe, Julius von Sachs, Komórka, Komórka parzydełkowa, Komórka prokariotyczna, Kwas deoksyrybonukleinowy, Leukocyty, Megakariocyt, Mejoza, Mitochondrium, Mitoza, Neuron, Organellum, Orzęski, Pantofelek, Plemnik, Pokrzywa, Pręcik (anatomia), Prokarionty, Rośliny, Rurki sitowe, Siateczka śródplazmatyczna, Siatkówka (anatomia), Sinice, Sklereidy, Ssaki, Substrat (chemia), Symbioza, Teoria endosymbiozy, Tlen, Urediniospora.

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Aparat Golgiego

Mikrofotografia aparatu Golgiego widocznego jako stos półkolistych czarnych pierścieni w dolnej części obrazu. Liczne koliste pęcherzyki są widoczne w pobliżu organellum gładka siateczka śródplazmatyczna (sER), '''5.''' rybosom na rER, '''6.''' białka transportowane, '''7.''' pęcherzyk transportowy, '''8.''' aparat Golgiego, '''9.''' biegun cis aparatu Golgiego, '''10.''' biegun trans aparatu Golgiego, '''11.''' cysterna aparatu Golgiego Aparat Golgiego – organellum występujące powszechnie w komórkach eukariotycznych, służące chemicznym modyfikacjom wytwarzanych przez komórkę substancji, ich sortowaniu oraz dystrybucji w obrębie komórki.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Aparat Golgiego · Zobacz więcej »

Bakterie

metodą Grama agarowej Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion, pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Bakterie · Zobacz więcej »

Chloroplast

zawilca Chloroplast (ze starogreckiego: χλωρός (chlōrós) + πλαστός (plastós) – ciałko zieleni) – otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową organellum komórkowe występujące u roślin i glonów eukariotycznych.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Chloroplast · Zobacz więcej »

Chromosom

Chromosom submetacentryczny: 1 – chromatyda 2 – centromer – miejsce złączenia dwóch chromatyd 3 – ramię krótkie 4 – ramię długie Kolejne stopnie upakowania materiału genetycznego Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Chromosom · Zobacz więcej »

Cykl Liebenfoffa

Cykl Liebenfoffa – cykl reakcji biochemicznych obecny w komórkach eukariotycznych, alternatywnie prowadzący do procesu gilkogenezy oraz syntezy niektórych aminokwasów, zwłaszcza alaniny (z uwzględnieniem aspektów energetycznych).

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Cykl Liebenfoffa · Zobacz więcej »

Cytoplazma

białek i większych struktur. Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Cytoplazma · Zobacz więcej »

Cytoszkielet

jądro komórkowe Cytoszkielet – sieć włóknistych struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzięki którym organella i substancje nie pływają swobodnie w cytozolu, ale zajmują pewne przypisane sobie miejsca.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Cytoszkielet · Zobacz więcej »

Czopki (anatomia)

siatkówki oka (uwaga: skala długości fali nie jest liniowa) Czopki (dawniej: słupki) – światłoczułe receptory (fotoreceptory) siatkówki oka, które zawierają specyficzne błonowe białka receptorowe, absorbujące światło w różnych zakresach długości fali.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Czopki (anatomia) · Zobacz więcej »

Erytrocyt

osmotycznej na krwinkę czerwoną. SEM). pingwina białobrewego. Strzałkami zaznaczono nieprawidłowo rozwinięte, pozbawione jąder krwinki. Erytrocyt (gr. erythros czerwony + kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Erytrocyt · Zobacz więcej »

Eukarionty

Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariontów.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Eukarionty · Zobacz więcej »

Gen

Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – pojęcie teoretyczne stosowane w wielu działach biologii oraz innych dziedzinach wiedzy.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Gen · Zobacz więcej »

Genom

Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Genom · Zobacz więcej »

Histony

Histony – zasadowe białka wchodzące w skład chromatyny, neutralizujące i wiążące kwas deoksyrybonukleinowy.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Histony · Zobacz więcej »

Jądro komórkowe

DNA jest skupione i gotowe do podziału. Jądra komórkowe leukocytów człowieka, wybarwione za pomocą barwnika DAPI. cytozol12. lizosom Jądro komórkowe, nukleus – otoczone podwójną błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Jądro komórkowe · Zobacz więcej »

Julius von Sachs

Julius von Sachs Julius von Sachs, botanik niemiecki (ur. 2 października 1832 we Wrocławiu, zm. 29 maja 1897 w Würzburgu) – pracował na stanowisku profesora w Würzburgu od 1868 roku i we Fryburgu.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Julius von Sachs · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Komórka · Zobacz więcej »

Komórka parzydełkowa

#ffcad0 tkanka ofiary Komórka parzydełkowa, knidocyt – wyspecjalizowana komórka charakterystyczna dla zwierząt z typu parzydełkowców (Cnidaria) zawierająca organ zaczepno-obronny zwany parzydełkiem, knidocystą, knidą lub parzawką.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Komórka parzydełkowa · Zobacz więcej »

Komórka prokariotyczna

DNA; 8 – wić. Komórka prokariotyczna – komórka złożona z otaczającej ściany i błony komórkowej oraz cytoplazmy.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Komórka prokariotyczna · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Leukocyty

Leukocyty, krwinki białe – elementy morfotyczne krwi.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Leukocyty · Zobacz więcej »

Megakariocyt

Megakariocyt Megakariocyty – duże komórki szpiku kostnego, o średnicy 50-100 μm, które wytwarzają trombocyty.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Megakariocyt · Zobacz więcej »

Mejoza

Mejoza, skrót: R! (R – od redukcji) – proces podziału redukcyjnego jądra komórkowego, z którego powstają 4 jądra o połowie chromosomów (po jednym z każdej pary) komórki wyjściowej.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Mejoza · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Mitoza

Schemat mitozy Mitoza – proces podziału pośredniego jądra komórkowego, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Mitoza · Zobacz więcej »

Neuron

thumb thumb Obraz mikroskopowy neuronów rdzenia kręgowego szczura barwionych metodą Cajala. Neuron, komórka nerwowa – rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Neuron · Zobacz więcej »

Organellum

centriole Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Organellum · Zobacz więcej »

Orzęski

Schemat komórki orzęska: 1 - wodniczka tętniąca, 2 - kanał doprowadzający, 3 - wodniczka pokarmowa, 4 - makronukleus, 5 - mikronukleus, 6 - rzęska, 7 - zagłębienie okołogębowe, 8 - lejek, 9 - cytostom, 10 - cytopyge Orzęski (Ciliata), dawniej wymoczki - typ organizmów z królestwa Protista, tradycyjnie zaliczany do protistów zwierzęcych.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Orzęski · Zobacz więcej »

Pantofelek

Pantofelek (Paramecium caudatum), pantofelek ogoniasty – "protist zwierzęcy" (pierwotniak) należący do typu orzęsków (Ciliata) z podgromady równorzęsych.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Pantofelek · Zobacz więcej »

Plemnik

komórki jajowej Plemnik, spermatozoid – gameta męska, haploidalna komórka rozrodcza wytwarzana przez gonadę osobnika płci męskiej służąca do rozmnażania płciowego.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Plemnik · Zobacz więcej »

Pokrzywa

Włoski parzące Pokrzywa (Urtica L.) – rodzaj jednorocznych roślin zielnych lub bylin z rodziny pokrzywowatych (Urticaceae Juss.). Należy do niej co najmniej 50 gatunków rozproszonych na całej kuli ziemskiej.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Pokrzywa · Zobacz więcej »

Pręcik (anatomia)

Pręciki – światłoczułe receptory (fotoreceptory) na siatkówce oka, odpowiadające za postrzeganie kształtów i ruchu.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Pręcik (anatomia) · Zobacz więcej »

Prokarionty

Gronkowiec złocisty (''Staphylococcus aureus'') jest organizmem prokariotycznym Prokarionty, prokarioty, organizmy prokariotyczne (Prokaryota, Procaryota) – mikroorganizmy, w większości jednokomórkowe, których komórka nie zawiera jądra komórkowego oraz organelli komórkowych, charakterystycznych dla eukariontów.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Prokarionty · Zobacz więcej »

Rośliny

Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Rośliny · Zobacz więcej »

Rurki sitowe

Rurki sitowe – żywe komórki przewodzące, szybko transportujące składniki pokarmowe, stanowiące jeden z elementów łyka okrytonasiennych.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Rurki sitowe · Zobacz więcej »

Siateczka śródplazmatyczna

aparatu Golgiego. 1. jądro komórkowe 2. por jądrowy 3. siateczka śródplazmatyczna szorstka (rER) 4. siateczka śródplazmatyczna gładka (sER) 5. rybosom na rER 6. białka transportowane 7. pęcherzyk transportowy 8. aparat Golgiego 9. biegun cis aparatu Golgiego 10. biegun trans aparatu Golgiego 11. cysterna aparatu Golgiego Siateczka śródplazmatyczna, retikulum endoplazmatyczne, siateczka wewnątrzplazmatyczna (łac. reticulum endoplasmaticum, complexus reticuli cytoplasmatici) – wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej błonami (membranami) biologicznymi.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Siateczka śródplazmatyczna · Zobacz więcej »

Siatkówka (anatomia)

Siatkówka (łac. retina) – część oka, która jest elementem odbierającym bodźce wzrokowe.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Siatkówka (anatomia) · Zobacz więcej »

Sinice

Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria) – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii).

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Sinice · Zobacz więcej »

Sklereidy

gruszy Sklereidy, komórki kamienne – jedna z form tkanki wzmacniającej – sklerenchymy, występująca w postaci komórek o bardzo zróżnicowanych kształtach: równowymiarowym, podłużnym, nieregularnie rozgałęzionym.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Sklereidy · Zobacz więcej »

Ssaki

Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie „ciepłokrwistość”).

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Ssaki · Zobacz więcej »

Substrat (chemia)

Substrat – związek chemiczny, pierwiastek lub jon, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Substrat (chemia) · Zobacz więcej »

Symbioza

ukwiałem Symbioza (łac. z gr. sym- 'współ-' i gr. bíos 'życie') – zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm).

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Symbioza · Zobacz więcej »

Teoria endosymbiozy

Teoria endosymbiozykolory oznaczają: czarny – błona komórkowa, różowy – eukariotyczny DNA, zielony – cyjanobakterie lub ctDNA, czerwony protobakterie lub mtDNA Teoria endosymbiozy – teoria stanowiąca, że mitochondria, plastydy (jak chloroplasty) i być może inne organella komórki eukariotycznej powstały na skutek endosymbiozy pomiędzy różnymi mikroorganizmami.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Teoria endosymbiozy · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Tlen · Zobacz więcej »

Urediniospora

Urediniospory ''Puccinia recondita'' Urediniospora lub urediospora – rodzaj zarodnika konidialnego (konidium).

Nowy!!: Komórka eukariotyczna i Urediniospora · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Eucyt.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »