Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Indeks Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw:.

223 kontakty: Absolutyzm władzy, Acte clair, Akt normatywny, Akt prawa miejscowego, Akt prawny, Aleksander Kwaśniewski, Antoni Dudek, Artykuł (prawo), Autonomia, Autorytaryzm (ustrój), Azerbejdżan, Łacina, Źródła prawa, Bóg, Bezpieczeństwo, Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych, Białoruś, Bierne prawo wyborcze, Cenzura, Chrześcijaństwo, Decentralizacja, Decyzja administracyjna, Demokracja, Demokracja bezpośrednia, Demokracja pośrednia, Demokracja szlachecka, Dyktatura, Dyskryminacja (prawo), Dziedzictwo kulturowe, Dziennik Ustaw, Ekstradycja, Encyklika, Europejski nakaz aresztowania, Federacja, Gazeta Wyborcza, Gmina, I Rzeczpospolita, II Rzeczpospolita, II wojna światowa, III rozbiór Polski, III Rzeczpospolita, Immunitet, Inicjatywa ustawodawcza, Inkorporacja prawa międzynarodowego, Instancja (prawo), Invocatio Dei, Jacek Hołówka, Jarosław Kaczyński, Język francuski, Język niemiecki, ..., Język polski, Język urzędowy, Kadencja (politologia), Kara cielesna, Katolicka nauka społeczna, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja Polski Niepodległej, Konstruktywne wotum nieufności, Konstytucja, Konstytucja 3 maja, Konstytucja kwietniowa, Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Konstytucja Rosji, Konstytucja Ukrainy, Konstytucja Włoch, Korona Królestwa Polskiego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowa Rada Sądownictwa, Księstwo Ruskie, Lech Garlicki, Lech Kaczyński, Lech Wałęsa, Legalizm, Leon XIII, Mała Konstytucja z 1992, Małżeństwo, Mandat wolny, Matka, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Minister, Mniejszość narodowa, Monarchia absolutna, Naczelny Sąd Administracyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Naród, Narodowy Bank Polski, Niemcy, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Nowela grudniowa, Obywatelstwo, Obywatelstwo polskie, Ochrona środowiska, Ochrona zabytków w Polsce, Organizacja ponadnarodowa, Orzecznictwo, Orzecznictwo Sądów Polskich, Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Osoba prawna, Państwo i Prawo, Państwo prawa, Państwo unitarne, Pacta sunt servanda, Parlament, Pluralizm (socjologia), Pluralizm polityczny, Podmiot prawa, Podział władz, Polonia, Polska, Polska Ludowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Porozumienie Centrum, Porządek prawny, Poseł, Postępowanie administracyjnosądowe, Pozbawienie wolności, Pozytywizm prawniczy, Prawa człowieka, Prawa dziecka, Prawa wyborcze, Prawo konstytucyjne, Prawo międzynarodowe, Prawo natury, Prawo pracy, Prawo Unii Europejskiej, Prawo zwyczajowe, Praworządność, Preambuła, Prezes Rady Ministrów, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Procedura budżetowa w Polsce, Prusy Królewskie, Przegląd Sejmowy, Przestępstwo, Rada Europy, Rada Ministrów w Polsce, Rada Polityki Pieniężnej, Ratyfikacja, Referendum, Referendum konstytucyjne, Referendum lokalne, Referendum ogólnokrajowe, Referendum w Polsce w 1997 roku, Region (podział administracyjny), Republika Autonomiczna Krymu, Rerum novarum, Retroakcja, Robert von Mohl, Rodzice, Rodzina (socjologia), Roszczenie, Rozporządzenie, Rząd (prawo), Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzeczpospolita (gazeta), Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Polska, Samorząd terytorialny, Samorząd zawodowy, Sąd Najwyższy (Polska), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, Senator, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Skarga konstytucyjna (Polska), Sojusz Lewicy Demokratycznej, Społeczna gospodarka rynkowa, Stan klęski żywiołowej, Stan nadzwyczajny, Stan wojenny, Stan wyjątkowy, Stolica, Stosowanie prawa, Subsumpcja (prawo), Suwerenność ludu, Sygnatura akt, System prawa, System prawny Polski, Tortura, Transformacja ustrojowa, Trybunał Konstytucyjny (Polska), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Stanu, Umowa międzynarodowa, Unia Demokratyczna, Unia Europejska, Unia hadziacka, Unia lubelska, Unia Pracy, Ustawa, Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, Ustrój polityczny, Ustrój polityczny Polski, Władza suwerenna, Władza wykonawcza, Wielkie Księstwo Litewskie, Województwo śląskie (II Rzeczpospolita), Wolność prasy, Wolność religijna, Wolność słowa, Wolność zgromadzeń, Wotum nieufności, Wspólnota Europejska, Wspólny rynek, Wybory, Wykładnia prawa, Wymiar sprawiedliwości, Zabytek, Zakaz domniemania kompetencji, Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego, Zasada pomocniczości, Zgromadzenie Narodowe (Polska), Zrównoważony rozwój, Zwyczaj międzynarodowy. Rozwiń indeks (173 jeszcze) »

Absolutyzm władzy

Absolutyzm polityczny – pogląd z dziedziny myśli politycznej, według którego jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w państwie przysługiwała im bez ograniczeń, przy czym ma się na myśli ograniczenia prawne, a czasem nawet moralne.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Absolutyzm władzy · Zobacz więcej »

Acte clair

Zasada acte clair – zasada prawa wspólnotowego Unii Europejskiej, związana z instytucją pytań prejudycjalnych, która mówi, że jeśli przepis prawa wspólnotowego jest wystarczająco jasny i precyzyjny oraz odnosi się do danej sprawy, to nie należy kierować pytania wstępnego (prejudycjalnego) w przypadku, gdy brak jest wątpliwości co do jasności normy prawa europejskiego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Acte clair · Zobacz więcej »

Akt normatywny

Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Akt normatywny · Zobacz więcej »

Akt prawa miejscowego

Akt prawa miejscowego – specyficzny rodzaj aktu powszechnie obowiązującego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Akt prawa miejscowego · Zobacz więcej »

Akt prawny

Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Akt prawny · Zobacz więcej »

Aleksander Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski (ur. 15 listopada 1954 w Białogardzie) – polski polityk, z zawodu dziennikarz.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Aleksander Kwaśniewski · Zobacz więcej »

Antoni Dudek

Antoni Kazimierz Dudek (ur. 17 października 1966 w Krakowie) – polski politolog, profesor nauk humanistycznych, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej (2010–2016), profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Antoni Dudek · Zobacz więcej »

Artykuł (prawo)

Artykuł – jednostka redakcyjna (w języku potocznym określana jako "fragment") tekstu zawierającego przepisy prawne, np.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Artykuł (prawo) · Zobacz więcej »

Autonomia

Pojęcie autonomia pochodzi od (staro)greckiego αυτονομία, (αὐτονομία) autonomía – możliwość stanowienia norm samemu sobie, samodzielność prawna.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Autonomia · Zobacz więcej »

Autorytaryzm (ustrój)

Autorytaryzm – ustrój polityczny, w którym władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego najbliższego środowiska.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Autorytaryzm (ustrój) · Zobacz więcej »

Azerbejdżan

Azerbejdżan, Republika Azerbejdżanu (azer. Azərbaycan, Azərbaycan Respublikası) – państwo w Azji nad Morzem Kaspijskim, graniczące z Rosją, Gruzją, Armenią, Iranem oraz Turcją.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Azerbejdżan · Zobacz więcej »

Łacina

Język łaciński lub łacina (łac. lingua Latina, sermo Latinus, Latinum, Latinitas) – język indoeuropejski z latynofaliskiej podgrupy języków italskich.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Łacina · Zobacz więcej »

Źródła prawa

Źródła prawa – akty stanowione przez organy państwowe, które w swej treści zawierają normy prawne.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Źródła prawa · Zobacz więcej »

Bóg

Bóg stwarzający świat'', Muzeum Brytyjskie tetragram JHWH nad obrazem Jezusa Posąg z wyobrażeniami słowiańskich bogów – Światowid ze Zbrucza. Kopia obok Wawelu. Kraków Kaligrafia słowa Allah antyczny Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie uznaje większość religii.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Bóg · Zobacz więcej »

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Bezpieczeństwo · Zobacz więcej »

Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych

Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych – pojęcie zawarte w art.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych · Zobacz więcej »

Białoruś

Białoruś, Republika Białorusi.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Białoruś · Zobacz więcej »

Bierne prawo wyborcze

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) – prawo do kandydowania.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Bierne prawo wyborcze · Zobacz więcej »

Cenzura

autocenzury. Cenzura w rosyjskiej książce z 1886 roku – ocenzurowane fragmenty zastąpiono kropkami. Orgelbranda. Robotnik” z 1931 r. z wyciętym artykułem wstępnym. Egzemplarz dziennika „Wieczór Wrocławia” z 20-22 marca 1981 r. stanu wojennego (1982 r.) z pieczątką "Ocenzurowano"Dany przykład zawiera przybitą pieczątkę z jednym słowem będącym skrótem myślowym stosowanym przez urząd cenzury, gdyż nie oznaczało to, że z telegramu zostały usunięte jakieś treści, ale że został on sprawdzony przez cenzora i dopuszczony do przekazania adresatowi (słownikowo "ocenzurować" oznacza sprawdzić i usunąć treści).. Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Cenzura (łac. censere ’osądzać’) – kontrola publicznego przekazywania informacji, ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Cenzura · Zobacz więcej »

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawiona, określana niekiedy jako chrystianizm.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Chrześcijaństwo · Zobacz więcej »

Decentralizacja

Decentralizacja – ustawowe, trwałe, chronione prawem przekazywanie organom decentralizowanej władzy publicznej (gminom, powiatom, województwom) zadań, kompetencji i środków, w które do tej pory były wyposażone organy władzy centralnej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Decentralizacja · Zobacz więcej »

Decyzja administracyjna

Decyzja w sprawie nadania NIP Decyzja administracyjna – akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli, np.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Decyzja administracyjna · Zobacz więcej »

Demokracja

Demokracja – system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Demokracja · Zobacz więcej »

Demokracja bezpośrednia

Demokracja bezpośrednia (z greckiego Demos.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Demokracja bezpośrednia · Zobacz więcej »

Demokracja pośrednia

Demokracja pośrednia (demokracja przedstawicielska) – rodzaj demokracji, gdzie decyzje podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Demokracja pośrednia · Zobacz więcej »

Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka – system panujący w XV i XVI wieku w Królestwie Polskim, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Demokracja szlachecka · Zobacz więcej »

Dyktatura

Dyktatura (– dyktować) – dawniej termin używany był w starożytnym Rzymie, gdzie władzę na wypadek zagrożenia ze strony wroga obejmowała jednostka (dyktator), z czasem określenie to stało się synonimem władzy opartej na przemocy.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Dyktatura · Zobacz więcej »

Dyskryminacja (prawo)

Dyskryminacja (łac. discrimino – rozróżniam) oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Dyskryminacja (prawo) · Zobacz więcej »

Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kultury, in.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Dziedzictwo kulturowe · Zobacz więcej »

Dziennik Ustaw

Warszawie. Od 1 stycznia 2012 Dziennik Ustaw publikowany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Dziennik Ustaw (skrót: DzU, Dz.U. lub Dz. U.uwaga do skrótu), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy polski dziennik urzędowy.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennik Ustaw · Zobacz więcej »

Ekstradycja

Ekstradycja (łac. ex 'od, z czego' i traditio 'wręczanie; nauczanie; podanie' z trans- 'za, poza, z tamtej strony' dare 'dawać') – wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w sytuacji, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję czynu przestępczego lub w celu odbycia kary.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ekstradycja · Zobacz więcej »

Encyklika

Encyklika (gr. ἐγκύκλιος okólnik, pismo wędrujące) – orędzie, pismo napisane przez papieża, skierowane do biskupów i do wiernych.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Encyklika · Zobacz więcej »

Europejski nakaz aresztowania

Europejski nakaz aresztowania (ENA) – uproszczona forma ekstradycji istniejąca pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiająca aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej za nie, i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do wykonania wcześniej orzeczonej kary.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Europejski nakaz aresztowania · Zobacz więcej »

Federacja

Państwa federacyjne na świecie (kolor zielony) Federacja (‘przymierze’), in.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Federacja · Zobacz więcej »

Gazeta Wyborcza

Tablica upamiętniająca ukazanie się pierwszego numeru „Gazety” oraz założycieli dziennika, odsłonięta w holu siedziby redakcji 9 maja 2014 Biura redakcji „Gazety Wyborczej” w Warszawie Redakcja „Gazety Stołecznej”, warszawskiego dodatku „Gazety” „Gazeta Wyborcza” (GW) – ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny o profilu centro-liberalnym, wydawany od 1989 w Warszawie, od 1992 przez koncern mediowy Agora; od 1989 redaktorem naczelnym dziennika jest Adam Michnik.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Gazeta Wyborcza · Zobacz więcej »

Gmina

Gmina (z) – jednostka podziału administracyjnego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Gmina · Zobacz więcej »

I Rzeczpospolita

Kurlandia – lenno Rzeczypospolitej I Rzeczpospolita, Rzeczpospolita szlachecka – umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów do III rozbioru w 1795 roku.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i I Rzeczpospolita · Zobacz więcej »

II Rzeczpospolita

Gęstość zaludnienia II Rzeczypospolitej według spisu powszechnego w 1931 roku Republika Polska w połowie listopada 1918 roku Urzędu Skarbu Narodowego, Kalisz, 1918 Belweder w Warszawie Krakowskie Sukiennice w 1938 Krakowskie Przedmieście w Warszawie, 1939 Czechosłowacją Wystawa światowa, Paryż, 1937, pawilon polski Wystawa światowa, Nowy Jork, 1939, pawilon polski II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności (1918) do wycofania uznania międzynarodowego dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1945), które było konsekwencją wykonania porozumień zawartych na konferencji jałtańskiej (1945) między mocarstwami wielkiej trójki.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i II Rzeczpospolita · Zobacz więcej »

II wojna światowa

Polskiego Radia o wybuchu wojny II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945), jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i II wojna światowa · Zobacz więcej »

III rozbiór Polski

Ziemie polskie po III rozbiorze III rozbiór Polski (1795) – ostatni z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII w. Już w czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej 11 lipca 1794 roku poseł pruski w Petersburgu Leopold Heinrich von Goltz pisał w swym raporcie, że cała Rosja domaga się rozbioru Polski i wymazania imienia polskiego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i III rozbiór Polski · Zobacz więcej »

III Rzeczpospolita

III Rzeczpospolita (III RP) – użyte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997)W Konstytucji z roku 1997 napisano w preambule m.in.:...nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,(...)Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali... określenie państwa polskiego po zasadniczych przemianach politycznych, jakie zaszły od 1989 roku.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i III Rzeczpospolita · Zobacz więcej »

Immunitet

Immunitet (łac. immunitas – uwolnienie od obciążeń) – instytucja prawna, mocą której osoba z niej korzystająca nie podlega określonym przepisom, do przestrzegania których inne osoby są zobowiązane.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Immunitet · Zobacz więcej »

Inicjatywa ustawodawcza

Inicjatywa ustawodawcza – uprawnienie do przedkładania władzy ustawodawczej projektów aktów normatywnych.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Inicjatywa ustawodawcza · Zobacz więcej »

Inkorporacja prawa międzynarodowego

Inkorporacja prawa międzynarodowego – włączenie norm prawa międzynarodowego do krajowego porządku prawnego (transpozycja norm, transformacja norm).

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Inkorporacja prawa międzynarodowego · Zobacz więcej »

Instancja (prawo)

Instancja (łac. droga prawna, tok sprawy) – w prawie procesowym jest to zajmowanie miejsca w strukturze organów przez organ procesowy, dające mu zdolność do podejmowania określonych czynności postępowania.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Instancja (prawo) · Zobacz więcej »

Invocatio Dei

Invocatio Dei – odwołanie do Boga, zwykle przez prawodawcę w akcie prawnym, szczególnie konstytucji.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Invocatio Dei · Zobacz więcej »

Jacek Hołówka

Jacek Antoni Hołówka (ur. 1943 we Lwowie) – polski filozof i etyk.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Jacek Hołówka · Zobacz więcej »

Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński i ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim (2002) Jarosław Kaczyński i papież Benedykt XVI Premier Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych (2006) Lech Kaczyński wręcza dymisję premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk i prawnik.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Jarosław Kaczyński · Zobacz więcej »

Język francuski

Języki i dialekty Francji Znajomość języka francuskiego w krajach Unii Europejskiej. Zasięg języka francuskiego na świecie Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Język francuski · Zobacz więcej »

Język niemiecki

Język niemiecki (niem. deutsche Sprache, Deutsch) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Język niemiecki · Zobacz więcej »

Język polski

Język polski, polszczyzna – język naturalny należący do grupy języków zachodniosłowiańskich (do której należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiącej część rodziny języków indoeuropejskich.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Język polski · Zobacz więcej »

Język urzędowy

Język urzędowy – język, który otrzymał wyjątkowy status prawny na terenie państwa lub regionu administracyjnego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Język urzędowy · Zobacz więcej »

Kadencja (politologia)

Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Kadencja (politologia) · Zobacz więcej »

Kara cielesna

Kary cielesne niezakazane Kary cielesne niezakazane Kara cielesna (kara fizyczna) – rodzaj kary mającej na celu zadanie bólu osobie karanej za pomocą użycia siły fizycznej wobec niej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Kara cielesna · Zobacz więcej »

Katolicka nauka społeczna

Katolicka nauka społeczna (KNS) – nauczanie Kościoła katolickiego w kwestiach odnoszących się do zbiorowych problemów społeczności lub też całej ludzkości.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Katolicka nauka społeczna · Zobacz więcej »

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego) – polski akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, tzn.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Kodeks postępowania administracyjnego · Zobacz więcej »

Kodeks pracy

Kodeks pracy – akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne, np. ustawa o służbie cywilnej) oraz pracodawców.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Kodeks pracy · Zobacz więcej »

Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego została utworzona przez ustawę konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zm.). Ustawa ta stanowiła, iż Konstytucję RP uchwala Zgromadzenie Narodowe, zaś przyjmuje ją Naród w drodze referendum konstytucyjnego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego · Zobacz więcej »

Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – zespół budynków znajdujący się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 4/6/8, użytkowany przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Konfederacja Polski Niepodległej

''Rewolucja bez rewolucji'' Leszka Moczulskiego, nieoficjalny program KPN, opublikowana została po raz pierwszy w czerwcu 1979 w „Drodze”. Potem była wielokrotnie wydawana w kraju i za granicą jako samodzielna pozycja „Gazeta Polska” – pismo informacyjne KPN wydawane w latach 1979–1992 (nr 4 z października 1979; autorem rysunków satyrycznych w pierwszych numerach pisma był Romuald Szeremietiew) Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) – polska partia polityczna, założona 1 września 1979 przez Leszka Moczulskiego, Tadeusza Stańskiego i Romualda Szeremietiewa, nawiązująca do tradycji piłsudczykowskich.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Konfederacja Polski Niepodległej · Zobacz więcej »

Konstruktywne wotum nieufności

Konstruktywne wotum nieufności – rodzaj wotum nieufności, zabezpieczający przed pochopnym odwołaniem rządu przez parlament i tym samym zabezpieczający przed destabilizacją systemu politycznego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Konstruktywne wotum nieufności · Zobacz więcej »

Konstytucja

Konstytucja (od łac. constituo – urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucja · Zobacz więcej »

Konstytucja 3 maja

Rzeczpospolita w latach 1789–1792, po zrzuceniu protektoratu Rosji Jana Piotra Norblina Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku Sala Senatorska, widok współczesny Jan Matejko, ''Konstytucja 3 Maja 1791 roku'', 1891 Król Stanisław August Poniatowski, jeden z autorów Konstytucji 3 maja Ignacy Potocki, wniósł wielki wkład w redakcję ostatecznego kształtu Konstytucji 3 maja Adam Stanisław Krasiński (biskup kamieniecki), jeden z twórców Konstytucji 3 maja Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja Kopia Konstytucji 3 maja eksponowana w Sali Senatorskiej Medale wybite z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja Daniela Chodowieckiego Konstytucja 3 maja''. Konstytucja 3 maja, właśc.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucja 3 maja · Zobacz więcej »

Konstytucja kwietniowa

Senacie (2015) Konstytucja kwietniowa – ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej z okresu międzywojennego podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucja kwietniowa · Zobacz więcej »

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Józefa Stalina Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (pot.: konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa) – polska konstytucja uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 31 grudnia 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej · Zobacz więcej »

Konstytucja Rosji

Konstytucja Federacji Rosyjskiej została przyjęta w ogólnonarodowym referendum, które odbyło się 12 grudnia 1993 r. Za przyjęciem konstytucji opowiedziało się 54,5% głosujących, przeciw było 45,5%.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucja Rosji · Zobacz więcej »

Konstytucja Ukrainy

Konstytucja Ukrainy – podstawowy akt prawny Ukrainy, ustawa zasadnicza, posiadająca najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucja Ukrainy · Zobacz więcej »

Konstytucja Włoch

Konstytucja Włoch – najważniejszy akt prawny Republiki Włoskiej, uchwalony 22 grudnia 1947 roku.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucja Włoch · Zobacz więcej »

Korona Królestwa Polskiego

Korona Królestwa Polskiego (łac. Corona Regni Poloniae), w skrócie Królestwo Polskie, Korona – obszar ziem podległych władzy wybieralnych królów polskich od roku 1386 (wybór i koronacja Władysława Jagiełły) do roku 1795 (abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego).

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Korona Królestwa Polskiego · Zobacz więcej »

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Sobieskiego 101 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT, KRRiTV) – organ państwowy, który według Konstytucji (art. 213–215) ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji · Zobacz więcej »

Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) – polski centralny organ konstytucyjny stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, istniejący od 1989 roku.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowa Rada Sądownictwa · Zobacz więcej »

Księstwo Ruskie

Wielkie Księstwo Ruskie (ukr. Велике Князівство Руське, Wełyke Kniaziwstwo Ruśke.) – państwo obejmujące ziemie dzisiejszej środkowej Ukrainy, istniejące od września 1658 do 1659.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Księstwo Ruskie · Zobacz więcej »

Lech Garlicki

Lech (Leszek) Garlicki (ur. 23 sierpnia 1946 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, profesor nauk prawnych.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Lech Garlicki · Zobacz więcej »

Lech Kaczyński

Lech Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk i prawnik.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Lech Kaczyński · Zobacz więcej »

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa (ur. 29 września 1943 w Popowie) – polski polityk i działacz związkowy, z zawodu elektryk.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Lech Wałęsa · Zobacz więcej »

Legalizm

Legalizm – synonim praworządności (zasady praworządności), zasady prawnej, zgodnie z którą organy władzy mogą działać jedynie na podstawie i w ramach norm prawnych.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Legalizm · Zobacz więcej »

Leon XIII

Philip de László: ''Papież Leon XIII'' Papież Leon XIII Papież Leon XIII (1896) Leon XIII (łac. Leo XIII, właśc. Gioacchino Vincenzo Raphaelo Luigi Pecci; ur. 2 marca 1810 w Carpineto, zm. 20 lipca 1903 w Watykanie) – włoski duchowny rzymskokatolicki, w latach 1877-1878 kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego, 256.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Leon XIII · Zobacz więcej »

Mała Konstytucja z 1992

Mała Konstytucja z 1992 – Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Mała Konstytucja z 1992 · Zobacz więcej »

Małżeństwo

obrączek ślubnych stanowi jeden z symboli małżeństwa Małżeństwo – zatwierdzony prawnie i/lub społecznie związek dwóch osób, najczęściej mężczyzny i kobiety, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami wyznaczającymi prawa i obowiązki małżonków oraz status ich ewentualnego potomstwa.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Małżeństwo · Zobacz więcej »

Mandat wolny

Mandat wolny – ukształtował się jako pochodna koncepcji zwierzchnictwa narodu.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Mandat wolny · Zobacz więcej »

Matka

Stanisław Wyspiański, ''Macierzyństwo'', 1902 Matka (mama) – kobieta, która jest rodzicem, urodziła i zazwyczaj jednocześnie wychowuje własne dziecko.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Matka · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, MTS (ang. International Court of Justice, ICJ; fr. Cour Internationale de Justice, CIJ) – główny organ sądowy ONZ.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości · Zobacz więcej »

Minister

Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu i kieruje ministerstwem.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Minister · Zobacz więcej »

Mniejszość narodowa

Mniejszość narodowa – grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Mniejszość narodowa · Zobacz więcej »

Monarchia absolutna

Cardin Le Bret (1558-1665) jeden z teoretyków absolutyzmu z ojcem Fryderyk II Wielki spotyka się z filozofami przy okrągłym stole Monarchia absolutna, absolutyzm – forma rządów typowa przede wszystkim dla wczesnonowożytnej Europy oraz mające ją uzasadnić doktryny polityczne.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Monarchia absolutna · Zobacz więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – organ sądowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Naczelny Sąd Administracyjny · Zobacz więcej »

Najwyższa Izba Kontroli

Warszawie. Listopad 1939 Sejmie (2014) Najwyższa Izba Kontroli – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Najwyższa Izba Kontroli · Zobacz więcej »

Naród

Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Naród · Zobacz więcej »

Narodowy Bank Polski

Warszawie Gmach centrali i oddziału okręgowego w Warszawie Główny dziedziniec gmachu centrali NBP w Warszawie Krakowie Gmach NBP we Wrocławiu Łodzi Gmach NBP w Gdańsku Budynek oddziału NBP w Bydgoszczy (1864) Narodowy Bank Polski, NBP – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowy Bank Polski · Zobacz więcej »

Niemcy

Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN (niem. Deutschland; Bundesrepublik Deutschland, BRD) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Niemcy · Zobacz więcej »

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” · Zobacz więcej »

Nowela grudniowa

Nowela grudniowa (Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) – uchwalona w dniu 29 grudnia 1989 przez tzw.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Nowela grudniowa · Zobacz więcej »

Obywatelstwo

Obywatelstwo – przynależność osoby do określonego państwa, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Obywatelstwo · Zobacz więcej »

Obywatelstwo polskie

Paszport Rzeczypospolitej Polskiej klasztor cystersów w Łeknie. Obywatelstwo polskie – w myśl prawa polskiego, obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Obywatelstwo polskie · Zobacz więcej »

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ochrona środowiska · Zobacz więcej »

Ochrona zabytków w Polsce

Oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Polski obowiązujące od 2004 r. Dawne oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków (na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 o ochronie dóbr kultury) Biura Odbudowy Stolicy Kraków, cmentarz Rakowicki Ochrona zabytków w rozumieniu przyjętym w obowiązującej obecnie w Polsce ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. oznacza działania organów administracji publicznych podejmowane w celu.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ochrona zabytków w Polsce · Zobacz więcej »

Organizacja ponadnarodowa

Organizacja ponadnarodowa - w doktrynie prawa międzynarodowego wypracowano cechy organizacji o charakterze ponadnarodowym na podstawie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Organizacja ponadnarodowa · Zobacz więcej »

Orzecznictwo

Orzecznictwo, judykatura (łac. iudex – sędzia, iudicare – osądzać) – ogół decyzji jednego bądź wielu sądów i innych organów państwa.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Orzecznictwo · Zobacz więcej »

Orzecznictwo Sądów Polskich

„Orzecznictwo Sądów Polskich” (OSP), w latach 1957-1990 pn.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Orzecznictwo Sądów Polskich · Zobacz więcej »

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

Orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna · Zobacz więcej »

Osoba prawna

Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Osoba prawna · Zobacz więcej »

Państwo i Prawo

„Państwo i Prawo” – miesięcznik wydawany przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Państwo i Prawo · Zobacz więcej »

Państwo prawa

Państwo prawa (państwo prawne) – koncepcja państwa, w którym stanowione w procesie demokratycznym prawo ma pozycję nadrzędną w systemie politycznym, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a obywatelom gwarantuje szereg praw i wolności.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Państwo prawa · Zobacz więcej »

Państwo unitarne

Państwo unitarne – najpowszechniejsza we współczesnym świecie forma państwa, charakteryzująca się wewnętrzną jednolitością.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Państwo unitarne · Zobacz więcej »

Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) – zasada wyrażająca się w tym, że osoba, która zawarła w sposób ważny umowę, musi się z niej wywiązać.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Pacta sunt servanda · Zobacz więcej »

Parlament

Watykanie) Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament · Zobacz więcej »

Pluralizm (socjologia)

Pluralizm – w życiu społecznym jest to taka sytuacja w funkcjonowaniu państwa lub innej organizacji, gdy różne grupy mają prawo wyrażać swoje interesy, w tym zwłaszcza mieć udział w sprawowaniu władzy.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Pluralizm (socjologia) · Zobacz więcej »

Pluralizm polityczny

Pluralizm polityczny – w państwach demokratycznych jedna z zasad funkcjonowania parlamentarnych systemów partyjnych, polegająca na istnieniu dwóch lub więcej partii politycznych reprezentujących różne programy i orientacje, walczących o zdobycie władzy w państwie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Pluralizm polityczny · Zobacz więcej »

Podmiot prawa

Podmiot prawa – w polskim systemie prawnym ten, kto może mieć uprawnienia (prawa) lub obowiązki, a więc ma zdolność prawną.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Podmiot prawa · Zobacz więcej »

Podział władz

Podział władz (podział władzy) – model organizacji państwa, w którym funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądownicze są od siebie oddzielone i powierzone niezależnym od siebie ciałom.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Podział władz · Zobacz więcej »

Polonia

Polacy na świecie Polonia (z łac. Polonia – Polska) – ogół Polaków mieszkających poza granicami Polski.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Polonia · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Polska · Zobacz więcej »

Polska Ludowa

Godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1955–1980 Polska Ludowa – propagandowa i potoczna nazwa państwa polskiego w latach 1944–1989, w okresie rządów Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, mająca wskazywać, że Polska po 1944 roku jest państwem, w którym władza należy jakoby do ludu pracującego miast i wsi.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Polska Ludowa · Zobacz więcej »

Polska Rzeczpospolita Ludowa

linii Curzona Ulotka antykomunistyczna z okresu II wojny światowej akcji „Burza” w Lublinie, lipiec 1944 Manifest PKWN Zmiany granic i linia Curzona Terytorium zarządzane przez PKWN we wrześniu 1944 roku Orzeł tzw. wzór 43 (piastowski)Noszony m.in. na czapkach przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Jakub Berman Michał Rola-Żymierski Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Polska Rzeczpospolita Ludowa · Zobacz więcej »

Polskie Stronnictwo Ludowe

gmachu Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – polska partia polityczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL „Odrodzenie” (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Polskie Stronnictwo Ludowe · Zobacz więcej »

Porozumienie Centrum

Porozumienia Obywatelskiego Centrum w wyborach do Sejmu w 1991 roku Porozumienie Centrum (PC) – polska partia polityczna o profilu chrześcijańsko-demokratycznym, powstała 12 maja 1990, wyrejestrowana 25 września 2002 (faktycznie działała do 2001, kiedy na jej bazie powstało Prawo i Sprawiedliwość).

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Porozumienie Centrum · Zobacz więcej »

Porządek prawny

Porządek prawny – wyznaczony przez obowiązujące normy prawne (system prawa) układ organów i instytucji oraz procedur dotyczących rozstrzygania określonych spraw wpływający na zachowania podmiotów prawa względem siebie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Porządek prawny · Zobacz więcej »

Poseł

gmachu Sejmu, w której odbywają się posiedzenia izby niższej polskiego parlamentu Posłowie na Sali Posiedzeń Sala Posiedzeń widziana z mównicy Urządzenie do głosowania w Sali Posiedzeń Państwową Komisję Wyborczą Sali Kolumnowej w Sejmie (2015) Posłowie podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015) Polityka” (2013) Poseł – deputowany, członek parlamentu.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Poseł · Zobacz więcej »

Postępowanie administracyjnosądowe

Postępowanie administracyjnosądowe – postępowanie sądowe toczące się przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu kontroli administracji publicznej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Postępowanie administracyjnosądowe · Zobacz więcej »

Pozbawienie wolności

Kara pozbawienia wolności – jeden z najpowszechniejszych rodzajów kar polegający na przymusowym umieszczeniu skazanej osoby na określony czas w zamkniętym i strzeżonym zakładzie karnym.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Pozbawienie wolności · Zobacz więcej »

Pozytywizm prawniczy

Pozytywizm prawniczy – nurt w XIX i XX-wiecznej filozofii prawa, przeciwstawiany prawu natury.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Pozytywizm prawniczy · Zobacz więcej »

Prawa człowieka

Konwencji genewskiej Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prawa człowieka · Zobacz więcej »

Prawa dziecka

Prawa dziecka – przedmiot traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka z 1989.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prawa dziecka · Zobacz więcej »

Prawa wyborcze

Prawa wyborcze – uprawnienia do głosowania bądź do kandydowania w wyborach.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prawa wyborcze · Zobacz więcej »

Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne (także: „prawo polityczne” z fr. droit politique; „prawo państwowe” z niem. Staatsrecht) – zespół norm prawnych regulujących ustrój polityczny, społeczny i gospodarczy państwa albo zespół norm zawartych w konstytucji („prawo konstytucji”).

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prawo konstytucyjne · Zobacz więcej »

Prawo międzynarodowe

Hattusilisem III Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prawo międzynarodowe · Zobacz więcej »

Prawo natury

Prawo natury, prawo naturalne (łac. ius naturale) – postulowany, odmienny od prawa pozytywnego porządek prawny.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prawo natury · Zobacz więcej »

Prawo pracy

Prawo pracy – gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prawo pracy · Zobacz więcej »

Prawo Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej – zbiór aktów składających się na skomplikowany system prawny Unii Europejskiej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prawo Unii Europejskiej · Zobacz więcej »

Prawo zwyczajowe

Prawo zwyczajowe – normy prawne trwale i jednolicie wykonywane w przekonaniu, że są obowiązującym prawem.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prawo zwyczajowe · Zobacz więcej »

Praworządność

Praworządność – w szerokim, opisowym sensie jest to przestrzeganie prawa.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Praworządność · Zobacz więcej »

Preambuła

Preambuła (łac. praeambulum, od praeambulare "iść wcześniej") – wstęp do aktu prawnego, zwykle o istotnym znaczeniu politycznym (umowy międzynarodowe, konstytucje, rzadziej ustawy i akty niższego rzędu), opisujący okoliczności wydania aktu oraz określający cele, jakim powinien on służyć.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Preambuła · Zobacz więcej »

Prezes Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów (premier) – zgodnie z Konstytucją Polski osoba kierująca Radą Ministrów oraz zapewniająca wykonywanie polityki Rady Ministrów w ustroju politycznym Polski.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Rady Ministrów · Zobacz więcej »

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2015 Sali Posiedzeń Sejmu, stałe miejsce zajmowane przez Prezydenta RP wspólnych posiedzeń Sejmu i Senatu zwoływanych z okazji wizyt głów obcych państw Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP) – zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Procedura budżetowa w Polsce

Strona tytułowa projektu ustawy budżetowej na 2018 (druk sejmowy 1876) Senatu Procedura budżetowa w Polsce – proces prawnie określonych zasad postępowania z budżetem.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Procedura budżetowa w Polsce · Zobacz więcej »

Prusy Królewskie

Prusy w 1576 roku Koronie Królestwa Polskiego, 15 kwietnia 1454 roku, Archiwum Główne Akt Dawnych Prusy Królewskie (niem. Königlich-Preußen), Prusy Polskie – nazwa prowincji przyłączonej do Polski po wojnie trzynastoletniej postanowieniami pokoju toruńskiego (1466).

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Prusy Królewskie · Zobacz więcej »

Przegląd Sejmowy

„Przegląd Sejmowy” (PS) – polskie czasopismo naukowe otwartego dostępu, zawierające teksty naukowe z zakresu prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa parlamentarnego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Przegląd Sejmowy · Zobacz więcej »

Przestępstwo

Przestępstwo – czyn zabroniony uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnegoHasło w Encyclopædia Britannica, britannica.com.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Przestępstwo · Zobacz więcej »

Rada Europy

Pałac Europy w Strasburgu, główna siedziba Rady Europy Pałac widziany z lotu ptaka Sala obrad plenarnych Rady w Pałacu Europy. Do ukończenia w 1999 budowy nowego gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu także miejsce jego obrad Biurowiec Agora – najnowszy budynek Rady Europy ukończony w 2008 Rada Europy (ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe) – międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Europy · Zobacz więcej »

Rada Ministrów w Polsce

gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w której odbywają się posiedzenia Rady Ministrów Warszawie (2007) Sali Posiedzeń Sejmu Rada Ministrów (zwana popularnie rządem) – konstytucyjny kolegialny organ władzy wykonawczej w Polsce.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów w Polsce · Zobacz więcej »

Rada Polityki Pieniężnej

Hanna Gronkiewicz-Waltz Leszek Balcerowicz, Wrocław, 20 października 2006 Turcji Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Polityki Pieniężnej · Zobacz więcej »

Ratyfikacja

Ratyfikacja (fr. ratification) – jeden ze sposobów wyrażenia ostatecznej zgody na związanie się umową międzynarodową przez upoważniony do tego organ państwowy.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ratyfikacja · Zobacz więcej »

Referendum

Referendum (głosowanie ludowe) – forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo wyborcze).

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum · Zobacz więcej »

Referendum konstytucyjne

Referendum konstytucyjne jest w wielu państwach wymagane dla przyjęcia konstytucji bądź jej zmiany.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum konstytucyjne · Zobacz więcej »

Referendum lokalne

Referendum lokalne – wyrażenie przez członków wspólnoty samorządowej w drodze głosowania swojej woli co do sposobu rozstrzygania sprawy jej dotyczącej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum lokalne · Zobacz więcej »

Referendum ogólnokrajowe

Polska urna do głosowania, używana również podczas referendów Referendum ogólnokrajowe – procedura głosowania powszechnego, w ramach którego polscy obywatele wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum ogólnokrajowe · Zobacz więcej »

Referendum w Polsce w 1997 roku

Referendum ogólnokrajowe w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP, nazywane referendum konstytucyjnym, odbyło się 25 maja 1997.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum w Polsce w 1997 roku · Zobacz więcej »

Region (podział administracyjny)

Region – najwyższa jednostka terytorialnej organizacji w państwie, bez względu na jego formę prawnoustrojową, o relatywnie dużej powierzchni i znacznej liczbie ludności, jednolita z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturowego, w której jest prowadzona odpowiednia do potrzeb polityka gospodarcza, społeczna i kulturalna przez powołane do tego instytucje regionalne.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Region (podział administracyjny) · Zobacz więcej »

Republika Autonomiczna Krymu

Republika Autonomiczna Krymu (trb. Awtonomna Respublika Krym;, trb. Awtonomnaja Riespublika Krym;, trb. Kyrym Muchtar Dżumchurieti) – autonomiczna republika znajdująca się na terenie Ukrainy.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Republika Autonomiczna Krymu · Zobacz więcej »

Rerum novarum

Rerum novarum (łac. Rzeczy nowych) – encyklika papieża Leona XIII ogłoszona 15 maja 1891.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rerum novarum · Zobacz więcej »

Retroakcja

Retroakcja (retroaktywność) – cecha norm prawnych mających moc wsteczną (działanie prawa wstecz).

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Retroakcja · Zobacz więcej »

Robert von Mohl

Robert von Mohl (ur. 17 sierpnia 1799 w Stuttgarcie, zm. 5 listopada 1875 w Berlinie) – niemiecki prawnik, filozof i teoretyk prawa, polityk, minister sprawiedliwości.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Robert von Mohl · Zobacz więcej »

Rodzice

Rodzice – nazwa jednej z podstawowych relacji w rodzinie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rodzice · Zobacz więcej »

Rodzina (socjologia)

Rzeźba Edwiny Sandys „Rodzina“ Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rodzina (socjologia) · Zobacz więcej »

Roszczenie

Roszczenie – w prawie cywilnym prawo podmiotowe, którego treścią jest uprawnienie do żądania od oznaczonej osoby zachowania się w określony sposób.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Roszczenie · Zobacz więcej »

Rozporządzenie

Rozporządzenie – akt normatywny wydawany na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, które precyzuje który podmiot i w jaki sposób ma wprowadzić zmiany określone w ustawie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rozporządzenie · Zobacz więcej »

Rząd (prawo)

Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd (prawo) · Zobacz więcej »

Rzecznik Praw Dziecka

Warszawie Rzecznik Praw Dziecka (RPD) – konstytucyjny jednoosobowy organ władzy państwowej ustanowiony artykułem 72 ust.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznik Praw Dziecka · Zobacz więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adam Zieliński, Ewa Łętowska, Andrzej Zoll i Adam Bodnar (2015) Adama Bodnara na stanowisko RPO podczas 80. posiedzenia Izby (2015) Alaksandrowi Bialackiemu (2014) Warszawie Długiej 23/25 w Warszawie Jedna z debat organizowanych przez RPO w Sali im. Władysława Bartoszewskiego, głównej sali konferencyjnej w budynku przy ul. Długiej 23/25 Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – polski jednoosobowy organ państwowy ustanowiony w 1987, utworzony w 1988.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznik Praw Obywatelskich · Zobacz więcej »

Rzeczpospolita (gazeta)

Rzeczpospolita – ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny o profilu konserwatywno-liberalnym.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rzeczpospolita (gazeta) · Zobacz więcej »

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Gęstość zaludnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów według spisu ludności z 1790 roku Akt Unii Lubelskiej 1 lipca 1569 roku, akt ustanawiający Rzeczpospolitą Obojga Narodów rolce sztokholmskiej z XVII wieku Rewers 15 dukatów Zygmunta III Wazy z 1617 z herbem królewskim. W otoku napis: MAGNVS DVX LITVAniae RVSsiae PRVSsiae MASoviae SAMogitiae LIVONiae ZC Kurlandia – lenno Rzeczypospolitej Zasięg terytorialny Rzeczypospolitej w 1701 roku Podział administracyjny Rzeczypospolitej, stan prawny na rok 1619 Posiadłości ziemskie polskich rodów magnackich w XVI-XVII wieku miasta królewskie Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jan Matejko, Unia lubelska Jan Matejko, ''Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja 1573'' Jan Matejko, ''Konstytucja 3 maja'' 1791 Quincunx'' z 1564 Rzeczpospolita, w XVIII wieku oficjalnie określana również jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica), także: Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Królestwa Polskiego (łac. Res publica regni Polonici), Polska, Królestwo Polskie – państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rzeczpospolita Obojga Narodów · Zobacz więcej »

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita Polska (RP) – oficjalna nazwa państwa polskiego od drugiej połowy XVII wieku do 1795 (jedno z wielu stosowanych wówczas) oraz w latach 1918–1952 i od 1989.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Rzeczpospolita Polska · Zobacz więcej »

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Samorząd terytorialny · Zobacz więcej »

Samorząd zawodowy

Samorząd zawodowy – zrzeszenie reprezentujące osoby wykonujące ten sam zawód zaufania publicznego i podlegających tożsamym normom właściwym tylko dla tego zawodu.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Samorząd zawodowy · Zobacz więcej »

Sąd Najwyższy (Polska)

Pałac Krasińskich, siedziba Sądu Najwyższego w latach 1917–1939 Leszno 53/55, stąd jego zwyczajowa nazwa „Sądy na Lesznie”). Siedziba Sądu Najwyższego w latach 1950–1999 Sąd Najwyższy – naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Sąd Najwyższy (Polska) · Zobacz więcej »

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sala Posiedzeń w Sejmie Jana Matejki Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku Zygmunta III Wazy 1622 Augusta II Mocnego (Sejm koronacyjny) 1698 Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem konfederacji generalnej Obojga Narodów w Warszawie tom I część I w Warszawie w Drukarni Nadwornej JKMci i Prezesa Komisji Edukacji Narodowej z lat 1788-1792 Uchwała Sejmu o detronizacji Mikołaja I w 1831 roku Obrady Sejmu, 1931 posłowie VIII kadencji w Sali Posiedzeń (2015) Ławy poselskie z urządzeniami do głosowania Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia ustawy nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji

Sejm VI kadencji – skład Sejmu VI kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 21 października 2007.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji · Zobacz więcej »

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

Sejm VII kadencji – skład Sejmu VII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji · Zobacz więcej »

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu w 2011 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

Prezydent Bronisław Komorowski podczas inauguracyjnego posiedzenia Senatu VIII kadencji Senat VIII kadencji – skład Senatu VIII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji · Zobacz więcej »

Senator

Senator – deputowany, członek parlamentu.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Senator · Zobacz więcej »

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Polskę do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Skarga konstytucyjna (Polska)

Skarga konstytucyjna – środek prawny ustanowiony jako impuls do usuwania z systemu prawa norm prawnych niezgodnych z Konstytucją.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Skarga konstytucyjna (Polska) · Zobacz więcej »

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ul. Rozbrat w Warszawie Obecna siedziba Sojuszu Lewicy Demokratycznej przy ul. Złotej w Warszawie Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) – polska partia polityczna, założona 15 kwietnia 1999 (zarejestrowana sądownie 17 maja 1999) przez działaczy większości organizacji wchodzących w skład koalicji SLD.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Sojusz Lewicy Demokratycznej · Zobacz więcej »

Społeczna gospodarka rynkowa

Alfred Müller-Armack, autor pojęcia „społeczna gospodarka rynkowa” Społeczna gospodarka rynkowa – forma gospodarki, która rozwinęła się w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej i w założeniu stanowi połączenie gospodarki rynkowej i dużego zabezpieczenia socjalnego pracowników.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Społeczna gospodarka rynkowa · Zobacz więcej »

Stan klęski żywiołowej

Stan klęski żywiołowej – jeden ze stanów nadzwyczajnych.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Stan klęski żywiołowej · Zobacz więcej »

Stan nadzwyczajny

Stan nadzwyczajny – szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Stan nadzwyczajny · Zobacz więcej »

Stan wojenny

Biwak armii rosyjskiej w czasie stanu wojennego w Warszawie 1861 Stan wojenny – jeden ze stanów nadzwyczajnych, polegający na przejęciu administracji przez wojsko.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Stan wojenny · Zobacz więcej »

Stan wyjątkowy

Stan wyjątkowy we Francji, listopad 2015 Stan wyjątkowy – stan nadzwyczajny państwa, którego wprowadzenie powoduje w szczególności ograniczenie niektórych praw i swobód obywatelskich.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Stan wyjątkowy · Zobacz więcej »

Stolica

Stolica – miasto, w którym znajduje się siedziba centralnych organów państwa lub główne miasto okręgu, rejonu, województwa, powiatu, krainy historycznej itp.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Stolica · Zobacz więcej »

Stosowanie prawa

Stosowanie prawa – określenie przez upoważniony organ państwowy konsekwencji (skutków) prawnych pewnego stanu faktycznego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Stosowanie prawa · Zobacz więcej »

Subsumpcja (prawo)

Subsumpcja (subsumcja) – przyporządkowanie (podciągnięcie) stanu faktycznego pod ogólną normę (regułę) prawną.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Subsumpcja (prawo) · Zobacz więcej »

Suwerenność ludu

Suwerenność ludu lub suwerenność narodu – doktryna, zgodnie z którą lud, rozumiany jako polityczna wspólnota obywateli (obywatelstwo), jest suwerenem w państwie i od niego wywodzi się legitymizacja władzy.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Suwerenność ludu · Zobacz więcej »

Sygnatura akt

Sygnatura akt – alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd, a także przez inny organ władzy publicznej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Sygnatura akt · Zobacz więcej »

System prawa

Mapa systemów prawa państw świata System prawa (system prawny) – termin wieloznaczny z zakresu teorii prawa, oznaczający uporządkowany układ powiązanych ze sobą elementów (najczęściej norm prawnych).

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i System prawa · Zobacz więcej »

System prawny Polski

System prawny Polski – w Polsce obowiązuje system prawny typu kontynentalnego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i System prawny Polski · Zobacz więcej »

Tortura

Tortura (zwykle w liczbie mnogiej: tortury) – celowe zadanie komuś bólu fizycznego lub psychicznego w okrutny sposób.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Tortura · Zobacz więcej »

Transformacja ustrojowa

Transformacja ustrojowa – zmiany zachodzące wewnątrz systemu politycznego oraz partyjnego, danego kraju lub też ich grupy.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Transformacja ustrojowa · Zobacz więcej »

Trybunał Konstytucyjny (Polska)

Wejście do siedziby Trybunału Konstytucyjnego Państwowej Komisji Wyborczej (2015) Prezesi i wiceprezesi Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006–2016. Stoją od lewej: Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Rzepliński (2010) Wielka sala rozpraw, w której Trybunał orzeka w pełnym składzie Prokuratora Generalnego Rady Ministrów Mała sala rozpraw, w której Trybunał orzeka w składzie trzy- i pięcioosobowym Parter budynku Trybunału Konstytucyjnego, widoczne wejście do małej sali rozpraw Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunał Konstytucyjny (Polska) · Zobacz więcej »

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w poprzednim stanie prawnym zwany potocznie: Europejski Trybunał Sprawiedliwości; ang. Court of Justice of the European Union, franc. Cour de justice de l'Union européenne, w skrócie TSUE) – instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z siedzibą w Luksemburgu.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej · Zobacz więcej »

Trybunał Stanu

Trybunał Stanu (TS) – konstytucyjny organ władzy sądowniczej w Polsce, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku prezydenta RP.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunał Stanu · Zobacz więcej »

Umowa międzynarodowa

Umowa międzynarodowa – najważniejszy obecnie instrument regulujący stosunki międzynarodowe i jeden z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Umowa międzynarodowa · Zobacz więcej »

Unia Demokratyczna

Bez opisu.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Unia Demokratyczna · Zobacz więcej »

Unia Europejska

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Unia Europejska · Zobacz więcej »

Unia hadziacka

Rzeczpospolita Trojga Narodów według unii hadziackiej 1658 Dokument przysięgi Jana Kazimierza na tekst unii hadziackiej 10 czerwca 1659 Unia hadziacka – zawarta 16 września 1658 roku w Hadziaczu umowa między Rzecząpospolitą Obojga Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporoskim, reprezentowanym przez hetmana kozackiego Iwana Wyhowskiego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Unia hadziacka · Zobacz więcej »

Unia lubelska

Unia lubelska'', 1869 Rzeczpospolita po unii lubelskiej w 1569 r. klasztoru dominikanów w Lublinie, według tradycji miejsce zawarcia aktu unii lubelskiej w 1569 roku Akt Unii Lubelskiej 1 lipca 1569 roku Marcello Bacciarelli ''Unia Lubelska'', 1785–1786, Zamek Królewski w Warszawie. Pomnik Unii Lubelskiej w Lublinie z 1826 roku kościoła franciszkanów w Sanoku ustanowiona w 300. rocznicę Unii Lubelskiej z 1869 roku Unia lubelska – porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Unia lubelska · Zobacz więcej »

Unia Pracy

Pierwszy przewodniczący Unii Pracy, Ryszard Bugaj Przewodniczący Unii Pracy w latach 1997–1998, Aleksander Małachowski Unia Pracy (UP) – polska partia polityczna o charakterze socjaldemokratycznym, powołana do życia 7 czerwca 1992 w wyniku fuzji kilku organizacji lewicowych.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Unia Pracy · Zobacz więcej »

Ustawa

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej).

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa · Zobacz więcej »

Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec

Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (niem. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, skrót GG) – podstawowy akt prawny w niemieckim systemie prawnym.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec · Zobacz więcej »

Ustrój polityczny

Formy rządów na świecie Ustrój polityczny − struktura organizacyjna, kompetencje i określone prawem wzajemne zależności organów państwa.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustrój polityczny · Zobacz więcej »

Ustrój polityczny Polski

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej (Trzeciej Rzeczypospolitej) – struktura organizacyjna państwa polskiego, określona Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustrój polityczny Polski · Zobacz więcej »

Władza suwerenna

Władza suwerenna – władza zwierzchnia w kraju (na obszarze państwa), niezależna od jakiejkolwiek władzy zewnętrznej.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Władza suwerenna · Zobacz więcej »

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację prawa.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Władza wykonawcza · Zobacz więcej »

Wielkie Księstwo Litewskie

Wielkie Księstwo Litewskie (lit. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, rus. Великое князство Литовъское, łac. Magnus Ducatus Lituaniae), potocznie Litwa – państwo powstałe przez zjednoczenie plemiennych księstw litewskich w roku 1240 przez Mendoga.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkie Księstwo Litewskie · Zobacz więcej »

Województwo śląskie (II Rzeczpospolita)

Polska, gęstość zaludnienia, 1931 Katowice, gmach Sejmu Śląskiego, dziś Urząd Wojewódzki Wojsko Polskie wkracza do Katowic w 1922 Województwo śląskie – jedyna autonomiczna jednostka administracyjna II Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą władz w Katowicach, powołana do życia w 1920 roku, faktycznie istniała w latach 1922–1939.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Województwo śląskie (II Rzeczpospolita) · Zobacz więcej »

Wolność prasy

Wolność prasy (wolność druku, wolność mediów) – jedna z podstawowych wolności obywatelskich, oznaczająca funkcjonowanie prasy i druku bez prawnych i politycznych restrykcji czy ingerencji cenzury.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Wolność prasy · Zobacz więcej »

Wolność religijna

Deklaracja praw człowieka i obywatela gwarantuje wolność religii i wyznania. Wolność religijna – swoboda wyznawania wybranej religii bądź niewyznawania żadnej, wykluczając zarówno uprzywilejowanie jak i prześladowania czy dyskryminację na tym tle.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Wolność religijna · Zobacz więcej »

Wolność słowa

Wolność słowa – prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Wolność słowa · Zobacz więcej »

Wolność zgromadzeń

Przykład korzystania z wolności zgromadzeń – Marsz na Waszyngton, 28 sierpnia 1963 Wolność zgromadzeń – jedna z podstawowych wolności politycznych jednostki, polegająca na prawie do publicznego i pokojowego gromadzenia się ludzi, umożliwiająca wyrażanie przez nich własnych poglądów oraz wpływanie na procesy społeczne i polityczne.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Wolność zgromadzeń · Zobacz więcej »

Wotum nieufności

Wotum nieufności – podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca brak zaufania do działalności ministra albo rządu, prowadząca do ich dymisji.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Wotum nieufności · Zobacz więcej »

Wspólnota Europejska

Wspólnota Europejska, WE (fr. Communauté Économique Européenne, CEE; ang. European Economic Community, EEC) – powołana do życia 1 stycznia 1958 na mocy traktatów rzymskich jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), a istniejąca do 30 listopada 2009 historyczna organizacja ponadnarodowa.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Wspólnota Europejska · Zobacz więcej »

Wspólny rynek

Wspólny rynek: Mercosur. Wspólny rynek – stadium integracji gospodarczej państw.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Wspólny rynek · Zobacz więcej »

Wybory

Wybory w Afganistanie w 2005 r. Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Wybory · Zobacz więcej »

Wykładnia prawa

Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) – pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Wykładnia prawa · Zobacz więcej »

Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości – funkcja działalności państwa polegającą na rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub podmiot podobny (np. osoba prawna).

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Wymiar sprawiedliwości · Zobacz więcej »

Zabytek

Znak międzynarodowy zabytków Polski znak zabytków - Zabytek:obiekt zabytkowy prawem chroniony Zabytek – w języku potocznym – każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną lub naukową, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Zabytek · Zobacz więcej »

Zakaz domniemania kompetencji

Zakaz domniemania kompetencji – jedna z zasad prawa administracyjnego.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Zakaz domniemania kompetencji · Zobacz więcej »

Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów

right Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów – szczegółowe przepisy wykonawcze do Konstytucji 3 maja, uchwalone przez Sejm Czteroletni 20 października 1791.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów · Zobacz więcej »

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

Zasada pierwszeństwa prawa unijnego – zasada, która nie występuje expressis verbis w traktatach lecz jest jedną z podstawowych zasad występujących w prawie unijnym.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego · Zobacz więcej »

Zasada pomocniczości

Zasada pomocniczości (subsydiarności, subsydiarność, z łac. subsidium 'pomoc, wsparcie, siły rezerwowe') – zasada mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Zasada pomocniczości · Zobacz więcej »

Zgromadzenie Narodowe (Polska)

Prezydent Andrzej Duda składający przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2015 Rozpoczęcie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 4 czerwca 2014 Prezydent Bronisław Komorowski wygłaszający orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2010 Prezydent Andrzej Duda wygłaszający orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym w Poznaniu, 15 kwietnia 2016 Zgromadzenie Narodowe – organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących wspólnie.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Zgromadzenie Narodowe (Polska) · Zobacz więcej »

Zrównoważony rozwój

Ziemia widziana z kosmosu Zrównoważony rozwój, trwały rozwój, trwały i zrównoważony rozwój, ekorozwój – doktryna ekonomii, zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, w przeciwieństwie do „żelaznej reguły ekonomii” Malthusa.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Zrównoważony rozwój · Zobacz więcej »

Zwyczaj międzynarodowy

Zwyczaj międzynarodowy – jedno ze źródeł prawa wciąż żywe i często stosowane w prawie międzynarodowym.

Nowy!!: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Zwyczaj międzynarodowy · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Konstytucja Polski, Konstytucja RP, Konstytucja z 1997.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »