Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy

Indeks Krajowy system ratowniczo-gaśniczy

Remiza jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Radlin II działającej w KSRG. Nieciecz Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995.

31 kontakty: Aeroklub Polski, Burmistrz, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Ochotnicza straż pożarna (Polska), Państwowa Agencja Atomistyki, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja (Polska), Polska Misja Medyczna, Polski Czerwony Krzyż, Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Prezydent miasta, Ratownictwo górnicze, Starosta, Straż gminna, Straż Graniczna (Polska), Szpital MSWiA w Poznaniu, Szpital Praski, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ustawa, Wójt, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wojewoda, Zarządzanie kryzysowe, Związek Harcerstwa Polskiego, 1991, 1995, 24 sierpnia.

Aeroklub Polski

Najbardziej typowy sprzęt polskich aeroklubów od lat 60. do 90. XX wieku - wielozadaniowy samolot PZL-104 Wilga Aeroklubu Kieleckiego (widoczne logo AP na stateczniku). Samolot sportowy PZL.26 w barwach ARP podczas zawodów Challenge 1934 Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu Aeroklub Polski – polski związek sportowy zrzeszający organizacje uprawiające sporty lotnicze.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Aeroklub Polski · Zobacz więcej »

Burmistrz

W wielu krajach burmistrz (śr.-w.-niem. bur(g)-mīster, dosł. mistrz miasta) jest najwyższym rangą urzędnikiem w lokalnym rządzie np.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Burmistrz · Zobacz więcej »

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zieleńcu Międzygórzu Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) – organizacja prowadząca akcje ratownicze, szkolenia i zapobiegająca wypadkom na terenach górskich Polski.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe · Zobacz więcej »

Inspekcja Ochrony Środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska – dwuinstancyjna instytucja, podległa ministrowi właściwemu ds.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Inspekcja Ochrony Środowiska · Zobacz więcej »

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Toruniu Limnigraf w Toruniu Automatyczny posterunek wodowskazowy IMGW-PIB w Borowie na Ślęzy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (w skrócie IMGW-PIB) – instytucja pełniąca służbę meteorologiczną i hydrologiczną na terytorium Polski.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej · Zobacz więcej »

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Darłowie. ''Sokoła'', służąca w Marynarce Wojennej i Straży Granicznej. Bandera ze znakiem armatorskim MSPiR. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR) – polska służba powstała 1 stycznia 2002, do której zadań należy pomoc i likwidowanie zagrożeń w akwenie polskiej strefy odpowiedzialności.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa · Zobacz więcej »

Ochotnicza straż pożarna (Polska)

Przykładowe wyposażenie jednostki OSP w Polsce. Samochody OSP w Miłomłynie Kiedrzynie Baranowie Ochotnicza straż pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, jednostka, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniamiUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Ochotnicza straż pożarna (Polska) · Zobacz więcej »

Państwowa Agencja Atomistyki

Ministerstwa Skarbu Państwa i Państwowej Agencji Atomistyki Państwowa Agencja Atomistyki – jest urzędem zapewniającym obsługę Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, będącego centralnym organem administracji rządowej w Polsce do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, którego działalność reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe oraz późniejsze akty wykonawcze do tej ustawy.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Państwowa Agencja Atomistyki · Zobacz więcej »

Państwowa Straż Pożarna

Policach, ul. Tanowska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Państwowa Straż Pożarna, PSP (przed rokiem 1991 Zawodowa Straż Pożarna, ZSP) – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Państwowa Straż Pożarna · Zobacz więcej »

Państwowe Ratownictwo Medyczne

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Karetka transportowa Śmigłowiec na lądowisku Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) – system powołany w Polsce w celu udzielenia pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Państwowe Ratownictwo Medyczne · Zobacz więcej »

Policja (Polska)

Bystrzycy Kłodzkiej Funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej podczas treningu Funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej na pokazach policyjnych Funkcjonariusze Policji podczas parady dnia Konstytucji 3 maja Policja – umundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego; jeden z organów ścigania.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Policja (Polska) · Zobacz więcej »

Polska Misja Medyczna

Polska Misja Medyczna (PMM) – polska pozarządowa humanitarna organizacja non-profit.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Polska Misja Medyczna · Zobacz więcej »

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Polski Czerwony Krzyż · Zobacz więcej »

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (POPR) - Stowarzyszenie o statusie Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Gdyni, prowadzące specjalistyczną działalność ratowniczą, powstałe na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe · Zobacz więcej »

Prezydent miasta

Prezydent miasta – w Polsce według obecnego stanu prawnego, organ władzy wykonawczej gminy miejskiej powyżej 100 tys.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Prezydent miasta · Zobacz więcej »

Ratownictwo górnicze

Ratownicy przed zejściem do kopalni, Nowa Ruda, 1930 Ratownictwo górnicze – dział ratownictwa zajmujący się udzielaniem pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, zawałami skał i tąpaniami, gwałtownymi wdarciami wody do wyrobisk górniczych oraz usuwania skutków i przywracania bezpiecznych warunków pracy po zaistnieniu tych zdarzeń oraz działalnością prewencyjną i szkoleniową w kopalniach.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Ratownictwo górnicze · Zobacz więcej »

Starosta

Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Starosta · Zobacz więcej »

Straż gminna

Wrotkowie w Lublinie Straż gminna – funkcjonująca w niektórych krajach instytucja powołana w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, która podlega lokalnemu samorządowi, a nie władzy centralnej.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Straż gminna · Zobacz więcej »

Straż Graniczna (Polska)

Flaga Straży Granicznej Honda TRX 300 FWX Mierzei Wiślanej w samochodzie Land Rover Defender PZL-104M Wilga 2000 Straży Granicznej Okręt Morskiego Oddziału Straży Granicznej „Kaper-2” w Kołobrzegu Sposób malowania śmigłowców Straży Granicznej (Mi-2, stary wzór znaków rejestracyjnych) Schemat malowania statków powietrznych Straży Granicznej Warszawie Straż Graniczna (SG) – jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja wykonująca zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Straż Graniczna (Polska) · Zobacz więcej »

Szpital MSWiA w Poznaniu

Fragment elewacji Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu – modernistyczny kompleks szpitalny w formie punktowca, zlokalizowany w Poznaniu przy ul.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Szpital MSWiA w Poznaniu · Zobacz więcej »

Szpital Praski

wrześniu 1939 „Cichego” Tablica upamiętniająca personel szpitala ratujący życie „Lotowi” i „Cichemu” Jasińskiego Szpital Praski pw.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Szpital Praski · Zobacz więcej »

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (1942) – wówczas ''Freiwillige Tatra Bergwacht'' Ratownicy TOPR udzielają pomocy turyście na szlaku na Kasprowy Wierch – sierpień 2007 Akcja ratownicza Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) – polskie stowarzyszenie zajmujące się, za zgodą ministra spraw wewnętrznych, ratownictwem górskim na obszarze polskich Tatr.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe · Zobacz więcej »

Ustawa

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej).

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Ustawa · Zobacz więcej »

Wójt

Józefa Chełmońskiego Wójt (niem. Vogt, Voigt i Fauth, łac. advocatus) – urzędnik administracji lokalnej.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Wójt · Zobacz więcej »

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Pobierowie, 2006 Toruniu Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, zajmujące się wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe · Zobacz więcej »

Wojewoda

Wojewoda (łac. comes palatinus – komes pałacowy, palatyn) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Wojewoda · Zobacz więcej »

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Zarządzanie kryzysowe · Zobacz więcej »

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągwi Wielkopolskiej ZHP jako Drużyna Reprezentacyjna Związku Harcerstwa Polskiego (Grunwald – Pole Bitwy) Hufcowi ZHP Leżajsk SY Zawisza Czarny – jacht morski Związku Harcerstwa Polskiego Zuch Związku Harcerstwa Polskiego Niektóre sprawności harcerskie Związku Harcerstwa Polskiego na mundurze Poznaniu 8 Zlocie Skautów Europy Środkowej „ORBIS 2006” Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i Związek Harcerstwa Polskiego · Zobacz więcej »

1991

Bez opisu.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i 1991 · Zobacz więcej »

1995

Bez opisu.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i 1995 · Zobacz więcej »

24 sierpnia

Bez opisu.

Nowy!!: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy i 24 sierpnia · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

KSRG, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Ksrg.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »