Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Krew

Indeks Krew

rany na palcu Krew ludzka frakcjonowana przez wirowanie. Widoczne osocze (warstwa górna), warstwa leukocytarno-płytkowa (cienka, biało zabarwiona warstwa środkowa) oraz warstwa erytrocytarna (na dole). Od lewej do prawej: erytrocyt, trombocyt, leukocyt Krew (łac. sanguis,, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu.

191 kontakty: Absorpcja (optyka), Acenokumarol, Aglutynacja, Albuminy, Aminotransferaza alaninowa, Aminotransferaza asparaginianowa, Anhydraza węglanowa, Antygen, Śledziona, Łacina, Łożysko (anatomia), Żelazo, Żyła, Bazofil, Bazofilia, Bazopenia, Błona komórkowa, Białaczka, Białka, Bilirubina, Buforowe układy krwi, Bydło domowe, Chłonka, Chlorki, Choroba hemolityczna noworodka, Ciśnienie cząstkowe, Ciśnienie osmotyczne, Ciepłota ciała, Czas krwawienia, Człowiek rozumny, Czerwienica prawdziwa, Czynnik wzrostu, Dżdżownicowate, Dehydrogenaza mleczanowa, Dwutlenek węgla, Dyfuzja, EDTA, Elektroforeza, Emulsja, Eozynofil, Eozynofilia, Eozynopenia, Erekcja (fizjologia), Erytrocyt, Erytrokruoryna, Erytropoetyna, Erytropoeza, Esterazy cholinowe, Fagocyt, Fibryna, ..., Fibrynoliza, Fosforany, Gamma-glutamylotranspeptydaza, Gaz, Glikolipidy, Globuliny, Granulocyty, Grupy krwi, Hem (biochemia), Hematokryt, Hematologia, Hemocyjanina, Hemofilia, Hemofobia, Hemoglobina, Hemolimfa, Hemoliza, Hemopoeza, Hemostaza, Heparyna, Hipoksja, Homeostaza, Hormony zwierzęce, Immunoglobuliny G, Immunoglobuliny M, Jądro komórkowe, Kał, Karbaminiany, Karl Landsteiner, Kinaza kreatynowa, Koń, Komórka, Komórki Kupffera, Komórki macierzyste, Koza domowa, Krążenie płucne, Kręgowce, Krzepnięcie krwi, Kumaryny, Kwas acetylosalicylowy, Kwas cytrynowy, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwas foliowy, Kwas moczowy, Kwasica, Leki przeciwzakrzepowe, Lepkość, Leukocytoza, Leukocyty, Leukopenia, Limfocytoza, Limfocyty, Limfopenia, Małopłytkowość, Magnez, Megakariocyt, Metabolizm, Miedź, Mocz, Mocznik, Monocyt, Monocytopenia, Monocytoza, Monosacharydy, Multipotencja, Nerka, Neutrofil, Neutrofilia, Neutropenia, Niedokrwistość, Ośmiornice, Odczyn Biernackiego, Oddychanie, Odnóża, Odpowiedź odpornościowa nieswoista, Odpowiedź odpornościowa swoista, Organellum, Osocze krwi, Owca domowa, Pająki, Płuco, Płyn nienewtonowski, Płyny ustrojowe, Płytkopochodny czynnik wzrostu, Pęcherzyki płucne, Plazmina, Pluripotencja, Podstawowa temperatura ciała, Pokwitanie, Polimery, Potas, Powinowactwo chemiczne, Preparaty krwiopochodne, Przeciwciało, Przeszczepianie narządów, Retikulocyt, Rogówka, Rozmaz krwi, Saturacja (medycyna), Sód, Serce, Sinica (objaw), Skala pH, Składniki odżywcze, Skrzep, Sole, Surowica (hematologia), Szpik kostny, Tłuszcze, Tętnica, Tchawica, Tchawka, Tchawkowce, Termoregulacja, Tkanka łączna, Tlen, Transfuzja krwi, Transfuzjologia, Trombocyt, Trombocytoza, Układ krwionośny człowieka, Układ krwionośny otwarty, Układ krwionośny zamknięty, Układ odpornościowy, Wapń, Wątroba, Witamina B12, Witaminy, Wodorowęglany, Wstrząs, Zaburzenia rytmu serca, Zakrzep, Zasadowica, Zator (medycyna), Zawał, Zawał mózgu, Zawał mięśnia sercowego, Zawiesina, Związki kompleksowe, Zwierzę stałocieplne, 2,3-Bisfosfoglicerynian. Rozwiń indeks (141 jeszcze) »

Absorpcja (optyka)

Absorpcja – w optyce proces pochłaniania energii fali elektromagnetycznej przez substancję.

Nowy!!: Krew i Absorpcja (optyka) · Zobacz więcej »

Acenokumarol

Acenokumarol (łac. Acenocoumarolum) – organiczny związek chemiczny, lek przeciwzakrzepowy będący pochodną kumaryny, antagonista witaminy K. Poprzez zahamowanie syntezy aktywnych czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K (II, VII, IX, X) powoduje wydłużenie czasu krzepnięcia krwi.

Nowy!!: Krew i Acenokumarol · Zobacz więcej »

Aglutynacja

Aglutynacja (łac. agglutinare – sklejać, spajać) albo odczyn zlepny – reakcja, w wyniku której aglutynogen jest wiązany przez aglutyniny, co powoduje powstanie dużych, wytrącających się kompleksów.

Nowy!!: Krew i Aglutynacja · Zobacz więcej »

Albuminy

Ludzka albumina osocza krwi Albuminy – białka występujące w płynach (np. osoczu krwi i mleku) oraz w tkankach zwierzęcych i w nasionach roślin.

Nowy!!: Krew i Albuminy · Zobacz więcej »

Aminotransferaza alaninowa

Aminotransferaza alaninowa (w skrócie ALT, ALAT, AlAT lub GPT od ang. glutamic pyruvic transferase) – narządowo niespecyficzny enzym (EC 2.6.1.2) indykatorowy, biorący udział w przemianach białek.

Nowy!!: Krew i Aminotransferaza alaninowa · Zobacz więcej »

Aminotransferaza asparaginianowa

Aminotransferaza asparaginianowa, AST, AspAT, GOT (z ang. glutamic oxoloacetic transaminase) – narządowo niespecyficzny enzym (EC 2.6.1.1) indykatorowy, biorący udział w przemianach białek.

Nowy!!: Krew i Aminotransferaza asparaginianowa · Zobacz więcej »

Anhydraza węglanowa

centrum aktywnego grupę OH (biało-czerwona) Anhydrazy węglanowe (dehydratazy węglanowe; CA, z ang. carbonic anhydrases; EC 4.2.1.1) – konwergiczna grupa enzymów o masach cząsteczkowych 28–30 kDa, katalizujących odwracalną reakcję powstawania jonu wodorowęglanowego z wody i dwutlenku węgla.

Nowy!!: Krew i Anhydraza węglanowa · Zobacz więcej »

Antygen

Antygen (źródłosłów niejasny: anti, przeciw, genos, ród, rodzaj; przytaczane także.

Nowy!!: Krew i Antygen · Zobacz więcej »

Śledziona

Śledziona (łac. lien, gr. σπλήν – splēn) – narząd występujący u kręgowców.

Nowy!!: Krew i Śledziona · Zobacz więcej »

Łacina

Język łaciński lub łacina (łac. lingua Latina, sermo Latinus, Latinum, Latinitas) – język indoeuropejski z latynofaliskiej podgrupy języków italskich.

Nowy!!: Krew i Łacina · Zobacz więcej »

Łożysko (anatomia)

Ludzki płód i łożysko Budowa łożyska Popłód Łożysko, płacenia (łac. placenta) – przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który tworzy się z kosmówki i błony śluzowej macicy.

Nowy!!: Krew i Łożysko (anatomia) · Zobacz więcej »

Żelazo

Żelazo (Fe) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26, metal z VIII grupy pobocznej układu okresowego, należący do grupy metali przejściowych.

Nowy!!: Krew i Żelazo · Zobacz więcej »

Żyła

Żyła – naczynie krwionośne prowadzące krew do serca.

Nowy!!: Krew i Żyła · Zobacz więcej »

Bazofil

271x271px Bazofile, granulocyty zasadochłonne – morfotyczne składniki krwi z grupy leukocytów (białych krwinek), których cytoplazma zawiera ziarnistości barwiące się barwnikami zasadowymi na kolor niebieski.

Nowy!!: Krew i Bazofil · Zobacz więcej »

Bazofilia

Bazofilia – zwiększenie liczby bazofilów w rozmazie krwi powyżej 300/μl.

Nowy!!: Krew i Bazofilia · Zobacz więcej »

Bazopenia

Bazopenia (bazocytopenia) – stan hematologiczny polegający na zmniejszeniu się liczby granulocytów zasadochłonnych poniżej 100/μl.

Nowy!!: Krew i Bazopenia · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Krew i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Białaczka

Białaczka (łac. leucaemia) – grupa nowotworów złośliwych o różnym przebiegu i objawach, która jest spowodowana patologicznym klonalnym rozrostem komórek układu krwiotwórczego o różnym stopniu dojrzałości w szpiku kostnym, a także w węzłach chłonnych i narządach krwiotwórczych okresu płodowego (wątroba, śledziona), a w późniejszym etapie również w innych tkankach.

Nowy!!: Krew i Białaczka · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Krew i Białka · Zobacz więcej »

Bilirubina

Bilirubina (z łac. bilis – żółć, ruber – czerwony) – pomarańczowoczerwony barwnik żółciowy ssaków, produkt rozpadu hemu hemoglobiny i innych hemoprotein.

Nowy!!: Krew i Bilirubina · Zobacz więcej »

Buforowe układy krwi

Buforowe układy krwi - obecne w osoczu mieszaniny słabych kwasów i ich zasadowych soli zapewniające utrzymanie stałego ok.

Nowy!!: Krew i Buforowe układy krwi · Zobacz więcej »

Bydło domowe

Buhaj rasy Limousine Na pierwszym planie cielę szkockiej rasy wyżynnej Krowa rasy Ayrshire Krowy na pastwisku Bydło domowe (Bos taurus taurus) – udomowiony podgatunek tura europejskiego, zwierzęcia z rodziny wołowatych, rzędu parzystokopytnych.

Nowy!!: Krew i Bydło domowe · Zobacz więcej »

Chłonka

Ludzka chłonka pobrana w trakcie operacji chirurgicznej z przewodu piersiowego Chłonka (limfa) – płyn tkankowy spływający do naczyń chłonnych, tworzących układ naczyń limfatycznych (układ chłonny).

Nowy!!: Krew i Chłonka · Zobacz więcej »

Chlorki

Chlorki – ogólna nazwa związków chemicznych, soli kwasu solnego lub innych związków zawierających chlor.

Nowy!!: Krew i Chlorki · Zobacz więcej »

Choroba hemolityczna noworodka

Choroba hemolityczna noworodka (łac. morbus haemolyticus neonatorum) – choroba, u której podłoża leży reakcja immunologiczna pomiędzy przeciwciałami klasy IgG, wytwarzanymi przez matkę a antygenami krwinek płodu.

Nowy!!: Krew i Choroba hemolityczna noworodka · Zobacz więcej »

Ciśnienie cząstkowe

Ciśnienie cząstkowe, ciśnienie parcjalne – ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby w tej samej temperaturze sam zajmował objętość całej mieszaniny.

Nowy!!: Krew i Ciśnienie cząstkowe · Zobacz więcej »

Ciśnienie osmotyczne

Ciśnienie osmotyczne – ciśnienie, którym należy działać na roztwór aby powstrzymać przepływ rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną membranę, która rozdziela roztwory o różnym stężeniu.

Nowy!!: Krew i Ciśnienie osmotyczne · Zobacz więcej »

Ciepłota ciała

Ciepłota ciała – stała średnia temperatura ciała, właściwa zwierzętom stałocieplnym, niezależna od zmian temperatury otoczenia.

Nowy!!: Krew i Ciepłota ciała · Zobacz więcej »

Czas krwawienia

Czas krwawienia – badanie diagnostyczne, w którym określa się czas pomiędzy momentem uszkodzenia skóry a momentem ustania wypływu krwi.

Nowy!!: Krew i Czas krwawienia · Zobacz więcej »

Człowiek rozumny

Dawid'', 1501–1504; wizerunek mężczyzny ''Homo sapiens'' Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo.

Nowy!!: Krew i Człowiek rozumny · Zobacz więcej »

Czerwienica prawdziwa

Czerwienica prawdziwa, choroba Vaqueza (łac. polycythemia vera) – pierwotna choroba mieloproliferacyjna, przebiegająca ze zwiększeniem liczby erytrocytów, granulocytów i płytek krwi, z przewagą erytropoezy.

Nowy!!: Krew i Czerwienica prawdziwa · Zobacz więcej »

Czynnik wzrostu

Czynnik wzrostu, czynnik wzrostowy – peptyd pobudzający inne komórki do podziału albo różnicowania, wydzielany przez niektóre typy komórek zwierzęcych.

Nowy!!: Krew i Czynnik wzrostu · Zobacz więcej »

Dżdżownicowate

Dżdżownicowate, dżdżownice (Lumbricidae) – rodzina skąposzczetów przystosowanych do życia w glebie.

Nowy!!: Krew i Dżdżownicowate · Zobacz więcej »

Dehydrogenaza mleczanowa

Podjednostka M ludzkiej dehydrogenazy mleczanowej z mięśni szkieletowych Dehydrogenaza mleczanowa (skrót LDH, od ang. lactate dehydrogenase, EC 1.1.1.27) – enzym z klasy oksydoreduktaz, obecny w wątrobie, mięśniach i jelitach.

Nowy!!: Krew i Dehydrogenaza mleczanowa · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Krew i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Dyfuzja

Schematyczna reprezentacja procesu mieszania dwóch substancji na drodze dyfuzji (droga „cząsteczki śledzonej”) Dyfuzja ukierunkowana w skali makro jako efekt chaotycznego ruchu pojedynczych cząsteczek Model dyfuzji w sieci krystalicznej Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w każdym ośrodku (o temperaturze T > 0 K) (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym, itd.), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka.

Nowy!!: Krew i Dyfuzja · Zobacz więcej »

EDTA

EDTA (kwas wersenowy, kwas edetynowy, komplekson II; łac. Acidum edeticum) – organiczny związek chemiczny, kwas polikarboksylowy i jednocześnie α-aminokwas.

Nowy!!: Krew i EDTA · Zobacz więcej »

Elektroforeza

Aparat do pionowej elektroforezy żelowej Aparat do poziomej elektroforezy żelowej Elektroforeza – zjawisko elektrokinetyczne polegające na ruchu cząstek fazy rozproszonej w nieruchomej fazie rozpraszającej, pod wpływem pola elektrycznego.

Nowy!!: Krew i Elektroforeza · Zobacz więcej »

Emulsja

Emulsja – dwufazowy układ dyspersyjny dwóch niemieszających się wzajemnie cieczy, polarnej i niepolarnej.

Nowy!!: Krew i Emulsja · Zobacz więcej »

Eozynofil

Eozynofil, eozynocyt, granulocyt kwasochłonny, krwinka kwasochłonna, Eo – rodzaj krwinek białych, zawierające w cytoplazmie ziarnistości, które przy barwieniu eozyną barwią się na kolor ceglastoczerwony.

Nowy!!: Krew i Eozynofil · Zobacz więcej »

Eozynofilia

Eozynofilia – zwiększenie liczby eozynofilów w rozmazie krwi powyżej 4% wszystkich leukocytów.

Nowy!!: Krew i Eozynofilia · Zobacz więcej »

Eozynopenia

Eozynopenia – stan hematologiczny polegający na obniżeniu się liczby granulocytów kwasochłonnych poniżej 50/μl.

Nowy!!: Krew i Eozynopenia · Zobacz więcej »

Erekcja (fizjologia)

Kolejne fazy '''erekcji''' członka. Kobieca brodawka sutkowa w stanie '''erekcji'''. Erekcja, wzwód (łac. erectio) – usztywnienie i powiększenie się narządu zbudowanego z ciał jamistych w wyniku zwiększonego dopływu i zmniejszonego odpływu krwi z organu.

Nowy!!: Krew i Erekcja (fizjologia) · Zobacz więcej »

Erytrocyt

osmotycznej na krwinkę czerwoną. SEM). pingwina białobrewego. Strzałkami zaznaczono nieprawidłowo rozwinięte, pozbawione jąder krwinki. Erytrocyt (gr. erythros czerwony + kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu.

Nowy!!: Krew i Erytrocyt · Zobacz więcej »

Erytrokruoryna

Erytrokruoryna – barwniki oddechowe o budowie zbliżonej do mioglobiny.

Nowy!!: Krew i Erytrokruoryna · Zobacz więcej »

Erytropoetyna

Trójwymiarowa struktura erytropoetyny. Erytropoetyna (skrót EPO, ATC: B 03 XA 01) – glikoproteinowy hormon peptydowy, którego główną funkcją jest stymulacja różnych etapów erytropoezy.

Nowy!!: Krew i Erytropoetyna · Zobacz więcej »

Erytropoeza

ontogenetycznym człowieka. Erytropoeza (również erytrocytopoeza) – proces namnażania i różnicowania erytrocytów (czerwonych krwinek krwi), z komórek macierzystych w szpiku kostnym kości płaskich i nasadach kości długich.

Nowy!!: Krew i Erytropoeza · Zobacz więcej »

Esterazy cholinowe

Struktura acetylcholinoesterazy Esterazy cholinowe (ChE, cholinoesterazy) - enzymy z grupy hydrolaz (EC 3.1.1.7, EC 3.1.1.8).

Nowy!!: Krew i Esterazy cholinowe · Zobacz więcej »

Fagocyt

Fagocyt (komórka żerna) - każda komórka zdolna do fagocytozy.

Nowy!!: Krew i Fagocyt · Zobacz więcej »

Fibryna

Fibryna, włóknik – proste białko fibrylarne, wytrącające się z osocza krwi podczas procesu jej krzepnięcia.

Nowy!!: Krew i Fibryna · Zobacz więcej »

Fibrynoliza

Schemat fibrynolizy Fibrynoliza – fizjologiczny proces rozkładu zakrzepu, będący częścią hemostazy.

Nowy!!: Krew i Fibrynoliza · Zobacz więcej »

Fosforany

Grupa fosforanowa Fosforany (nazwa systematyczna: tetraoksydofosforany(3−); w systemie Stocka: ortofosforany(V)) – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego.

Nowy!!: Krew i Fosforany · Zobacz więcej »

Gamma-glutamylotranspeptydaza

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP, γ-GTP), gamma-glutamylotransferaza (GGT, γ-GT) – enzym katalizujący przemiany związane z transferem reszty glutaminianowej.

Nowy!!: Krew i Gamma-glutamylotranspeptydaza · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Krew i Gaz · Zobacz więcej »

Glikolipidy

Lipopolisacharyd wyizolowany z bakterii rodzaju ''Sinorhizobium'' jako przykład glikolipidu. Glikolipidy − organiczne związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z części lipidowej (sfingozyny ikwasów tłuszczowych) do której przyłączone są fragmenty cukrowe najczęściej galaktoza lub glukoza.

Nowy!!: Krew i Glikolipidy · Zobacz więcej »

Globuliny

Globuliny – frakcja białek osocza krwi.

Nowy!!: Krew i Globuliny · Zobacz więcej »

Granulocyty

Granulocyt kwasochłonny (obraz w mikroskopie świetlnym) Granulocyt zasadochłonny (obraz w mikroskopie świetlnym) Granulocyty (PMN lub PML – ang. polymorphonuclear leukocytes, polimorfojądrowe leukocyty) – rodzaj leukocytów, które w cytoplazmie zawierają liczne ziarnistości oraz posiadają podzielone na segmenty (segmentowane) jądro komórkowe.

Nowy!!: Krew i Granulocyty · Zobacz więcej »

Grupy krwi

Grupy krwi – zestawy antygenów obecnych na powierzchni krwinek czerwonych.

Nowy!!: Krew i Grupy krwi · Zobacz więcej »

Hem (biochemia)

Hem B Delokalizacja wiązań w cząsteczce hemu B model czaszowy) model pręcikowo-kulkowy) Hem, żelazoporfiryna – grupa prostetyczna wielu enzymów, występująca między innymi w hemoglobinie, mioglobinie oraz cytochromach.

Nowy!!: Krew i Hem (biochemia) · Zobacz więcej »

Hematokryt

Hematokryt (liczba hematokrytowa, wskaźnik hematokrytowy) (krew, κριτής; gr. krinein - oddzielać) (oznacza się skrótem Ht lub Hct) – stosunek objętości skoagulowanych erytrocytów do objętości całej krwi lub stosunek wszystkich elementów morfotycznych krwi do całej objętości.

Nowy!!: Krew i Hematokryt · Zobacz więcej »

Hematologia

Hematologia (od gr. haima, krew) – dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego, a także dziedzina naukowa zajmująca się badaniami z tego zakresu w stanach zdrowia i choroby.

Nowy!!: Krew i Hematologia · Zobacz więcej »

Hemocyjanina

ośmiornicy Hemocyjaniny – barwniki krwi, metaloproteiny pełniące funkcję analogiczną do hemoglobiny; zamiast żelaza zawierające miedź.

Nowy!!: Krew i Hemocyjanina · Zobacz więcej »

Hemofilia

Hemofilie (łac. haemophilia, z gr.

Nowy!!: Krew i Hemofilia · Zobacz więcej »

Hemofobia

Hemofobia – lęk przed widokiem, pobraniem i badaniami krwi oraz wszystkim, co się z nią wiąże.

Nowy!!: Krew i Hemofobia · Zobacz więcej »

Hemoglobina

Wizualizacja cząsteczki hemoglobiny. Cztery zasocjowane podjednostki, z których każda zawiera cząsteczkę hemu (zaznaczoną na zielono). Nie pokazano grup bocznych aminokwasów, a tylko konformację łańcuchów peptydowych – tzw. model wstęgowy Miejsce i odsetek syntezy łańcuchów hemoglobiny w życiu pre- i postnatalnym Krzywa wysycenia hemoglobiny w zależności od ciśnienia cząstkowego tlenu. Porównanie krzywych saturacji Mioglobiny(Mb) z Hemoglobiną (HbA), Hemoglobiną płodową Hemoglobina, oznaczana też skrótami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego zasadniczą funkcją jest transportowanie tlenu – przyłączanie go w płucach i uwalnianie w tkankach.

Nowy!!: Krew i Hemoglobina · Zobacz więcej »

Hemolimfa

Hemolimfa – płyn ustrojowy bezkręgowców posiadających otwarty układ krwionośny: stawonogi (owady, skorupiaki), żachwy, mięczaki.

Nowy!!: Krew i Hemolimfa · Zobacz więcej »

Hemoliza

Erytrocyty poddane hemolizie (po prawej) oraz niezhemolizowane (w środku i po lewej). Hemoliza (łac. haemolysis, z gr.

Nowy!!: Krew i Hemoliza · Zobacz więcej »

Hemopoeza

Schemat hemopoezy. ontogenetycznym człowieka. Hemopoeza, hematopoeza, hemocytopoeza (ze starogreckiego αἷμα (haima) - krew, cytus - komórka, ποιεῖν (poesis) - wytwarzać) – proces wytwarzania i różnicowania się elementów morfotycznych krwi zachodzący w układzie krwiotwórczym poprzez proliferację oraz dojrzewanie komórek macierzystych hemopoezy.

Nowy!!: Krew i Hemopoeza · Zobacz więcej »

Hemostaza

Hemostaza – całokształt mechanizmów zapobiegających wypływowi krwi z naczyń krwionośnych (czyli jej wynaczynieniu), zarówno w warunkach prawidłowych, jak i w przypadkach ich uszkodzenia, a jednocześnie zapewniający utrzymanie płynności i prawidłowego przepływu krwi w układzie krwionośnym.

Nowy!!: Krew i Hemostaza · Zobacz więcej »

Heparyna

Heparyna (łac. Heparinum) – organiczny związek chemiczny, polisacharyd zbudowany głównie z N-siarczanu i O-siarczanu glikozoaminoglikanu zbudowanego z reszt D-glukozaminy i kwasu L-iduronowego połączonych w nierozgałęziony łańcuch.

Nowy!!: Krew i Heparyna · Zobacz więcej »

Hipoksja

Hipoksja (.

Nowy!!: Krew i Hipoksja · Zobacz więcej »

Homeostaza

Homeostaza (gr. homoíos - podobny, równy; stásis - stanie, trwanie, postawa) – zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w systemie (zamkniętym lub otwartym).

Nowy!!: Krew i Homeostaza · Zobacz więcej »

Hormony zwierzęce

Hormony (od hormao – rzucam się naprzód, pędzę) – związki chemiczne wydzielane przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego.

Nowy!!: Krew i Hormony zwierzęce · Zobacz więcej »

Immunoglobuliny G

Molekularna powierzchnia IgG Immunoglobuliny G, IgG – są prawdopodobnie najistotniejszymi przeciwciałami biorącymi udział w odpowiedzi wtórnej.

Nowy!!: Krew i Immunoglobuliny G · Zobacz więcej »

Immunoglobuliny M

mostki disulfidowe • Czarny – łańcuch J Immunoglobuliny M (IgM) – globuliny produkowane przez plazmocyty.

Nowy!!: Krew i Immunoglobuliny M · Zobacz więcej »

Jądro komórkowe

DNA jest skupione i gotowe do podziału. Jądra komórkowe leukocytów człowieka, wybarwione za pomocą barwnika DAPI. cytozol12. lizosom Jądro komórkowe, nukleus – otoczone podwójną błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np.

Nowy!!: Krew i Jądro komórkowe · Zobacz więcej »

Kał

Kał (inaczej stolec, ekskrementy, odchody) – odpadowe produkty procesu trawienia.

Nowy!!: Krew i Kał · Zobacz więcej »

Karbaminiany

Struktura chemiczna karbaminianów Karbaminiany – grupa organicznych związków chemicznych – soli i estrów kwasu karbaminowego lub N-podstawionych kwasów karbaminowych.

Nowy!!: Krew i Karbaminiany · Zobacz więcej »

Karl Landsteiner

Karl Landsteiner (ur. 14 czerwca 1868 w Baden, zm. 26 czerwca 1943 w Nowym Jorku) – austriacki lekarz patolog i immunolog, laureat Nagrody Nobla w 1930 roku.

Nowy!!: Krew i Karl Landsteiner · Zobacz więcej »

Kinaza kreatynowa

Kryształy kinazy kreatynowej królika (obraz mikroskopowy) Model przestrzenny mięśniowej kinazy kreatynowej Kinaza kreatynowa, CK (od ang. creatine kinase), kinaza fosfokreatynowa, CPK (od ang. creatine phosphokinase), fosfokinaza kreatynowa (EC 2.7.3.2) – enzym wytwarzany przez różnorodne typy tkanek.

Nowy!!: Krew i Kinaza kreatynowa · Zobacz więcej »

Koń

Wiktoria w Australii Klacz i źrebię na pastwisku Koń domowy (Equus caballus) – gatunek ssaka nieparzystokopytnego z rodziny koniowatych.

Nowy!!: Krew i Koń · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Krew i Komórka · Zobacz więcej »

Komórki Kupffera

Komórki Kupffera, komórki Kupffera-Browicza – osiadłe makrofagi występujące między komórkami śródbłonka, w ścianie naczyń zatokowych wątroby.

Nowy!!: Krew i Komórki Kupffera · Zobacz więcej »

Komórki macierzyste

zarodkowych komórek macierzystych widziane pod mikroskopem z kontrastem fazowym Komórki macierzyste (dosłowny przekład z innych języków: komórki pnia) – komórki mające jednocześnie dwie zdolności.

Nowy!!: Krew i Komórki macierzyste · Zobacz więcej »

Koza domowa

Rzeźba przed ratuszem w Dolsku Koza domowa (Capra hircus) – ssak z rodziny wołowatych (Bovidae), udomowiona forma dzikich kóz żyjących w Azji około 10–8 tys.

Nowy!!: Krew i Koza domowa · Zobacz więcej »

Krążenie płucne

Krążenie płucne, krążenie małe lub mniejsze, krwiobieg mały – część układu krążenia obejmująca lewy przedsionek serca, prawą komorę serca, pień płucny, tętnice płucne (pień płucny) i żyły płucne (prowadzące krew do lewego przedsionka serca).

Nowy!!: Krew i Krążenie płucne · Zobacz więcej »

Kręgowce

Kręgowce (Vertebrata, od łac. vertebra – kręg) – najliczniejszy podtyp strunowców (Chordata), mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.

Nowy!!: Krew i Kręgowce · Zobacz więcej »

Krzepnięcie krwi

Krzepnięcie krwi – naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych.

Nowy!!: Krew i Krzepnięcie krwi · Zobacz więcej »

Kumaryny

Kumaryna Kumaryny – grupa organicznych związków chemicznych będących pochodnymi kumaryny.

Nowy!!: Krew i Kumaryny · Zobacz więcej »

Kwas acetylosalicylowy

Kwas acetylosalicylowy, potocznie aspiryna (od) – organiczny związek chemiczny, acetylowa pochodna kwasu salicylowego, popularny środek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz, przy długotrwałym stosowaniu, przeciwzakrzepowym.

Nowy!!: Krew i Kwas acetylosalicylowy · Zobacz więcej »

Kwas cytrynowy

Kwas cytrynowy (łac. Acidum citricum; E330) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów karboksylowych.

Nowy!!: Krew i Kwas cytrynowy · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Krew i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwas foliowy

Kwas foliowy, witamina B9 – organiczny związek chemiczny z grupy witamin B. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa folium, oznaczającego „liść”.

Nowy!!: Krew i Kwas foliowy · Zobacz więcej »

Kwas moczowy

Kwas moczowy (2,6,8-trioksypuryna) – organiczny związek chemiczny, pochodna puryny.

Nowy!!: Krew i Kwas moczowy · Zobacz więcej »

Kwasica

Kwasica, acydemia (łac. acidosis) – stan zwiększonej kwasowości krwi, w którym pH krwi spada poniżej normy spowodowany zwiększeniem zawartości kwasów lub utratą zasad.

Nowy!!: Krew i Kwasica · Zobacz więcej »

Leki przeciwzakrzepowe

Leki przeciwzakrzepowe, antykoagulanty – grupa leków spowalniających, utrudniających lub uniemożliwiających krzepnięcie krwi.

Nowy!!: Krew i Leki przeciwzakrzepowe · Zobacz więcej »

Lepkość

doi10.1088/0143-0807/5/4/003-s198-200 280x280px Lepkość (wiskoza, z łac. viscosus ‘lepki’) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw płynu podczas przepływu (nie jest to natomiast opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia, w warstwie granicznej.). Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).

Nowy!!: Krew i Lepkość · Zobacz więcej »

Leukocytoza

Leukocytoza – zwiększona liczba leukocytów (krwinek białych) w morfologii krwi obwodowej.

Nowy!!: Krew i Leukocytoza · Zobacz więcej »

Leukocyty

Leukocyty, krwinki białe – elementy morfotyczne krwi.

Nowy!!: Krew i Leukocyty · Zobacz więcej »

Leukopenia

Leukopenia, leukocytopenia – stan hematologiczny objawiający się obniżeniem liczby leukocytów we krwi obwodowej (norma 4000-10000/mm³ krwi).

Nowy!!: Krew i Leukopenia · Zobacz więcej »

Limfocytoza

Limfocytoza - zwiększenie liczby limfocytów we krwi obwodowej.

Nowy!!: Krew i Limfocytoza · Zobacz więcej »

Limfocyty

skaningowym mikroskopem elektronowym) Limfocyty – komórki układu odpornościowego należące do agranulocytów z grupy leukocytów, uczestniczące i będące podstawą odpowiedzi odpornościowej swoistej.

Nowy!!: Krew i Limfocyty · Zobacz więcej »

Limfopenia

Limfopenia, limfocytopenia – stan zmniejszenia liczby limfocytów we krwi obwodowej poniżej 1000/μl.

Nowy!!: Krew i Limfopenia · Zobacz więcej »

Małopłytkowość

Małopłytkowość (łac. thrombocytopenia) – objaw chorobowy polegający na niedoborze płytek krwi.

Nowy!!: Krew i Małopłytkowość · Zobacz więcej »

Magnez

Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego).

Nowy!!: Krew i Magnez · Zobacz więcej »

Megakariocyt

Megakariocyt Megakariocyty – duże komórki szpiku kostnego, o średnicy 50-100 μm, które wytwarzają trombocyty.

Nowy!!: Krew i Megakariocyt · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii. Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Krew i Metabolizm · Zobacz więcej »

Miedź

Miedź (Cu) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego.

Nowy!!: Krew i Miedź · Zobacz więcej »

Mocz

Mocz człowieka w pojemniczku plastikowym Mocz (łac. urina) - uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.

Nowy!!: Krew i Mocz · Zobacz więcej »

Mocznik

Mocznik (karbamid, E927b), – organiczny związek chemiczny, diamid kwasu węglowego.

Nowy!!: Krew i Mocznik · Zobacz więcej »

Monocyt

Monocyt wśród erytrocytów – zdjęcie mikroskopowe. Monocyty – populacja leukocytów stanowiąca 3-8% wszystkich leukocytów obecnych we krwi.

Nowy!!: Krew i Monocyt · Zobacz więcej »

Monocytopenia

Monocytopenia to forma leukopenii objawiająca się obniżeniem liczby monocytów (należących do grupy leukocytów) we krwi.

Nowy!!: Krew i Monocytopenia · Zobacz więcej »

Monocytoza

Monocytoza – zwiększenie liczby monocytów w rozmazie krwi powyżej 800/μl.

Nowy!!: Krew i Monocytoza · Zobacz więcej »

Monosacharydy

Monosacharydy, cukry proste – węglowodany nieulegające hydrolizie na mniejsze podjednostki pod wpływem rozcieńczonych kwasów.

Nowy!!: Krew i Monosacharydy · Zobacz więcej »

Multipotencja

Multipotencja – zdolność komórek niezróżnicowanych do przekształcania się w komórki różnych typów, przy czym dany typ komórek multipotencjalnych może przekształcić się w komórki wchodzących w skład jednej określonej tkanki (np. komórki szpiku kostnego mogą różnicować się w komórki krwi).

Nowy!!: Krew i Multipotencja · Zobacz więcej »

Nerka

Nerka (łac. ren gr. nephros) – narząd układu moczowo-płciowego pełniący rolę wydalniczą (produkcja moczu), regulacyjną (utrzymanie homeostazy) i endokrynną (produkcja i degradacja hormonów).

Nowy!!: Krew i Nerka · Zobacz więcej »

Neutrofil

Wybarwiony neutrofil na tle erytrocytów, widoczne segmentowane jądro. Neutrofil, granulocyt obojętnochłonny – komórka układu odpornościowego należąca do granulocytów.

Nowy!!: Krew i Neutrofil · Zobacz więcej »

Neutrofilia

Neutrofilia – zwiększenie liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi obwodowej powyżej 8000/µl.

Nowy!!: Krew i Neutrofilia · Zobacz więcej »

Neutropenia

Neutropenia – stan hematologiczny polegający na obniżeniu liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 1500/μl (poniżej 500/μl – agranulocytoza).

Nowy!!: Krew i Neutropenia · Zobacz więcej »

Niedokrwistość

Niedokrwistość, anemia (łac. anaemia) – zespół objawów chorobowych, polegający na stwierdzeniu niższych od normy wartości hemoglobiny (Hb), erytrocytów i ich następstw.

Nowy!!: Krew i Niedokrwistość · Zobacz więcej »

Ośmiornice

Ośmiornice (Octopoda) – rząd głowonogów, ośmioramiennych mięczaków, do którego zaklasyfikowano około 300 gatunków.

Nowy!!: Krew i Ośmiornice · Zobacz więcej »

Odczyn Biernackiego

Odczyn Biernackiego (OB), in.

Nowy!!: Krew i Odczyn Biernackiego · Zobacz więcej »

Oddychanie

Oddychanie (łac. respiratio – oddychanie) – procesy życiowe związane z uzyskiwaniem przez organizmy energii użytecznej biologicznie.

Nowy!!: Krew i Oddychanie · Zobacz więcej »

Odnóża

Odnóża – parzyste przydatki występujące na tagmach stawonogów.

Nowy!!: Krew i Odnóża · Zobacz więcej »

Odpowiedź odpornościowa nieswoista

Odpowiedź odpornościowa nieswoista występująca nie tylko u człowieka i kręgowców, ale istniejąca u wszystkich organizmów wielokomórkowych, jest oparta na mechanizmach wcześnie powstałych w filogenezie.

Nowy!!: Krew i Odpowiedź odpornościowa nieswoista · Zobacz więcej »

Odpowiedź odpornościowa swoista

Odpowiedź odpornościowa swoista, odpowiedź immunologiczna swoista, odpowiedź immunologiczna adaptacyjna to gałąź odpowiedzi odpornościowej, w której główną rolę odgrywają mechanizmy swoiste.

Nowy!!: Krew i Odpowiedź odpornościowa swoista · Zobacz więcej »

Organellum

centriole Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.

Nowy!!: Krew i Organellum · Zobacz więcej »

Osocze krwi

Osocze krwi (plazma) – zasadniczy płynny składnik krwi, w którym są zawieszone elementy morfotyczne (komórkowe).

Nowy!!: Krew i Osocze krwi · Zobacz więcej »

Owca domowa

Owca domowa (Ovis aries) – gatunek hodowlanego zwierzęcia domowego z rodziny wołowatych.

Nowy!!: Krew i Owca domowa · Zobacz więcej »

Pająki

Pająki (Araneae) – najliczniejszy rząd pajęczaków, należy do niego ponad 40 tys.

Nowy!!: Krew i Pająki · Zobacz więcej »

Płuco

Płuco (łac. pulmo) – pojedynczy lub parzysty narząd oddechowy kręgowców oddychających powietrzem atmosferycznym.

Nowy!!: Krew i Płuco · Zobacz więcej »

Płyn nienewtonowski

Szkolny pokaz płynu nienewtonowskiego Płyn nienewtonowski − każdy płyn, który nie spełnia hydrodynamicznego prawa Newtona.

Nowy!!: Krew i Płyn nienewtonowski · Zobacz więcej »

Płyny ustrojowe

Płyn ustrojowy – roztwór zdysocjowanych substancji jonowych zwany elektrolitem, a także niejonowych substancji tworzących układ koloidalny.

Nowy!!: Krew i Płyny ustrojowe · Zobacz więcej »

Płytkopochodny czynnik wzrostu

Płytkopochodny czynnik wzrostu, PDGF (od ang. platelet-derived growth factor) – jeden z czynników wzrostu, czyli białek regulujących różnicowanie i podziały komórki.

Nowy!!: Krew i Płytkopochodny czynnik wzrostu · Zobacz więcej »

Pęcherzyki płucne

Schemat budowy anatomicznej pęcherzyków płucnych Pęcherzyki płucne (łac. alveoli pulmonis) – struktura anatomiczna ludzkiego płuca posiadająca kształt wydrążonej jamy, której ścianę tworzy cienki nabłonek jednowarstwowy płaski (zbudowany głównie z pneumocytów I i II typu).

Nowy!!: Krew i Pęcherzyki płucne · Zobacz więcej »

Plazmina

Plazmina Plazmina (fibrynaza, fibrynolizyna) – zwierzęcy enzym białkowy z grupy proteaz, znajdujący się w osoczu krwi, którego działanie polega na rozkładaniu białek krwi wchodzących w skład skrzepu, przede wszystkim fibryny (włóknika).

Nowy!!: Krew i Plazmina · Zobacz więcej »

Pluripotencja

Pluripotencja, pluripotencjalność – zdolność pojedynczej komórki do zróżnicowania się w dowolny typ komórek somatycznych, poza komórkami trofoblastu (które w późniejszych stadiach rozwoju tworzą łożysko).

Nowy!!: Krew i Pluripotencja · Zobacz więcej »

Podstawowa temperatura ciała

Podstawowa temperatura ciała (PTC) – temperatura ciała kobiety, służąca rozpoznawaniu faz płodności i niepłodności.

Nowy!!: Krew i Podstawowa temperatura ciała · Zobacz więcej »

Pokwitanie

Pokwitanie, dojrzewanie płciowe (łac. pubertas) – okres procesu dojrzewania u człowieka, trwający ok.

Nowy!!: Krew i Pokwitanie · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Krew i Polimery · Zobacz więcej »

Potas

Potas (K) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym i liczbie atomowej 19.

Nowy!!: Krew i Potas · Zobacz więcej »

Powinowactwo chemiczne

William Thomson, Lord Kelvin (1824–1907) Powinowactwo chemiczne (A) – miara siły napędowej reakcji chemicznych, traktowanych jako samorzutne procesy, zmierzające do stanu równowagi termodynamicznej, w tym do równowagi chemicznej.

Nowy!!: Krew i Powinowactwo chemiczne · Zobacz więcej »

Preparaty krwiopochodne

Preparaty krwiopochodne – preparaty lecznicze uzyskane z krwi pochodzącej z donacji, w wyniku jej przetworzenia (rozdzielenia na składniki i zakonserwowania).

Nowy!!: Krew i Preparaty krwiopochodne · Zobacz więcej »

Przeciwciało

mostki dwusiarczkowe Przeciwciało, antyciało (określenie bliskoznaczne: immunoglobulinaRóżnice między tymi terminami objaśniono w sekcji Terminologia.) – rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego.

Nowy!!: Krew i Przeciwciało · Zobacz więcej »

Przeszczepianie narządów

Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare, czyli „szczepić”, od trans „poza czymś” i plantare, „sadzić”) – przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała).

Nowy!!: Krew i Przeszczepianie narządów · Zobacz więcej »

Retikulocyt

Retikulocyt, proerytrocyt (skrótowo Ret.) – niedojrzała postać krwinki czerwonej, która w szlaku erytropoezy bezpośrednio poprzedza dojrzałą krwinkę czerwoną czyli erytrocyt.

Nowy!!: Krew i Retikulocyt · Zobacz więcej »

Rogówka

komory przedniej oka. Rogówka (łac. cornea) – wypukła zewnętrzna warstwa gałki ocznej w jej przedniej części.

Nowy!!: Krew i Rogówka · Zobacz więcej »

Rozmaz krwi

Rozmaz krwi (obwodowej), rozmaz mikroskopowy, rozmaz ręczny – badanie laboratoryjne krwi polegające na mikroskopowej ocenie krwinek czerwonych, białych i płytkowych wraz z określeniem składu procentowego krwinek białych (wzoru Schillinga).

Nowy!!: Krew i Rozmaz krwi · Zobacz więcej »

Saturacja (medycyna)

Saturacja (łac. saturatio) - oznacza nasycenie cieczy gazem.

Nowy!!: Krew i Saturacja (medycyna) · Zobacz więcej »

Sód

Kawałek sodu w nafcie Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 11, metal z I grupy układu okresowego, należący do grupy metali alkalicznych.

Nowy!!: Krew i Sód · Zobacz więcej »

Serce

Serce – centralny narząd układu krwionośnego strunowców, stawonogów, pazurnic, mięczaków i ramienionogów.

Nowy!!: Krew i Serce · Zobacz więcej »

Sinica (objaw)

Sinica (łac. cyanosis) – objaw charakteryzujący się sinym, niebieskawym zabarwieniem skóry i błon śluzowych ciała z powodu zwiększonej ilości hemoglobiny odtlenowanej we krwi włośniczkowej (>5 g/dl) lub obecnością hemoglobiny patologicznej, najczęściej methemoglobiny (>0,5 g/dl).

Nowy!!: Krew i Sinica (objaw) · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Krew i Skala pH · Zobacz więcej »

Składniki odżywcze

Składniki odżywcze – substancje chemiczne dostarczane do organizmu przez pokarm, który dostaje się do niego poprzez układ pokarmowy i wydobywane są z niego w procesie trawienia.

Nowy!!: Krew i Składniki odżywcze · Zobacz więcej »

Skrzep

Skrzep (łac. cruor) – struktura wytworzona przez składniki krwi w celu zatamowania krwawienia i reperacji uszkodzonego naczynia krwionośnego.

Nowy!!: Krew i Skrzep · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Krew i Sole · Zobacz więcej »

Surowica (hematologia)

Surowica krwi (łac. serum) – część osocza krwi pozbawiona fibrynogenu.

Nowy!!: Krew i Surowica (hematologia) · Zobacz więcej »

Szpik kostny

thumb Szpik kostny (łac. medulla ossium) – miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości.

Nowy!!: Krew i Szpik kostny · Zobacz więcej »

Tłuszcze

triglicerydu)'''R''' oznacza łańcuchy alifatyczne Tłuszcze – zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli.

Nowy!!: Krew i Tłuszcze · Zobacz więcej »

Tętnica

Główne tętnice człowieka. Przekrój poprzeczny ściany tętnicy (opis w języku angielskim). Tętnica, naczynie tętnicze (łac. arteria) - makroskopowo widoczne naczynie krwionośne o nieprzepuszczalnej ścianie, które bez względu na fizjologiczny skład krwi, prowadzi krew z serca do narządów ciała.

Nowy!!: Krew i Tętnica · Zobacz więcej »

Tchawica

Tchawica wraz z widocznymi oskrzelami Tchawica – narząd układu oddechowego, sprężysta cewa stanowiąca przedłużenie krtani i zapewniająca dopływ powietrza do płuc.

Nowy!!: Krew i Tchawica · Zobacz więcej »

Tchawka

Tchawki - drosophila Tchawki – narząd oddechowy występujący u niektórych stawonogów (owady, pareczniki, dwuparce, niektóre roztocze i pająki).

Nowy!!: Krew i Tchawka · Zobacz więcej »

Tchawkowce

Tchawkowce, tchawkodyszne – największa grupa w typie stawonogów, jednostka systematyczna w różnych źródłach podnoszona do różnej rangi.

Nowy!!: Krew i Tchawkowce · Zobacz więcej »

Termoregulacja

Termoregulacja – zdolność do utrzymania temperatury ciała w zakresie optymalnym dla organizmu.

Nowy!!: Krew i Termoregulacja · Zobacz więcej »

Tkanka łączna

Chrząstka szklista, obraz mikroskopowy Tkanka łączna (łac. textus connectivus) – jedna z podstawowych tkanek zwierzęcych, jest charakterystyczna dla zwierząt przechodzących dwie fazy gastrulacji i powstaje z mezenchymy, choć niektóre komórki pochodzą z neuroektodermy.

Nowy!!: Krew i Tkanka łączna · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Krew i Tlen · Zobacz więcej »

Transfuzja krwi

Transfuzja krwi (przetoczenie krwi) – zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi.

Nowy!!: Krew i Transfuzja krwi · Zobacz więcej »

Transfuzjologia

Transfuzjologia – dział medycyny zajmujący się naukowymi podstawami dotyczącymi pobierania, konserwowania oraz stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych w lecznictwie, a także przeprowadzaniem terapeutycznych zabiegów aferezy.

Nowy!!: Krew i Transfuzjologia · Zobacz więcej »

Trombocyt

Trombocyt, płytka krwi, płytka Bizzozera, krwinka płytkowa – morfotyczny składnik krwi, podłużny strzępek komórki pozbawiony jądra komórkowego, niezdolny do poruszania się, odgrywający u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi.

Nowy!!: Krew i Trombocyt · Zobacz więcej »

Trombocytoza

Trombocytoza – zwiększenie liczby płytek krwi u człowieka powyżej 450 tys./mm³.

Nowy!!: Krew i Trombocytoza · Zobacz więcej »

Układ krwionośny człowieka

Układ krwionośny człowieka Układ krwionośny człowieka (łac. sistema sanguiferum hominis) – układ zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi.

Nowy!!: Krew i Układ krwionośny człowieka · Zobacz więcej »

Układ krwionośny otwarty

Układ krwionośny otwarty — układ krwionośny, w którym krew wylewa się do jam ciała, obmywając je i dostarczając składniki pokarmowe i tlen.

Nowy!!: Krew i Układ krwionośny otwarty · Zobacz więcej »

Układ krwionośny zamknięty

Układ krwionośny zamknięty — w takim układzie krew krąży po organizmie tylko w specjalnych naczyniach (tętnicach, żyłach i naczyniach włosowatych).

Nowy!!: Krew i Układ krwionośny zamknięty · Zobacz więcej »

Układ odpornościowy

skaningowego mikroskopu elektronowego) Układ odpornościowy, układ immunologiczny – układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności.

Nowy!!: Krew i Układ odpornościowy · Zobacz więcej »

Wapń

Wapń (Ca, łac. calcium; nazwa ta pochodzi od łacińskiego rzeczownika calx – wapno, co oznacza więc „metal z wapna”) – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.

Nowy!!: Krew i Wapń · Zobacz więcej »

Wątroba

Wątroba, położenie u człowieka Wątroba (grec. ἧπαρ, łac. hepar) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt.

Nowy!!: Krew i Wątroba · Zobacz więcej »

Witamina B12

Witamina B12, kobalamina – organiczny związek chemiczny zawierający kobalt jako atom centralny.

Nowy!!: Krew i Witamina B12 · Zobacz więcej »

Witaminy

Witaminy – grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania żywego organizmu.

Nowy!!: Krew i Witaminy · Zobacz więcej »

Wodorowęglany

Wodorowęglany – grupa związków chemicznych, wodorosoli kwasu węglowego.

Nowy!!: Krew i Wodorowęglany · Zobacz więcej »

Wstrząs

Wstrząs (ang. shock, łac. commotus) – nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów.

Nowy!!: Krew i Wstrząs · Zobacz więcej »

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenie rytmu serca, arytmia, dysrytmia, niemiarowość serca – stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne, a ich częstotliwość wychodzi poza bezpieczny zakres 60-100 uderzeń na minutę.

Nowy!!: Krew i Zaburzenia rytmu serca · Zobacz więcej »

Zakrzep

Zakrzep, skrzeplina (łac. thrombus, od gr. θρόμβος, grudka skrzepniętej krwi lub ściętego mleka) – czop tworzący się w świetle naczynia za życia organizmu, wskutek wykrzepiania się krwi lub zlepiania i osadzania płytek krwi.

Nowy!!: Krew i Zakrzep · Zobacz więcej »

Zasadowica

Zasadowica, alkaloza (łac. alcalosis) to zakłócenie niezbędnej dla życia równowagi kwasowo-zasadowej, stan podwyższonego poziomu zasad we krwi.

Nowy!!: Krew i Zasadowica · Zobacz więcej »

Zator (medycyna)

Zator (łac. embolia) – nagłe zamknięcie światła naczynia tętniczego przez czop zatorowy (łac. embolus) będący skrzepliną, urwaną blaszką miażdżycową, cząsteczkami tłuszczu (np. po złamaniach kości), fragmentami tkanki nowotworowej, wodami płodowymi, bakteriami, pasożytami lub banieczkami gazu (zwykle azotu w przebiegu choroby kesonowej).

Nowy!!: Krew i Zator (medycyna) · Zobacz więcej »

Zawał

Zawał (łac. infarctus, ang. infarct) – ogólne pojęcie patomorfologiczne oznaczające rodzaj martwicy spowodowanej skrajnym ograniczeniem perfuzji (przepływu) krwi przez obszar tkankowy danego narządu.

Nowy!!: Krew i Zawał · Zobacz więcej »

Zawał mózgu

Zawał mózgu, udar niedokrwienny mózgu – udar mózgu spowodowany niedokrwieniem.

Nowy!!: Krew i Zawał mózgu · Zobacz więcej »

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego, zawał serca, potocznie atak serca (łac. infarctus myocardii) – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca.

Nowy!!: Krew i Zawał mięśnia sercowego · Zobacz więcej »

Zawiesina

Zawiesina mąki w wodzie Zawiesina – układ niejednorodny, zwykle dwufazowy, w postaci cząstek jednego ciała rozproszonych (faza rozproszona) w drugim ciele (faza rozpraszająca), np.

Nowy!!: Krew i Zawiesina · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Krew i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Zwierzę stałocieplne

Zwierzę stałocieplne (ciepłokrwiste, endotermiczne, homotermiczne, homojotermiczne, homeotermiczne; od gr. homos – taki sam, równy lub homoios – podobny) – zwierzę, którego temperatura (zwana też ciepłotą ciała) jest względnie stała i w znacznym stopniu niezależna od temperatury otoczenia, a jej dobowe wahania nie są większe od kilku stopni.

Nowy!!: Krew i Zwierzę stałocieplne · Zobacz więcej »

2,3-Bisfosfoglicerynian

2,3-Bisfosfoglicerynian (2,3-BPG, od ang. 2,3-bisphosphoglycerate) – organiczny związek chemiczny z grupy estrów fosforanowych, difosforanowa pochodna kwasu glicerynowego.

Nowy!!: Krew i 2,3-Bisfosfoglicerynian · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Krew odtlenowana, Krew utlenowana.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »