Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Krystalina

Indeks Krystalina

Krystaliny – grupa białek będących głównymi składnikami białkowymi soczewki oka kręgowców.

42 kontakty: Agregacja cząstek, Aminokwasy, Apoptoza, Białka, Białka opiekuńcze, Białka szoku cieplnego, Ciśnienie cząstkowe, Cytoplazma, Datowanie radiowęglowe, Denaturacja białka, Dichroizm kołowy, Dyspersyjność (polimery), Ekspresja genu, Gen, Genom człowieka, Harmonijka beta, Helisa alfa, Jądro komórkowe, Jednostka masy atomowej, Konformacja, Koniec C, Koniec N, Mitochondrium, Mutacja, Nukleotydy, Organellum, Proteoliza, Pseudogen, Reakcja Maillarda, Rentgenografia strukturalna, Rodniki, Rozpraszanie światła, Rybosom, Sekwencja nukleotydów, Siatkówka (anatomia), Soczewka (anatomia), Tlen, Transkrypcja (genetyka), Utlenianie, Współczynnik załamania, Zaćma, Zwijanie białka.

Agregacja cząstek

Agregacja - ogólny termin określający łączenie się mniejszych cząstek w większe.

Nowy!!: Krystalina i Agregacja cząstek · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Krystalina i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Apoptoza

Apoptoza komórki po prawej Preparat mysiej wątroby z obecną komórką apoptotyczną wskazaną strzałką Niepełny podział na odrębne palce (syndaktylia) spowodowany niezajściem apoptozy. Preparat mysiej wątroby z komórką wchodzącą w apoptozę (wybarwiona na pomarańczowo) Apoptoza (z gr. w tłumaczeniu dosłownym opadanie liści) – naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.

Nowy!!: Krystalina i Apoptoza · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Krystalina i Białka · Zobacz więcej »

Białka opiekuńcze

Model kompleksu GroEL/GroES (Hsp60) rys. 1 - schemat transportu białek jądrowych przez błony mitochondrialne przy udziale chaperonów Hsp60 i Hsp70 Białka opiekuńcze (z ang. chaperone, pol. szaperon albo czaperon) - białka odpowiedzialne za prawidłowe zwijanie się innych białek do najkorzystniejszej energetycznie konformacji.

Nowy!!: Krystalina i Białka opiekuńcze · Zobacz więcej »

Białka szoku cieplnego

Model cząsteczki białka GroES/GroEL Białka szoku cieplnego (HSP – ang. Heat shock proteins) – grupa białek, których ekspresja wzrasta, kiedy komórki są narażone na działanie czynników stresowych, m.in.

Nowy!!: Krystalina i Białka szoku cieplnego · Zobacz więcej »

Ciśnienie cząstkowe

Ciśnienie cząstkowe, ciśnienie parcjalne – ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby w tej samej temperaturze sam zajmował objętość całej mieszaniny.

Nowy!!: Krystalina i Ciśnienie cząstkowe · Zobacz więcej »

Cytoplazma

białek i większych struktur. Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.

Nowy!!: Krystalina i Cytoplazma · Zobacz więcej »

Datowanie radiowęglowe

Datowanie radiowęglowe – metoda badania wieku przedmiotów oparta na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla 14C a izotopami trwałymi 12C i 13C (datowanie izotopowe).

Nowy!!: Krystalina i Datowanie radiowęglowe · Zobacz więcej »

Denaturacja białka

Denaturacja białka – zmiany w II, III- i IV-rzędowej strukturze białka natywnego (w przeciwieństwie do wysalania, podczas którego białka wytrącają się bez utraty struktury), które prowadzą do utraty aktywności biologicznej lub innej indywidualnej cechy charakterystycznej przy zachowaniu sekwencji aminokwasów.

Nowy!!: Krystalina i Denaturacja białka · Zobacz więcej »

Dichroizm kołowy

Dichroizm kołowy – zjawisko polegające na różnej absorpcji przez substancje światła spolaryzowanego kołowo prawoskrętnie i lewoskrętnie.

Nowy!!: Krystalina i Dichroizm kołowy · Zobacz więcej »

Dyspersyjność (polimery)

Dyspersyjność, stopień dyspersyjności, wskaźnik dyspersyjności, współczynnik dyspersyjności (dawniej: polidyspersyjność, polidyspersja oraz ich pochodnestopień polidyspersyjności, wskaźnik polidyspersyjności, współczynnik polidyspersyjności; stopień polidyspersji, wskaźnik polidyspersji, współczynnik polidyspersji) – statystyczny rozrzut masy cząsteczek polimeru.

Nowy!!: Krystalina i Dyspersyjność (polimery) · Zobacz więcej »

Ekspresja genu

Ekspresja genu (ang. gene expression) – proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA.

Nowy!!: Krystalina i Ekspresja genu · Zobacz więcej »

Gen

Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – pojęcie teoretyczne stosowane w wielu działach biologii oraz innych dziedzinach wiedzy.

Nowy!!: Krystalina i Gen · Zobacz więcej »

Genom człowieka

Graficzna reprezentacja normalnego ludzkiego kariotypu. Genom człowieka – genom gatunku Homo sapiens.

Nowy!!: Krystalina i Genom człowieka · Zobacz więcej »

Harmonijka beta

Przykładowa antyrównoległa harmonijka beta zbudowana z 4 łańcuchów polipeptydowycha – widok z góry, b – widok z boku zakrętami beta Harmonijka beta (beta-kartka) – jedna z możliwych struktur drugorzędowych białka (obok m.in. helisy alfa).

Nowy!!: Krystalina i Harmonijka beta · Zobacz więcej »

Helisa alfa

Boczny widok na α helisę Helisa alfa – struktura drugorzędowa białka (tak jak i harmonijka beta), stabilizowana przez wiązania wodorowe.

Nowy!!: Krystalina i Helisa alfa · Zobacz więcej »

Jądro komórkowe

DNA jest skupione i gotowe do podziału. Jądra komórkowe leukocytów człowieka, wybarwione za pomocą barwnika DAPI. cytozol12. lizosom Jądro komórkowe, nukleus – otoczone podwójną błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np.

Nowy!!: Krystalina i Jądro komórkowe · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Krystalina i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Konformacja

Konformacja – układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej mogący zmieniać się przez obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych, bez ich zrywania.

Nowy!!: Krystalina i Konformacja · Zobacz więcej »

Koniec C

''N''-końcowa reszta aminowakolor niebieski: ''C''-końcowa reszta karboksylowa) Koniec C, koniec karboksylowy (żargonowo: C-koniec) – koniec łańcucha polipeptydowego zawierający grupę karboksylową.

Nowy!!: Krystalina i Koniec C · Zobacz więcej »

Koniec N

''C''-końcowa reszta karboksylowa) Koniec N, koniec aminowy (żargonowo: N-koniec) – koniec polipeptydowego łańcucha zawierający grupę aminową (lub). Na drugim końcu łańcucha, nazywanym końcem ''C'' lub końcem karboksylowym, znajduje się grupa karboksylowa.

Nowy!!: Krystalina i Koniec N · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Krystalina i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Mutacja

Mutacja (łac. mutatio – zmiana) – nagłe, skokowe zmiany materiału genetycznego komórki.

Nowy!!: Krystalina i Mutacja · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Krystalina i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Organellum

centriole Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.

Nowy!!: Krystalina i Organellum · Zobacz więcej »

Proteoliza

Proteoliza – hydrolityczny rozkład wiązania peptydowego za pomocą proteaz.

Nowy!!: Krystalina i Proteoliza · Zobacz więcej »

Pseudogen

Pseudogen – niedziałająca kopia genu, na przykład zawierająca błędy w obszarze kodującym co sprawia, że zawartej w nim informacji genetycznej nie można odczytać.

Nowy!!: Krystalina i Pseudogen · Zobacz więcej »

Reakcja Maillarda

Reakcja Maillarda – seria reakcji chemicznych, które zachodzą najczęściej pod wpływem ciepła, pomiędzy aminokwasami a cukrami redukującymi.

Nowy!!: Krystalina i Reakcja Maillarda · Zobacz więcej »

Rentgenografia strukturalna

Rentgenografia strukturalna – technika analityczna używana w krystalografii i chemii.

Nowy!!: Krystalina i Rentgenografia strukturalna · Zobacz więcej »

Rodniki

Rodnik metylowy – najprostszy rodnik organiczny pary elektronowe) Rodniki (daw. wolne rodniki) – atomy lub cząsteczki zawierające niesparowane elektrony, czyli charakteryzujące się spinem elektronowym różnym od 0.

Nowy!!: Krystalina i Rodniki · Zobacz więcej »

Rozpraszanie światła

Rozpraszanie światła (fal elektromagnetycznych) – zjawisko oddziaływania światła z materią, w wyniku którego następuje zmiana kierunku rozchodzenia się światła, z wyjątkiem zjawisk opisanych przez odbicie i załamanie światła.

Nowy!!: Krystalina i Rozpraszanie światła · Zobacz więcej »

Rybosom

Rybosom: 1 – duża podjednostka, 2 – mała podjednostka Rybosom – budowa przestrzenna Rybosom – kompleks białek z kwasami nukleinowymi służący do produkcji białek w procesie translacji.

Nowy!!: Krystalina i Rybosom · Zobacz więcej »

Sekwencja nukleotydów

Sekwencja nukleotydów – kolejność ułożenia czterech rodzajów nukleotydów (ACGT lub ACGU) w cząsteczce DNA lub RNA (odpowiednio).

Nowy!!: Krystalina i Sekwencja nukleotydów · Zobacz więcej »

Siatkówka (anatomia)

Siatkówka (łac. retina) – część oka, która jest elementem odbierającym bodźce wzrokowe.

Nowy!!: Krystalina i Siatkówka (anatomia) · Zobacz więcej »

Soczewka (anatomia)

Skupianie światła przez soczewkę - po lewej z oddali, po prawej z bliska. Budowa soczewki wg Gray’s Anatomy. Soczewka (łac. lens) – część oka, przezroczysty, elastyczny narząd ogniskujący promienie świetlne tak, by tworzyły obraz odwrócony i pomniejszony na siatkówce.

Nowy!!: Krystalina i Soczewka (anatomia) · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Krystalina i Tlen · Zobacz więcej »

Transkrypcja (genetyka)

Transkrypcja – proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.

Nowy!!: Krystalina i Transkrypcja (genetyka) · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Krystalina i Utlenianie · Zobacz więcej »

Współczynnik załamania

Współczynnik załamania ośrodka jest miarą zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku (pewnym ośrodku odniesienia).

Nowy!!: Krystalina i Współczynnik załamania · Zobacz więcej »

Zaćma

Zaćma (katarakta, łac. cataracta) – wrodzona lub degeneracyjna choroba oczu, prowadząca do zmętnienia soczewki.

Nowy!!: Krystalina i Zaćma · Zobacz więcej »

Zwijanie białka

Uproszczony schemat przedstawiający istotę procesu zwijania białka. Zwijanie białka, fałdowanie białka – proces fizyczny polegający na formowaniu przez polipeptyd (posiadający strukturę kłębka statystycznego) wysoko zorganizowanej struktury o charakterystycznej i stabilnej konformacji.

Nowy!!: Krystalina i Zwijanie białka · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »