Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Kurator oświaty

Indeks Kurator oświaty

Kurator oświaty – kierownik kuratorium oświaty jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej, wykonujący w imieniu wojewody na terenie województwa zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w szczególności w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (ze zm.); zwaną dalej: "Prawo oświatowe".

33 kontakty: Administracja rządowa w Polsce, Administracja zespolona, Budżet, Decyzja administracyjna, Dewiacja społeczna, Dyrektor szkoły, Egzamin, Ferie, II Rzeczpospolita, Kodeks postępowania administracyjnego, Konkurs, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Nadzór pedagogiczny, Nauczyciel, Oświata, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Olimpiady szkolne (Polska), Organ (prawo), Organizacja, Polityka, Polityka kadrowa, Przegląd, Samorząd terytorialny w Polsce, Sprawdzian (egzamin), Szkoła (oświata), Turniej, Uczeń, Ustawa o tymczasowym ustroju władz szkolnych, Województwo, Wojewoda, Zarządzenie, 1920, 4 czerwca.

Administracja rządowa w Polsce

Bydgoszczy Administracja rządowa w Polsce dzieli się na.

Nowy!!: Kurator oświaty i Administracja rządowa w Polsce · Zobacz więcej »

Administracja zespolona

Administracja zespolona – element rządowej administracji terenowej.

Nowy!!: Kurator oświaty i Administracja zespolona · Zobacz więcej »

Budżet

Budżet (z, ze stfr. bougette) – zestawienie planowanych wpływów (cash flow in +) i wydatków (cash flow in -). Pojęć wpływy i wydatki, które są pojęciami finansowymi nie należy mylić z pojęciami przychody i koszty, które są pojęciami księgowymi, bowiem pojęcia finansowe oznaczają rzeczywiste przepływy pieniężne, które odbywają się przez kasę i rachunek bankowy, a pojęcia księgowe oznaczają tylko zapisy na kontach księgowych, które niekoniecznie muszą się pokrywać z rzeczywistymi przepływami pieniężnymi np.

Nowy!!: Kurator oświaty i Budżet · Zobacz więcej »

Decyzja administracyjna

Decyzja w sprawie nadania NIP Decyzja administracyjna – akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli, np.

Nowy!!: Kurator oświaty i Decyzja administracyjna · Zobacz więcej »

Dewiacja społeczna

Palenie tytoniu w miejscu, gdzie jest to zabronione, jest przykładem dewiacji Dewiacja społeczna – odchylenie od reguł działania społecznego, postępowanie niezgodne z normami, a także z wartościami przyjętymi w społeczeństwie lub w grupie społecznej.

Nowy!!: Kurator oświaty i Dewiacja społeczna · Zobacz więcej »

Dyrektor szkoły

Gabinet dyrektora szkoły muzułmańskiej Dyrektor szkoły w Ghanie w swoim gabinecie Dyrektor szkoły (lub przedszkola) – osoba kierująca placówką oświatową.

Nowy!!: Kurator oświaty i Dyrektor szkoły · Zobacz więcej »

Egzamin

Uczniowie w Norwegii piszą egzamin, około roku 1920. Egzamin (łac. examen – badanie) – jedna z form sprawdzania wiedzy.

Nowy!!: Kurator oświaty i Egzamin · Zobacz więcej »

Ferie

Pojęcie ferie ma następujące znaczenia.

Nowy!!: Kurator oświaty i Ferie · Zobacz więcej »

II Rzeczpospolita

Gęstość zaludnienia II Rzeczypospolitej według spisu powszechnego w 1931 roku Republika Polska w połowie listopada 1918 roku Urzędu Skarbu Narodowego, Kalisz, 1918 Belweder w Warszawie Krakowskie Sukiennice w 1938 Krakowskie Przedmieście w Warszawie, 1939 Czechosłowacją Wystawa światowa, Paryż, 1937, pawilon polski Wystawa światowa, Nowy Jork, 1939, pawilon polski II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności (1918) do wycofania uznania międzynarodowego dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1945), które było konsekwencją wykonania porozumień zawartych na konferencji jałtańskiej (1945) między mocarstwami wielkiej trójki.

Nowy!!: Kurator oświaty i II Rzeczpospolita · Zobacz więcej »

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego) – polski akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, tzn.

Nowy!!: Kurator oświaty i Kodeks postępowania administracyjnego · Zobacz więcej »

Konkurs

Konkurs – rodzaj przyrzeczenia publicznego, w którym oznaczony został termin ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło), spełniające warunki określone w przyrzeczeniu nagrody w rozumieniu art.

Nowy!!: Kurator oświaty i Konkurs · Zobacz więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gabinet ministra Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie, przywrócony 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nowy!!: Kurator oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej · Zobacz więcej »

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny – zgodnie z art.

Nowy!!: Kurator oświaty i Nadzór pedagogiczny · Zobacz więcej »

Nauczyciel

Warszawie O naprawie Rzeczypospolitej”) Nauczyciel (zawód) – rodzaj specjalności zawodowej, wykonywanej przez specjalistę odpowiednio przygotowanego do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach oświatowo-wychowawczych, jeden z najważniejszych zawodów zaufania publicznego; według innych źródeł – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje, poparte odpowiednim kierunkowym wykształceniem wyższym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.

Nowy!!: Kurator oświaty i Nauczyciel · Zobacz więcej »

Oświata

Oświata – działalność polegająca na upowszechnianiu wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz realizowaniu zadań wychowawczych w celu zapewnienia jednostkom wszechstronnego rozwoju i pomyślnej egzystencji, a społeczeństwu więzi kulturalnych łączących jego przeszłość historyczną z teraźniejszością i budową pomyślnej przyszłości.

Nowy!!: Kurator oświaty i Oświata · Zobacz więcej »

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – polska instytucja, będąca pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bezpośrednio odpowiadająca za przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania (sprawdzian po szkole podstawowej, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny, egzamin zawodowy oraz egzaminy eksternistyczne) na obszarze objętym jej działalnością.

Nowy!!: Kurator oświaty i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna · Zobacz więcej »

Olimpiady szkolne (Polska)

Olimpiady szkolne – coroczne konkursy organizowane dla uczniów szkół w Polsce.

Nowy!!: Kurator oświaty i Olimpiady szkolne (Polska) · Zobacz więcej »

Organ (prawo)

Organ - termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu, oznaczający wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot - osobę lub grupę osób, którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne).

Nowy!!: Kurator oświaty i Organ (prawo) · Zobacz więcej »

Organizacja

Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

Nowy!!: Kurator oświaty i Organizacja · Zobacz więcej »

Polityka

Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.

Nowy!!: Kurator oświaty i Polityka · Zobacz więcej »

Polityka kadrowa

Polityka kadrowa (personalna) – jest jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa, na którą składają się procedury i zwyczaje dotyczące postępowania z pracownikiem.

Nowy!!: Kurator oświaty i Polityka kadrowa · Zobacz więcej »

Przegląd

„Przegląd” – tygodnik o profilu lewicowym, kontynuacja ukazującego się od 1982 roku „Przeglądu Tygodniowego”.

Nowy!!: Kurator oświaty i Przegląd · Zobacz więcej »

Samorząd terytorialny w Polsce

Samorząd terytorialny w Polsce – struktura samorządu terytorialnego zorganizowana w Polsce.

Nowy!!: Kurator oświaty i Samorząd terytorialny w Polsce · Zobacz więcej »

Sprawdzian (egzamin)

Sprawdzian – szerokie pojęcie stosowane na określenie różnego typu działań mających na celu weryfikację wiedzy, stanu rzeczy, itp.

Nowy!!: Kurator oświaty i Sprawdzian (egzamin) · Zobacz więcej »

Szkoła (oświata)

Maurzycach Węgierskiej Górce (1973) Szkoła na świeżym powietrzu w Afganistanie (2007) Szkoła (scola, z, skholē) – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.

Nowy!!: Kurator oświaty i Szkoła (oświata) · Zobacz więcej »

Turniej

Turniej (st.niem. turnei) – rozgrywki sportowe, indywidualne lub drużynowe o mistrzostwo.

Nowy!!: Kurator oświaty i Turniej · Zobacz więcej »

Uczeń

Uczeń szkoły wiejskiej w Niemczech, 1948 Uczeń – osoba pobierająca naukę.

Nowy!!: Kurator oświaty i Uczeń · Zobacz więcej »

Ustawa o tymczasowym ustroju władz szkolnych

Ustawa o tymczasowym ustroju władz szkolnych − ustawa przyjęta przez Sejm Ustawodawczy 4 czerwca 1920, która naczelne kierownictwo i nadzór zwierzchni nad wychowaniem publicznym w RP powierzyła Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (art. 1).

Nowy!!: Kurator oświaty i Ustawa o tymczasowym ustroju władz szkolnych · Zobacz więcej »

Województwo

Podział administracyjny Polski (stan na 1 stycznia 2010) Województwo – jednostka podziału administracyjnego najwyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.

Nowy!!: Kurator oświaty i Województwo · Zobacz więcej »

Wojewoda

Wojewoda (łac. comes palatinus – komes pałacowy, palatyn) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.

Nowy!!: Kurator oświaty i Wojewoda · Zobacz więcej »

Zarządzenie

Zarządzenie – akt normatywny, niestanowiący źródła powszechnie obowiązującego prawa, wydany przez organ jednoosobowy, np.

Nowy!!: Kurator oświaty i Zarządzenie · Zobacz więcej »

1920

Bez opisu.

Nowy!!: Kurator oświaty i 1920 · Zobacz więcej »

4 czerwca

Pomnik Francesco Caracciolo w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Nowy!!: Kurator oświaty i 4 czerwca · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Kuratorium oświaty, Kuratorzy oświaty.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »