Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Kwadrat

Indeks Kwadrat

Kwadrat (łac. quadratum „czworobok, kwadrat”) – wielokąt foremny o czterech bokach (czworokąt foremny), czyli czworobok o czterech przystających bokach (a stąd równej długości) i tyluż przystających kątach wewnętrznych (a stąd prostych).

36 kontakty: Czworokąt, Dwusieczna kąta, Grupa diedralna, Kąt prosty, Kąt wewnętrzny, Kwadrat (ujednoznacznienie), Kwadrat łaciński, Kwadrat grecko-łaciński, Kwadrat logiczny, Kwadrat magiczny (matematyka), Kwadratura figury geometrycznej, Ośmiościan ścięty, Obwód (geometria), Odcinek, Okrąg opisany na wielokącie, Okrąg wpisany, Podobieństwo, Pole powierzchni, Promień (geometria), Prosta, Prostokąt, Prostopadłość, Przekątna, Przystawanie (geometria), Równoległość, Równoległobok, Romb, Symetralna odcinka, Symetria środkowa, Symetria osiowa, Sześcian (geometria), Trójkąt, Trójkąt prostokątny, Trójkąt równoramienny, Wielościan półforemny, Wielokąt foremny.

Czworokąt

Przykładowe czworokąty Czworokąt – wielokąt płaski o czterech bokach.

Nowy!!: Kwadrat i Czworokąt · Zobacz więcej »

Dwusieczna kąta

Dwusieczna kąta Dwusieczna kąta – półprosta o początku w wierzchołku kąta i dzieląca ten kąt na dwa kąty przystające.

Nowy!!: Kwadrat i Dwusieczna kąta · Zobacz więcej »

Grupa diedralna

sześciokąta foremnego. Grupa diedralnaOd łac. dihedron, gr. δίεδρον diedron: di-, „dwu-, podwójny” oraz gr.

Nowy!!: Kwadrat i Grupa diedralna · Zobacz więcej »

Kąt prosty

Oznaczenie kąta prostego kropką Oznaczenie kwadracikiem Kąt prosty – kąt płaski przystający do swojego kąta przyległego; w zależności od przyjętej jednostki miara łukowa kąta prostego wynosi odpowiednio: π/2 rad (radian), 90° (stopień), 100g (grad).

Nowy!!: Kwadrat i Kąt prosty · Zobacz więcej »

Kąt wewnętrzny

Kąt wewnętrzny wielokąta (kąt wielokąta) – kąt, na którego ramionach leżą dwa sąsiednie boki wielokąta i dla którego istnieje otoczenie wierzchołka takie, że wszystkie punkty kąta zawarte w tym otoczeniu są punktami wielokąta.

Nowy!!: Kwadrat i Kąt wewnętrzny · Zobacz więcej »

Kwadrat (ujednoznacznienie)

Kwadrat (łac. quadratus, im. od quadrare, „czynić kwadratowym, mieścić”; od quadrum, kwadrat; spokr. z quattuor, „cztery”) – słowo to może oznaczać jedno z poniższych pojęć:; Matematyka.

Nowy!!: Kwadrat i Kwadrat (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Kwadrat łaciński

Kwadratem łacińskim stopnia n\; – macierz kwadratowa stopnia n\; o wyrazach ze zbioru \, taka że żaden wiersz ani kolumna nie zawiera dwóch takich samych wyrazów.

Nowy!!: Kwadrat i Kwadrat łaciński · Zobacz więcej »

Kwadrat grecko-łaciński

Kwadrat grecko-łaciński lub kwadrat Eulera rzędu n nad dwoma n-elementowymi zbiorami S i T - kwadratowa tablica o n wierszach i n kolumnach, zawierająca pary (s,t), gdzie s\in S i t\in T, taka że.

Nowy!!: Kwadrat i Kwadrat grecko-łaciński · Zobacz więcej »

Kwadrat logiczny

Kwadrat logiczny – diagram przedstawiający relacje (m.in. wynikania, równoważności bądź wykluczania) pomiędzy szczególnymi rodzajami zdań logicznych.

Nowy!!: Kwadrat i Kwadrat logiczny · Zobacz więcej »

Kwadrat magiczny (matematyka)

Przykład kwadratu magicznego o sumie 15 Kwadrat magiczny – tablica składająca się z n wierszy i n kolumn (n>2), w którą wpisano n2 nie powtarzających się dodatnich liczb naturalnych w ten sposób, że suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama (tzw. suma magiczna).

Nowy!!: Kwadrat i Kwadrat magiczny (matematyka) · Zobacz więcej »

Kwadratura figury geometrycznej

Kwadratura figury geometrycznej – zadanie konstrukcyjne z geometrii wykreślnej polegające na konstrukcji kwadratu o polu równym polu danej figury geometrycznej przy użyciu cyrkla i linijki bez podziałki.

Nowy!!: Kwadrat i Kwadratura figury geometrycznej · Zobacz więcej »

Ośmiościan ścięty

Ośmiościan ścięty Ośmiościan ścięty siatka ośmiościanu ściętego Ośmiościan ścięty to wielościan półforemny o 14 ścianach w kształcie 6 kwadratów i 8 sześciokątów foremnych.

Nowy!!: Kwadrat i Ośmiościan ścięty · Zobacz więcej »

Obwód (geometria)

Jeśli średnica koła wynosi 1, to jego obwód równa się π, co równe jest odległości przemierzonej przez koło w czasie jednego obrotu. Obwód – długość krzywej będącej brzegiem danej figury płaskiej.

Nowy!!: Kwadrat i Obwód (geometria) · Zobacz więcej »

Odcinek

Prosta, półprosta i odcinek. Dla prostej i półprostej widać tylko fragment mieszczący się na rysunku. Wypełnione kółeczka symbolizują punkty na końcach odcinka i na początku półprostej, które także do odcinka i półprostej należą. Odcinek – część prostej zawarta pomiędzy dwoma jej punktami z tymi punktami włącznie.

Nowy!!: Kwadrat i Odcinek · Zobacz więcej »

Okrąg opisany na wielokącie

Wpisany w okrąg wielokąt z zaznaczonymi symetralnymi. Okrąg opisany na wielokącie – okrąg, na którym leżą wszystkie wierzchołki wielokąta.

Nowy!!: Kwadrat i Okrąg opisany na wielokącie · Zobacz więcej »

Okrąg wpisany

dwusiecznych kątów wewnętrznych trójkąta. Okrąg wpisany w wielokąt – okrąg, który jest styczny do każdego boku wielokąta.

Nowy!!: Kwadrat i Okrąg wpisany · Zobacz więcej »

Podobieństwo

Podobieństwo – przekształcenie geometryczne zachowujące stosunek odległości punktów.

Nowy!!: Kwadrat i Podobieństwo · Zobacz więcej »

Pole powierzchni

Pole powierzchni (potocznie krótko pole lub powierzchnia) – miara przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

Nowy!!: Kwadrat i Pole powierzchni · Zobacz więcej »

Promień (geometria)

punktem ''P'' na jego brzegu Promień (oznaczany literą r od) – odcinek łączący środek koła, okręgu, kuli lub sfery z dowolnym punktem położonym na jej brzegu, a także długość tego odcinka.

Nowy!!: Kwadrat i Promień (geometria) · Zobacz więcej »

Prosta

Linia prosta lub prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii, szczególny przypadek nieograniczonej z obydwu stron krzywej o nieskończonym promieniu krzywizny w każdym punkcie.

Nowy!!: Kwadrat i Prosta · Zobacz więcej »

Prostokąt

right Prostokąt – czworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste (stąd również jego nazwa).

Nowy!!: Kwadrat i Prostokąt · Zobacz więcej »

Prostopadłość

Prosta AB jest ''prostopadła'' do CD w punkcie B, ponieważ dwa kąty przez nie tworzone (oznaczone odpowiednio kolorem pomarańczowym i niebieskim) mają miarę 90 stopni. Prostopadłość – relacja między dwiema prostymi, dwiema płaszczyznami lub prostą i płaszczyzną.

Nowy!!: Kwadrat i Prostopadłość · Zobacz więcej »

Przekątna

Jedna z przekątnych sześcianu (A'C) oraz jednej z jego ścian (B'D') Przekątna (dawniej: przekątnia) – odcinek łączący dwa wierzchołki wielokąta nieleżące na jednym boku tego wielokąta lub odcinek łączący dwa wierzchołki wielościanu nieleżące na jednej ścianie tego wielościanu.

Nowy!!: Kwadrat i Przekątna · Zobacz więcej »

Przystawanie (geometria)

Przystawanie (kongruencja) – relacja równoważności figur zdefiniowana poprzez izometrię rozumianą intuicyjnie jako identyczność kształtu i wielkości figury: dwie figury uważa się za przystające (kongruentne), jeśli istnieje izometria między nimi.

Nowy!!: Kwadrat i Przystawanie (geometria) · Zobacz więcej »

Równoległość

Równoległość – relacja między obiektami takimi jak proste, płaszczyzny, odcinki, półproste.

Nowy!!: Kwadrat i Równoległość · Zobacz więcej »

Równoległobok

Równoległobok Równoległobok – czworokąt mający dwie pary równoległych boków.

Nowy!!: Kwadrat i Równoległobok · Zobacz więcej »

Romb

Romb (rzadziej ukośnik) – czworokąt o bokach równej długości; równoważnie, czworokąt o przekątnych wzajemnie prostopadłych i przecinających się w swoich połowach.

Nowy!!: Kwadrat i Romb · Zobacz więcej »

Symetralna odcinka

AC.

Nowy!!: Kwadrat i Symetralna odcinka · Zobacz więcej »

Symetria środkowa

R wtedy i tylko wtedy, gdy punkt P, nazywany środkiem symetrii środkowej, jest środkiem odcinka QR.

Nowy!!: Kwadrat i Symetria środkowa · Zobacz więcej »

Symetria osiowa

Symetria osiowa (symetria względem osi) - odwzorowanie geometryczne płaszczyzny lub przestrzeni, które dla ustalonej osi tj.

Nowy!!: Kwadrat i Symetria osiowa · Zobacz więcej »

Sześcian (geometria)

Sześcian Przykładowe siatki sześcianu układu współrzędnych. Sześcian (właściwie sześcian foremny, inaczej heksaedr) – wielościan foremny o sześciu ścianach w kształcie przystających kwadratów.

Nowy!!: Kwadrat i Sześcian (geometria) · Zobacz więcej »

Trójkąt

Trójkąt – wielokąt o trzech bokach.

Nowy!!: Kwadrat i Trójkąt · Zobacz więcej »

Trójkąt prostokątny

'''Trójkąt prostokątny'''a, b – długości przyprostokątnych,c – długość przeciwprostokątnej,α, β – miary kątów ostrych,h – długość wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną Trójkąt prostokątny – trójkąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest prosty.

Nowy!!: Kwadrat i Trójkąt prostokątny · Zobacz więcej »

Trójkąt równoramienny

right Trójkąt równoramienny – trójkąt o (co najmniej) dwóch bokach równej długości.

Nowy!!: Kwadrat i Trójkąt równoramienny · Zobacz więcej »

Wielościan półforemny

Wielościan półforemny (albo archimedesowy – od imienia Archimedesa z Syrakuz) – wielościan, którego ściany są wielokątami foremnymi, w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian, jednak poszczególne ściany różnią się od siebie oraz istnieje izometria przekształcająca każdy wierzchołek na każdy inny (warunek wierzchołkowej tranzytywności).

Nowy!!: Kwadrat i Wielościan półforemny · Zobacz więcej »

Wielokąt foremny

Kolejne wielokąty foremne Wielokąt foremny – wielokąt, który ma wszystkie kąty wewnętrzne równe i wszystkie boki równej długości.

Nowy!!: Kwadrat i Wielokąt foremny · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Czworokąt foremny, Kwadrat (geometria).

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »