Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Kwas abscysynowy

Indeks Kwas abscysynowy

Kwas abscysynowy (ABA) – organiczny związek chemiczny, fitohormon zaliczany do seskwiterpenów.

37 kontakty: Aparat szparkowy, Bawełna (roślina), Biosynteza białka, Cyklizacja, Desykacja, Drewno (botanika), Ekspresja genu, Glukoza, Grupa alkilowa, Hormony roślinne, Inhibitor, Izomeria geometryczna, Izomeryzacja, Izopren, Kanał jonowy, Karotenoidy, Kiełkowanie, Komórka, Korzeń, Kwas jasmonowy, Kwas mewalonowy, Kwiat, Liść, Nasiono, Odwodnienie, Owoc, Pąk, Polimeryzacja, Seskwiterpeny, Tkanka, Tkanki roślinne, Transpiracja, Utlenianie, Wiolaksantyna, Wzrost i rozwój roślin, Związki organiczne, 1963.

Aparat szparkowy

pomidora Aparat szparkowy w powiększeniu kuningamii chińskiej (''Cunninghamia lanceolata'') Aparat szparkowy i szparka (gr. stoma jama, szpara) – struktury wielokomórkowe (aparat) lub dwukomórkowe (szparka) pochodzenia epidermalnego roślin służące do kontrolowanej wymiany gazowej między tkankami wewnętrznymi rośliny i atmosferą.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Aparat szparkowy · Zobacz więcej »

Bawełna (roślina)

Krzew bawełny kosmatej na plantacji Kwiat bawełny afrykańskiej Kwiat i dojrzały, pęknięty owoc bawełny barbadoskiej Bawełna, bawełnica (Gossypium L.) – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych, obejmujący około 40 gatunków krzewów, drzew lub roślin zielnych.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Bawełna (roślina) · Zobacz więcej »

Biosynteza białka

Biosynteza białka – proces prowadzący do wytworzenia cząsteczek białka.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Biosynteza białka · Zobacz więcej »

Cyklizacja

Cyklizacja – reakcja chemiczna, w wyniku której związek acykliczny (łańcuchowy) przekształca się w związek cykliczny.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Cyklizacja · Zobacz więcej »

Desykacja

Desykacja - stosowanie środków chemicznych (desykantów) w celu wysuszenia roślin przed zbiorem.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Desykacja · Zobacz więcej »

Drewno (botanika)

promienie łykowe, 9 – kora. Drewno, ksylem (z gr. ksylos – drewno) – złożona tkanka roślinna roślin naczyniowych, zajmująca przestrzeń między rdzeniem, a kambium.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Drewno (botanika) · Zobacz więcej »

Ekspresja genu

Ekspresja genu (ang. gene expression) – proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Ekspresja genu · Zobacz więcej »

Glukoza

Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Glukoza · Zobacz więcej »

Grupa alkilowa

grupy acetylowej) i etylową −CH2CH3 Grupa alkilowaTermin „grupa alkanylowa” nie jest używany.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Grupa alkilowa · Zobacz więcej »

Hormony roślinne

Eten jest najprostszym dotychczas poznanym hormonem roślinnym Kwas indolilooctowy, hormon z grupy auksyn Hormony roślinne, fitohormony (gr. φυτοορμόνη) – grupa związków organicznych należących do regulatorów wzrostu i rozwoju roślin.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Hormony roślinne · Zobacz więcej »

Inhibitor

Inhibitor (łac. inhibitio – powstrzymanie) – substancja chemiczna, która powoduje zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Inhibitor · Zobacz więcej »

Izomeria geometryczna

Izomeria geometryczna, izomeria trans-cis, izomeria E-Z (symbole pochodzą z języka niemieckiego, Z: zusammen - 'razem', E: entgegen - 'naprzeciw', to znaczy po przeciwnych stronach płaszczyzny odniesienia) - rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która wynika z faktu różnego układu atomów i podstawników przy wiązaniach wielokrotnych lub w układach cyklicznych.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Izomeria geometryczna · Zobacz więcej »

Izomeryzacja

Izomeryzacja – reakcja chemiczna polegająca na przekształcaniu się jednego izomeru w drugi, na przykład izomeryzacja kwasu (−)mlekowego w kwas (+)mlekowy w wyniku inwersji Waldena.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Izomeryzacja · Zobacz więcej »

Izopren

Izopren – organiczny związek chemiczny z grupy dienów.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Izopren · Zobacz więcej »

Kanał jonowy

fosforylacji, 6. błona komórkowa przekaźnika (3), C – przekaźnik wiązany przez jedno z miejsc receptorowych (4), D – związanie drugiego miejsca receptorowego i otwarcie kanału, przepływ jonów, E – enzym (5) rozkłada acetylocholinę, która opuszcza miejsca receptorowe, kanał się zamyka, F – kanał ponownie całkowicie zamknięty Kanał jonowy – cylindryczne białko błonowe tworzące hydrofilowe pory, posiadające zdolność kontrolowanego przepuszczania jonów przez błony biologiczne wszystkich żywych komórek zgodnie z ich gradientem stężeń (w drodze dyfuzji).

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Kanał jonowy · Zobacz więcej »

Karotenoidy

barwę m.in. pomidorów Karotenoidy – grupa organicznych związków chemicznych, węglowodory nienasycone o szczególnej budowie, żółte, czerwone, pomarańczowe i różowe barwniki roślinne, występujące w chloroplastach i chromatoforach.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Karotenoidy · Zobacz więcej »

Kiełkowanie

Trzydniowe kiełki słonecznika Kiełkowanie (germinacja) – zespół procesów zachodzących wewnątrz nasiona, które prowadzą do aktywacji zarodka.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Kiełkowanie · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Komórka · Zobacz więcej »

Korzeń

Częściowo odsłonięty system korzeniowy buka Budowa korzenia: h – strefa włośnikowa, c – czapeczka korzeniowa Korzeń (łac. radix) – organ roślinny, część sporofitu, która dostarcza roślinom wodę i sole mineralne, przytwierdza rośliny do podłoża, a u roślin wieloletnich może pełnić funkcję organu spichrzowego.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Korzeń · Zobacz więcej »

Kwas jasmonowy

Kwas jasmonowy (JA) – organiczny związek chemiczny będący przedstawicielem grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin określanej jako jasmonidy.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Kwas jasmonowy · Zobacz więcej »

Kwas mewalonowy

Kwas mewalonowy (kwas 3-metylo-3,5-dihydroksypentanowy) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Kwas mewalonowy · Zobacz więcej »

Kwiat

amarylkowatych. Kwiat – organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Kwiat · Zobacz więcej »

Liść

nerwacją pierzastą fotosyntezie Liście asymilacyjne buka Liść (łac. folium) – organ roślinny, element budowy części osiowej (pędowej) roślin telomowych.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Liść · Zobacz więcej »

Nasiono

bielmo, c) liścień, d) zarodek Nasiono, nasienie (łac. semen) – organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego łupiną nasienną.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Nasiono · Zobacz więcej »

Odwodnienie

Pielęgniarki pojące pacjenta chorego na cholerę Odwodnienie – stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Odwodnienie · Zobacz więcej »

Owoc

Świeże owoce na straganie Owoc (łac. fructus) − w znaczeniu botanicznym występujący u roślin okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka, zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Owoc · Zobacz więcej »

Pąk

judaszowca kanadyjskiego magnolii Pąk, pączek – zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów – liści i kwiatów.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Pąk · Zobacz więcej »

Polimeryzacja

etylenu Polimeryzacja – reakcja, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane monomerami lub mieszanina kilku takich związków reagują same ze sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Polimeryzacja · Zobacz więcej »

Seskwiterpeny

Seskwiterpeny – węglowodory z grupy terpenów; należą tu liczne składniki olejków eterycznych, żywic, mogą mieć strukturę łańcuchową lub cykliczną.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Seskwiterpeny · Zobacz więcej »

Tkanka

tkanki nerwowej Tkanka (łac. textum, l. m. textus; gr. histos – utkanie, tkanka) – zespół komórek (wraz z istotą międzykomórkową) o podobnej budowie, określonych czynnościach, wspólnym pochodzeniu, przemianie materii i przystosowanych do wykonywania określonej funkcji na rzecz całego organizmu.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Tkanka · Zobacz więcej »

Tkanki roślinne

kukurydzy rzodkiewnika pospolitego Tkanki roślinne – zespoły komórek o podobnej budowie, określonych czynnościach i wspólnym pochodzeniu występujące u roślin.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Tkanki roślinne · Zobacz więcej »

Transpiracja

kserofit ogranicza transpirację w czasie suszy (ilustracja po lewej - w czasie suszy, po prawej - lepsze warunki). Transpiracja – czynne parowanie wody z nadziemnych części roślin przez: aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa), skórkę (transpiracja kutykularna) i przetchlinki (transpiracja przetchlinkowa).

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Transpiracja · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Utlenianie · Zobacz więcej »

Wiolaksantyna

Wiolaksantyna, E161e – organiczny związek chemiczny z grupy ksantofili (podgrupa karotenoidów).

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Wiolaksantyna · Zobacz więcej »

Wzrost i rozwój roślin

Wzrost i rozwój roślin – proces wzrostu i rozwoju zachodzące jednocześnie lub oddzielnie w organizmie rośliny.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Wzrost i rozwój roślin · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i Związki organiczne · Zobacz więcej »

1963

Bez opisu.

Nowy!!: Kwas abscysynowy i 1963 · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Abscysyna, Dormina, Kwas abscysowy.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »