Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Kwas borowy

Indeks Kwas borowy

Kwas borowy, kwas borny (łac. Acidum boricum), – nieorganiczny związek chemiczny, słaby kwas występujący w przyrodzie jako minerał sassolin.

39 kontakty: Acetylooctan etylu, Addycja, Akceptor, Alkohol benzylowy, Alkohole, Amidy, Aminy, Boraks rodzimy, Borowodory, Ciało krystaliczne, Dezynfekcja, Drewno (technika), Dysocjacja elektrolityczna, Estry, Etanol, Garbowanie, Impregnacja, Jon wodorotlenkowy, Katalizator, Konserwant, Kwas metaborowy, Kwasy, Kwasy karboksylowe, Maść borna, Minerał, Moc kwasu, Nawozy, Numer E, Oksoborany, Sassolin, Talk, Transestryfikacja, Woda, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Zasady, Zielona chemia, Związki nieorganiczne.

Acetylooctan etylu

Acetylooctan etylu – organiczny związek chemiczny ester etylowy kwasu acetylooctowego, stosowany jako rozpuszczalnik i reagent w chemii organicznej, a także jako związek zapachowy.

Nowy!!: Kwas borowy i Acetylooctan etylu · Zobacz więcej »

Addycja

Addycja, przyłączenie – reakcja chemiczna polegająca na przyłączeniu jednej cząsteczki do drugiej, w wyniku czego powstaje tylko jeden produkt, bez żadnych produktów ubocznych.

Nowy!!: Kwas borowy i Addycja · Zobacz więcej »

Akceptor

Akceptor – cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który przyjmuje elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon od innych cząsteczek w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Kwas borowy i Akceptor · Zobacz więcej »

Alkohol benzylowy

Alkohol benzylowy (nazwa systematyczna: fenylometanol, dawniej zwany fenylokarbinolem), C6H5CH2OH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi aromatycznych.

Nowy!!: Kwas borowy i Alkohol benzylowy · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Kwas borowy i Alkohole · Zobacz więcej »

Amidy

Amidy – organiczne związki chemiczne zawierające grupę amidową R−NR'R", gdzie R.

Nowy!!: Kwas borowy i Amidy · Zobacz więcej »

Aminy

Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.

Nowy!!: Kwas borowy i Aminy · Zobacz więcej »

Boraks rodzimy

Boraks rodzimy (tinkal) – minerał z gromady boranów, zbudowany głównie z uwodnionego boranu sodu.

Nowy!!: Kwas borowy i Boraks rodzimy · Zobacz więcej »

Borowodory

Borowodory (borany) – nieorganiczne związki chemiczne złożone z wodoru i boru.

Nowy!!: Kwas borowy i Borowodory · Zobacz więcej »

Ciało krystaliczne

insuliny Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych.

Nowy!!: Kwas borowy i Ciało krystaliczne · Zobacz więcej »

Dezynfekcja

Dezynfekcja Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników.

Nowy!!: Kwas borowy i Dezynfekcja · Zobacz więcej »

Drewno (technika)

Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty.

Nowy!!: Kwas borowy i Drewno (technika) · Zobacz więcej »

Dysocjacja elektrolityczna

Przebieg dysocjacji elektrolitycznej soli jonowej w wodzie.Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.

Nowy!!: Kwas borowy i Dysocjacja elektrolityczna · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Kwas borowy i Estry · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Kwas borowy i Etanol · Zobacz więcej »

Garbowanie

Garbowanie, grafika z XV wieku Doły używane do moczenia skóry Igualadzie, Hiszpania. Garbowanie – proces technologiczny prowadzący do zabezpieczenia przed procesami gnilnymi skóry surowej, tzw.

Nowy!!: Kwas borowy i Garbowanie · Zobacz więcej »

Impregnacja

Impregnacja - nasycanie materiałów (drewna, płótna, papieru, betonu, tynku, skóry itp.) roztworami żywic, rozpuszczonego wosku i innymi substancjami chemicznymi.

Nowy!!: Kwas borowy i Impregnacja · Zobacz więcej »

Jon wodorotlenkowy

Jon wodorotlenkowy (wodorotlenowy), – jednowartościowy anion (jon jednoujemny) zbudowany z dwóch atomów, tlenu i wodoru.

Nowy!!: Kwas borowy i Jon wodorotlenkowy · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Kwas borowy i Katalizator · Zobacz więcej »

Konserwant

Konserwant, środek konserwujący – związek chemiczny lub mieszanina związków, powodująca przedłużenie przydatności do spożycia (lub trwałości) produktów spożywczych i przemysłowych.

Nowy!!: Kwas borowy i Konserwant · Zobacz więcej »

Kwas metaborowy

Kwas metaborowy, HBO2 – nieorganiczny związek chemiczny, powstający wskutek ogrzania kwasu ortoborowego do 170 °C.

Nowy!!: Kwas borowy i Kwas metaborowy · Zobacz więcej »

Kwasy

Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do.

Nowy!!: Kwas borowy i Kwasy · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: Kwas borowy i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Maść borna

Maść borna (farm. Unguentum Acidi borici, syn. maść borowa, maść z kwasem borowym) – preparat galenowy do użytku zewnętrznego, sporządzany według przepisu farmakopealnego.

Nowy!!: Kwas borowy i Maść borna · Zobacz więcej »

Minerał

Zbiór różnych minerałów Fluorescencja minerałów Minerał (fr. minéral, od gal. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.

Nowy!!: Kwas borowy i Minerał · Zobacz więcej »

Moc kwasu

Moc kwasu – termin określający zdolność kwasu do dysocjacji na jon wodorowy H+ i anion.

Nowy!!: Kwas borowy i Moc kwasu · Zobacz więcej »

Nawozy

Nawozy – środki używane w uprawie roślin (nawożenie) celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania dzięki wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i polepszeniu jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pochodzenia mineralnego lub organicznego.

Nowy!!: Kwas borowy i Nawozy · Zobacz więcej »

Numer E

Numer E – kod chemicznego dodatku do żywności uznanego przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczny i dozwolony do użycia.

Nowy!!: Kwas borowy i Numer E · Zobacz więcej »

Oksoborany

Anion tetrahydroksoboranowy Oksoborany (borany) – sole i estry tlenowych kwasów boru.

Nowy!!: Kwas borowy i Oksoborany · Zobacz więcej »

Sassolin

Sassolin (sasollit, rodzimy kwas borowy) – minerał, z gromady wodorotlenków.

Nowy!!: Kwas borowy i Sassolin · Zobacz więcej »

Talk

Kryształy talku. Talk – minerał z gromady krzemianów.

Nowy!!: Kwas borowy i Talk · Zobacz więcej »

Transestryfikacja

Transestryfikacja – reakcja chemiczna prowadząca do otrzymania estrów przez reakcję chemiczną innych estrów z alkoholami (alkoholiza), kwasami (acydoliza) lub innymi estrami.

Nowy!!: Kwas borowy i Transestryfikacja · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Kwas borowy i Woda · Zobacz więcej »

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, WNT – polskie wydawnictwo założone w 1949, z siedzibą w Warszawie.

Nowy!!: Kwas borowy i Wydawnictwa Naukowo-Techniczne · Zobacz więcej »

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

Nowy!!: Kwas borowy i Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Kwas borowy i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Kwas borowy i Zasady · Zobacz więcej »

Zielona chemia

Zielona chemia – koncepcja zakładająca projektowanie i przeprowadzanie procesów chemicznych w taki sposób, aby ograniczyć użycie i powstawanie szkodliwych substancji.

Nowy!!: Kwas borowy i Zielona chemia · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Kwas borowy i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

H3BO3, Kwas borny, Kwas ortoborowy.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »