Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Kwas fosforowy

Indeks Kwas fosforowy

Kwas fosforowy (E338), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, składnik kwasów nukleinowych.

35 kontakty: Adenozyno-5′-trifosforan, Apatyt, Bezwodniki kwasowe, Coca-Cola, Defosforylacja, Dekatlenek tetrafosforu, Dodatek do żywności, Dysocjacja elektrolityczna, Estry, Etanol, Fosfokreatyna, Fosfor, Fosforan wapnia, Fosforanowanie, Fosforany, Fosforylacja, Fosforyty, Kwas azotowy, Kwas fosfonowy, Kwas metafosforowy, Kwas siarkowy, Kwasy nukleinowe, Kwasy tlenowe, Kwasy wieloprotonowe, Moc kwasu, Numer E, Polimery, Przemysł spożywczy, Regulatory kwasowości, Roztwór buforowy, Siarczan wapnia, Sole, Superfosfat, Woda, Związki nieorganiczne.

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Apatyt

Apatyt (gr. apato.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Apatyt · Zobacz więcej »

Bezwodniki kwasowe

Bezwodniki kwasowe – grupa związków chemicznych, które w wyniku praktycznej lub teoretycznej reakcji z wodą tworzą kwasy zarówno organiczne jak i nieorganiczne.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Bezwodniki kwasowe · Zobacz więcej »

Coca-Cola

Coca-cola Coca-Cola (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako Coke) – marka napoju gazowanego przedsiębiorstwa The Coca-Cola Company.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Coca-Cola · Zobacz więcej »

Defosforylacja

Defosforylacja – proces odwrotny do fosforylacji, polegający na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsteczki białka (a w ogólności każdego innego związku organicznego).

Nowy!!: Kwas fosforowy i Defosforylacja · Zobacz więcej »

Dekatlenek tetrafosforu

Dekatlenek tetrafosforu (potocznie: pięciotlenek fosforu), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym fosfor występuje na V stopniu utlenienia.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Dekatlenek tetrafosforu · Zobacz więcej »

Dodatek do żywności

Dodatek do żywności – substancja zmieniająca (po jej dodaniu) właściwości żywności.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Dodatek do żywności · Zobacz więcej »

Dysocjacja elektrolityczna

Przebieg dysocjacji elektrolitycznej soli jonowej w wodzie.Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Dysocjacja elektrolityczna · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Estry · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Etanol · Zobacz więcej »

Fosfokreatyna

Fosfokreatyna – związek gromadzący energię w wiązaniach wysokoenergetycznych, występujący w tkance mięśniowej.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Fosfokreatyna · Zobacz więcej »

Fosfor

Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31P. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Fosfor · Zobacz więcej »

Fosforan wapnia

Fosforan wapnia, Ca3(PO4)2 − nieorganiczny związek chemiczny, sól wapniowa kwasu fosforowego.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Fosforan wapnia · Zobacz więcej »

Fosforanowanie

Fosforanowanie (fosfatyzacja, daw. parkeryzacja) – proces chemicznego lub elektrochemicznego wytwarzania ochronnej matowo-szarej powłoki fosforanów na powierzchni metali (gł. stali); prowadzony w gorących roztworach fosforanów i kwasu fosforowego.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Fosforanowanie · Zobacz więcej »

Fosforany

Grupa fosforanowa Fosforany (nazwa systematyczna: tetraoksydofosforany(3−); w systemie Stocka: ortofosforany(V)) – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Fosforany · Zobacz więcej »

Fosforylacja

Fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Fosforylacja · Zobacz więcej »

Fosforyty

Apatyt z Brazylii Apatyt Fosforyty – skały osadowe o chemicznym lub organicznym pochodzeniu.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Fosforyty · Zobacz więcej »

Kwas azotowy

Kwas azotowy, – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Kwas azotowy · Zobacz więcej »

Kwas fosfonowy

Kwas fosfonowy, kwas fosforawy, – nieorganiczny związek chemiczny, kwas tlenowy, zawierający fosfor na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Kwas fosfonowy · Zobacz więcej »

Kwas metafosforowy

Kwas metafosforowy – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych o empirycznym wzorze sumarycznym HPO3.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Kwas metafosforowy · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

Kwasy nukleinowe

podwójnej helisy DNA Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) – organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Kwasy nukleinowe · Zobacz więcej »

Kwasy tlenowe

Kwasy tlenowe (oksokwasy, oksykwasy) – kwasy, które zawierają przynajmniej jeden atom tlenu, jeden inny atom i połączony z atomem tlenu dysocjowalny atom wodoru.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Kwasy tlenowe · Zobacz więcej »

Kwasy wieloprotonowe

Kwasy wieloprotonowe (kwasy wielozasadowe) – kwasy o cząsteczkach zawierających dwa lub więcej atomów wodoru mogących odczepiać się podczas dysocjacji elektrolitycznej; kwasem dwuprotonowym (dwuzasadowym) jest np.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Kwasy wieloprotonowe · Zobacz więcej »

Moc kwasu

Moc kwasu – termin określający zdolność kwasu do dysocjacji na jon wodorowy H+ i anion.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Moc kwasu · Zobacz więcej »

Numer E

Numer E – kod chemicznego dodatku do żywności uznanego przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczny i dozwolony do użycia.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Numer E · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Polimery · Zobacz więcej »

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy – dział gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia, takich: jak mięsne, mleczne, czyli nabiałowe, pieczywo, cukiernicze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe itp.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Przemysł spożywczy · Zobacz więcej »

Regulatory kwasowości

Regulatory kwasowości – substancje zmieniające lub ustalające kwasowość środków spożywczych.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Regulatory kwasowości · Zobacz więcej »

Roztwór buforowy

Roztwór buforowy, roztwór buforujący, zwyczajowo: bufor – roztwór, którego pH prawie się nie zmienia po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad, ani po rozcieńczeniu wodą.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Roztwór buforowy · Zobacz więcej »

Siarczan wapnia

Siarczan wapnia, CaSO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i wapnia.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Siarczan wapnia · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Sole · Zobacz więcej »

Superfosfat

Superfosfat potrójny granulowany Superfosfat – nawóz fosforowy zawierający rozpuszczalny w wodzie diwodorofosforan wapnia, Ca(H2PO4)2.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Superfosfat · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Woda · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Kwas fosforowy i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

E338, H3PO4, H4P2O7, Kwas difosforowy, Kwas fosforowy(V), Kwas ortofosforowy, Kwas ortofosforowy(V).

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »