Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Kwasy

Indeks Kwasy

Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do.

70 kontakty: Addukt, Akceptor, Anion, Bromowodór, Chlorek glinu, Cyjanowodór, Definicja, Donor, Dysocjacja elektrolityczna, Elektrofil, Estry, Fenole, Fluorowodór, Gilbert Lewis, Grupa fenylowa, Grupa hydroksylowa, Grupa karboksylowa, Grupa nitrowa, Jodowodór, Jon hydroniowy, Jon wodorotlenkowy, Jon wodorowy, Kwas azotawy, Kwas azotowy, Kwas benzoesowy, Kwas borowy, Kwas chlorawy, Kwas chlorowy, Kwas cytrynowy, Kwas decylofosfonowy, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwas fosfonowy, Kwas fosforowy, Kwas mlekowy, Kwas moczowy, Kwas mrówkowy, Kwas nadchlorowy, Kwas nadtlenodisiarkowy, Kwas octowy, Kwas p-toluenosulfonowy, Kwas pikrynowy, Kwas podchlorawy, Kwas siarkawy, Kwas siarkowy, Kwas solny, Kwas szczawiowy, Kwas węglowy, Kwasy (ujednoznacznienie), Kwasy beztlenowe, Kwasy hydroksamowe, ..., Kwasy karboksylowe, Kwasy organiczne, Kwasy rybonukleinowe, Kwasy tlenowe, Kwasy wieloprotonowe, Moc kwasu, Nukleofil, Para elektronowa, Reakcja chemiczna, Reszta kwasowa, Roztwór, Siarkowodór, Skala pH, Sole, Stężenie, Svante Arrhenius, Tlenki kwasowe, Wodór, Zasady, Związek chemiczny. Rozwiń indeks (20 jeszcze) »

Addukt

Addukt – indywiduum chemiczne – połączenie dwóch lub więcej związków chemicznych, na skutek tworzenia się między nimi wiązań wodorowych lub innego rodzaju oddziaływań międzycząsteczkowych.

Nowy!!: Kwasy i Addukt · Zobacz więcej »

Akceptor

Akceptor – cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który przyjmuje elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon od innych cząsteczek w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Kwasy i Akceptor · Zobacz więcej »

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Kwasy i Anion · Zobacz więcej »

Bromowodór

Bromowodór – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie bromu i wodoru, bezbarwny gaz, mocno dymiący w powietrzu.

Nowy!!: Kwasy i Bromowodór · Zobacz więcej »

Chlorek glinu

Chlorek glinu, AlCl3 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i glinu.

Nowy!!: Kwasy i Chlorek glinu · Zobacz więcej »

Cyjanowodór

Cyjanowodór, HCN – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z wodoru, węgla i azotu, będący bezbarwną, lotną i silnie trującą cieczą o zapachu gorzkich migdałów (który może być jednak niewyczuwalny przez niektóre osoby).

Nowy!!: Kwasy i Cyjanowodór · Zobacz więcej »

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.

Nowy!!: Kwasy i Definicja · Zobacz więcej »

Donor

Donor – pojęcie chemiczne oznaczające cząsteczkę, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Kwasy i Donor · Zobacz więcej »

Dysocjacja elektrolityczna

Przebieg dysocjacji elektrolitycznej soli jonowej w wodzie.Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.

Nowy!!: Kwasy i Dysocjacja elektrolityczna · Zobacz więcej »

Elektrofil

Elektrofil (czynnik elektrofilowy) – cząsteczka lub grupa, w której występuje niedomiar elektronów i w odpowiednich warunkach jest w stanie je przyjąć, czyli być ich akceptorem.

Nowy!!: Kwasy i Elektrofil · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Kwasy i Estry · Zobacz więcej »

Fenole

Fenol (hydroksybenzen) – najprostszy z fenoli Fenole – związki organiczne zawierające grupy hydroksylowe związane bezpośrednio z atomami węgla w pierścieniu aromatycznym (w przeciwieństwie do alkoholi aromatycznych, np. alkoholu benzylowego, w których grupa hydroksylowa przyłączona jest do alkilowego atomu węgla).

Nowy!!: Kwasy i Fenole · Zobacz więcej »

Fluorowodór

Fluorowodór, HF – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z fluoru i wodoru.

Nowy!!: Kwasy i Fluorowodór · Zobacz więcej »

Gilbert Lewis

Gilbert Newton Lewis (ur. 23 października 1875 w Weymouth w stanie Massachusetts, zm. 23 marca 1946) – amerykański fizykochemik, profesor.

Nowy!!: Kwasy i Gilbert Lewis · Zobacz więcej »

Grupa fenylowa

Grupa fenylowa (fenyl, w skrócie: Ph) – arylowa organiczna grupa funkcyjna o wzorze C6H5-, występująca w wielu związkach aromatycznych.

Nowy!!: Kwasy i Grupa fenylowa · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Kwasy i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Kwasy i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Grupa nitrowa

Grupa nitrowa – grupa funkcyjna związków organicznych o wzorze ogólnym, składająca się z jednego atomu azotu i dwóch atomów tlenu przyłączonych do azotu.

Nowy!!: Kwasy i Grupa nitrowa · Zobacz więcej »

Jodowodór

Jodowodór, HI – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie jodu i wodoru.

Nowy!!: Kwasy i Jodowodór · Zobacz więcej »

Jon hydroniowy

Jon hydroniowy (jon hydronowy) − najprostszy jon oksoniowy.

Nowy!!: Kwasy i Jon hydroniowy · Zobacz więcej »

Jon wodorotlenkowy

Jon wodorotlenkowy (wodorotlenowy), – jednowartościowy anion (jon jednoujemny) zbudowany z dwóch atomów, tlenu i wodoru.

Nowy!!: Kwasy i Jon wodorotlenkowy · Zobacz więcej »

Jon wodorowy

Jon wodorowy – kation (jon dodatni) utworzony z atomu wodoru, poprzez oderwanie jego jednego elektronu.

Nowy!!: Kwasy i Jon wodorowy · Zobacz więcej »

Kwas azotawy

Kwas azotawy, – nieorganiczny związek chemiczny, umiarkowanie słaby i nietrwały kwas tlenowy.

Nowy!!: Kwasy i Kwas azotawy · Zobacz więcej »

Kwas azotowy

Kwas azotowy, – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych.

Nowy!!: Kwasy i Kwas azotowy · Zobacz więcej »

Kwas benzoesowy

Kwas benzoesowy (E210) – organiczny związek chemiczny, najprostszy aromatyczny kwas karboksylowy.

Nowy!!: Kwasy i Kwas benzoesowy · Zobacz więcej »

Kwas borowy

Kwas borowy, kwas borny (łac. Acidum boricum), – nieorganiczny związek chemiczny, słaby kwas występujący w przyrodzie jako minerał sassolin.

Nowy!!: Kwasy i Kwas borowy · Zobacz więcej »

Kwas chlorawy

Kwas chlorawy, HClO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych.

Nowy!!: Kwasy i Kwas chlorawy · Zobacz więcej »

Kwas chlorowy

Kwas chlorowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych.

Nowy!!: Kwasy i Kwas chlorowy · Zobacz więcej »

Kwas cytrynowy

Kwas cytrynowy (łac. Acidum citricum; E330) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów karboksylowych.

Nowy!!: Kwasy i Kwas cytrynowy · Zobacz więcej »

Kwas decylofosfonowy

Kwas decylofosfonowy – fosforoorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów fosfonowych, stosowany jako rozpuszczalnik.

Nowy!!: Kwasy i Kwas decylofosfonowy · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Kwasy i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwas fosfonowy

Kwas fosfonowy, kwas fosforawy, – nieorganiczny związek chemiczny, kwas tlenowy, zawierający fosfor na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Kwasy i Kwas fosfonowy · Zobacz więcej »

Kwas fosforowy

Kwas fosforowy (E338), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, składnik kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Kwasy i Kwas fosforowy · Zobacz więcej »

Kwas mlekowy

Kwas mlekowy (kwas 2-hydroksypropanowy,, E270) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów, obecny w skwaśniałym mleku (skąd pochodzi jego nazwa) oraz powstający w mięśniach w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego, kiedy dochodzi do procesu beztlenowej glikolizy, zwanej fermentacją mleczanową.

Nowy!!: Kwasy i Kwas mlekowy · Zobacz więcej »

Kwas moczowy

Kwas moczowy (2,6,8-trioksypuryna) – organiczny związek chemiczny, pochodna puryny.

Nowy!!: Kwasy i Kwas moczowy · Zobacz więcej »

Kwas mrówkowy

Kwas mrówkowy (E236) – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas karboksylowy.

Nowy!!: Kwasy i Kwas mrówkowy · Zobacz więcej »

Kwas nadchlorowy

Kwas nadchlorowy, HClO4 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych.

Nowy!!: Kwasy i Kwas nadchlorowy · Zobacz więcej »

Kwas nadtlenodisiarkowy

Kwas nadtlenodisiarkowy (kwas nadsiarkowy), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych.

Nowy!!: Kwasy i Kwas nadtlenodisiarkowy · Zobacz więcej »

Kwas octowy

Kwas octowy, – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych.

Nowy!!: Kwasy i Kwas octowy · Zobacz więcej »

Kwas p-toluenosulfonowy

Kwas p-toluenosulfonowy (kwas tosylowy) – organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych kwasów sulfonowych.

Nowy!!: Kwasy i Kwas p-toluenosulfonowy · Zobacz więcej »

Kwas pikrynowy

Kwas pikrynowy (gr. pikros – gorzki, ze względu na gorzkawy smak; 2,4,6-trinitrofenol) – organiczny związek chemiczny z grupy związków nitrowych i fenoli, hydroksylowa pochodna 1,3,5-trinitrobenzenu.

Nowy!!: Kwasy i Kwas pikrynowy · Zobacz więcej »

Kwas podchlorawy

Kwas podchlorawy – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z tlenowych kwasów chloru, stabilny tylko w roztworze wodnym.

Nowy!!: Kwasy i Kwas podchlorawy · Zobacz więcej »

Kwas siarkawy

Kwas siarkawy (nazwa Stocka: kwas siarkowy(IV)), – nieorganiczny związek chemiczny, słaby i nietrwały kwas powstający w reakcji dwutlenku siarki z wodą.

Nowy!!: Kwasy i Kwas siarkawy · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Kwasy i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

Kwas solny

Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (HCl; pot. zajzajer od niem. Salzsäure) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru.

Nowy!!: Kwasy i Kwas solny · Zobacz więcej »

Kwas szczawiowy

Kwas szczawiowy, kwas etanodiowy, – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas dikarboksylowy.

Nowy!!: Kwasy i Kwas szczawiowy · Zobacz więcej »

Kwas węglowy

Kwas węglowy, – nieorganiczny związek chemiczny, słaby i nietrwały kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku węgla z wodą.

Nowy!!: Kwasy i Kwas węglowy · Zobacz więcej »

Kwasy (ujednoznacznienie)

* kwas - napój uzyskiwany w wyniku fermentacji.

Nowy!!: Kwasy i Kwasy (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Kwasy beztlenowe

Kwasy beztlenowe – ogólna nazwa kwasów, które w swojej reszcie kwasowej nie posiadają atomu tlenu.

Nowy!!: Kwasy i Kwasy beztlenowe · Zobacz więcej »

Kwasy hydroksamowe

Wzór ogólny kwasów hydrokasmowych Kwasy hydroksamowe (N-hydroksyamidy) – grupa organicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym RC(.

Nowy!!: Kwasy i Kwasy hydroksamowe · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: Kwasy i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Kwasy organiczne

Kwasy organiczne – organiczne związki chemiczne wykazujące właściwości kwasowe.

Nowy!!: Kwasy i Kwasy organiczne · Zobacz więcej »

Kwasy rybonukleinowe

Porównanie RNA z DNA. RNA ma często znacznie bardziej skomplikowaną budowę Trójwymiarowa struktura tRNA Kwasy rybonukleinowe, RNA (od ang. ribonucleic acid) – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.

Nowy!!: Kwasy i Kwasy rybonukleinowe · Zobacz więcej »

Kwasy tlenowe

Kwasy tlenowe (oksokwasy, oksykwasy) – kwasy, które zawierają przynajmniej jeden atom tlenu, jeden inny atom i połączony z atomem tlenu dysocjowalny atom wodoru.

Nowy!!: Kwasy i Kwasy tlenowe · Zobacz więcej »

Kwasy wieloprotonowe

Kwasy wieloprotonowe (kwasy wielozasadowe) – kwasy o cząsteczkach zawierających dwa lub więcej atomów wodoru mogących odczepiać się podczas dysocjacji elektrolitycznej; kwasem dwuprotonowym (dwuzasadowym) jest np.

Nowy!!: Kwasy i Kwasy wieloprotonowe · Zobacz więcej »

Moc kwasu

Moc kwasu – termin określający zdolność kwasu do dysocjacji na jon wodorowy H+ i anion.

Nowy!!: Kwasy i Moc kwasu · Zobacz więcej »

Nukleofil

Nukleofil – cząsteczka lub grupa, w której występuje nadmiar elektronów i w odpowiednich warunkach może być ich donorem.

Nowy!!: Kwasy i Nukleofil · Zobacz więcej »

Para elektronowa

Para elektronowa, dublet elektronowy – termin określający dwa elektrony, zajmujące ten sam orbital atomowy lub molekularny, lecz mające przeciwne spiny.

Nowy!!: Kwasy i Para elektronowa · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Kwasy i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Reszta kwasowa

Reszta kwasowa – nazwa fragmentu cząsteczki kwasu powstałego po oderwaniu się od kwasu w wyniku dysocjacji elektrolitycznej jednego lub więcej atomów wodoru.

Nowy!!: Kwasy i Reszta kwasowa · Zobacz więcej »

Roztwór

4 (fioletowy). Roztwór – jednorodna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych lub pierwiastków chemicznych.

Nowy!!: Kwasy i Roztwór · Zobacz więcej »

Siarkowodór

Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanu Siarkowodór (sulfan), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków kowalencyjnych, połączenie siarki i wodoru.

Nowy!!: Kwasy i Siarkowodór · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Kwasy i Skala pH · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Kwasy i Sole · Zobacz więcej »

Stężenie

Stężenie – miara ilości substancji (pierwiastka, związku chemicznego, jonu bądź innego indywiduum chemicznego) w mieszaninie.

Nowy!!: Kwasy i Stężenie · Zobacz więcej »

Svante Arrhenius

Svante August Arrhenius (ur. 19 lutego 1859 w Uppsali, zm. 2 października 1927 w Sztokholmie) – szwedzki chemik i fizyk, jeden z twórców chemii fizycznej.

Nowy!!: Kwasy i Svante Arrhenius · Zobacz więcej »

Tlenki kwasowe

Tlenki kwasowe – tlenki, które w reakcji z wodą generują kwasy.

Nowy!!: Kwasy i Tlenki kwasowe · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Kwasy i Wodór · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Kwasy i Zasady · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Kwasy i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Kwas.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »