Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Liczba

Indeks Liczba

Liczby algebraiczne. Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce.

171 kontakty: Ada (język programowania), Aksjomaty i konstrukcje liczb, Aksjomaty Zermela-Fraenkla, Alef, Alfabet hebrajski, Algebra, Algebra ogólna, ALGOL, Asembler, Łączność (matematyka), Bajt, BASIC, Bit, Bramka logiczna, C (język programowania), C++, Ciało (formalnie) rzeczywiste, Ciało (matematyka), Ciało algebraicznie domknięte, Ciąg (matematyka), Ciąg Fibonacciego, Cyfra, DirectX, Dodawanie, Dwójkowy system liczbowy, Dywiz, Działanie algebraiczne, Dziedzina całkowitości, Dzielenie, Dzielenie przez zero, Dziesiętny system liczbowy, Elektronika, Elektronika cyfrowa, Element neutralny, Element nilpotentny, Element odwrotny, Fortran, Fraktal, Funkcja falowa, Georg Cantor, Grafika 3D, Grafika komputerowa, Granica ciągu, Grupa (matematyka), Grupa przemienna, Hipoteza continuum, Historia liczb, IEEE 754, Intel, International Standard Book Number, ..., Java, JavaScript, Język niemiecki, Język programowania, Jednostka miary, Jednostka urojona, Klasa (programowanie obiektowe), Koło, Kod BCD, Kod stałopozycyjny, Kod uzupełnień do dwóch, Kod uzupełnień do jedności, Kokwaterniony, Kolejność bajtów, Komputer, Komputer osobisty, Kryptologia, Kwadrat, Kwaterniony, Liczba (ujednoznacznienie), Liczba doskonała, Liczba półpierwsza, Liczba pierwsza, Liczba przestępna, Liczba złożona, Liczba zmiennoprzecinkowa, Liczby algebraiczne, Liczby automorficzne, Liczby bliźniacze, Liczby całkowite, Liczby dualne, Liczby Fermata, Liczby hiperzespolone, Liczby Mersenne’a, Liczby naturalne, Liczby niewymierne, Liczby p-adyczne, Liczby piramidalne, Liczby podobieństwa, Liczby podwójne, Liczby porządkowe, Liczby rzeczywiste, Liczby urojone, Liczby wymierne, Liczby zaprzyjaźnione, Liczby zespolone, Liczebniki główne potęg tysiąca, Matematyka, Mechanika kwantowa, Mechanika płynów, Mnożenie, Moc zbioru, Monoid, Największy wspólny dzielnik, Numer telefonu, Oś liczbowa, Odejmowanie, Oktawy Cayleya, Pamięć komputerowa, Paradoks Buralego-Fortiego, Parzystość liczb, Pascal (język programowania), Pauza i półpauza, Półbajt, Półgrupa, Półpierścień, Płaszczyzna, Płaszczyzna zespolona, Perl, PESEL, PHP, Pi, Pierścień (matematyka), Pitagorejczycy, Plik danych, Plus i minus, Podstawa logarytmu naturalnego, Pole powierzchni, Porządek liniowy, Potęgowanie, Promień (geometria), Prosta, Przekątna, Przemienność, Przestrzeń (matematyka), Przestrzeń liniowa, Przetwarzanie sygnałów, Punkt (geometria), Punkt skupienia zbioru, PWN, Rzymski system zapisywania liczb, SAS 4GL, Sedeniony, Stopień wielomianu, Symetria figury, System liczbowy, Szesnastkowy system liczbowy, Tablica (informatyka), Teoria mnogości, Teoria względności, Tessariny, Twierdzenie Cantora, Typ danych, Ułamek, Układ cyfrowy, Wartość bezwzględna, Wielościan, Wielomian, Wierzchołek (grafika 3D), Witold Więsław, Współrzędne jednorodne, Wymiar (matematyka), Zaokrąglanie, Zastosowanie liczb zespolonych w analizie obwodów elektrycznych, Zbiór, Zbiór gęsty, Zbiór przeliczalny, Zbiór pusty, Zbiór skończony, Znak (semiotyka), Znak liczby. Rozwiń indeks (121 jeszcze) »

Ada (język programowania)

Ada to strukturalny, kompilowany, imperatywny, statycznie typowany i obiektowy język programowania opracowany przez Jean Ichbiaha i zespół z CII Honeywell Bull w latach 70.

Nowy!!: Liczba i Ada (język programowania) · Zobacz więcej »

Aksjomaty i konstrukcje liczb

Liczby algebraiczne Aksjomaty i konstrukcje liczb – metody ścisłego definiowania liczb używane w matematyce.

Nowy!!: Liczba i Aksjomaty i konstrukcje liczb · Zobacz więcej »

Aksjomaty Zermela-Fraenkla

Aksjomaty ZermelaW literaturze przedmiotu dominuje dopełniacz nazwiska w postaci nieodmienionej, czyli „aksjomaty Zermelo”, co jest niezgodne z polskimi zasadami deklinacji; sporadycznie pojawia się, również niepoprawna, forma „Zermeli”.

Nowy!!: Liczba i Aksjomaty Zermela-Fraenkla · Zobacz więcej »

Alef

Alef fenicki Alef (א) – pierwsza litera alfabetów semickich, między innymi fenickiego, aramejskiego, arabskiego, hebrajskiego i syryjskiego, odpowiadająca liczbie 1.

Nowy!!: Liczba i Alef · Zobacz więcej »

Alfabet hebrajski

Alfabet hebrajski, nazywany też pismem żydowskim lub pismem kwadratowym – alfabet spółgłoskowy stosowany do zapisu języka hebrajskiego, jidysz, ladino, judeo-arabskiego i innych języków żydowskich, wywodzący się z alfabetu aramejskiego, a pośrednio z fenickiego i egipskich hieroglifów.

Nowy!!: Liczba i Alfabet hebrajski · Zobacz więcej »

Algebra

Dzieło, z którego pochodzi określenie „algebra” Girolamo Cardano Évariste Galois(1811-1832) Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Algebra – jeden z najstarszych działów matematyki, powstały już w starożytności.

Nowy!!: Liczba i Algebra · Zobacz więcej »

Algebra ogólna

Algebra ogólna (algebra uniwersalna lub abstrakcyjna) – obiekt matematyczny będący przedmiotem badań algebry uniwersalnej (zwanej też algebrą ogólną).

Nowy!!: Liczba i Algebra ogólna · Zobacz więcej »

ALGOL

ALGOL (z ang. ALGOrithmic Language) – język programowania, który odegrał ważną rolę w historii informatyki.

Nowy!!: Liczba i ALGOL · Zobacz więcej »

Asembler

Asembler (z ang. assembler) – termin informatyczny związany z programowaniem i tworzeniem kodu maszynowego dla procesorów.

Nowy!!: Liczba i Asembler · Zobacz więcej »

Łączność (matematyka)

Łączność – jedna z własności działań dwuargumentowych, np.

Nowy!!: Liczba i Łączność (matematyka) · Zobacz więcej »

Bajt

Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.

Nowy!!: Liczba i Bajt · Zobacz więcej »

BASIC

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) – język programowania wysokiego poziomu, opracowany w 1964 przez Johna George'a Kemeny'ego i Thomasa E. Kurtza w Dartmouth College w oparciu o Fortran i Algol-60.

Nowy!!: Liczba i BASIC · Zobacz więcej »

Bit

Bit (z ang., kawałek, także skrót od, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ.

Nowy!!: Liczba i Bit · Zobacz więcej »

Bramka logiczna

247x247px 200x200px 280x280px Bramka logiczna – element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów (dziś zazwyczaj: układ scalony, choć podobne funkcje można zrealizować również za pomocą innych rozwiązań technicznych, np. hydrauliki czy pneumatyki), realizujący fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np.

Nowy!!: Liczba i Bramka logiczna · Zobacz więcej »

C (język programowania)

C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.

Nowy!!: Liczba i C (język programowania) · Zobacz więcej »

C++

C++ – język programowania ogólnego przeznaczenia.

Nowy!!: Liczba i C++ · Zobacz więcej »

Ciało (formalnie) rzeczywiste

Ciało (formalnie) rzeczywiste - ciało K, w którym zachodzi czyli, jeśli suma kwadratów elementów z ciała wynosi zero, to każdy z tych elementów musi być równy zero.

Nowy!!: Liczba i Ciało (formalnie) rzeczywiste · Zobacz więcej »

Ciało (matematyka)

Ciało – struktura formalizująca własności algebraiczne liczb wymiernych czy liczb rzeczywistych.

Nowy!!: Liczba i Ciało (matematyka) · Zobacz więcej »

Ciało algebraicznie domknięte

Ciało algebraicznie domknięte F to takie ciało, w którym każdy wielomian stopnia co najmniej pierwszego jednej zmiennej ma pierwiastek w F. Równoważnie można je zdefiniować jako ciało, które nie ma nietrywialnych rozszerzeń algebraicznych: z tego, że K jest rozszerzeniem algebraicznym F, wynika, że K.

Nowy!!: Liczba i Ciało algebraicznie domknięte · Zobacz więcej »

Ciąg (matematyka)

Ciąg – przyporządkowanie wszystkim liczbom naturalnym z przedziału, lub wszystkim liczbom naturalnym dodatnim, elementów z pewnego ustalonego zbioru.

Nowy!!: Liczba i Ciąg (matematyka) · Zobacz więcej »

Ciąg Fibonacciego

Wykres funkcji dla pierwszych ośmiu wyrazów ciągu Fibonacciego (''F''0... ''F''7) Ciąg Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący: Formalnie: 0 & \text n.

Nowy!!: Liczba i Ciąg Fibonacciego · Zobacz więcej »

Cyfra

Cyfra – umowny znak pisarski służący do zapisywania liczb.

Nowy!!: Liczba i Cyfra · Zobacz więcej »

DirectX

DirectX – zestaw funkcji API wspomagających generowanie grafiki (dwuwymiarowej i trójwymiarowej), dźwięku oraz innych zadań związanych zwykle z grami i innymi aplikacjami multimedialnymi.

Nowy!!: Liczba i DirectX · Zobacz więcej »

Dodawanie

Dodawanie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych.

Nowy!!: Liczba i Dodawanie · Zobacz więcej »

Dwójkowy system liczbowy

Dwójkowy zegarek pokazujący godzinę 3:25 Dwójkowy system liczbowy, system binarny – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2.

Nowy!!: Liczba i Dwójkowy system liczbowy · Zobacz więcej »

Dywiz

Dywiz, czyli łącznik – znak pisarski oznaczony znakiem „-” w postaci krótkiej poziomej kreski (krótszej od pauzy i półpauzy) uniesionej ponad podstawową linią pisma.

Nowy!!: Liczba i Dywiz · Zobacz więcej »

Działanie algebraiczne

Działanie lub operacja – przyporządkowanie jednemu lub większej liczbie elementów nazywanych argumentami lub operandami elementu nazywanego wynikiem.

Nowy!!: Liczba i Działanie algebraiczne · Zobacz więcej »

Dziedzina całkowitości

Dziedzina całkowitości – niezerowy pierścień przemienny z jedynką bez (właściwych) dzielników zera.

Nowy!!: Liczba i Dziedzina całkowitości · Zobacz więcej »

Dzielenie

Dwadzieścia jabłek można wyobrazić sobie jako cztery rzędy po pięć jabłek. Jeśli więc pytamy, ile jabłek znajdzie się po podziale 20 na 4 rzędy, wykonujemy działanie 20 \div 4, którego wynikiem jest 5. Dzielenie – operacja matematyczna zdefiniowana w dowolnym ciele jako: gdzie \, jest elementem odwrotnym do b. Ponieważ dzielenie definiujemy jako mnożenie przez odwrotność, nie można dzielić przez 0, gdyż nie istnieje liczba odwrotna do 0 tzn.

Nowy!!: Liczba i Dzielenie · Zobacz więcej »

Dzielenie przez zero

Dzielenie przez zero – dzielenie, w którym dzielnik jest zerem; jako takie nie ma ono sensu liczbowego, przez co bywa źródłem błędów obliczeniowych, często ukrytych.

Nowy!!: Liczba i Dzielenie przez zero · Zobacz więcej »

Dziesiętny system liczbowy

Dziesiętny system liczbowy (system dziesiątkowy, system decymalny, system arabski) – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 10; do zapisu liczb stosuje się 10 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Nowy!!: Liczba i Dziesiętny system liczbowy · Zobacz więcej »

Elektronika

thumb Elektronika (z gr. elektron 'bursztyn, który można naelektryzować przez potarcie’ i -ikos 'na sposób; odnoszący się do’) – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody.

Nowy!!: Liczba i Elektronika · Zobacz więcej »

Elektronika cyfrowa

Elektronika cyfrowa to dziedzina elektroniki zajmująca się układami cyfrowymi, sygnałami cyfrowymi i cyfrowym przetwarzaniem sygnałów.

Nowy!!: Liczba i Elektronika cyfrowa · Zobacz więcej »

Element neutralny

Element neutralny – element struktury algebraicznej, który dla danego działania dwuargumentowego przyłożony do dowolnego elementu nie zmieni go.

Nowy!!: Liczba i Element neutralny · Zobacz więcej »

Element nilpotentny

Element nilpotentny lub nilpotent pierścienia R - element x pierścienia R o tej własności, że dla pewnej liczby naturalnej n. W każdym pierścieniu 0 (element neutralny dodawania) jest elementem nilpotentnym.

Nowy!!: Liczba i Element nilpotentny · Zobacz więcej »

Element odwrotny

Element odwrotny jest uogólnieniem pojęcia odwrotności liczby.

Nowy!!: Liczba i Element odwrotny · Zobacz więcej »

Fortran

Fortran (od wersji 90 do aktualnej) a dawniej FORTRAN (do wersji 77 włącznie) (od ang. FORmula TRANslator) – język programowania pierwotnie zaprojektowany do zapisu programów obliczeniowych, był niegdyś językiem proceduralnym, obecnie jest nadal rozwijanym językiem ogólnego przeznaczenia.

Nowy!!: Liczba i Fortran · Zobacz więcej »

Fraktal

Fraktal Fraktal (łac. fractus – złamany, cząstkowy, ułamkowy) w znaczeniu potocznym oznacza zwykle obiekt samo-podobny (tzn. taki, którego części są podobne do całości) albo „nieskończenie złożony” (ukazujący coraz bardziej złożone detale w dowolnie wielkim powiększeniu).

Nowy!!: Liczba i Fraktal · Zobacz więcej »

Funkcja falowa

Funkcja falowa \Psi(r,t) - w mechanice kwantowej funkcja położenia r układu N cząstek w przestrzeni konfiguracyjnej i czasu t, o wartościach zespolonych, będąca rozwiązaniem ogólnego równania Schrödingera.

Nowy!!: Liczba i Funkcja falowa · Zobacz więcej »

Georg Cantor

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (ur. 3 marca 1845 w Petersburgu, zm. 6 stycznia 1918 w sanatorium w Halle) – niemiecki matematyk.

Nowy!!: Liczba i Georg Cantor · Zobacz więcej »

Grafika 3D

Prosta animacja w grafice trójwymiarowej Grafika 3D, grafika trójwymiarowa – dziedzina grafiki komputerowej zajmująca się głównie wizualizacją obiektów trójwymiarowych.

Nowy!!: Liczba i Grafika 3D · Zobacz więcej »

Grafika komputerowa

fotorealistyczny (stworzony komputerowo) Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości.

Nowy!!: Liczba i Grafika komputerowa · Zobacz więcej »

Granica ciągu

Granica ciągu – wartość, w dowolnym otoczeniu której znajdują się prawie wszystkie (tzn. wszystkie poza skończenie wieloma) wyrazy danego ciągu.

Nowy!!: Liczba i Granica ciągu · Zobacz więcej »

Grupa (matematyka)

Grupa – struktura algebraiczna definiowana jako zbiór z określonym na nim łącznym i odwracalnym dwuargumentowym działaniem wewnętrznym; szczególny przypadek monoidu, w którym każdy element ma element odwrotny (zob. Podobne struktury).

Nowy!!: Liczba i Grupa (matematyka) · Zobacz więcej »

Grupa przemienna

Grupa przemienna, grupa abelowa – grupa, w której działanie jest przemienne.

Nowy!!: Liczba i Grupa przemienna · Zobacz więcej »

Hipoteza continuum

Hipoteza continuum (CH, ang. continuum hypothesis) – postawiona w roku 1878 przez Georga Cantora hipoteza teorii mnogości dotycząca mocy zbiorów liczb naturalnych i liczb rzeczywistych.

Nowy!!: Liczba i Hipoteza continuum · Zobacz więcej »

Historia liczb

Historia liczb – artykuł będący przekrojowym spojrzeniem na historię pojęcia liczby.

Nowy!!: Liczba i Historia liczb · Zobacz więcej »

IEEE 754

IEEE 754 – standard reprezentacji binarnej i operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych (IEEE floating-point standard), implementowany powszechnie w procesorach i oprogramowaniu obliczeniowym.

Nowy!!: Liczba i IEEE 754 · Zobacz więcej »

Intel

Siedziba firmy Intel Intel – największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.

Nowy!!: Liczba i Intel · Zobacz więcej »

International Standard Book Number

ISBN Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN) – niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator książki; do 31 grudnia 2006 r. zawierał 10 cyfr.

Nowy!!: Liczba i International Standard Book Number · Zobacz więcej »

Java

Java (wym. dżawa) – współbieżny, oparty na klasach, obiektowy język programowania ogólnego zastosowania.

Nowy!!: Liczba i Java · Zobacz więcej »

JavaScript

JavaScript (krócej JS) – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych.

Nowy!!: Liczba i JavaScript · Zobacz więcej »

Język niemiecki

Język niemiecki (niem. deutsche Sprache, Deutsch) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich.

Nowy!!: Liczba i Język niemiecki · Zobacz więcej »

Język programowania

Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

Nowy!!: Liczba i Język programowania · Zobacz więcej »

Jednostka miary

Wejście do historycznej siedziby brytyjskiego Urzędu Miar i Wag Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb.

Nowy!!: Liczba i Jednostka miary · Zobacz więcej »

Jednostka urojona

Jednostka albo jedność urojona (łac. imaginarius, „urojony, zmyślony”) – ustalona liczba urojona i, której kwadrat jest równy -1.

Nowy!!: Liczba i Jednostka urojona · Zobacz więcej »

Klasa (programowanie obiektowe)

Klasa – częściowa lub całkowita definicja dla obiektów.

Nowy!!: Liczba i Klasa (programowanie obiektowe) · Zobacz więcej »

Koło

Koło promieniem Koło – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie, nazywanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa długości promienia koła.

Nowy!!: Liczba i Koło · Zobacz więcej »

Kod BCD

250px BCD (ang. Binary-Coded Decimal, czyli zapis dziesiętny kodowany dwójkowo, kod dwójkowo-dziesiętny) – sposób zapisu liczby polegający na zakodowaniu kolejnych cyfr dziesiętnych tej liczby w systemie dwójkowym, przy użyciu tylko czterech młodszych bitów (zob. nibble).

Nowy!!: Liczba i Kod BCD · Zobacz więcej »

Kod stałopozycyjny

Zapis stałoprzecinkowy albo stałopozycyjny (ang. fixedpoint) – jeden ze sposobów zapisu liczb ułamkowych stosowanych w informatyce.

Nowy!!: Liczba i Kod stałopozycyjny · Zobacz więcej »

Kod uzupełnień do dwóch

Kod uzupełnień do dwóch (w skrócie U2 lub ZU2) – system reprezentacji liczb całkowitych w dwójkowym systemie pozycyjnym.

Nowy!!: Liczba i Kod uzupełnień do dwóch · Zobacz więcej »

Kod uzupełnień do jedności

Kod uzupełnień do jedności to sposób zapisu liczb całkowitych oznaczany jako ZU1 lub U1.

Nowy!!: Liczba i Kod uzupełnień do jedności · Zobacz więcej »

Kokwaterniony

Kokwaterniony (– kwaterniony rozdzielne) – grupa liczb hiperrzeczywistych o postaci przy czym i j.

Nowy!!: Liczba i Kokwaterniony · Zobacz więcej »

Kolejność bajtów

W sytuacjach, kiedy liczby całkowite lub jakiekolwiek inne dane zapisywane są przy użyciu wielu (przynajmniej dwóch) bajtów, nie istnieje jeden unikatowy sposób uporządkowania tych bajtów w pamięci lub w czasie transmisji przez dowolne medium i musi być użyta jedna z wielu konwencji ustalająca kolejność bajtów (ang. byte order lub endianness).

Nowy!!: Liczba i Kolejność bajtów · Zobacz więcej »

Komputer

Komputer Apple iMac G4 Fundacji Wikimedia Komputer EC-1035 Wyprodukowany w Polsce komputer R-32 Przekaźnikowy Harvard Mark I Komputer ENIAC wraz z obsługą. Komputer kryptologiczny Colossus Mark II Replika pierwszego komputera z programem przechowywanym w pamięci. '''Museum of Science and Industry''' w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Minikomputer K-202 IBM System 360 model 20 (360/20) notebooka firmy IBM Konsola superkomputera CDC 6600 Zeus (fragment) Komputer (od ang. computerNazwa computer, w użyciu od XVII wieku, oznaczała początkowo rachmistrza (od czasownika to compute, obliczać). Pod koniec XIX wieku zaczęto jej używać w odniesieniu do maszyn liczących.; dawniej: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

Nowy!!: Liczba i Komputer · Zobacz więcej »

Komputer osobisty

klawiatura Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego w domu i biurze.

Nowy!!: Liczba i Komputer osobisty · Zobacz więcej »

Kryptologia

II wojny światowej do szyfrowania wiadomości sztabowych wysokiego szczebla Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – „ukryty” i λόγος – logos – „rozum”, „słowo”) – dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem.

Nowy!!: Liczba i Kryptologia · Zobacz więcej »

Kwadrat

Kwadrat (łac. quadratum „czworobok, kwadrat”) – wielokąt foremny o czterech bokach (czworokąt foremny), czyli czworobok o czterech przystających bokach (a stąd równej długości) i tyluż przystających kątach wewnętrznych (a stąd prostych).

Nowy!!: Liczba i Kwadrat · Zobacz więcej »

Kwaterniony

Kwaterniony (daw. czwarki HamiltonaNazwa ta użyta została m.in. w tytule wykładu Władysława Kretkowskiego "Teorya czwarków Wiliama Hamiltona wraz z niektóremi zastosowaniami do geometryi", który wygłoszony został na Uniwersytecie Lwowskim w roku akademickim 1882/83) – struktura algebraiczna (liczby) będąca rozszerzeniem ciała liczb zespolonych.

Nowy!!: Liczba i Kwaterniony · Zobacz więcej »

Liczba (ujednoznacznienie)

Bez opisu.

Nowy!!: Liczba i Liczba (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Liczba doskonała

Liczba doskonała – liczba naturalna, która jest sumą wszystkich swych dzielników właściwych (to znaczy od niej mniejszych).

Nowy!!: Liczba i Liczba doskonała · Zobacz więcej »

Liczba półpierwsza

Liczba półpierwsza – liczba naturalna będąca iloczynem dokładnie dwóch, niekoniecznie różnych liczb pierwszych.

Nowy!!: Liczba i Liczba półpierwsza · Zobacz więcej »

Liczba pierwsza

Liczba pierwsza – liczba naturalna większa od 1, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

Nowy!!: Liczba i Liczba pierwsza · Zobacz więcej »

Liczba przestępna

Liczba przestępna – liczba rzeczywista lub ogólniej zespolona z \,, która nie jest pierwiastkiem żadnego niezerowego wielomianu jednej zmiennej o współczynnikach wymiernych, tzn.

Nowy!!: Liczba i Liczba przestępna · Zobacz więcej »

Liczba złożona

Liczba złożona – liczba naturalna większa od 1 niebędąca liczbą pierwszą, tj.

Nowy!!: Liczba i Liczba złożona · Zobacz więcej »

Liczba zmiennoprzecinkowa

Liczba zmiennoprzecinkowa – reprezentacja liczby rzeczywistej zapisanej za pomocą notacji naukowej.

Nowy!!: Liczba i Liczba zmiennoprzecinkowa · Zobacz więcej »

Liczby algebraiczne

Liczby algebraiczne – liczby rzeczywiste (ogólniej zespolone), będące pierwiastkami pewnego niezerowego wielomianu o współczynnikach wymiernych (a więc i całkowitych).

Nowy!!: Liczba i Liczby algebraiczne · Zobacz więcej »

Liczby automorficzne

Liczby automorficzne – liczby, które podniesione do kwadratu zawierają w końcówce same siebie.

Nowy!!: Liczba i Liczby automorficzne · Zobacz więcej »

Liczby bliźniacze

Liczby bliźniacze – dwie liczby pierwsze, których różnica wynosi 2.

Nowy!!: Liczba i Liczby bliźniacze · Zobacz więcej »

Liczby całkowite

Liczby całkowite – liczby naturalne dodatnie \mathbb_.

Nowy!!: Liczba i Liczby całkowite · Zobacz więcej »

Liczby dualne

Liczby dualne – wyrażenia postaci z.

Nowy!!: Liczba i Liczby dualne · Zobacz więcej »

Liczby Fermata

Liczba Fermata – liczba naturalna postaci F_n.

Nowy!!: Liczba i Liczby Fermata · Zobacz więcej »

Liczby hiperzespolone

Liczby hiperzespolone – rozszerzenia liczb zespolonych skonstruowane za pomocą metod algebry.

Nowy!!: Liczba i Liczby hiperzespolone · Zobacz więcej »

Liczby Mersenne’a

Liczby Mersenne’a – liczby postaci M_n.

Nowy!!: Liczba i Liczby Mersenne’a · Zobacz więcej »

Liczby naturalne

Liczby naturalne – liczby służące podawaniu liczności (trzy osoby, zob. liczebnik główny/kardynalny) i ustalania kolejności (trzecia osoba, zob. liczebnik porządkowy), poddane w matematyce dalszym uogólnieniom (odpowiednio: liczby kardynalne, liczby porządkowe). Badaniem własności liczb naturalnych zajmują się arytmetyka i teoria liczb. W matematyce określenie liczby naturalne oznacza na ogół liczby całkowite dodatnie. To, czy zero jest liczbą naturalną, jest kwestią umowy. W matematyce nie przyjęto ogólnie żadnej konwencji dotyczącej przynależności zera lub jej braku do liczb naturalnych. Interesujące, że z punktu widzenia matematyki obie definicje można uważać w gruncie rzeczy za równoważne. O konkretnym stanowisku decydują często takie sytuacje jak: uproszczenie zapisu pewnych symboli, ograniczenie przypadków szczególnych itp.

Nowy!!: Liczba i Liczby naturalne · Zobacz więcej »

Liczby niewymierne

Liczby niewymierne – liczby rzeczywiste niebędące liczbami wymiernymi, czyli takie liczby rzeczywiste, których nie można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb: liczby całkowitej przez liczbę całkowitą różną od zera.

Nowy!!: Liczba i Liczby niewymierne · Zobacz więcej »

Liczby p-adyczne

W matematyce p-adyczny system liczbowy dla dowolnej liczby pierwszej p stanowi rozszerzenie arytmetyki liczb wymiernych w sposób istotnie różny od rozszerzenia do liczb rzeczywistych bądź zespolonych.

Nowy!!: Liczba i Liczby p-adyczne · Zobacz więcej »

Liczby piramidalne

Liczby piramidalne – liczby naturalne k, takie że z k kul daje się zbudować ostrosłup o podstawie będącej wielokątem foremnym.

Nowy!!: Liczba i Liczby piramidalne · Zobacz więcej »

Liczby podobieństwa

Liczby podobieństwa, zwane też liczbami kryterialnymi – bezwymiarowe współczynniki stosowane w równaniach zachowania, opisujące układy fizyczne i sprowadzone do postaci bezwymiarowej, definiowane zwykle jako stosunek łatwo mierzalnych wielkości wymiarowych lub jako stosunek wyrazów opisujących dany proces w równaniach (np. liczba Reynoldsa jest stosunkiem członu adwekcyjnego do członu dyfuzyjnego w równaniu Naviera-Stokesa).

Nowy!!: Liczba i Liczby podobieństwa · Zobacz więcej »

Liczby podwójne

Liczby podwójne – wyrażenia postaci a + b\jmath, gdzie a,b \in \mathbb, \jmath \not\in \mathbb oraz \jmath^2.

Nowy!!: Liczba i Liczby podwójne · Zobacz więcej »

Liczby porządkowe

Liczby porządkowe – specjalne rodzaje zbiorów dobrze uporządkowanych, które są kanonicznymi reprezentantami klas izomorficzności dobrych porządków.

Nowy!!: Liczba i Liczby porządkowe · Zobacz więcej »

Liczby rzeczywiste

Oś liczbowa – interpretacja geometryczna zbioru liczb rzeczywistych Zbiór liczb rzeczywistych – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (jako przestrzeni metrycznej) do przestrzeni zupełnej; równoważnie – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (z topologią przedziałową) do przestrzeni spójnej.

Nowy!!: Liczba i Liczby rzeczywiste · Zobacz więcej »

Liczby urojone

Liczba urojona – liczba zespolona, która podniesiona do kwadratu daje wartość rzeczywistą ujemną.

Nowy!!: Liczba i Liczby urojone · Zobacz więcej »

Liczby wymierne

Liczby wymierne – liczby, które można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych, gdzie druga jest różna od zera.

Nowy!!: Liczba i Liczby wymierne · Zobacz więcej »

Liczby zaprzyjaźnione

Liczby zaprzyjaźnione to para różnych liczb naturalnych, takich że suma dzielników właściwych (mniejszych od tej liczby) każdej z tych liczb równa się drugiej.

Nowy!!: Liczba i Liczby zaprzyjaźnione · Zobacz więcej »

Liczby zespolone

płaszczyźnie zespolonej Liczby zespolone – liczby będące elementami rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych o jednostkę urojoną i, to znaczy pierwiastek wielomianu x^2+1.

Nowy!!: Liczba i Liczby zespolone · Zobacz więcej »

Liczebniki główne potęg tysiąca

dolarów Zimbabwe podpisane ''One hundred billion dollars'' ze względu na stosowanie w Zimbabwe krótkiej skali Liczebniki główne potęg tysiąca – słowa oznaczające liczby o wykładniku naturalnym takie jak 103, 106, 109 (czyli tysiąc, milion, miliard) i wyższe.

Nowy!!: Liczba i Liczebniki główne potęg tysiąca · Zobacz więcej »

Matematyka

Rafaela Santiego Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania.

Nowy!!: Liczba i Matematyka · Zobacz więcej »

Mechanika kwantowa

Max Planck – wprowadzenie do fizyki pojęcia kwantu energii, sformułowanie wzoru E.

Nowy!!: Liczba i Mechanika kwantowa · Zobacz więcej »

Mechanika płynów

prawa Bernoulliego Mechanika płynów (ang. fluid mechanics) – dział mechaniki ośrodków ciągłych zajmujący się analizą ruchu płynów.

Nowy!!: Liczba i Mechanika płynów · Zobacz więcej »

Mnożenie

3 · 4.

Nowy!!: Liczba i Mnożenie · Zobacz więcej »

Moc zbioru

Moc zbioru, liczba kardynalna – uogólnienie pojęcia liczebności zbioru na dowolne zbiory, także nieskończone.

Nowy!!: Liczba i Moc zbioru · Zobacz więcej »

Monoid

Monoid – półgrupa, której działanie ma element neutralny.

Nowy!!: Liczba i Monoid · Zobacz więcej »

Największy wspólny dzielnik

Największy wspólny dzielnik, największy wspólny podzielnik – dla danych dwóch (lub więcej) liczb całkowitych największa liczba naturalna dzieląca każdą z nich.

Nowy!!: Liczba i Największy wspólny dzielnik · Zobacz więcej »

Numer telefonu

Numer telefonu – ciąg cyfr identyfikujących abonenta telefonicznego, których wybranie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (telefon, telefaks, modem) powoduje zestawienie połączenia, przy wykorzystaniu publicznej sieci telefonicznej, z żądanym abonentem (któremu ten numer został przypisany przez operatora telekomunikacyjnego).

Nowy!!: Liczba i Numer telefonu · Zobacz więcej »

Oś liczbowa

Oś liczbowa – prosta, na której wyróżniono zwrot i punkt O zwany zerowym oraz ustalono odcinek jednostkowy.

Nowy!!: Liczba i Oś liczbowa · Zobacz więcej »

Odejmowanie

Odejmowanie – jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych, działanie odwrotne do dodawania.

Nowy!!: Liczba i Odejmowanie · Zobacz więcej »

Oktawy Cayleya

Oktawy Cayleya, oktoniony (łac. octo – osiem), liczby Cayleya – rozszerzenie kwaternionów stanowiące niełączną algebrę.

Nowy!!: Liczba i Oktawy Cayleya · Zobacz więcej »

Pamięć komputerowa

Karta pamięci do komputera IBM 5150 Różne rodzaje pamięci RAM Pamięć komputerowa to różnego rodzaju urządzenia i bloki funkcjonalne komputera, służące do przechowywania danych i programów (systemu operacyjnego oraz aplikacji).

Nowy!!: Liczba i Pamięć komputerowa · Zobacz więcej »

Paradoks Buralego-Fortiego

Cesare Burali-Forti Paradoks Buralego-Fortiego – twierdzenie odkryte w 1897 roku przez Cesarego Buralego-Fortiego, ucznia Giuseppe Peana, mówiące o tym, iż liczby porządkowe nie tworzą zbioru.

Nowy!!: Liczba i Paradoks Buralego-Fortiego · Zobacz więcej »

Parzystość liczb

Parzystość liczb – cecha liczb całkowitych, równoznaczna z ich podzielnością przez 2.

Nowy!!: Liczba i Parzystość liczb · Zobacz więcej »

Pascal (język programowania)

Pascal – język programowania wysokiego poziomu opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku.

Nowy!!: Liczba i Pascal (język programowania) · Zobacz więcej »

Pauza i półpauza

Pauza i półpauza – dwa znaki typograficzne w postaci poziomych kresek usytuowanych w pobliżu średniej linii pisma lub nieco poniżej niej.

Nowy!!: Liczba i Pauza i półpauza · Zobacz więcej »

Półbajt

Półbajt – połowa bajtu.

Nowy!!: Liczba i Półbajt · Zobacz więcej »

Półgrupa

Półgrupa – Grupoid (czyli zbiór z określonym na nim działaniem dwuargumentowym) \langle A, \odot \rangle, którego działanie \odot jest łączne, czyli.

Nowy!!: Liczba i Półgrupa · Zobacz więcej »

Półpierścień

Półpierścień – struktura algebraiczna podobna do pierścienia, która jednak nie musi być grupą względem dodawania.

Nowy!!: Liczba i Półpierścień · Zobacz więcej »

Płaszczyzna

Dwie przecinające się płaszczyzny w przestrzeni trójwymiarowej Płaszczyzna – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej.

Nowy!!: Liczba i Płaszczyzna · Zobacz więcej »

Płaszczyzna zespolona

Płaszczyzna zespolona – geometryczny model ciała liczb zespolonych \mathbb.

Nowy!!: Liczba i Płaszczyzna zespolona · Zobacz więcej »

Perl

symbol FOSDEM 2013 Perl – interpretowany, dynamiczny język programowania wysokiego poziomu autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań.

Nowy!!: Liczba i Perl · Zobacz więcej »

PESEL

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) – centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (do końca 2015 r. przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych) na mocy ustawy o ewidencji ludności.

Nowy!!: Liczba i PESEL · Zobacz więcej »

PHP

PHP – interpretowany skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.

Nowy!!: Liczba i PHP · Zobacz więcej »

Pi

Liczba (czytaj: liczba pi), ludolfina – stała matematyczna, która pojawia się w wielu działach matematyki i fizyki.

Nowy!!: Liczba i Pi · Zobacz więcej »

Pierścień (matematyka)

Pierścień – struktura formalizująca własności algebraiczne liczb całkowitych oraz arytmetyki modularnej; intuicyjnie zbiór, którego elementy mogą być bez przeszkód dodawane, odejmowane i mnożone, lecz niekoniecznie dzielone.

Nowy!!: Liczba i Pierścień (matematyka) · Zobacz więcej »

Pitagorejczycy

Fiodora Bronnikowa Pitagorejczycy – wyznawcy doktryny rozwiniętej przez Pitagorasa i jego następców w szkole religijno-filozoficznej, którą założył w Krotonie w Wielkiej Grecji, w południowych Włoszech.

Nowy!!: Liczba i Pitagorejczycy · Zobacz więcej »

Plik danych

Historyczne już pliki kart dziurkowanych, we wspólnej kartotece Plik danych, plik komputerowy, zwykle krótko plik – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość.

Nowy!!: Liczba i Plik danych · Zobacz więcej »

Plus i minus

Plus (+) i minus (-) – oznaczenia matematyczne stosowane do wyróżniania operacji dodawania i odejmowania.

Nowy!!: Liczba i Plus i minus · Zobacz więcej »

Podstawa logarytmu naturalnego

Podstawa logarytmu naturalnego, liczba, liczba Eulera, liczba Nepera – stała matematyczna wykorzystywana w wielu dziedzinach matematyki i fizyki.

Nowy!!: Liczba i Podstawa logarytmu naturalnego · Zobacz więcej »

Pole powierzchni

Pole powierzchni (potocznie krótko pole lub powierzchnia) – miara przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

Nowy!!: Liczba i Pole powierzchni · Zobacz więcej »

Porządek liniowy

Ilustracja porządku liniowego Porządek liniowy – częściowy porządek będący zarazem łańcuchem, czyli taki, w którym każde dwa elementy rozpatrywanego zbioru są porównywalne.

Nowy!!: Liczba i Porządek liniowy · Zobacz więcej »

Potęgowanie

Potęgowanie – działanie dwuargumentowe będące uogólnieniem wielokrotnego mnożenia elementu przez siebie.

Nowy!!: Liczba i Potęgowanie · Zobacz więcej »

Promień (geometria)

punktem ''P'' na jego brzegu Promień (oznaczany literą r od) – odcinek łączący środek koła, okręgu, kuli lub sfery z dowolnym punktem położonym na jej brzegu, a także długość tego odcinka.

Nowy!!: Liczba i Promień (geometria) · Zobacz więcej »

Prosta

Linia prosta lub prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii, szczególny przypadek nieograniczonej z obydwu stron krzywej o nieskończonym promieniu krzywizny w każdym punkcie.

Nowy!!: Liczba i Prosta · Zobacz więcej »

Przekątna

Jedna z przekątnych sześcianu (A'C) oraz jednej z jego ścian (B'D') Przekątna (dawniej: przekątnia) – odcinek łączący dwa wierzchołki wielokąta nieleżące na jednym boku tego wielokąta lub odcinek łączący dwa wierzchołki wielościanu nieleżące na jednej ścianie tego wielościanu.

Nowy!!: Liczba i Przekątna · Zobacz więcej »

Przemienność

2+3.

Nowy!!: Liczba i Przemienność · Zobacz więcej »

Przestrzeń (matematyka)

Hierarchia przestrzeni (od szczególnych do bardziej ogólnych): '''skalarna''' (niebieska), '''unormowana''' (zielona), '''metryczna''' (żółta), '''topologiczna''' (czerwona). Przestrzeń - zbiór "nadrzędny", który zawiera inne zbiory, rozważane np.

Nowy!!: Liczba i Przestrzeń (matematyka) · Zobacz więcej »

Przestrzeń liniowa

Przestrzeń liniowa to zbiór obiektów (nazywanych ''wektorami''), które mogą być skalowane i dodawane. Przestrzeń liniowa lub wektorowa – zbiór obiektów (nazywanych wektorami), które mogą być skalowane i dodawane.

Nowy!!: Liczba i Przestrzeń liniowa · Zobacz więcej »

Przetwarzanie sygnałów

fali elektromagnetycznej, a następnie są odbierane, przetwarzane przez następny przetwornik do formy końcowej (która w tym przypadku jest bliska formie pierwotnej).'''Legenda:''' ''Signal'' – sygnał, ''Transducer'' – przetwornik, ''Electronic signal'' – sygnał elektroniczny, ''Electronic processors'' – procesory elektroniczne, ''I, V'' (I, U) – prąd, napięcie elektryczne, ''Transmitter'' – nadajnik, ''Electromagnetic wave'' – fala elektomagnetyczna, ''Receiver'' – odbiornik Przetwarzanie sygnałów zajmuje się wykonywaniem pewnych operacji na sygnałach oraz interpretacją tychże sygnałów.

Nowy!!: Liczba i Przetwarzanie sygnałów · Zobacz więcej »

Punkt (geometria)

Ograniczony zbiór punktów w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Punkt – w aksjomatycznym ujęciu geometrii jedno z podstawowych pojęć pierwotnych.

Nowy!!: Liczba i Punkt (geometria) · Zobacz więcej »

Punkt skupienia zbioru

Punkt skupienia zbioru – dla danego zbioru A przestrzeni topologicznej T1 taki punkt p, dla którego dowolny zbiór otwarty zawierający p zawiera przynajmniej jeden punkt zbioru A różny od p, tzn.

Nowy!!: Liczba i Punkt skupienia zbioru · Zobacz więcej »

PWN

PWN może odnosić się do.

Nowy!!: Liczba i PWN · Zobacz więcej »

Rzymski system zapisywania liczb

Rzymski system zapisywania liczb zwany też łacińskim – addytywny system liczbowy, w podstawowej wersji używający 7 znaków.

Nowy!!: Liczba i Rzymski system zapisywania liczb · Zobacz więcej »

SAS 4GL

SAS 4GL (ang. SAS Institute 4th Generation Language - język 4 generacji Instytutu SAS) - język programowania pakietu statystycznego SAS.

Nowy!!: Liczba i SAS 4GL · Zobacz więcej »

Sedeniony

Sedeniony (symbol \mathbb S) – rodzina liczb hiperzespolonych.

Nowy!!: Liczba i Sedeniony · Zobacz więcej »

Stopień wielomianu

Stopień jednomianu – suma wszystkich wykładników potęg przy zmiennych niezerowego jednomianu, np.

Nowy!!: Liczba i Stopień wielomianu · Zobacz więcej »

Symetria figury

Symetria osiowa Symetria (gr. συμμετρια) – właściwość figury, bryły lub ogólnie dowolnego obiektu matematycznego (można mówić np. o symetrii równań), polegająca na tym, iż istnieje należące do pewnej zadanej klasy przekształcenie nie będące identycznością, które odwzorowuje dany obiekt na niego samego.

Nowy!!: Liczba i Symetria figury · Zobacz więcej »

System liczbowy

systemie piątkowym używane w średniowieczu w Skandynawii do zapisu dat System liczbowy – zbiór reguł jednolitego zapisu i nazewnictwa liczb.

Nowy!!: Liczba i System liczbowy · Zobacz więcej »

Szesnastkowy system liczbowy

Szesnastkowy system liczbowy znany również pod nazwą system heksadecymalny – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 16.

Nowy!!: Liczba i Szesnastkowy system liczbowy · Zobacz więcej »

Tablica (informatyka)

Tablica – kontener uporządkowanych danych takiego samego typu, w którym poszczególne elementy dostępne są za pomocą kluczy (indeksu).

Nowy!!: Liczba i Tablica (informatyka) · Zobacz więcej »

Teoria mnogości

zbiorów. Teoria mnogości, teoria zbiorów – dział matematyki, a zarazem logiki matematycznej, zapoczątkowany przez niemieckiego matematyka Georga Cantora pod koniec XIX wieku.

Nowy!!: Liczba i Teoria mnogości · Zobacz więcej »

Teoria względności

Zakrzywienie czasoprzestrzeni wywołane masą Ziemi Teoria względności (Alberta Einsteina) to nazwa dwóch teorii fizycznych.

Nowy!!: Liczba i Teoria względności · Zobacz więcej »

Tessariny

Tessariny, tessaryny (– liczby dwuzespolone) – grupa liczb hiperrzeczywistych o postaci przy czym i j.

Nowy!!: Liczba i Tessariny · Zobacz więcej »

Twierdzenie Cantora

Twierdzenie Cantora – twierdzenie teorii mnogości udowodnione przez Georga Cantora mówiące, że każdy zbiór ma moc mniejszą niż rodzina jego wszystkich podzbiorów, czyli jego zbiór potęgowy.

Nowy!!: Liczba i Twierdzenie Cantora · Zobacz więcej »

Typ danych

Typ – opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.

Nowy!!: Liczba i Typ danych · Zobacz więcej »

Ułamek

W tych przegródkach znajduje się 7 gołębi. Jeden gołąb to jedna część z siedmiu - jedna siódma stadka, czyli nieco więcej niż 14% wszystkich. Ciasto dzielimy na cztery części. Jedna część to 1/4 czyli 25% całego ciasta - jeśli dodamy wszystkie cztery kawałki, uzyskamy całe ciasto. Ułamek – wyrażenie postaci \tfrac, gdzie a, nazywane licznikiem, oraz b, nazywane mianownikiem, są dowolnymi wyrażeniami algebraicznymi.

Nowy!!: Liczba i Ułamek · Zobacz więcej »

Układ cyfrowy

Układy cyfrowe – rodzaj układów elektronicznych, w których sygnały napięciowe przyjmują tylko określoną liczbę poziomów, którym przypisywane są wartości liczbowe.

Nowy!!: Liczba i Układ cyfrowy · Zobacz więcej »

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna a. moduł – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby.

Nowy!!: Liczba i Wartość bezwzględna · Zobacz więcej »

Wielościan

Wielościan – bryła geometryczna, ograniczona przez tak zwaną powierzchnię wielościenną, czyli powierzchnię utworzoną z wielokątów o rozłącznych wnętrzach i każdym boku wspólnym dla dwóch wielokątów.

Nowy!!: Liczba i Wielościan · Zobacz więcej »

Wielomian

Wielomian (inaczej suma algebraiczna) – wyrażenie algebraiczne będące sumą jednomianów; używane w wielu działach matematyki.

Nowy!!: Liczba i Wielomian · Zobacz więcej »

Wierzchołek (grafika 3D)

Vertexy sześcianu Wierzchołek (ang. vertex) – podstawowe pojęcie grafiki trójwymiarowej opartej na tzw.

Nowy!!: Liczba i Wierzchołek (grafika 3D) · Zobacz więcej »

Witold Więsław

Witold Ignacy Więsław (ur. 29 marca 1944 w Warszawie) – polski matematyk i historyk matematyki.

Nowy!!: Liczba i Witold Więsław · Zobacz więcej »

Współrzędne jednorodne

Współrzędne jednorodne – sposób reprezentacji punktów n-wymiarowej przestrzeni rzutowej za pomocą układu n+1 współrzędnych.

Nowy!!: Liczba i Współrzędne jednorodne · Zobacz więcej »

Wymiar (matematyka)

Wymiar – minimalna liczba niezależnych parametrów potrzebnych do opisania jakiegoś zbioru.

Nowy!!: Liczba i Wymiar (matematyka) · Zobacz więcej »

Zaokrąglanie

Zaokrąglanie – w zapisie pozycyjnym danej liczby zastąpienie zerami pewnej liczby końcowych cyfr znaczącychNie mylić z terminem „cyfra znacząca” opisanym w artykule cyfry znaczące tj.

Nowy!!: Liczba i Zaokrąglanie · Zobacz więcej »

Zastosowanie liczb zespolonych w analizie obwodów elektrycznych

Zastosowanie liczb zespolonych - umożliwia uproszczoną analizę obwodów elektrycznych prądu przemiennego.

Nowy!!: Liczba i Zastosowanie liczb zespolonych w analizie obwodów elektrycznych · Zobacz więcej »

Zbiór

Zbiór (dawniej także mnogość) – pojęcie pierwotne aksjomatycznej teorii mnogości leżące u podstaw całej matematyki; idealizacja intuicyjnie rozumianego zbioru (zestawu, kolekcji) utworzonego z elementów (komponentów, składowych), która jest efektem abstrahowania od wewnętrznej struktury modelowanego obiektu i wzajemnych zależności między jego elementami (np. hierarchii, czy kolejności).

Nowy!!: Liczba i Zbiór · Zobacz więcej »

Zbiór gęsty

Zbiór gęsty – zbiór, którego domknięcie jest całą przestrzenią.

Nowy!!: Liczba i Zbiór gęsty · Zobacz więcej »

Zbiór przeliczalny

Zbiór przeliczalny – zbiór, którego elementy można ustawić w ciąg (skończony bądź nie), tzn.

Nowy!!: Liczba i Zbiór przeliczalny · Zobacz więcej »

Zbiór pusty

Zbiór pusty – zbiór niezawierający żadnych elementów; oznaczany symbolami ∅, \empty, rzadziej.

Nowy!!: Liczba i Zbiór pusty · Zobacz więcej »

Zbiór skończony

Zbiór skończony − zbiór o skończonej liczbie elementów.

Nowy!!: Liczba i Zbiór skończony · Zobacz więcej »

Znak (semiotyka)

Znak – w semiotyce: obserwowalny (percypowalny) element rzeczywistości, który nie jest istotny ze względu na swoje własne cechy, ale na swoją relację do innego elementu rzeczywistości do którego się odnosi. Znak to nośnik informacji, który funkcjonuje albo w oparciu o naturalną, instynktowną wiedzę człowieka wynikającą z jego funkcjonowania w środowisku dotyczącą istniejących mechanizmów przyczynowo-skutkowych np.

Nowy!!: Liczba i Znak (semiotyka) · Zobacz więcej »

Znak liczby

Znak liczby – relacja liczby rzeczywistej względem liczby 0.

Nowy!!: Liczba i Znak liczby · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Liczby, Przekroje Dedekinda.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »