Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Liczba przeciwna

Indeks Liczba przeciwna

Liczba przeciwna do danej liczby a,\; to taka liczba -a,\; że zachodzi: gdzie 0\; jest elementem zerowym działania dodawania.

19 kontakty: Algebra, Arytmetyka, Arytmetyka modularna, Dodawanie, Element neutralny, Element odwrotny, Grupa (matematyka), Klasa (matematyka), Liczba, Liczba odwrotna, Liczby całkowite, Liczby nadrzeczywiste, Liczby naturalne, Liczby porządkowe, Liczby rzeczywiste, Liczby wymierne, Liczby zespolone, Moc zbioru, Porządek liniowy.

Algebra

Dzieło, z którego pochodzi określenie „algebra” Girolamo Cardano Évariste Galois(1811-1832) Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Algebra – jeden z najstarszych działów matematyki, powstały już w starożytności.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Algebra · Zobacz więcej »

Arytmetyka

Przykład tablic arytmetycznych z XIX w. Arytmetyka (łac. arithmetica, gr. ἀριθμητική arithmētikē, z ἀριθμός – liczba) – jedna z najstarszych części matematyki.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Arytmetyka · Zobacz więcej »

Arytmetyka modularna

Arytmetyka modularna, arytmetyka reszt – system liczb całkowitych, w którym liczby „zawijają się” po osiągnięciu pewnej wartości nazywanej modułem, często określanej terminem modulo (skracane mod).

Nowy!!: Liczba przeciwna i Arytmetyka modularna · Zobacz więcej »

Dodawanie

Dodawanie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Dodawanie · Zobacz więcej »

Element neutralny

Element neutralny – element struktury algebraicznej, który dla danego działania dwuargumentowego przyłożony do dowolnego elementu nie zmieni go.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Element neutralny · Zobacz więcej »

Element odwrotny

Element odwrotny jest uogólnieniem pojęcia odwrotności liczby.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Element odwrotny · Zobacz więcej »

Grupa (matematyka)

Grupa – struktura algebraiczna definiowana jako zbiór z określonym na nim łącznym i odwracalnym dwuargumentowym działaniem wewnętrznym; szczególny przypadek monoidu, w którym każdy element ma element odwrotny (zob. Podobne struktury).

Nowy!!: Liczba przeciwna i Grupa (matematyka) · Zobacz więcej »

Klasa (matematyka)

Klasa – wielość obiektów, która może być określona przez własność którą posiadają wszystkie jej elementy.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Klasa (matematyka) · Zobacz więcej »

Liczba

Liczby algebraiczne. Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Liczba · Zobacz więcej »

Liczba odwrotna

Liczba odwrotna do danej liczby x\;, to taka liczba y\;, że xy.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Liczba odwrotna · Zobacz więcej »

Liczby całkowite

Liczby całkowite – liczby naturalne dodatnie \mathbb_.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Liczby całkowite · Zobacz więcej »

Liczby nadrzeczywiste

Liczby nadrzeczywiste (ang. surreal numbers) – klasa obiektów, spełniająca aksjomaty ciała, która zawiera w sobie zarówno liczby rzeczywiste, hiperrzeczywiste, jak i porządkowe.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Liczby nadrzeczywiste · Zobacz więcej »

Liczby naturalne

Liczby naturalne – liczby służące podawaniu liczności (trzy osoby, zob. liczebnik główny/kardynalny) i ustalania kolejności (trzecia osoba, zob. liczebnik porządkowy), poddane w matematyce dalszym uogólnieniom (odpowiednio: liczby kardynalne, liczby porządkowe). Badaniem własności liczb naturalnych zajmują się arytmetyka i teoria liczb. W matematyce określenie liczby naturalne oznacza na ogół liczby całkowite dodatnie. To, czy zero jest liczbą naturalną, jest kwestią umowy. W matematyce nie przyjęto ogólnie żadnej konwencji dotyczącej przynależności zera lub jej braku do liczb naturalnych. Interesujące, że z punktu widzenia matematyki obie definicje można uważać w gruncie rzeczy za równoważne. O konkretnym stanowisku decydują często takie sytuacje jak: uproszczenie zapisu pewnych symboli, ograniczenie przypadków szczególnych itp.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Liczby naturalne · Zobacz więcej »

Liczby porządkowe

Liczby porządkowe – specjalne rodzaje zbiorów dobrze uporządkowanych, które są kanonicznymi reprezentantami klas izomorficzności dobrych porządków.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Liczby porządkowe · Zobacz więcej »

Liczby rzeczywiste

Oś liczbowa – interpretacja geometryczna zbioru liczb rzeczywistych Zbiór liczb rzeczywistych – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (jako przestrzeni metrycznej) do przestrzeni zupełnej; równoważnie – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (z topologią przedziałową) do przestrzeni spójnej.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Liczby rzeczywiste · Zobacz więcej »

Liczby wymierne

Liczby wymierne – liczby, które można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych, gdzie druga jest różna od zera.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Liczby wymierne · Zobacz więcej »

Liczby zespolone

płaszczyźnie zespolonej Liczby zespolone – liczby będące elementami rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych o jednostkę urojoną i, to znaczy pierwiastek wielomianu x^2+1.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Liczby zespolone · Zobacz więcej »

Moc zbioru

Moc zbioru, liczba kardynalna – uogólnienie pojęcia liczebności zbioru na dowolne zbiory, także nieskończone.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Moc zbioru · Zobacz więcej »

Porządek liniowy

Ilustracja porządku liniowego Porządek liniowy – częściowy porządek będący zarazem łańcuchem, czyli taki, w którym każde dwa elementy rozpatrywanego zbioru są porównywalne.

Nowy!!: Liczba przeciwna i Porządek liniowy · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Liczby przeciwne.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »