Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Limonen

Indeks Limonen

Limonen (4-izopropenylo-1-metylocykloheksen) – organiczny związek chemiczny z grupy monoterpenów, zawiera jedno centrum chiralności i co za tym idzie, występuje w formie dwóch enancjomerów.

46 kontakty: Adsorpcja, Aerozol, Centrum stereogeniczne, Cholesterol, Ciśnienie, Cytryna zwyczajna, Detergenty, Dziąsło, Embriotoksyczność, Enancjomery, Epitlenki, Etanol, Glukuronidy, Grupa alkilowa, Hydroksylowanie, Hydroliza, In vitro, In vivo, Izotopy, Α-Pinen, Królik, Krew, Leuven, Lizbona, Mieszanina racemiczna, Mircen, Mocz, Monoterpeny, Napięcie powierzchniowe, Nerka, Objętość molowa, Ozon, Parachora, Polaryzowalność, Przenikalność elektryczna, Rodniki, Rozpuszczalnik, Sedymentacja, Sewilla, Szczur, Sztokholm, Teratogenność, Tkanka tłuszczowa, Wątroba, Współczynnik załamania, Związki organiczne.

Adsorpcja

Adsorpcja – proces wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, powodujący lokalne zmiany stężenia.

Nowy!!: Limonen i Adsorpcja · Zobacz więcej »

Aerozol

Aerozol – odmiana gazozolu, układ koloidalny, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest gaz (często powietrze), a cząstkami koloidalnymi są substancje ciekłe lub stałe.

Nowy!!: Limonen i Aerozol · Zobacz więcej »

Centrum stereogeniczne

Centrum stereogeniczne, centrum chiralności – atom związany z zespołem podstawników (lub ligandów) rozmieszczonych w przestrzeni w taki sposób, że nie nakładają się one na swoje odbicie lustrzane.

Nowy!!: Limonen i Centrum stereogeniczne · Zobacz więcej »

Cholesterol

thumb Cholesterol – organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi.

Nowy!!: Limonen i Cholesterol · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Limonen i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Cytryna zwyczajna

Cytryna zwyczajna Citrus limon (L.) Burm., nazywana też cytryną właściwą lub po prostu cytryną – gatunek roślin z rodziny rutowatych (Rutaceae Juss.). Pochodzi z południowo-wschodnich Chin, lecz współcześnie nie występuje tam ani w stanie dzikim, ani nie jest tam uprawiana.

Nowy!!: Limonen i Cytryna zwyczajna · Zobacz więcej »

Detergenty

Detergenty.

Nowy!!: Limonen i Detergenty · Zobacz więcej »

Dziąsło

Zdrowe dziąsła mają różowy kolor i mocno przylegają otaczając zęby; nie krwawią podczas mycia czy jedzenia. Tam, gdzie kolor tkanki przechodzi z różowego w ciemniejszy zaczyna się błona śluzowa, która pokrywa również wnętrze policzków. Maleńkie wgłębienia (dziurki) w dziąsłach nie są objawem chorobowym. Budowa zęba z widocznym otaczającym dziąsłem Dziąsło – zgrubiała tkanka osłaniająca wyrostek zębodołowy i z nim zrośnięta.

Nowy!!: Limonen i Dziąsło · Zobacz więcej »

Embriotoksyczność

Embriotoksyczność, działanie embriotoksyczne (z greckiego embrion – zarodek) – niepożądane działanie występujące po podaniu leku u kobiet w ciąży w okresie embrionalnym (do ok. 60 dnia ciąży), które prowadzi do powstania ciężkich uszkodzeń lub obumarcia zarodka.

Nowy!!: Limonen i Embriotoksyczność · Zobacz więcej »

Enancjomery

Enancjomery – para nienakładalnych na siebie cząsteczek chemicznych, które są wzajemnymi odbiciami lustrzanymi (podobnie jak prawa i lewa ręka).

Nowy!!: Limonen i Enancjomery · Zobacz więcej »

Epitlenki

Epitlenki, epoksydy – organiczne związki chemiczne zawierające trójczłonowe ugrupowanie cykliczne złożone z atomu tlenu i dwóch atomów węgla: center Z formalnego punktu widzenia epitlenki są cyklicznymi eterami, ale ich naprężony pierścień trójczłonowy nadaje im bardzo nietypowe jak na etery własności.

Nowy!!: Limonen i Epitlenki · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Limonen i Etanol · Zobacz więcej »

Glukuronidy

kodeiny Glukuronidy − organiczne związki chemiczne z grupy glikozydów, pochodne kwasu glukuronowego.

Nowy!!: Limonen i Glukuronidy · Zobacz więcej »

Grupa alkilowa

grupy acetylowej) i etylową −CH2CH3 Grupa alkilowaTermin „grupa alkanylowa” nie jest używany.

Nowy!!: Limonen i Grupa alkilowa · Zobacz więcej »

Hydroksylowanie

Hydroksylowanie, hydroksylacja – reakcja chemiczna polegająca na wprowadzeniu do cząsteczki związku jednej lub więcej grup hydroksylowych (-OH).

Nowy!!: Limonen i Hydroksylowanie · Zobacz więcej »

Hydroliza

Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją.

Nowy!!: Limonen i Hydroliza · Zobacz więcej »

In vitro

In vitro (łac.), dosłownie „w szkle” – termin stosowany przy opisywaniu badań biologicznych, oznacza procesy biologiczne przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem.

Nowy!!: Limonen i In vitro · Zobacz więcej »

In vivo

In vivo (łac. „na żywym”) – termin stosowany zazwyczaj przy opisywaniu badań biologicznych, odnosi się do czegoś, co ma miejsce wewnątrz żywego organizmu – w ustroju żywym.

Nowy!!: Limonen i In vivo · Zobacz więcej »

Izotopy

neonu 20Ne i 22Ne. Izotopy – odmienne postacie atomów pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze).

Nowy!!: Limonen i Izotopy · Zobacz więcej »

Α-Pinen

α-Pinen – organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych monoterpenów.

Nowy!!: Limonen i Α-Pinen · Zobacz więcej »

Królik

Królik Królik – polska nazwa zwyczajowa kilku gatunków zajęczaków z rodziny zającowatych.

Nowy!!: Limonen i Królik · Zobacz więcej »

Krew

rany na palcu Krew ludzka frakcjonowana przez wirowanie. Widoczne osocze (warstwa górna), warstwa leukocytarno-płytkowa (cienka, biało zabarwiona warstwa środkowa) oraz warstwa erytrocytarna (na dole). Od lewej do prawej: erytrocyt, trombocyt, leukocyt Krew (łac. sanguis,, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu.

Nowy!!: Limonen i Krew · Zobacz więcej »

Leuven

Gotycki ratusz w Leuven Widok miasta z 1890-1900 Biblioteka uniwersytecka Leuven (wym.;, wym.;; d.) – miasto w Belgii nad rzeką Dijle, stolica prowincji Brabancja Flamandzka.

Nowy!!: Limonen i Leuven · Zobacz więcej »

Lizbona

Lizbona (port. Lisboa, wym.) – stolica i największe miasto Portugalii, położone w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego, nad rzeką Tag przy jego ujściu do Oceanu Atlantyckiego.

Nowy!!: Limonen i Lizbona · Zobacz więcej »

Mieszanina racemiczna

Mieszanina racemiczna, racemat (rac) – równomolowa mieszanina pary enancjomerów danego związku chemicznego.

Nowy!!: Limonen i Mieszanina racemiczna · Zobacz więcej »

Mircen

Mircen (β-myrcen) – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodórów nienasyconych pochodzenia naturalnego, należący do monoterpenów i stanowi składnik wielu olejków eterycznych.

Nowy!!: Limonen i Mircen · Zobacz więcej »

Mocz

Mocz człowieka w pojemniczku plastikowym Mocz (łac. urina) - uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.

Nowy!!: Limonen i Mocz · Zobacz więcej »

Monoterpeny

Monoterpeny – grupa organicznych związków chemicznych, podgrupa terpenów, posiadające silne własności zapachowe.

Nowy!!: Limonen i Monoterpeny · Zobacz więcej »

Napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe nadaje kształt przepływającej wodzie Napięcie powierzchniowe utrzymuje na powierzchni kwiat. Napięcie powierzchniowe utrzymuje na powierzchni monetę. Niektóre owady wykorzystują napięcie powierzchniowe wody. Napięcie powierzchniowe – zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona.

Nowy!!: Limonen i Napięcie powierzchniowe · Zobacz więcej »

Nerka

Nerka (łac. ren gr. nephros) – narząd układu moczowo-płciowego pełniący rolę wydalniczą (produkcja moczu), regulacyjną (utrzymanie homeostazy) i endokrynną (produkcja i degradacja hormonów).

Nowy!!: Limonen i Nerka · Zobacz więcej »

Objętość molowa

Objętość molowa – objętość, jaką zajmuje jeden mol substancji.

Nowy!!: Limonen i Objętość molowa · Zobacz więcej »

Ozon

Ozon (stgr. ὄζον – pachnący), tritlen (O3) – alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Nowy!!: Limonen i Ozon · Zobacz więcej »

Parachora

Parachora to wielkość fizykochemiczna, określająca objętość cząsteczkową cieczy.

Nowy!!: Limonen i Parachora · Zobacz więcej »

Polaryzowalność

Polaryzowalność – wielkość fizyczna opisująca zdolność rozkładu ładunku cząsteczki (bądź atomu) do odkształcania się pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego i tworzenia w ten sposób dipoli elektrycznych, co makroskopowo prowadzi do polaryzacji dielektryka.

Nowy!!: Limonen i Polaryzowalność · Zobacz więcej »

Przenikalność elektryczna

Przenikalność elektryczna – wielkość fizyczna charakteryzująca właściwości elektryczne środowiska, oznaczana grecką literą ε (epsilon).

Nowy!!: Limonen i Przenikalność elektryczna · Zobacz więcej »

Rodniki

Rodnik metylowy – najprostszy rodnik organiczny pary elektronowe) Rodniki (daw. wolne rodniki) – atomy lub cząsteczki zawierające niesparowane elektrony, czyli charakteryzujące się spinem elektronowym różnym od 0.

Nowy!!: Limonen i Rodniki · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

Nowy!!: Limonen i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Sedymentacja

Proces sedymentacji Sedymentacja (łac. sedimentum.

Nowy!!: Limonen i Sedymentacja · Zobacz więcej »

Sewilla

Sewilla (hiszp. Sevilla) – stolica Andaluzji, port nad rzeką Gwadalkiwir, w XVII wieku najludniejsze miasto Hiszpanii, znane z największej katedry świata, pałacu i giełdy wpisanych na listę UNESCO.

Nowy!!: Limonen i Sewilla · Zobacz więcej »

Szczur

Szczur (Rattus) – rodzaj ssaka z podrodziny myszy (Murinae) w rodzinie myszowatych (Muridae), obejmujący kilkadziesiąt gatunków.

Nowy!!: Limonen i Szczur · Zobacz więcej »

Sztokholm

Sztokholm (szw.) – stolica i największe miasto (tätort) Szwecji, główny ośrodek polityczny, ekonomiczny i kulturalny kraju.

Nowy!!: Limonen i Sztokholm · Zobacz więcej »

Teratogenność

Teratogenność (dosłownie potworotwórczość od teratos – potwór) – właściwość teratogenów powodująca wady (potworności) w rozwoju płodu (mają ją np. promieniowanie, wirusy, ksenobiotyki, niektóre lekarstwa).

Nowy!!: Limonen i Teratogenność · Zobacz więcej »

Tkanka tłuszczowa

Tkanka tłuszczowa żółta człowieka wyługowana w skrawku parafinowym, obraz mikroskopowy Tkanka tłuszczowa (łac. textus adiposus) – tkanka zwierzęca, zaliczana do tkanki łącznej, która zlokalizowana jest głównie w warstwie podskórnej.

Nowy!!: Limonen i Tkanka tłuszczowa · Zobacz więcej »

Wątroba

Wątroba, położenie u człowieka Wątroba (grec. ἧπαρ, łac. hepar) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt.

Nowy!!: Limonen i Wątroba · Zobacz więcej »

Współczynnik załamania

Współczynnik załamania ośrodka jest miarą zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku (pewnym ośrodku odniesienia).

Nowy!!: Limonen i Współczynnik załamania · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Limonen i Związki organiczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »