Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Linia długa

Indeks Linia długa

Linia długa – w elektrotechnice, elektronice i telekomunikacji określenie linii transmisyjnej przenoszącej sygnały, stosowane przede wszystkim w teorii obwodów i technice mikrofal.

15 kontakty: Elektronika, Elektrotechnika, Impedancja falowa, Kabel koncentryczny, Linia elektroenergetyczna napowietrzna, Przenikalność magnetyczna, Równania telegrafistów, Rezonator z AFP, Stroik (technika mikrofal), Technika mikrofal, Telekomunikacja, Teoria obwodów, Wykres Smitha, Wysokie napięcie, Względna przenikalność elektryczna.

Elektronika

thumb Elektronika (z gr. elektron 'bursztyn, który można naelektryzować przez potarcie’ i -ikos 'na sposób; odnoszący się do’) – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody.

Nowy!!: Linia długa i Elektronika · Zobacz więcej »

Elektrotechnika

energii elektrycznej Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Nowy!!: Linia długa i Elektrotechnika · Zobacz więcej »

Impedancja falowa

Impedancja falowa – wielkość opisująca właściwości ośrodka lub układu przenoszącego falę niestojącą, będąca miarą oporu, jaki ośrodek ten stawia drganiom podczas jej rozchodzenia się.

Nowy!!: Linia długa i Impedancja falowa · Zobacz więcej »

Kabel koncentryczny

Kabel koncentryczny (ang. coaxial cable, zwany także kablem współosiowym) – przewód telekomunikacyjny, wykorzystywany do transmisji sygnałów zmiennych małej mocy, którego wewnętrzna żyła otoczona jest izolatorem termicznym o okrągłym przekroju; otoczony osłoną przewodzącą.

Nowy!!: Linia długa i Kabel koncentryczny · Zobacz więcej »

Linia elektroenergetyczna napowietrzna

sieci wysokiego napięcia Łomży Linia elektroenergetyczna napowietrzna – urządzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej.

Nowy!!: Linia długa i Linia elektroenergetyczna napowietrzna · Zobacz więcej »

Przenikalność magnetyczna

Schematyczne porównanie przenikalności: ferromagnetyka (μf), paramagnetyka (μp), próżni (μ0) i diamagnetyka (μd) Przenikalność magnetyczna – wielkość określająca zdolność danego materiału (ośrodka) do zmiany indukcji magnetycznej przy zmianie natężenia pola magnetycznego.

Nowy!!: Linia długa i Przenikalność magnetyczna · Zobacz więcej »

Równania telegrafistów

Równania telegrafistów (równania linii długiej) – pary liniowych równań różniczkowych, które opisują zmiany zespolonej amplitudy napięcia i prądu wzdłuż linii długiej z uwzględnieniem odległości oraz czasu.

Nowy!!: Linia długa i Równania telegrafistów · Zobacz więcej »

Rezonator z AFP

Jednoportowy rezonator z AFP Dwuportowy rezonator z AFP Rezonator z AFP układ akustoelektroniczny z jednym (rezonator jednoportowy) bądź dwoma (rezonator dwuportowy) przetwornikami międzypalczastymi ulokowanymi wzdłuż toru propagacji akustycznej fali powierzchniowej (AFP), pomiędzy dwoma, na ogół symetrycznymi, strukturami odbijającymi AFP.

Nowy!!: Linia długa i Rezonator z AFP · Zobacz więcej »

Stroik (technika mikrofal)

Zasada dopasowania za pomocą pojedynczego stroika akustyczną falą powierzchniową zrealizowany w technice linii długich (tu niesymetrycznych linii paskowych). Widoczne dwa stroiki: krótszy rozwarty na końcu realizujący dopasowanie i dłuższy zwarty na końcu pełniący rolę filtru Stroik (ang. stub) - odcinek linii transmisyjnej zwarty lub rozwarty na końcu i równolegle dołączony do obwodu.

Nowy!!: Linia długa i Stroik (technika mikrofal) · Zobacz więcej »

Technika mikrofal

Technika mikrofal – gałąź elektroniki zajmująca się układami o częstotliwości pracy większej od 300 MHz (mikrofale), która to częstotliwość odpowiada długości fali elektromagnetycznej w próżni równej 1 m. Zasadnicza różnica pomiędzy techniką mikrofal a elektroniką operującą w zakresie niższych częstotliwości polega na tym, że przy projektowaniu układów mikrofalowych należy uwzględnić geometrię elementów i połączeń między nimi.

Nowy!!: Linia długa i Technika mikrofal · Zobacz więcej »

Telekomunikacja

Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją informacji na odległość przy użyciu środków łączności.

Nowy!!: Linia długa i Telekomunikacja · Zobacz więcej »

Teoria obwodów

Teoria obwodów – dyscyplina naukowa zajmująca się szczegółową teoretyczną analizą obwodów elektrycznych i zjawisk w nich zachodzących, w tym m.in.

Nowy!!: Linia długa i Teoria obwodów · Zobacz więcej »

Wykres Smitha

Wykres Smitha Wykres Smitha – zaproponowany przez Philipa H. Smitha wykres impedancji we współrzędnych biegunowych.

Nowy!!: Linia długa i Wykres Smitha · Zobacz więcej »

Wysokie napięcie

Znak ostrzegający przed wysokim napięciem Europie (2008) Wysokie napięcie – każde napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego większe od 1000 woltów (1 kV) przy częstotliwości nie większej niż 60 herców, oraz napięcie w obwodach prądu stałego większe od 1500 woltów.

Nowy!!: Linia długa i Wysokie napięcie · Zobacz więcej »

Względna przenikalność elektryczna

Względna przenikalność elektryczna (daw. stała dielektryczna) – bezwymiarowa wielkość określająca ilokrotnie przenikalność elektryczna danego ośrodka ε jest większa od przenikalności elektrycznej próżni ε0 Z definicji wynika, że w próżni εr ma wartość 1.

Nowy!!: Linia długa i Względna przenikalność elektryczna · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Linia paskowa, Linia transmisyjna.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »