Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Litowce

Indeks Litowce

Litowce (metale alkaliczne, potasowce) – grupa pierwiastków 1 (daw. IA lub I głównej) grupy układu okresowego (bez wodoru) o silnych własnościach metalicznych, tworzących z wodą silnie zasadowe (alkaliczne) wodorotlenki.

34 kontakty: Berylowce, Blok d, Blok s, Cez, Elektron, Elektroujemność, Frans, Gęstość, Lantanowce, Liczba atomowa, Lit, Metale, Metale ziem rzadkich, Moc zasady, Nadtlenki, Niemetale, Półmetale, Pierwiastek chemiczny, Ponadtlenki, Potas, Powłoka walencyjna, Promień atomowy, Rubid, Sód, Sole, Tlenki, Twardość, Układ okresowy pierwiastków, Woda, Wodór, Wodorotlenki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Zasady.

Berylowce

Berylowce (metale ziem alkalicznych, wapniowce) - pierwiastki chemiczne występujące w 2 (daw. IIA lub II głównej) grupie układu okresowego pierwiastków.

Nowy!!: Litowce i Berylowce · Zobacz więcej »

Blok d

4 (fioletowy). Blok d (metale przejściowe, pierwiastki przejściowe) – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, obejmująca grupy poboczne układu okresowego, tj.

Nowy!!: Litowce i Blok d · Zobacz więcej »

Blok s

Blok s – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, do których należą bardzo aktywne metale 1 i 2 grupy oraz wodór z grupy 1 i hel z grupy 18.

Nowy!!: Litowce i Blok s · Zobacz więcej »

Cez

Cez (Cs, łac. caesium) – pierwiastek chemiczny, metal alkaliczny.

Nowy!!: Litowce i Cez · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Litowce i Elektron · Zobacz więcej »

Elektroujemność

Elektroujemność, skala elektroujemności – miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka.

Nowy!!: Litowce i Elektroujemność · Zobacz więcej »

Frans

Powłoki elektronowe fransu Frans (Fr, łac. francium) – dawniej znany jako eka-cez lub aktyn-K pierwiastek chemiczny, przypuszczalnie najaktywniejszy metal alkaliczny.

Nowy!!: Litowce i Frans · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Litowce i Gęstość · Zobacz więcej »

Lantanowce

Lantanowce – grupa pierwiastków chemicznych wydzielona z 6 okresu układu okresowego.

Nowy!!: Litowce i Lantanowce · Zobacz więcej »

Liczba atomowa

Liczba atomowa (Z) – liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu.

Nowy!!: Litowce i Liczba atomowa · Zobacz więcej »

Lit

Lit (Li, z gr. λίθος lithos – skała) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 3.

Nowy!!: Litowce i Lit · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Litowce i Metale · Zobacz więcej »

Metale ziem rzadkich

Metale ziem rzadkich (pierwiastki ziem rzadkich, REE z ang. rare earth elements) – nazwa zwyczajowa rodziny 17 pierwiastków chemicznych, w skład której wchodzą skandowce i lantanowce, tj.

Nowy!!: Litowce i Metale ziem rzadkich · Zobacz więcej »

Moc zasady

Moc zasady – ilościowa miara chemicznej „siły działania” zasad.

Nowy!!: Litowce i Moc zasady · Zobacz więcej »

Nadtlenki

Nadtlenki – związki chemiczne w których tlen występuje na formalnym -I stopniu utlenienia.

Nowy!!: Litowce i Nadtlenki · Zobacz więcej »

Niemetale

Niemetale – pierwiastki chemiczne niewykazujące właściwości metalicznych.

Nowy!!: Litowce i Niemetale · Zobacz więcej »

Półmetale

Półmetale (metaloidy) – pierwiastki chemiczne, które mają własności pośrednie między metalami i niemetalami.

Nowy!!: Litowce i Półmetale · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Litowce i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Ponadtlenki

Ponadtlenki – nieorganiczne związki chemiczne o charakterze soli, zawierające jednowartościowy anion ponadtlenkowy.

Nowy!!: Litowce i Ponadtlenki · Zobacz więcej »

Potas

Potas (K) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym i liczbie atomowej 19.

Nowy!!: Litowce i Potas · Zobacz więcej »

Powłoka walencyjna

Powłoka walencyjna – ostatnia, najdalej odsunięta od jądra powłoka elektronowa atomu.

Nowy!!: Litowce i Powłoka walencyjna · Zobacz więcej »

Promień atomowy

Promień atomowy – umowna odległość najdalej położonych elektronów występujących w danym atomie od jądra tego atomu, ustalana teoretycznie dla atomów uczestniczących w hipotetycznych wiązaniach chemicznych.

Nowy!!: Litowce i Promień atomowy · Zobacz więcej »

Rubid

Rubid (Rb, łac. rubidium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych układu okresowego.

Nowy!!: Litowce i Rubid · Zobacz więcej »

Sód

Kawałek sodu w nafcie Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 11, metal z I grupy układu okresowego, należący do grupy metali alkalicznych.

Nowy!!: Litowce i Sód · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Litowce i Sole · Zobacz więcej »

Tlenki

Tlenki – nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego.

Nowy!!: Litowce i Tlenki · Zobacz więcej »

Twardość

Twardościomierz Rockwella. Twardość – cecha ciał stałych świadcząca o odporności na działanie sił skupionych.

Nowy!!: Litowce i Twardość · Zobacz więcej »

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków (potocznie: tablica Mendelejewa) – zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.

Nowy!!: Litowce i Układ okresowy pierwiastków · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Litowce i Woda · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Litowce i Wodór · Zobacz więcej »

Wodorotlenki

Wodorotlenki – związki chemiczne zawierające stabilny kation oraz anion wodorotlenowy OH−.

Nowy!!: Litowce i Wodorotlenki · Zobacz więcej »

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, WNT – polskie wydawnictwo założone w 1949, z siedzibą w Warszawie.

Nowy!!: Litowce i Wydawnictwa Naukowo-Techniczne · Zobacz więcej »

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

Nowy!!: Litowce i Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Litowce i Zasady · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Metal alkaliczny, Metale alkaliczne, Potasowce.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »