Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Mechanika płynów

Indeks Mechanika płynów

prawa Bernoulliego Mechanika płynów (ang. fluid mechanics) – dział mechaniki ośrodków ciągłych zajmujący się analizą ruchu płynów.

49 kontakty: Aerodynamika, Aerostatyka, Ciśnienie, Ciecz, Claude-Louis Navier, Czas, Cząsteczka, Cząstka próbna, Dynamika płynów, Gaz, Gęstość, George Gabriel Stokes, Hydraulika, Hydrodynamiczne prawo Newtona, Hydrodynamika podziemna, Hydrostatyka, Kinematyka płynów, Lepkość, Liczba Knudsena, Liczba Reynoldsa, Magnetohydrodynamika, Mechanika klasyczna, Mechanika ośrodków ciągłych, Mechanika statystyczna, Metoda numeryczna, Naprężenie, Ośrodek ciągły, Operator Stokesa, Płyn, Płyn idealny, Pole wektorowe, Prawo zachowania masy, Prędkość, Przepływ, Przestrzeń spójna, Punkt materialny, Równania Naviera-Stokesa, Równanie Bernoulliego, Równanie całkowe, Równanie ciągłości, Równanie ciągłości strugi, Rura, Statyka płynów, Temperatura, Tensor, Termodynamika, Turbulencja, Zasada zachowania pędu, Zbiór nieprzeliczalny.

Aerodynamika

ciśnień wokół niego Aerodynamika (z greckiego: aēr dpn. aéros – „powietrze” i dynamikós – „mający siłę, silny”) – dział fizyki, mechaniki płynów, zajmujący się badaniem zjawisk związanych z ruchem gazów, a także ruchu ciał stałych w ośrodku gazowym i sił działających na te ciała.

Nowy!!: Mechanika płynów i Aerodynamika · Zobacz więcej »

Aerostatyka

Aerostatyka – dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem stanu równowagi gazów z uwzględnieniem sił grawitacji i bezwładności oraz zanurzonych w nich nieporuszających się lub poruszających się bardzo wolno ciał stałych.

Nowy!!: Mechanika płynów i Aerostatyka · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Mechanika płynów i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

Nowy!!: Mechanika płynów i Ciecz · Zobacz więcej »

Claude-Louis Navier

Claude-Louis Navier Claude Louis Marie Henri Navier (ur. 10 lutego 1785 w Dijon, zm. 21 sierpnia 1836 w Paryżu) – francuski inżynier i fizyk, który głównie specjalizował się w mechanice.

Nowy!!: Mechanika płynów i Claude-Louis Navier · Zobacz więcej »

Czas

Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu.

Nowy!!: Mechanika płynów i Czas · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Mechanika płynów i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Cząstka próbna

Cząstka próbna (cząstka, objętość próbna, element płynu) – mechanice płynów) mała objętość płynu, która przemieszcza się w powietrzu zachowując lub zmieniając określające ją parametry. Parametry określające cząstkę, są jednakowe dla całej cząstki dlatego w rozumieniu praw fizyki jest ona traktowana jako ciało fizyczne. Przykładowo cząstka próbna może.

Nowy!!: Mechanika płynów i Cząstka próbna · Zobacz więcej »

Dynamika płynów

Dynamika płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu (czyli cieczy lub gazu), a w szczególności siłami powodującymi ten ruch.

Nowy!!: Mechanika płynów i Dynamika płynów · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Mechanika płynów i Gaz · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Mechanika płynów i Gęstość · Zobacz więcej »

George Gabriel Stokes

George Stokes Sir George Gabriel Stokes, 1st Baronet (ur. 13 sierpnia 1819 w Skreen w hrabstwie Sligo w Irlandii, zm. 1 lutego 1903 w Cambridge w Anglii) – irlandzki matematyk i fizyk, powiązany z Uniwersytetem Cambridge.

Nowy!!: Mechanika płynów i George Gabriel Stokes · Zobacz więcej »

Hydraulika

Hydraulika (od gr. ὑδραυλικός (hydraulikos), które jest połączeniem słów ὕδρω (woda) i αὐλός (rura)) - nauka o praktycznych zastosowaniach cieczy a w szczególności wykorzystywaniu ich ruchu (przepływu).

Nowy!!: Mechanika płynów i Hydraulika · Zobacz więcej »

Hydrodynamiczne prawo Newtona

Hydrodynamiczne prawo Newtona − fundamentalne prawo mechaniki płynów rzeczywistych, którego zasadnicza idea sformułowana została przez Izaaka Newtona w XVII wieku.

Nowy!!: Mechanika płynów i Hydrodynamiczne prawo Newtona · Zobacz więcej »

Hydrodynamika podziemna

Hydrodynamika podziemna - synonim: Reodynamika podziemna - (ang. underground hydrodynamics) - dział mechaniki płynów zajmujący się powolnymi przepływami płynów lepkich (cieczy i gazów, a także ich mieszanin) w ośrodkach porowatych, ośrodkach szczelinowych oraz ośrodkach szczelinowo-porowych.

Nowy!!: Mechanika płynów i Hydrodynamika podziemna · Zobacz więcej »

Hydrostatyka

Hydrostatyka (z gr. hydōr - "woda" + statikos - "powodujący stanie") — dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem cieczy w stanie spoczynku oraz warunków pozostawania w spoczynku cieczy znajdującej się w polu sił masowych.

Nowy!!: Mechanika płynów i Hydrostatyka · Zobacz więcej »

Kinematyka płynów

Kinematyka płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu bez analizy sił, które towarzyszą temu ruchowi.

Nowy!!: Mechanika płynów i Kinematyka płynów · Zobacz więcej »

Lepkość

doi10.1088/0143-0807/5/4/003-s198-200 280x280px Lepkość (wiskoza, z łac. viscosus ‘lepki’) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw płynu podczas przepływu (nie jest to natomiast opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia, w warstwie granicznej.). Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).

Nowy!!: Mechanika płynów i Lepkość · Zobacz więcej »

Liczba Knudsena

Liczba Knudsena – jedna z bezwymiarowych liczb podobieństwa stosowanych w mechanice płynów.

Nowy!!: Mechanika płynów i Liczba Knudsena · Zobacz więcej »

Liczba Reynoldsa

Liczba Reynoldsa (ang. Reynolds number) – jedna z liczb podobieństwa stosowanych w mechanice płynów (hydrodynamice, aerodynamice i reologii).

Nowy!!: Mechanika płynów i Liczba Reynoldsa · Zobacz więcej »

Magnetohydrodynamika

Magnetohydrodynamika (MHD) lub hydromagnetyka, magnetogazodynamika, magnetoplazmodynamika - akademicka dyscyplina dział mechaniki płynów zajmujący się zagadnieniami związanymi z ruchem płynów przewodzących prąd elektryczny w polu elektromagnetycznym.

Nowy!!: Mechanika płynów i Magnetohydrodynamika · Zobacz więcej »

Mechanika klasyczna

Mechanika klasyczna – dział mechaniki w fizyce opisujący ruch ciał (kinematyka), wpływ oddziaływań na ruch ciał (dynamika) oraz badaniem równowagi ciał materialnych (statyka).

Nowy!!: Mechanika płynów i Mechanika klasyczna · Zobacz więcej »

Mechanika ośrodków ciągłych

Mechanika ośrodków ciągłych – dział mechaniki opisujący odkształcenia, ruch i powstawanie sił wewnętrznych (naprężeń) w ośrodkach ciągłych pod wpływem działania sił zewnętrznych (obciążeń).

Nowy!!: Mechanika płynów i Mechanika ośrodków ciągłych · Zobacz więcej »

Mechanika statystyczna

Mechanika statystyczna (lub fizyka statystyczna) – gałąź fizyki, zajmująca się układami wielu oddziałujących ciał.

Nowy!!: Mechanika płynów i Mechanika statystyczna · Zobacz więcej »

Metoda numeryczna

Metoda numeryczna – metoda rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach.

Nowy!!: Mechanika płynów i Metoda numeryczna · Zobacz więcej »

Naprężenie

Fragment kątomierza z tworzywa sztucznego. Kolorowe wzory ilustrują rozkład naprężeń. Naprężenie – miara gęstości powierzchniowej sił wewnętrznych, występujących w pewnym punkcie przekroju ośrodka ciągłego.

Nowy!!: Mechanika płynów i Naprężenie · Zobacz więcej »

Ośrodek ciągły

Ośrodek ciągły (continuum) – model ciała, w którym zaniedbano cząsteczkową (atomową) budowę materiiIlustrowana encyklopedia dla wszystkich, Fizyka, WNT, Warszawa, 1985, str.

Nowy!!: Mechanika płynów i Ośrodek ciągły · Zobacz więcej »

Operator Stokesa

Operator Stokesa – operator różniczkowy stosowany w mechanice do oznaczania różniczkowania wędrownego (inaczej pochodnej substancjalnej lub pochodnej materialnej).

Nowy!!: Mechanika płynów i Operator Stokesa · Zobacz więcej »

Płyn

kotłowni. Płyn – każda substancja, która może płynąć, tj.

Nowy!!: Mechanika płynów i Płyn · Zobacz więcej »

Płyn idealny

Płyn idealny (płyn doskonały) – płyn nielepki, w którym nie występują naprężenia ścinające i transport ciepła, a którego własności zależą jedynie od gęstości i ciśnienia.

Nowy!!: Mechanika płynów i Płyn idealny · Zobacz więcej »

Pole wektorowe

Diagram ilustrujący pole wektorowe w przestrzeni \mathbbR^2 Diagram ilustrujący pole wektorowe w przestrzeni \mathbbR^3 Pole wektorowe – funkcja, która każdemu punktowi przestrzeni przyporządkowuje pewną wielkość wektorową.

Nowy!!: Mechanika płynów i Pole wektorowe · Zobacz więcej »

Prawo zachowania masy

Prawo zachowania masy – prawo przyrody opisujące zachowanie (pozostawanie stałą) wielkości fizycznej – masy w układzie zamkniętym i układzie izolowanym podczas przemian i oddziaływań fizycznych oraz reakcji chemicznych.

Nowy!!: Mechanika płynów i Prawo zachowania masy · Zobacz więcej »

Prędkość

Prędkość.

Nowy!!: Mechanika płynów i Prędkość · Zobacz więcej »

Przepływ

Przepływ - ruch płynu, podstawowe pojęcie z zakresu kinematyki płynów.

Nowy!!: Mechanika płynów i Przepływ · Zobacz więcej »

Przestrzeń spójna

płaszczyzny euklidesowej: przestrzeń ''A'' na górze jest spójna; zacieniowania przestrzeń ''B'' na dole nie jest. Przestrzeń spójna – przestrzeń topologiczna, której nie można rozłożyć na sumę dwóch niepustych, rozłącznych podzbiorów otwartych.

Nowy!!: Mechanika płynów i Przestrzeń spójna · Zobacz więcej »

Punkt materialny

Punkt materialny (masa punktowa) – ciało fizyczne obdarzone masą, ale mające nieskończenie małe rozmiary (będące punktem).

Nowy!!: Mechanika płynów i Punkt materialny · Zobacz więcej »

Równania Naviera-Stokesa

Równania Naviera-Stokesa (nazwane na cześć Claude’a-Louis Naviera i George’a Gabriela Stokesa) – zestaw równań opisujących zasadę zachowania pędu dla poruszającego się płynu.

Nowy!!: Mechanika płynów i Równania Naviera-Stokesa · Zobacz więcej »

Równanie Bernoulliego

Równanie Bernoulliego – jedno z podstawowych równań hydrodynamiki płynów idealnych, sformułowane przez Daniela Bernoulliego w 1738 roku.

Nowy!!: Mechanika płynów i Równanie Bernoulliego · Zobacz więcej »

Równanie całkowe

Równanie całkowe – równanie funkcyjne, w którym występuje całka zawierająca niewiadomą funkcję.

Nowy!!: Mechanika płynów i Równanie całkowe · Zobacz więcej »

Równanie ciągłości

Równanie ciągłości jest matematyczną postacią prawa zachowania dla ośrodków ciągłych.

Nowy!!: Mechanika płynów i Równanie ciągłości · Zobacz więcej »

Równanie ciągłości strugi

Równanie ciągłości strugi – jeżeli założyć, że dla płynu nieściśliwego temperatura jest stała i jednakowa dla każdego przekroju przewodu, to objętość V płynu wpływającego i odpływającego w ciągu jednej sekundy z dowolnego przekroju przewodu jest stała (ponieważ ciecz wypełnia całą rurę, a będąc nieściśliwą nie może się nigdzie gromadzić).

Nowy!!: Mechanika płynów i Równanie ciągłości strugi · Zobacz więcej »

Rura

Rurociągi w kotłowni Oryginalne ołowiane rury w rzymskich łaźniach w Bath Rura – element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w kształcie pierścienia i znacznej długości.

Nowy!!: Mechanika płynów i Rura · Zobacz więcej »

Statyka płynów

Statyka płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się płynami nieporuszającymi się.

Nowy!!: Mechanika płynów i Statyka płynów · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Mechanika płynów i Temperatura · Zobacz więcej »

Tensor

Tensor – obiekt matematyczny będący uogólnieniem pojęcia wektoraWektora w sensie „szkolnym”.

Nowy!!: Mechanika płynów i Tensor · Zobacz więcej »

Termodynamika

Termodynamika – dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów.

Nowy!!: Mechanika płynów i Termodynamika · Zobacz więcej »

Turbulencja

Wir wywołany przelotem samolotu Turbulencja, przepływ burzliwy – w mechanice ośrodków ciągłych, reologii i aerodynamice – określenie bardzo skomplikowanego, nielaminarnego ruchu płynów.

Nowy!!: Mechanika płynów i Turbulencja · Zobacz więcej »

Zasada zachowania pędu

Zasada zachowania pędu - jedna z fizycznych zasad zachowania.

Nowy!!: Mechanika płynów i Zasada zachowania pędu · Zobacz więcej »

Zbiór nieprzeliczalny

Zbiór nieprzeliczalny – zbiór, który nie jest przeliczalny.

Nowy!!: Mechanika płynów i Zbiór nieprzeliczalny · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Mechanika ośrodków ciagłych.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »