Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Metale

Indeks Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

27 kontakty: Berylowce, Blok d, Ciągliwość, Elektrofil, Elektron, Elektron swobodny, Kwasy, Litowce, Metal, Metale szlachetne, Metale ziem rzadkich, Metalurgia, Niemetale, Nukleofil, Półmetale, Pierwiastek chemiczny, Pierwiastki rodzime, Przewodnictwo elektryczne, Przewodność cieplna, Rtęć, Ruda, Sieć krystaliczna, Tlenki, Układ okresowy pierwiastków, Wiązanie metaliczne, Zasady, Związek chemiczny.

Berylowce

Berylowce (metale ziem alkalicznych, wapniowce) - pierwiastki chemiczne występujące w 2 (daw. IIA lub II głównej) grupie układu okresowego pierwiastków.

Nowy!!: Metale i Berylowce · Zobacz więcej »

Blok d

4 (fioletowy). Blok d (metale przejściowe, pierwiastki przejściowe) – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, obejmująca grupy poboczne układu okresowego, tj.

Nowy!!: Metale i Blok d · Zobacz więcej »

Ciągliwość

Ciągliwość – właściwość mechaniczna materiału, jakościowo określana podatność na odkształcenie trwałe bez naruszenia spójności materiału.

Nowy!!: Metale i Ciągliwość · Zobacz więcej »

Elektrofil

Elektrofil (czynnik elektrofilowy) – cząsteczka lub grupa, w której występuje niedomiar elektronów i w odpowiednich warunkach jest w stanie je przyjąć, czyli być ich akceptorem.

Nowy!!: Metale i Elektrofil · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Metale i Elektron · Zobacz więcej »

Elektron swobodny

Elektron swobodny – pojęcie, które może mieć kilka znaczeń.

Nowy!!: Metale i Elektron swobodny · Zobacz więcej »

Kwasy

Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do.

Nowy!!: Metale i Kwasy · Zobacz więcej »

Litowce

Litowce (metale alkaliczne, potasowce) – grupa pierwiastków 1 (daw. IA lub I głównej) grupy układu okresowego (bez wodoru) o silnych własnościach metalicznych, tworzących z wodą silnie zasadowe (alkaliczne) wodorotlenki.

Nowy!!: Metale i Litowce · Zobacz więcej »

Metal

* metale (chemia).

Nowy!!: Metale i Metal · Zobacz więcej »

Metale szlachetne

Próbki metali szlachetnych i półszlachetnych (zgodnie z położeniem w układzie okresowym) Metale szlachetne – zwyczajowa nazwa metali odpornych chemicznie, do których zazwyczaj zalicza się platynowce (ruten, rod, pallad, osm, iryd i platynę) oraz dwa metale z grupy miedziowców: srebro i złoto (miedź, ze względu na nieco wyższą reaktywność, zalicza się do metali półszlachetnych), czasem także rtęć i ren.

Nowy!!: Metale i Metale szlachetne · Zobacz więcej »

Metale ziem rzadkich

Metale ziem rzadkich (pierwiastki ziem rzadkich, REE z ang. rare earth elements) – nazwa zwyczajowa rodziny 17 pierwiastków chemicznych, w skład której wchodzą skandowce i lantanowce, tj.

Nowy!!: Metale i Metale ziem rzadkich · Zobacz więcej »

Metalurgia

Odlewanie Kowal przy pracy Metalurgia – nauka o metalach obejmująca, między innymi, obróbkę plastyczną, odlewnictwo, metaloznawstwo i metalurgię ekstrakcyjną.

Nowy!!: Metale i Metalurgia · Zobacz więcej »

Niemetale

Niemetale – pierwiastki chemiczne niewykazujące właściwości metalicznych.

Nowy!!: Metale i Niemetale · Zobacz więcej »

Nukleofil

Nukleofil – cząsteczka lub grupa, w której występuje nadmiar elektronów i w odpowiednich warunkach może być ich donorem.

Nowy!!: Metale i Nukleofil · Zobacz więcej »

Półmetale

Półmetale (metaloidy) – pierwiastki chemiczne, które mają własności pośrednie między metalami i niemetalami.

Nowy!!: Metale i Półmetale · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Metale i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Pierwiastki rodzime

Bryłki złota jako przykład metalu rodzimego Siarka pochodząca z Machowa jest przykładem niemetalu rodzimego Pierwiastki rodzime – występujące w przyrodzie minerały o budowie jednorodnej, składające się z atomów tego samego pierwiastka.

Nowy!!: Metale i Pierwiastki rodzime · Zobacz więcej »

Przewodnictwo elektryczne

Przewodnictwo elektryczne, przewodność elektryczna, konduktancja – zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki (elektrony, jony) zachodzące w ośrodku materialnym pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego.

Nowy!!: Metale i Przewodnictwo elektryczne · Zobacz więcej »

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna (właściwa), przewodnictwo cieplne (właściwe), współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przewodności cieplnej, współczynnik przewodnictwa cieplnego (symbol λ lub k) – zdolność substancji do przewodzenia ciepła.

Nowy!!: Metale i Przewodność cieplna · Zobacz więcej »

Rtęć

szalkę Petriego Rtęć (Hg, łac. hydrargyrum, z gr. hydrargyros – płynne srebro) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym (uznana za pierwiastek przez Lavoisiera).

Nowy!!: Metale i Rtęć · Zobacz więcej »

Ruda

Ruda – kopalina, czyli skała lub minerał, z której uzyskuje się jeden lub więcej składników.

Nowy!!: Metale i Ruda · Zobacz więcej »

Sieć krystaliczna

Sieć krystaliczna – w krystalografii i mineralogii jest to szczególne ułożenie atomów lub cząsteczek w ciele stałym.

Nowy!!: Metale i Sieć krystaliczna · Zobacz więcej »

Tlenki

Tlenki – nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego.

Nowy!!: Metale i Tlenki · Zobacz więcej »

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków (potocznie: tablica Mendelejewa) – zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.

Nowy!!: Metale i Układ okresowy pierwiastków · Zobacz więcej »

Wiązanie metaliczne

Wiązanie metaliczne – ogólna nazwa dla wszelkich wiązań chemicznych występujących bezpośrednio między atomami metali.

Nowy!!: Metale i Wiązanie metaliczne · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Metale i Zasady · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Metale i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »