Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Mieszanina

Indeks Mieszanina

Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych z sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.

28 kontakty: Adsorpcja, Chromatografia, Destylacja, Dyspersja (chemia fizyczna), Ekstrakcja, Elektroforeza, Faza termodynamiczna, Filtracja, Flotacja, Heterogeniczność, Krystalizacja, Mieszanina niejednorodna, Osmoza, Pierwiastek chemiczny, Preparat (chemia), REACH, Rektyfikacja (destylacja), Rozporządzenie CLP, Rozpuszczalnik, Rozpuszczanie, Roztwór, Sączenie, Sedymentacja, Skład chemiczny, Substancja chemiczna, Układ koloidalny, Wymiana jonowa, Związek chemiczny.

Adsorpcja

Adsorpcja – proces wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, powodujący lokalne zmiany stężenia.

Nowy!!: Mieszanina i Adsorpcja · Zobacz więcej »

Chromatografia

chlorofilu Zautomatyzowany kolektor frakcji dla metod chromatograficznych Chromatografia (z gr. chrōma lub chrōmatos – barwa i gráphō – piszę) – technika analityczna lub preparatywna służąca do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych.

Nowy!!: Mieszanina i Chromatografia · Zobacz więcej »

Destylacja

oliwka wlotowa wody 7. oliwka wylotowa wody 8. odbieralnik 9. oliwka próżniowa (gazu obojętnego) 10. łącznik destylacyjny Alembik do destylacji Destylacja – rozdzielanie ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników.

Nowy!!: Mieszanina i Destylacja · Zobacz więcej »

Dyspersja (chemia fizyczna)

Dyspersja, układ dyspersyjny – układ, zwykle koloidalny, złożony z co najmniej dwóch faz, z których przynajmniej jedną stanowi silnie rozdrobniony materiał, rozproszony w drugiej fazie o charakterze ciągłym, zwanej ośrodkiem dyspersyjnym.

Nowy!!: Mieszanina i Dyspersja (chemia fizyczna) · Zobacz więcej »

Ekstrakcja

wody Ekstrakcja – wyodrębnianie składnika lub składników mieszanin metodą dyfuzji do cieczy lepiej rozpuszczających te związki chemiczne.

Nowy!!: Mieszanina i Ekstrakcja · Zobacz więcej »

Elektroforeza

Aparat do pionowej elektroforezy żelowej Aparat do poziomej elektroforezy żelowej Elektroforeza – zjawisko elektrokinetyczne polegające na ruchu cząstek fazy rozproszonej w nieruchomej fazie rozpraszającej, pod wpływem pola elektrycznego.

Nowy!!: Mieszanina i Elektroforeza · Zobacz więcej »

Faza termodynamiczna

Faza termodynamiczna – jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych.

Nowy!!: Mieszanina i Faza termodynamiczna · Zobacz więcej »

Filtracja

Filtracja (sączenie) – metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów, poprzez mechaniczne zatrzymanie jednego ciała stałego w przegrodach porowatych (filtrach) przy użyciu odpowiednich aparatów.

Nowy!!: Mieszanina i Filtracja · Zobacz więcej »

Flotacja

Flotacja pianowa węgla w komorze Jamesona Flotacja – metoda rozdziału rozdrobnionych ciał stałych, wykorzystująca różnice w zwilżalności składników.

Nowy!!: Mieszanina i Flotacja · Zobacz więcej »

Heterogeniczność

Heterogeniczność – niejednorodność (zróżnicowanie).

Nowy!!: Mieszanina i Heterogeniczność · Zobacz więcej »

Krystalizacja

Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej.

Nowy!!: Mieszanina i Krystalizacja · Zobacz więcej »

Mieszanina niejednorodna

Mieszanina niejednorodna − mieszanina, którą zwykle można stosunkowo łatwo rozdzielić metodami mechanicznymi (np. przez filtrację, sedymentację, dekantację, odsiewanie).

Nowy!!: Mieszanina i Mieszanina niejednorodna · Zobacz więcej »

Osmoza

Proste przedstawienie osmozy pomiędzy obszarami o niskiej i wysokiej koncentracji cząsteczek. Osmoza – dyfuzja rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu.

Nowy!!: Mieszanina i Osmoza · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Mieszanina i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Preparat (chemia)

Preparat – termin prawny oznaczający mieszaninę bądź roztwór składający się z co najmniej dwóch substancji.

Nowy!!: Mieszanina i Preparat (chemia) · Zobacz więcej »

REACH

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.

Nowy!!: Mieszanina i REACH · Zobacz więcej »

Rektyfikacja (destylacja)

Rektyfikacja, destylacja frakcyjna, destylacja frakcjonowana – z fizycznego punktu widzenia destylacja kaskadowa (wielopoziomowa), w której każdy stopień procesu jest zasilany produktem (destylatem) poprzedniego; z punktu widzenia inżynierii procesowej rektyfikacja jest procesem jednostkowym, w którym mieszanina ciekła jest rozdzielana na frakcje o różnej (zwykle zbliżonej) lotności.

Nowy!!: Mieszanina i Rektyfikacja (destylacja) · Zobacz więcej »

Rozporządzenie CLP

Rozporządzenie CLPPełna nazwa rozporządzenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Nowy!!: Mieszanina i Rozporządzenie CLP · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

Nowy!!: Mieszanina i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Rozpuszczanie

Sól rozpuszczana w wodzie Rozpuszczanie (rozpuszczanie fizyczne) – proces fizykochemiczny polegający na takim zmieszaniu ciała stałego, gazu lub cieczy w innej cieczy lub gazie, że powstaje jednorodna, niemożliwa do rozdzielenia metodami mechanicznymi mieszanina.

Nowy!!: Mieszanina i Rozpuszczanie · Zobacz więcej »

Roztwór

4 (fioletowy). Roztwór – jednorodna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych lub pierwiastków chemicznych.

Nowy!!: Mieszanina i Roztwór · Zobacz więcej »

Sączenie

Sączenie – rodzaj filtracji z użyciem lejka z papierowym sączkiem lub lejka Buchnera.

Nowy!!: Mieszanina i Sączenie · Zobacz więcej »

Sedymentacja

Proces sedymentacji Sedymentacja (łac. sedimentum.

Nowy!!: Mieszanina i Sedymentacja · Zobacz więcej »

Skład chemiczny

Skład chemiczny substancji (w znaczeniu fizycznym) jest to wyszczególnienie pierwiastków i związków chemicznych, z jakich składa się ta substancja.

Nowy!!: Mieszanina i Skład chemiczny · Zobacz więcej »

Substancja chemiczna

Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

Nowy!!: Mieszanina i Substancja chemiczna · Zobacz więcej »

Układ koloidalny

Majonez jako przykład koloidu oleju w wodzie. Przykład układu koloidalnego: dym we mgle Układ koloidalny, układ koloidowy, roztwór koloidalny, zawiesina koloidalna, potocznie koloid – niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z nich jest rozproszona w drugiej.

Nowy!!: Mieszanina i Układ koloidalny · Zobacz więcej »

Wymiana jonowa

Wymiana jonowa to zjawisko i proces wymiany ruchliwych jonów na inne jony tego samego znaku zachodzący na jonicie.

Nowy!!: Mieszanina i Wymiana jonowa · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Mieszanina i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Mieszaniny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »