Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Mikroskop fluorescencyjny

Indeks Mikroskop fluorescencyjny

Mikroskop (epi-)fluorescencyjny Olympus BX61, sprzężony z kamerą cyfrową. Mikroskop fluorescencyjny – mikroskop świetlny używany w badaniach substancji organicznych i nieorganicznych, którego działanie oparte jest na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, zamiast, lub razem ze zjawiskami odbicia i absorpcji światła (co jest wykorzystane w klasycznym mikroskopie optycznym).

25 kontakty: Absorpcja (optyka), Błona komórkowa, Białka, Biologia, Biologia molekularna, Chlorofile, Drożdże, Fluorescencja, Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ, Fluorofor, Fosforescencja, Jądro komórkowe, Komórka, Kondensor, Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Limfocyty, Mikroskop dwufotonowy, Mikroskop optyczny, Mikroskopia fluorescencyjna całkowitego wewnętrznego odbicia, Mikroskopia fluorescencyjna kontrastu interferencyjnego, Mikroskopia konfokalna, Odbicie fali, Organellum, Substancja chemiczna, Zdolność rozdzielcza.

Absorpcja (optyka)

Absorpcja – w optyce proces pochłaniania energii fali elektromagnetycznej przez substancję.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Absorpcja (optyka) · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Białka · Zobacz więcej »

Biologia

Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Biologia · Zobacz więcej »

Biologia molekularna

Biologia molekularna – nauka podstawowa zajmująca się biologią na poziomie molekularnym.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Biologia molekularna · Zobacz więcej »

Chlorofile

Maksima absorpcyjne chlorofili na tle widma światła białego Chlorofile – grupa organicznych związków chemicznych obecnych między innymi w roślinach, algach i bakteriach fotosyntetyzujących (np. w sinicach).

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Chlorofile · Zobacz więcej »

Drożdże

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono. Nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty. Drożdże (Saccharomyces Meyen) – rodzaj jednokomórkowych grzybów z rodziny drożdżakowatych (Saccharomycetaceae).

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Drożdże · Zobacz więcej »

Fluorescencja

Fluorescencja minerałów pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Aleksandryt oświetlony światłem nie zawierającym ultrafioletu (z lewej) i zawierającym ultrafiolet (z prawej) Fluoryt oświetlony światłem białym (A) i ultrafioletowym (B) światłem ultrafioletowym Fluorescencja – jeden z rodzajów luminescencji – zjawisko emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Fluorescencja · Zobacz więcej »

Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ

Interfazowe jądro limfocytu wybarwione DAPI z sygnałami fluorescencyjnymi z chromosomu 13 (zielony, sonda znakowana fluoresceiną) i 21 (czerwony, rodamina jako znacznik fluorescencyjny) metafazowej pozytywnej pod względem rearanżacji bcr/abl zobrazowane metodą FISH Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ, FISH (od ang. fluorescent in situ hybridization) – technika cytogenetyczna służąca do wykrywania w materiale genetycznym określonej sekwencji DNA za pomocą fluorescencyjnych sond DNA.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ · Zobacz więcej »

Fluorofor

Fluorofor – analogicznie do chromoforu, jest częścią cząsteczki, odpowiedzialną za jej fluorescencję.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Fluorofor · Zobacz więcej »

Fosforescencja

fosforescencja fosforescencyjny proszek widziany w świetle normalnym, ultrafioletowym i w całkowitej ciemności Fosforescencja – rodzaj fotoluminescencji, zjawisko świecenia niektórych substancji światłem własnym, wywołane uprzednim naświetleniem (lub napromieniowaniem pokrewnego rodzaju) z zewnątrz.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Fosforescencja · Zobacz więcej »

Jądro komórkowe

DNA jest skupione i gotowe do podziału. Jądra komórkowe leukocytów człowieka, wybarwione za pomocą barwnika DAPI. cytozol12. lizosom Jądro komórkowe, nukleus – otoczone podwójną błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Jądro komórkowe · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Komórka · Zobacz więcej »

Kondensor

400x400px Kondensor – układ optyczny służący do równomiernego oświetlenia np.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Kondensor · Zobacz więcej »

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

right Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – laureaci nagrody przyznawanej corocznie osobom (1–3 rocznie), które dokonały odkrycia naukowego lub wynalazku w dziedzinie chemii (jednej z pięciu różnych dziedzin), wyświadczając tym największe dobrodziejstwo ludzkości; kryterium oceny osiągnięć kandydatów do Nagrody Nobla sformułował Alfred Nobel (1833–1896) w swoim testamencie.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii · Zobacz więcej »

Limfocyty

skaningowym mikroskopem elektronowym) Limfocyty – komórki układu odpornościowego należące do agranulocytów z grupy leukocytów, uczestniczące i będące podstawą odpowiedzi odpornościowej swoistej.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Limfocyty · Zobacz więcej »

Mikroskop dwufotonowy

Mikroskopia dwufotonowa - jedna z odmian mikroskopii fluorescencyjnej pozwalająca na obrazowanie próbek o grubości do 1 milimetra.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Mikroskop dwufotonowy · Zobacz więcej »

Mikroskop optyczny

Budowa standardowego mikroskopu optycznego z oświetleniem próbki od dołu: 1 – okular osadzony w tubusie, 2 – uchwyt rewolwerowy obiektywów, 3 – obiektyw mikroskopu, 4 – śruba makrometryczna, 5 – śruba mikrometryczna, 6 – stolik przedmiotowy, 7 – źródło światła 8 – kondensor, 9 – statyw Mikroskop optyczny – rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu jest wykorzystywane światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Mikroskop optyczny · Zobacz więcej »

Mikroskopia fluorescencyjna całkowitego wewnętrznego odbicia

Schemat zasady TIRFM w systemie ''trans-'' (światło pada i odbierane jest z różnych stron próbki). 1. Obiektyw 2. Promień emitowany (sygnał) 3. Olejek imersyjny 4. Szkiełko nakrywkowe 5. Próbka 6. Zasięg fali zanikającej 7. Promień wzbudzający 8. Pryzmat kwarcowy Schemat zasady TIRFM w systemie ''epi-'' (światło pada i odbierane jest z tej samej strony próbki). 1. Próbka 2. Zasięg fali zanikającej 3. Szkiełko nakrywkowe 4. Olejek imersyjny 5. Obiektyw 6. Promień emitowany (sygnał) 7. Promień wzbudzający Mikroskopia fluorescencyjna całkowitego wewnętrznego odbicia (ang. Total Internal Reflection Fluorescence Microscope (TIRFM) – jedna z odmian mikroskopii fluorescencyjnej pozwalająca na obrazownie próbek tylko do określonej głębokości, zwykle do 200 nanometrów w głąb. Technika ta powstała jako modyfikacja klasycznej mikroskopii fluorescencyjnej i stała się szczególnie użyteczna w badaniu zjawisk zachodzących bezpośrednio pod i na powierzchni (błoną komórkową) komórek. Przed jej powstaniem, w podobnych badaniach używano zwykłej mikroskopii fluorescencyjnej czy konfokalnej, jednak otrzymywane obrazy nie były najwyższej jakości. Powodem było fakt, że używane fluorofory, które miały wiązać się z błoną (na przykład poprzez białka błonowe, czy receptory) pozostawały w stanie równowagi z niezwiązanymi, i tak sygnał pochodzący z ich wzbudzenia nakładał się z sygnałem niezwiązanych cząsteczek tła. Powodem tego był fakt, że wzbudzeniu ulegały wszystkie fluorofory na drodze promienia światła wzbudzającego, bez żadnej selektywności co do obszaru (porównaj z mikroskopem dwufotonowym). Zmniejszało to kontrast między sygnałem i tłem a w niektórych wypadkach czyniło obrazowanie niemożliwym, gdyż zwykle w otaczającym interesujący obszar medium, było więcej niezwiązanych fluoroforów, niż tych związanych, co całkowicie tłumiło sygnał. Rozwiązaniem było zastosowanie mikroskopii fluorescencyjnej całkowitego wewnętrznego odbicia. TIRFM została opracowana przez Daniela Axelroda w latach 1980. Zasada TIRFM polega na oświetleniu próbki światłem wzbudzającym (jak w mikroskopii fluorescencyjnej), jednak pod takim kątem (kąt graniczny), by padające światło uległo całkowitemu wewnętrznemu odbiciu przed wejściem do próbki, albo w szkiełku nakrywającym próbkę (typ epi-) albo w kwarcowym pryzmacie (typ trans-). Zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia towarzyszy powstanie fali zanikającej (wiąże się to z różnicą między współczynnikiem załamania światła szkła, czy kwarcu i wody, czyli próbki – współczynnik ten dla szkła (kwarcu) jest większy), która nie ulega odbiciu, ale penetruje środowisko (próbkę) po drugiej stronie szkiełka lub pryzmatu. Czyni to jednak tylko na pewną określoną głębokość (fala ta zanika wykładniczo wraz z odległością), co w praktyce oznacza zwykle około 100-200nm. W tym obszarze głębokości próbki, fala ta może wzbudzić obecne w próbce fluorofory, a one zaczną emitować światło (co ważne, fala zanikająca ma tę samą długość co fala która uległa odbiciu). To emitowane światło jest następnie odbierane przez obiektyw, przepuszczane przez stosowne filtry i przetwarzane jak w klasycznym mikroskopie fluorescencyjnym. W ten sposób w TIRFM następuje bardzo selektywna wizualizacja obszarów położonych zaraz pod szkiełkiem lub pryzmatem (może to być błona nakrytej nim komórki), ponieważ obszar wzbudzenia powstaje tylko w zasięgu fali zanikającej, co znacznie ogranicza wpływ tła (wnętrza komórki). Znacznie powiększa to rozdzielczość uzyskanych obrazów. Rozdzielczość ta bywa tak znaczna, że technika TIRFM pozwala na wizualizowanie pojedynczych cząsteczek fluoroforu.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Mikroskopia fluorescencyjna całkowitego wewnętrznego odbicia · Zobacz więcej »

Mikroskopia fluorescencyjna kontrastu interferencyjnego

Mikroskopia fluorescencyjna kontrastu interferencyjnego (ang. Fluorescence interference contrast microscopy (FLIC) – technika mikroskopii fluorescencyjnej pozwalająca na uzyskanie rozdzielczości na osi Z w skali nanometrowej. Z FLIC mamy do czynienia, gdy oglądany pod mikroskopem obiekt fluorescencyjny znajduje się na powierzchni odbijającej światło (na przykład płytce krzemowej). Obiektyw, a zatem i układ analizujący, odbiera zarówno światło bezpośrednio emitowane przez próbkę, jak i światło, które próbka wyemitowała w kierunku powierzchni, od której uległo ono odbiciu. Zachodząca pomiędzy tymi falami świetlnymi interferencja prowadzi do podwójnej modulacji sin2 intensywności I, sygnału obiektu fluoryzującego, w funkcji odległości h od powierzchni odbijającej. Pozwala to na uzyskanie nanometrowych rozdzielczości w osi pionowej obiektu i bardzo dokładne pomiary wysokości obiektu lub szczegółów jego powierzchni. Mikroskopia FLIC znalazła zastosowanie do badania topografii powierzchni błon zawierających sondy fluorescencyjne, na przykład sztucznie tworzonych błon biologicznych czy też błon komórkowych żywych komórek wyposażonych we fluoroscencyjnie znakowane białka błonowe.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Mikroskopia fluorescencyjna kontrastu interferencyjnego · Zobacz więcej »

Mikroskopia konfokalna

Mikroskopia konfokalna – odmiana mikroskopii świetlnej charakteryzująca się powiększonym kontrastem i rozdzielczością.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Mikroskopia konfokalna · Zobacz więcej »

Odbicie fali

Odbicie fali: A – granica ośrodków, B – ośrodek pierwszy, C – ośrodek drugi, P – promień padający, N – normalna, Q – promień odbity Odbicie w oknie Efekt odbicia na tafli jeziora Odbicie – zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków, powodująca, że pozostaje ona w ośrodku, w którym się rozchodzi.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Odbicie fali · Zobacz więcej »

Organellum

centriole Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Organellum · Zobacz więcej »

Substancja chemiczna

Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Substancja chemiczna · Zobacz więcej »

Zdolność rozdzielcza

Zdolność rozdzielcza – w optyce przydatność określonego przyrządu optycznego do obserwacji obiektów o określonej odległości kątowej.

Nowy!!: Mikroskop fluorescencyjny i Zdolność rozdzielcza · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Mikroskopia fluorescencyjna.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »