Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Mikrotubula

Indeks Mikrotubula

Mikrotubula (microtubuli cellulares) – włóknista rurkowata sztywna struktura o średnicy 20–27 nm, powstająca w wyniku polimeryzacji białka tubuliny.

34 kontakty: Astrosfera, Błona komórkowa, Białka, Białka motoryczne, Centriola, Centrosom, Cytoszkielet, Depolimeryzacja, Dimery, Filament pośredni, Guanozyno-5′-difosforan, Guanozyno-5′-trifosforan, Hydroliza, Kinetosom, Kolchicyna, Komórka, Mikrofilament, Nanometr, Nanorurki, Neuryt, Nukleacja, Organellum, Paklitaksel, Perikarion, Podział komórki, Polarność, Polimeryzacja, Ruch (fizyka), Rzęska, Struktura, Transport, Tubulina, Wić, Wrzeciono podziałowe.

Astrosfera

Astrosfera – gwiaździsty układ mikrotubul mających swój początek w centrosomie lub w biegunie wrzeciona mitotycznego.

Nowy!!: Mikrotubula i Astrosfera · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Mikrotubula i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Mikrotubula i Białka · Zobacz więcej »

Białka motoryczne

mikrotubuli w kierunku (+) Białka motoryczne (białka kroczące, białka transportowe) – rodzina białek enzymatycznych wykazująca zdolność do generowania ruchu dzięki hydrolizie ATP.

Nowy!!: Mikrotubula i Białka motoryczne · Zobacz więcej »

Centriola

Trójwymiarowy, schematyczny model centrioli zbudowanej z dziewięciu tripletów mikrotubulowych Centriola – organellum komórkowe zbudowane z filamentów mikrotubulowych ułożonych w formę cylindra.

Nowy!!: Mikrotubula i Centriola · Zobacz więcej »

Centrosom

interfazy. Centrosom (łac. centrum ‘środek’, gr. sṓma ‘ciało’), śródciałko, ciałko środkowe – niewielka, wyspecjalizowana struktura występująca w pobliżu jądra komórkowego zwierząt i plechowców (roślin niższych).

Nowy!!: Mikrotubula i Centrosom · Zobacz więcej »

Cytoszkielet

jądro komórkowe Cytoszkielet – sieć włóknistych struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzięki którym organella i substancje nie pływają swobodnie w cytozolu, ale zajmują pewne przypisane sobie miejsca.

Nowy!!: Mikrotubula i Cytoszkielet · Zobacz więcej »

Depolimeryzacja

Depolimeryzacja – reakcja chemiczna rozpadu polimeru (związku wielkocząsteczkowego) na monomery, zachodząca tak samo jak reakcja polimeryzacji, tyle że w przeciwną stronę.

Nowy!!: Mikrotubula i Depolimeryzacja · Zobacz więcej »

Dimery

Dimery – najprostsze oligomery.

Nowy!!: Mikrotubula i Dimery · Zobacz więcej »

Filament pośredni

Filamenty pośrednie (ang. intermediate filaments) – grupa białek włókienkowych (średnica 10 nm) stanowiących jeden z głównych komponentów cytoszkieletu komórkowego oprócz mikrotubul (średnica 24 nm) i mikrofilamentów aktynowych bądź miozynowych (średnica odpowiednio 7 i 15 nm).

Nowy!!: Mikrotubula i Filament pośredni · Zobacz więcej »

Guanozyno-5′-difosforan

Guanozyno-5′-difosforan (GDP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd o budowie podobnej do adenozynodifosforanu (ADP).

Nowy!!: Mikrotubula i Guanozyno-5′-difosforan · Zobacz więcej »

Guanozyno-5′-trifosforan

Guanozyno-5′-trifosforan (GTP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd purynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce.

Nowy!!: Mikrotubula i Guanozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Hydroliza

Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją.

Nowy!!: Mikrotubula i Hydroliza · Zobacz więcej »

Kinetosom

Kinetosom (gr. kinetós.

Nowy!!: Mikrotubula i Kinetosom · Zobacz więcej »

Kolchicyna

Kolchicyna – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów o silnie toksycznym działaniu, także lek stosowany w leczeniu dny moczanowej.

Nowy!!: Mikrotubula i Kolchicyna · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Mikrotubula i Komórka · Zobacz więcej »

Mikrofilament

model filamentu aktynowego Mikrofilamenty, filamenty aktynowe, mikrowłókienka (microfibrillae cellulares) – cienkie włókna białkowe zbudowane z białka aktyny znajdujące się w cytoplazmie.

Nowy!!: Mikrotubula i Mikrofilament · Zobacz więcej »

Nanometr

Nanometr (symbol: nm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI.

Nowy!!: Mikrotubula i Nanometr · Zobacz więcej »

Nanorurki

Trójwymiarowe modele struktury jednowarstwowych nanorurek węglowych Animacja pokazująca trójwymiarową strukturę nanorurki Nanorurki – struktury nadcząsteczkowe, mające postać pustych w środku walców.

Nowy!!: Mikrotubula i Nanorurki · Zobacz więcej »

Neuryt

Budowa neuronu, połączenia i synapsa Neuryt, akson (axon), włókno osiowe, włókno nerwowe, wypustki osiowe – element neuronu odpowiedzialny za przekazywanie informacji z ciała komórki do kolejnych neuronów lub komórek efektorowych (np. komórek mięśniowych bądź gruczołowych).

Nowy!!: Mikrotubula i Neuryt · Zobacz więcej »

Nukleacja

Zarodkowanie bąbelków dwutlenku węgla dookoła ludzkiego palca. Nukleacja (zarodkowanie) – początkowy etap przemiany fazowej, podczas którego powstają w substancji niewielkie zarodki nowej fazy.

Nowy!!: Mikrotubula i Nukleacja · Zobacz więcej »

Organellum

centriole Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.

Nowy!!: Mikrotubula i Organellum · Zobacz więcej »

Paklitaksel

Paklitaksel (ATC: L 01 CD 01) – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów terpenowych typu taksanów o działaniu cytostatycznym.

Nowy!!: Mikrotubula i Paklitaksel · Zobacz więcej »

Perikarion

Budowa neuronu Perikarion (perycaryon), inaczej ciało komórki nerwowej, soma lub neurocyt – część neuronu otaczająca jądro komórkowe wraz z jąderkiem (rzadziej dwa jądra lub więcej).

Nowy!!: Mikrotubula i Perikarion · Zobacz więcej »

Podział komórki

Podział komórki Podział komórki - proces zachodzący u wszystkich organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych.

Nowy!!: Mikrotubula i Podział komórki · Zobacz więcej »

Polarność

D Cząsteczka CO2 jest apolarna, czyli jej moment dipolowy wynosi 0 Polarność Polarność – właściwość indywiduów chemicznych polegająca na występowaniu w nich elektrycznego momentu dipolowego w wyniku nierównomiernego rozłożenia cząstkowych ładunków elektrycznych w ich objętości.

Nowy!!: Mikrotubula i Polarność · Zobacz więcej »

Polimeryzacja

etylenu Polimeryzacja – reakcja, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane monomerami lub mieszanina kilku takich związków reagują same ze sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer.

Nowy!!: Mikrotubula i Polimeryzacja · Zobacz więcej »

Ruch (fizyka)

Ruch w fizyce – zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia uznanego za nieruchomy.

Nowy!!: Mikrotubula i Ruch (fizyka) · Zobacz więcej »

Rzęska

Budowa rzęski elektronowym mikroskopie skaningowym przedstawiający rzęski nabłonka oddechowego. Rzęski (łac. cilia) – cienkie wypustki cytoplazmatyczne, osadzone na ciałkach podstawowych i pełniące w zasadzie jedną zasadniczą funkcję: ruchową.

Nowy!!: Mikrotubula i Rzęska · Zobacz więcej »

Struktura

Struktura (łc. structura "budowa, sposób budowania") – 1.

Nowy!!: Mikrotubula i Struktura · Zobacz więcej »

Transport

transportu wodnego Tanzanii Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

Nowy!!: Mikrotubula i Transport · Zobacz więcej »

Tubulina

Tubulina - białko globularne tworzące protofilament mikrotubul.

Nowy!!: Mikrotubula i Tubulina · Zobacz więcej »

Wić

pompą protonowa Przykłady schematu ułożenia bakteryjnych wici. A-Monotrichus; B-Lophotrichus; C-Amphitrichus; D-Peritrichus; Wić – (łac. flagellum, l.mn. flagella), organellum ruchu wyrastające z powierzchni komórki u niektórych mikroorganizmów, bakterii, pierwotniaków, niektórych grzybów, niższych roślin i komórek zwierząt, np.

Nowy!!: Mikrotubula i Wić · Zobacz więcej »

Wrzeciono podziałowe

Wrzeciono podziałowe (właściwie: wrzeciono kariokinetyczne) – wrzecionowata struktura zbudowana z włókien białka (tzw. mikrotubul).

Nowy!!: Mikrotubula i Wrzeciono podziałowe · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Mikrotubule.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »