Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Mitochondrialny DNA

Indeks Mitochondrialny DNA

Genom mitochondrialny człowieka DNA mitochondrialny (mtDNA, mDNA) – materiał genetyczny w postaci kolistego DNA znajdujący się w macierzy mitochondrium (łac. matrix).

36 kontakty: Antyczny DNA, Arginina, Białka, Choroby genetyczne, Ewa Bartnik, Gen, Genetyka genealogiczna, Genetyka populacyjna, Haplogrupa, Heteroplazmia, Intron, Izoleucyna, Język angielski, Kod genetyczny, Kodon, Kwas deoksyrybonukleinowy, Macierz mitochondrialna, Materiał genetyczny, Medycyna sądowa, Metionina, Mitochondrialna Ewa, Mitochondrium, Mutacja, NDNA, Neandertalczyk, Organellum, Para zasad, Promotor genu, RRNA, Teoria endosymbiozy, Transkrypcja (genetyka), TRNA, Tryptofan, Zespół Leigha, Zespół MELAS, Zygota.

Antyczny DNA

staroegipskiego kapłana Nekht-Ankh Antyczny DNA (aDNA) – DNA wyizolowany z materiału biologicznego pochodzącego od martwych od dawna organizmów.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Antyczny DNA · Zobacz więcej »

Arginina

Arginina (Arg) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów kodowanych przez DNA.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Arginina · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Białka · Zobacz więcej »

Choroby genetyczne

Choroby genetyczne (gr. genetes.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Choroby genetyczne · Zobacz więcej »

Ewa Bartnik

Ewa Bartnik (ur. 15 grudnia 1949 w Warszawie) – polska biolog, profesor nauk biologicznych, wykładowca akademicki, popularyzatorka nauki.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Ewa Bartnik · Zobacz więcej »

Gen

Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – pojęcie teoretyczne stosowane w wielu działach biologii oraz innych dziedzinach wiedzy.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Gen · Zobacz więcej »

Genetyka genealogiczna

Genealogia genetyczna – jedna z nauk pomocniczych genealogii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych pomiędzy ludźmi poprzez ustalanie pokrewieństwa genetycznego.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Genetyka genealogiczna · Zobacz więcej »

Genetyka populacyjna

Genetyka populacyjna – dziedzina genetyki analizująca zjawiska dziedziczności w odniesieniu do populacji, nauka zajmująca się częstością alleli i zmianami ich występowania pod wpływem sił ewolucyjnych: selekcji naturalnej, dryfu genetycznego, mutacji i przepływu genów, typów krzyżowania (panmiksyjne i wybiórcze).

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Genetyka populacyjna · Zobacz więcej »

Haplogrupa

Haplogrupa w genetyce − grupa podobnych ze względu na wspólne pochodzenie haplotypów, czyli serii alleli genów położonych w specyficznym miejscu na chromosomie.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Haplogrupa · Zobacz więcej »

Heteroplazmia

Heteroplazmia – obecność prawidłowego lub zmutowanego genu w różnych organellach tej samej komórki.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Heteroplazmia · Zobacz więcej »

Intron

prokariotycznej (bakteryjnej) Intron, sekwencja niekodująca − część sekwencji genu, która nie koduje sekwencji polipeptydu, a jedynie rozdziela kodujące eksony.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Intron · Zobacz więcej »

Izoleucyna

Izoleucyna (łac. Isoleucinum; skróty: Ile, I) – organiczny związek chemiczny, izomer leucyny, aminokwas alifatyczny występujący w praktycznie każdym białku, obojętny elektrycznie.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Izoleucyna · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Język angielski · Zobacz więcej »

Kod genetyczny

nukleotyd na trzeciej pozycji kodonu (A, C, G lub U); podane kodony występują w mRNA; aby uzyskać ich postać typową dla DNA, należy każdy U na tym schemacie zastąpić przez T; aminokwasy, przy których trójliterowym skrócie jest znak +, mogą być kodowane przez kilka kodonów różniących się pierwszymi nukleotydami (np. arginina – Arg – może być kodowana zarówno jako AGA albo AGG, jak i CGA, CGG, CGU albo CGC; różne kodony oznaczające taki sam aminokwas mogą występować nawet obok siebie w tej samej cząsteczce mRNA) Kod genetyczny – reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność aminokwasów w ich białkach w procesie biosyntezy białek (a konkretnie transkrypcji i translacji).

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Kod genetyczny · Zobacz więcej »

Kodon

Tabela kodonów Kodon (triplet) – jednostka w sekwencji mRNA składająca się z trzech nukleotydów kodujących określony aminokwas.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Kodon · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Macierz mitochondrialna

1 - wewnętrzna błona2 - zewnętrzna błona3 - przedział zewnętrzny4 - macierz Macierz mitochondrialna, wewnętrzna przestrzeń mitochondrium (łac. matrix) – bezpostaciowa substancja płynna wypełniająca wnętrze mitochondrium.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Macierz mitochondrialna · Zobacz więcej »

Materiał genetyczny

Materiał genetyczny – substancja chemiczna będąca fizycznym nośnikiem informacji genetycznej i dziedziczności.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Materiał genetyczny · Zobacz więcej »

Medycyna sądowa

''Sekcja zwłok'' (1890) Enrique Simonet Medycyna sądowa – specjalność medyczna zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi życia i śmierci w świetle prawa.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Medycyna sądowa · Zobacz więcej »

Metionina

Metionina (skróty: Met, M) – organiczny związek chemiczny, aminokwas kodowany, obojętny elektrycznie.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Metionina · Zobacz więcej »

Mitochondrialna Ewa

Mitochondrialna Ewa – we współczesnej genetyce hipoteza o istnieniu kobiety, od której pochodzą współcześni ludzie, która prawdopodobnie żyła ok.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Mitochondrialna Ewa · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Mutacja

Mutacja (łac. mutatio – zmiana) – nagłe, skokowe zmiany materiału genetycznego komórki.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Mutacja · Zobacz więcej »

NDNA

nDNA, DNA jądrowy, DNA jądra komórkowego – materiał genetyczny w postaci DNA znajdujący się w jądrze komórkowym eukariotów i kodujący większość informacji genetycznej organizmu.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i NDNA · Zobacz więcej »

Neandertalczyk

Człowiek neandertalski, neandertalczyk – wymarły przedstawiciel rodzaju Homo (człowiek), znany z plejstocenu (ok. 400 000 do ok. 24 500 lat temu), w zależności od autorów klasyfikowany jako podgatunek człowieka rozumnego – Homo sapiens neanderthalensis – lub odrębny od niego gatunek – Homo neanderthalensis.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Neandertalczyk · Zobacz więcej »

Organellum

centriole Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Organellum · Zobacz więcej »

Para zasad

Komplementarność zasad w DNA Komplementarność zasad w RNA Wiązania wodorowe pary AT Wiązania wodorowe pary GC Para zasad (pz lub bp z en base pair) – w biologii molekularnej są to dwie komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Para zasad · Zobacz więcej »

Promotor genu

Promotor – odcinek DNA, położony zazwyczaj powyżej sekwencji kodującej genu (tuż przed początkiem genu), który zawiera sekwencje rozpoznawane przez polimerazę RNA zależną od DNA.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Promotor genu · Zobacz więcej »

RRNA

Atomowa struktura dużej podjednostki 50S rybosomu. Kolorem niebieskim zaznaczone są białka, pomarańczowym RNA, a czerwonym adenina 2486 w centrum aktywnym rRNA – rybosomalny, rybosomowy RNA (z ang. Ribosomal RNA).

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i RRNA · Zobacz więcej »

Teoria endosymbiozy

Teoria endosymbiozykolory oznaczają: czarny – błona komórkowa, różowy – eukariotyczny DNA, zielony – cyjanobakterie lub ctDNA, czerwony protobakterie lub mtDNA Teoria endosymbiozy – teoria stanowiąca, że mitochondria, plastydy (jak chloroplasty) i być może inne organella komórki eukariotycznej powstały na skutek endosymbiozy pomiędzy różnymi mikroorganizmami.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Teoria endosymbiozy · Zobacz więcej »

Transkrypcja (genetyka)

Transkrypcja – proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Transkrypcja (genetyka) · Zobacz więcej »

TRNA

Trójwymiarowy model tRNAPhe z drożdży '''Schemat budowy tRNA''': α, ramię antykodonowe A; β, ramię aminokwasowe (akceptorowe); γ, ramię dodatkowe (zmienne); δ, ramię dihydrourydynowe D; τ, ramię rybotymidowe (pseudourydynowe) T Struktura drugorzędowa tRNA tRNA, transportujący (transferowy) RNA (ang. transfer RNA) − stosunkowo nieduże, składające się z kilkudziesięciu nukleotydów, cząsteczki kwasu rybonukleinowego (RNA), których zadaniem jest przyłączanie wolnych aminokwasów w cytoplazmie i transportowanie ich do rybosomów, gdzie w trakcie procesu translacji zostają włączone do powstającego łańcucha polipeptydowego.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i TRNA · Zobacz więcej »

Tryptofan

Tryptofan (nazwa skrótowa Trp) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów białkowych.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Tryptofan · Zobacz więcej »

Zespół Leigha

Zespół Leigha (podostra martwicza encefalo(mielo)patia) – rzadka, heterogenna etiologicznie choroba mitochondrialna (uwarunkowana mutacjami w DNA mitochondrialnym).

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Zespół Leigha · Zobacz więcej »

Zespół MELAS

Zespół MELAS (miopatia mitochondrialna, encefalopatia, kwasica mleczanowa, występowanie incydentów podobnych do udarów, ang. mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, stroke-like episodes) – choroba mitochondrialna (uwarunkowana mutacjami w DNA mitochondrialnym).

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Zespół MELAS · Zobacz więcej »

Zygota

Zygota – komórka powstała w wyniku zapłodnienia, czyli połączenia haploidalnej gamety męskiej z haploidalną gametą żeńską w procesie rozmnażania płciowego.

Nowy!!: Mitochondrialny DNA i Zygota · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

DNA mitochondrialne, DNA mitochondrialny, Genom mitochondrialny, Mitochodndrialny DNA, Mitochondrialne DNA, MtDNA.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »