Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Moment pędu

Indeks Moment pędu

Moment pędu (kręt) – wektorowa wielkość fizyczna opisująca ruch ciała, zwłaszcza jego ruch obrotowy.

41 kontakty: Ciało (fizyka), Ekliptyka, Grawitacja, Grupa obrotów, Harmoniki sferyczne, Iloczyn wektorowy, Izometria, Kąt, Komutator (matematyka), Magnetyczna liczba kwantowa, Mechanika klasyczna, Moment bezwładności, Moment siły, Nawias Poissona, Obserwabla, Operator Hamiltona, Operator nabla, Operator pędu, Operator położenia, Orbitalny moment pędu światła, Pęd (fizyka), Początek (matematyka), Prędkość kątowa, Pseudowektor, Punkt (geometria), Punkt materialny, Równanie Schrödingera, Ruch (fizyka), Ruch obrotowy, Siła, Symbol Leviego-Civity, Układ odniesienia, Układ współrzędnych, Układ współrzędnych sferycznych, Wartość bezwzględna, Wektor, Wektor wodzący, Wielkość fizyczna, Wojciech Królikowski, Wojciech Rubinowicz, Wyznacznik.

Ciało (fizyka)

Ciało (ciało fizyczne) – termin fizyki i innych dziedzin nauki, oznaczający zbiór cząstek o niezerowej masie spoczynkowej, traktowany jako całość.

Nowy!!: Moment pędu i Ciało (fizyka) · Zobacz więcej »

Ekliptyka

Ekliptyka i jej związek z nachyleniem osi obrotu sklepieniu niebieskim Merkurego Ekliptyka (z gr. έκλειψις zaćmienie) – okrąg wielki na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi.

Nowy!!: Moment pędu i Ekliptyka · Zobacz więcej »

Grawitacja

Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie, wzajemnie przyciągając się.

Nowy!!: Moment pędu i Grawitacja · Zobacz więcej »

Grupa obrotów

Grupa obrotów SO(n) - to grupa macierzy tworzona przez macierze obrotu w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Moment pędu i Grupa obrotów · Zobacz więcej »

Harmoniki sferyczne

Przykładowe harmoniki sferyczne dla ''l''.

Nowy!!: Moment pędu i Harmoniki sferyczne · Zobacz więcej »

Iloczyn wektorowy

Iloczyn wektorowy – działanie dwuargumentowe przyporządkowujące parze wektorów 3-wymiarowej przestrzeni euklidesowej pewien wektor tej przestrzeni.

Nowy!!: Moment pędu i Iloczyn wektorowy · Zobacz więcej »

Izometria

Przykład izometrii: obrót jako złożenie dwóch odbić. Izometria (gr. isos – równy, métron – miara), także przekształcenie izometryczne – funkcja, zachowująca odległości między punktami przestrzeni metrycznej.

Nowy!!: Moment pędu i Izometria · Zobacz więcej »

Kąt

Kąt – obszar powstały z rozcięcia płaszczyzny przez sumę dwóch różnych półprostych o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Nowy!!: Moment pędu i Kąt · Zobacz więcej »

Komutator (matematyka)

Komutator – wskaźnik stopnia nieprzemienności pewnego działania dwuargumentowego.

Nowy!!: Moment pędu i Komutator (matematyka) · Zobacz więcej »

Magnetyczna liczba kwantowa

Magnetyczna liczba kwantowa (m) – powiązana jest z poboczną liczbą kwantową (l) i przyjmuje wartości całkowite od -l przez 0 do l. Liczba możliwych wartości magnetycznej liczby kwantowej określa liczbę orbitali danego typu (s,p,d itd.). Dla danej wartości głównej liczby kwantowej można wyróżnić trzy orbitale typu p dla każdego z tych orbitali to odpowiednio: Kwantuje orientację przestrzenną orbitalnego momentu pędu elektronu w atomie, inaczej mówiąc określa jego rzut (Mz) na wyróżniony kierunek (np. przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego) zgodnie ze wzorem: gdzie: h – stała Plancka π – liczba pi m – magnetyczna liczba kwantowa.

Nowy!!: Moment pędu i Magnetyczna liczba kwantowa · Zobacz więcej »

Mechanika klasyczna

Mechanika klasyczna – dział mechaniki w fizyce opisujący ruch ciał (kinematyka), wpływ oddziaływań na ruch ciał (dynamika) oraz badaniem równowagi ciał materialnych (statyka).

Nowy!!: Moment pędu i Mechanika klasyczna · Zobacz więcej »

Moment bezwładności

Moment bezwładności (masy) – miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym względem określonej, ustalonej osi obrotu.

Nowy!!: Moment pędu i Moment bezwładności · Zobacz więcej »

Moment siły

thumb momentem pędu ''L'' Moment siłyW inżynierii stosuje się terminy „moment obrotowy”, „moment skręcający” i inne.

Nowy!!: Moment pędu i Moment siły · Zobacz więcej »

Nawias Poissona

Nawias Poissona – pojęcie z dzedziny fizyki matematycznej, głównie mechaniki klasycznej, a konkretniej mechaniki Hamiltona.

Nowy!!: Moment pędu i Nawias Poissona · Zobacz więcej »

Obserwabla

Obserwabla – operator hermitowski (samosprzężony) definiowany w mechanice kwantowej, reprezentujący pewną mierzalną wielkość fizyczną.

Nowy!!: Moment pędu i Obserwabla · Zobacz więcej »

Operator Hamiltona

Operator Hamiltona (hamiltonian, operator energii) \hat H– operator definiowany w mechanice kwantowej, będący odpowiednikiem funkcji Hamiltona H (hamiltonianu) mechaniki klasycznej.

Nowy!!: Moment pędu i Operator Hamiltona · Zobacz więcej »

Operator nabla

NablaEtymologia w artykule dot.

Nowy!!: Moment pędu i Operator nabla · Zobacz więcej »

Operator pędu

Operator pędu - jeden z operatorów wprowadzanych przez mechanikę kwantową; wartości własne tego operatora określają możliwe wartości pędu cząstki czy układu cząstek.

Nowy!!: Moment pędu i Operator pędu · Zobacz więcej »

Operator położenia

W mechanice kwantowej położenie jest opisywane przez obserwablę - operator położenia.

Nowy!!: Moment pędu i Operator położenia · Zobacz więcej »

Orbitalny moment pędu światła

Orbitalny moment pędu światła (ang. orbital angular momentum of light, czyli OAM) jest składnikiem momentu pędu promienia świetlnego, który zależy od przestrzennej dystrybucji pola, ale nie od polaryzacji.

Nowy!!: Moment pędu i Orbitalny moment pędu światła · Zobacz więcej »

Pęd (fizyka)

Pęd – wektorowa wielkość fizyczna opisująca mechanikę, a więc ruch i oddziaływania obiektu fizycznego.

Nowy!!: Moment pędu i Pęd (fizyka) · Zobacz więcej »

Początek (matematyka)

Początek układu współrzędnych kartezjańskich. Początek – szczególny punkt w przestrzeni euklidesowej, zwykle oznaczany literą \mathrm O bądź cyfrą 0, używany jako punkt odniesienia dla geometrii otaczającej go przestrzeni.

Nowy!!: Moment pędu i Początek (matematyka) · Zobacz więcej »

Prędkość kątowa

Prędkość kątowa regułą śruby prawoskrętnej Prędkość kątowa (w fizyce) – wielkość wektorowa opisująca ruch obrotowy (np. ruch po okręgu).

Nowy!!: Moment pędu i Prędkość kątowa · Zobacz więcej »

Pseudowektor

Pętla z prądem widziana w zwierciadle wytwarza pole magnetyczne o kierunku niezgodnym z jego odbiciem Pseudowektor (wektor osiowy) – wielkość fizyczna, która przy ciągłych transformacjach układu odniesienia (takich jak translacja lub obrót) przekształca się jak wektor, natomiast przy odbiciu zwierciadlanym i symetrii środkowej transformuje się odmiennie (np. zmienia zwrot wektora).

Nowy!!: Moment pędu i Pseudowektor · Zobacz więcej »

Punkt (geometria)

Ograniczony zbiór punktów w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Punkt – w aksjomatycznym ujęciu geometrii jedno z podstawowych pojęć pierwotnych.

Nowy!!: Moment pędu i Punkt (geometria) · Zobacz więcej »

Punkt materialny

Punkt materialny (masa punktowa) – ciało fizyczne obdarzone masą, ale mające nieskończenie małe rozmiary (będące punktem).

Nowy!!: Moment pędu i Punkt materialny · Zobacz więcej »

Równanie Schrödingera

Równanie jako element pomnika przed warszawskim Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego Równanie Schrödingera – jedno z podstawowych równań nierelatywistycznej mechaniki kwantowej (obok równania Heisenberga), sformułowane przez austriackiego fizyka Erwina Schrödingera w 1926 roku.

Nowy!!: Moment pędu i Równanie Schrödingera · Zobacz więcej »

Ruch (fizyka)

Ruch w fizyce – zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia uznanego za nieruchomy.

Nowy!!: Moment pędu i Ruch (fizyka) · Zobacz więcej »

Ruch obrotowy

Ruch obrotowy’ bryły sztywnej – taki ruch, w którym wszystkie punkty bryły poruszają się po okręgach o środkach leżących na jednej prostej zwanej osią obrotu.

Nowy!!: Moment pędu i Ruch obrotowy · Zobacz więcej »

Siła

Siła – wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między ciałami.

Nowy!!: Moment pędu i Siła · Zobacz więcej »

Symbol Leviego-Civity

Wartości symbolu Leviego-Civity w prawoskrętnym układzie współrzędnych. Wizualizacja symbolu Leviego-Civity jako trzech macierzy 3×3.Wizualizacja symbolu Leviego-Civity dla lewoskrętnego układu współrzędnych (pusty sześcian odpowiada liczbie 0, niebieski liczbie -1 i czerwony liczbie 1). Symbol Leviego-Civity (symbol zupełnie antysymetryczny) jest antysymetrycznym symbolem podobnym do delty Kroneckera, który jest zdefiniowany jako: Symbol ten został nazwany na cześć matematyka włoskiego Tullio Levi-Civita, choć powszechnie stosowaną nazwą symbolu Leviego-Civity jest „epsilon z trzema indeksami”.

Nowy!!: Moment pędu i Symbol Leviego-Civity · Zobacz więcej »

Układ odniesienia

Układ odniesienia (fizyka) – punkt lub układ punktów w przestrzeni, względem którego określa się położenie lub zmianę położenia (ruch) danego ciała.

Nowy!!: Moment pędu i Układ odniesienia · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych

Prawoskrętny układ współrzędnych Układ współrzędnych – odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne przypisujące każdemu punktowi danej przestrzeni skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu.

Nowy!!: Moment pędu i Układ współrzędnych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych sferycznych

Sferyczny układ współrzędnych – układ współrzędnych w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Moment pędu i Układ współrzędnych sferycznych · Zobacz więcej »

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna a. moduł – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby.

Nowy!!: Moment pędu i Wartość bezwzględna · Zobacz więcej »

Wektor

Ilustracja wektora Wektor (z łac., „niosący; ten, który niesie; nośnik”, od vehere, „nieść”; via, „droga”) – istotny w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce obiekt mający moduł (zwany też – zdaniem niektórych niepoprawnie – długościąDługość sugeruje jednostkę długości, podczas gdy wektor może mieć zupełnie inną jednostkę. lub wartościąWartość wektora to w matematyce po prostu wektor (np. funkcja o wartościach wektorowych), więc niektórzy dydaktycy postulują niestosowanie tej nomenklatury – zob. dr. Sławomira Brzezowskiego z UJ, autora podręcznika fizyki do LO z klasy II.), kierunek wraz ze zwrotem (określającym orientację wzdłuż danego kierunku).

Nowy!!: Moment pędu i Wektor · Zobacz więcej »

Wektor wodzący

Krzywa w przestrzeni. Wektor wodzący '''r''' jest parametryzowany za pomocą liczb ''t''. Dla '''r'''.

Nowy!!: Moment pędu i Wektor wodzący · Zobacz więcej »

Wielkość fizyczna

Wielkość fizyczna – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć.

Nowy!!: Moment pędu i Wielkość fizyczna · Zobacz więcej »

Wojciech Królikowski

Wojciech Królikowski (ur. 16 lipca 1926 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk (specjalność: teoria cząstek elementarnych i kwantowa teoria pola), profesor emerytowany Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (od 1980).

Nowy!!: Moment pędu i Wojciech Królikowski · Zobacz więcej »

Wojciech Rubinowicz

Grób Wojciecha Rubinowicza na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim Wojciech Sylwester Piotr Rubinowicz (ur. 22 lutego 1889 w Sadagórze koło Czerniowiec, zm. 13 października 1974 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk.

Nowy!!: Moment pędu i Wojciech Rubinowicz · Zobacz więcej »

Wyznacznik

Wyznacznik – funkcja przyporządkowująca każdej macierzy kwadratowej M_(R) o współczynnikach z pierścienia przemiennego R pewien element tego pierścienia.

Nowy!!: Moment pędu i Wyznacznik · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Kręt, Kątowy moment pędu, Orbitalny moment pędu.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »