Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Nauki prawne

Indeks Nauki prawne

Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

36 kontakty: Antropologia prawa, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Common law, Dogmatyka prawa, Doktor (stopień naukowy), Filozofia prawa, Historia doktryn politycznych i prawnych, Historia prawa, Informatyka prawnicza, Jurysprudencja, Komparatystyka prawnicza, Kryminalistyka, Kryminologia, Logika prawnicza, Medycyna sądowa, Monitor Polski, Nauki ścisłe, Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Prawo, Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo formalne, Prawo handlowe, Prawo kanoniczne, Prawo karne, Prawo karne procesowe, Prawo karne wykonawcze, Prawo konstytucyjne, Prawo międzynarodowe, Prawo Unii Europejskiej, Psychiatria sądowa, Psychologia sądowa, Socjologia prawa, Teoria prawa, Wiktymologia.

Antropologia prawa

Antropologia prawa – nauka społeczna sytuująca się między antropologią społeczną i naukami prawnymi.

Nowy!!: Nauki prawne i Antropologia prawa · Zobacz więcej »

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – centralny organ administracji publicznej działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Nowy!!: Nauki prawne i Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów · Zobacz więcej »

Common law

Common law (dosłownie z ang. „prawo wspólne”, pol. „prawo precedensowe”) – porządek prawny charakterystyczny dla krajów anglosaskich (między innymi Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii).

Nowy!!: Nauki prawne i Common law · Zobacz więcej »

Dogmatyka prawa

Dogmatyka prawa – dział nauk prawnych, zajmujący się badaniem prawa obowiązującego, w takiej postaci, w jakiej zostało ono ustanowione przez ustawodawcę.

Nowy!!: Nauki prawne i Dogmatyka prawa · Zobacz więcej »

Doktor (stopień naukowy)

Doktor (łac. doctor, 'nauczyciel, mistrz'; w skrócie: dr) – stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki.

Nowy!!: Nauki prawne i Doktor (stopień naukowy) · Zobacz więcej »

Filozofia prawa

Karola IV, Praga, Czechy) Filozofia prawa – nauka filozoficzna, której przedmiotem jest refleksja nad prawem.

Nowy!!: Nauki prawne i Filozofia prawa · Zobacz więcej »

Historia doktryn politycznych i prawnych

Historia doktryn politycznych i prawnych – nauka humanistyczna i społeczna, jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa.

Nowy!!: Nauki prawne i Historia doktryn politycznych i prawnych · Zobacz więcej »

Historia prawa

Historia prawa – dyscyplina historii i prawoznawstwa, zajmująca się badaniem dziejów prawa i jego instytucji od starożytności do czasów współczesnych.

Nowy!!: Nauki prawne i Historia prawa · Zobacz więcej »

Informatyka prawnicza

Informatyka prawnicza – dziedzina nauki, której głównym przedmiotem badań są procesy gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania (w tym aktualizowania) i wyszukiwania informacji o prawie przy pomocy komputera.

Nowy!!: Nauki prawne i Informatyka prawnicza · Zobacz więcej »

Jurysprudencja

Jurysprudencja (łac. iuris prudentia, biegła znajomość prawa) – termin wieloznaczny związany z naukami prawnymi.

Nowy!!: Nauki prawne i Jurysprudencja · Zobacz więcej »

Komparatystyka prawnicza

Komparatystyka prawnicza (inaczej prawo porównawcze, od łac. comparo – porównywać) – badania prawnoporównawcze, w których studiuje się podobieństwa i odmienności prawa poszczególnych państw.

Nowy!!: Nauki prawne i Komparatystyka prawnicza · Zobacz więcej »

Kryminalistyka

zwłok na dworcu autobusowym w Ashton-under-Lyne (Greater Manchester, Anglia). Policja okryła zwłoki namiotem w celu zabezpieczenia śladów Miejsce znalezienia zwłok Kryminalistyka (ang. criminalistics lub forensics) – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami.

Nowy!!: Nauki prawne i Kryminalistyka · Zobacz więcej »

Kryminologia

Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka).

Nowy!!: Nauki prawne i Kryminologia · Zobacz więcej »

Logika prawnicza

Logika prawnicza – dyscyplina pomocnicza nauk prawnych, zajmująca się prawniczymi zastosowaniami logiki.

Nowy!!: Nauki prawne i Logika prawnicza · Zobacz więcej »

Medycyna sądowa

''Sekcja zwłok'' (1890) Enrique Simonet Medycyna sądowa – specjalność medyczna zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi życia i śmierci w świetle prawa.

Nowy!!: Nauki prawne i Medycyna sądowa · Zobacz więcej »

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“ (w praktyce najczęściej używa się nazwy Monitor Polski, oficjalny skrót to M. P.) – dziennik urzędowy wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, służący do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowej.

Nowy!!: Nauki prawne i Monitor Polski · Zobacz więcej »

Nauki ścisłe

Nauki ścisłe - nauki, w których ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje się zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych.

Nowy!!: Nauki prawne i Nauki ścisłe · Zobacz więcej »

Nauki humanistyczne

Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.

Nowy!!: Nauki prawne i Nauki humanistyczne · Zobacz więcej »

Nauki społeczne

Nauki społeczne – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju.

Nowy!!: Nauki prawne i Nauki społeczne · Zobacz więcej »

Prawo

Temida symbolizująca bezstronność i sprawiedliwość Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo · Zobacz więcej »

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne – gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo administracyjne · Zobacz więcej »

Prawo cywilne

Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo cywilne · Zobacz więcej »

Prawo formalne

Prawo formalne, procesowe — zespół norm prawnych regulujących postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej.

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo formalne · Zobacz więcej »

Prawo handlowe

Prawo handlowe – jedna z gałęzi prawa prywatnego, wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego.

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo handlowe · Zobacz więcej »

Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne, prawo kościelne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo kanoniczne · Zobacz więcej »

Prawo karne

Blatt 40v''Constitutio Criminalis Bambergensis'', 1507 Frankfurt. J. Schmidt. Verlegung Sigmund Feyrabends, 1577 Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo karne · Zobacz więcej »

Prawo karne procesowe

Prawo karne procesowe – ogół norm prawnych regulujących działalność zwaną procesem karnym stosowanych w postępowaniach o czyny zabronione przez ustawę karną.

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo karne procesowe · Zobacz więcej »

Prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze – zespół norm prawnych regulujących zasady wykonywania kar.

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo karne wykonawcze · Zobacz więcej »

Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne (także: „prawo polityczne” z fr. droit politique; „prawo państwowe” z niem. Staatsrecht) – zespół norm prawnych regulujących ustrój polityczny, społeczny i gospodarczy państwa albo zespół norm zawartych w konstytucji („prawo konstytucji”).

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo konstytucyjne · Zobacz więcej »

Prawo międzynarodowe

Hattusilisem III Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego.

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo międzynarodowe · Zobacz więcej »

Prawo Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej – zbiór aktów składających się na skomplikowany system prawny Unii Europejskiej.

Nowy!!: Nauki prawne i Prawo Unii Europejskiej · Zobacz więcej »

Psychiatria sądowa

Psychiatria sądowa - dziedzina psychiatrii łącząca się ściśle z sądownictwem.

Nowy!!: Nauki prawne i Psychiatria sądowa · Zobacz więcej »

Psychologia sądowa

Psychologia sądowa – dział psychologii ściśle związany z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości.

Nowy!!: Nauki prawne i Psychologia sądowa · Zobacz więcej »

Socjologia prawa

right Socjologia prawa – nauka społeczna sytuująca się między socjologią a naukami prawnymi.

Nowy!!: Nauki prawne i Socjologia prawa · Zobacz więcej »

Teoria prawa

Teoria prawa – jedna z ogólnych nauk prawnych, zajmująca się teoretyczną refleksją nad prawem.

Nowy!!: Nauki prawne i Teoria prawa · Zobacz więcej »

Wiktymologia

Wiktymologia (łac.-gr. nauka o ofierze z łac. victima 'ofiara' i gr. lógos 'mowa, słowo, wypowiedź') – nauka zajmująca się ofiarami przestępstw oraz badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, zwłaszcza ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą przestępstwa oraz metod zapobiegania temu.

Nowy!!: Nauki prawne i Wiktymologia · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Doktryna prawa, Nauka prawa, Nauki penalne, Prawoznawstwo.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »