Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Noradrenalina

Indeks Noradrenalina

Bez opisu.

106 kontakty: Acetylocholina, Adenozyna, Adenozyno-5′-trifosforan, ADHD, Adipocyt, Adrenalina, Alkoholizm, Anafilaksja, Angina Prinzmetala, Angiotensyna, ATC (C01), Błona komórkowa, Bradykardia, Bupropion, Chlorowodorki, Choroba afektywna sezonowa, Choroby układu krążenia, Ciśnienie tętnicze, Cyklopropan, Dopamina, Enkefaliny, Glikogenoliza, Glukoza, Guanetydyna, Halotan, Hiperkapnia, Hipoksja, Hipotensja, Histamina, Hormony zwierzęce, Inhibitory monoaminooksydazy, Izomeria optyczna, Izoprenalina, Jaskra, Katalizator, Katecholaminy, Kondensacja (chemia), Konfiguracja absolutna, Kortyzol, Krążenie wieńcowe, Kwas chlorooctowy, Kwas winowy, Lęk, Leki beta-adrenolityczne, Leki przeciwdepresyjne, Lidokaina, Martwica, Mięsień poprzecznie prążkowany, Miejsce sinawe, Mieszanina racemiczna, ..., Migrena, Mocz, Mol, Naczynie krwionośne, Nano, Narkomania, Nerka, Nerw błędny, Neuroprzekaźnik, Niepokój (psychologia), Nikotynizm, Operacja (medycyna), Oskrzela, Pallad, Płyn fizjologiczny, Pęcherz moczowy, Perystaltyka, Pień mózgu, Pirokatechina, Prostaglandyna E, Rdzeń nadnercza, Receptory adrenergiczne, Receptory histaminowe, Receptory muskarynowe, Receptory opioidowe, Redukcja (chemia), Rytm serca, Rzut serca, Serotonina, Skóra, Stała Michaelisa, Stres, Termoregulacja, Tkanka mięśniowa gładka, Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, Trichlorek fosforylu, Tyramina, Układ krwionośny człowieka, Układ pokarmowy, Układ współczulny, Urotropina, Uzależnienie, Wątroba, Wkłucie centralne, Wodór, Wychwyt zwrotny, Wymioty, Zaburzenia lękowe, Zaburzenia psychiczne, Zagrożenie, Zawał mięśnia sercowego, Zgorzel, Znieczulenie, Znieczulenie ogólne, Związki organiczne, 2-Fenyloetyloamina. Rozwiń indeks (56 jeszcze) »

Acetylocholina

Acetylocholina, ACh – organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego i choliny.

Nowy!!: Noradrenalina i Acetylocholina · Zobacz więcej »

Adenozyna

Bez opisu.

Nowy!!: Noradrenalina i Adenozyna · Zobacz więcej »

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Noradrenalina i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

ADHD

ADHD (od), zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi, w klasyfikacji ICD-10 jako zaburzenia hiperkinetyczne – zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność.

Nowy!!: Noradrenalina i ADHD · Zobacz więcej »

Adipocyt

Adipocyt, inne nazwy: adypocyt, komórka tłuszczowa) jest głównym rodzajem komórek z których zbudowana jest tkanka tłuszczowa. Podstawową rolą adipocytu jest synteza i magazynowanie energii pod postacią tłuszczów prostych (trójglicerydy). Rozróżniamy dwa rodzaje tkanki tłuszczowej.

Nowy!!: Noradrenalina i Adipocyt · Zobacz więcej »

Adrenalina

WZF Adrenalina w automatycznym wstrzykiwaczu Adrenalina, epinefryna – organiczny związek chemiczny, hormon zwierzęcy i neuroprzekaźnik katecholaminowy wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego (rdzeń nadnerczy, ciałka przyzwojowe, komórki C tarczycy) i wydzielany na zakończeniach włókien współczulnego układu nerwowego.

Nowy!!: Noradrenalina i Adrenalina · Zobacz więcej »

Alkoholizm

Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.

Nowy!!: Noradrenalina i Alkoholizm · Zobacz więcej »

Anafilaksja

Anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny (łac. anaphylaxia, commotus anaphylaciticus; ang. anaphylaxis, anaphylactic shock) – to rodzaj nagłej, ciężkiej reakcji alergicznej lub niealergicznej, która może być przyczyną zgonu (zob. wstrząs).

Nowy!!: Noradrenalina i Anafilaksja · Zobacz więcej »

Angina Prinzmetala

Angina Prinzmetala, dławica Prinzmetala, dusznica Prinzmetala, dławica naczynioskurczowa, dławica odmienna (łac. angina vasospastica, angina Prinzmetali) – rzadka odmiana choroby niedokrwiennej serca, opisana po raz pierwszy w roku 1959 przez Myrona Prinzmetala i współpracowników, wywołana miejscowym skurczem pojedynczej tętnicy wieńcowej.

Nowy!!: Noradrenalina i Angina Prinzmetala · Zobacz więcej »

Angiotensyna

Angiotensyna Szlak przemian angiotensynogenu.Na zielonym tle przedstawiono związku wykazujące aktywność biologiczną, na szarym bez Angiotensyna – hormon peptydowy wchodzący w skład układu hormonalnego RAA, którego zadaniem jest kontrola stężenia jonów sodowych i potasowych w organizmie.

Nowy!!: Noradrenalina i Angiotensyna · Zobacz więcej »

ATC (C01)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej: Obejmuje ona leki stosowane w chorobach serca.

Nowy!!: Noradrenalina i ATC (C01) · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Noradrenalina i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Bradykardia

Bradykardia (łac. bradycardia) – stan, kiedy częstość akcji serca wynosi poniżej 60 razy na minutę (według Konturka).

Nowy!!: Noradrenalina i Bradykardia · Zobacz więcej »

Bupropion

Bupropion – organiczny związek chemiczny z grupy katynonów, powszechnie stosowany jako atypowy antydepresant zarówno osobno, jak i w kombinacji do wspomagania leków z grup inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, jako jedyny lek przeciw depresji sezonowej, a także do redukcji głodu nikotynowego i objawów ADHD, przy czym, jako nieliczny, nie powoduje przyrostu masy ciała ani dysfunkcji seksualnych.

Nowy!!: Noradrenalina i Bupropion · Zobacz więcej »

Chlorowodorki

Chlorowodorki - najczęściej chlorowodorki amin (chlorki amoniowe); sole zasady organicznej i kwasu solnego.

Nowy!!: Noradrenalina i Chlorowodorki · Zobacz więcej »

Choroba afektywna sezonowa

Depresja sezonowa – właściwie: sezonowe zaburzenie afektywne, sezonowe zaburzenie nastroju, choroba afektywna sezonowa, depresja o sezonowym wzorcu przebiegu (ang. SAD – seasonal affective disorder).

Nowy!!: Noradrenalina i Choroba afektywna sezonowa · Zobacz więcej »

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia – schorzenia dotyczące narządów i tkanek wchodzących w skład układu krążenia, w szczególności serca, tętnic i żył, dlatego często są też nazywane chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Nowy!!: Noradrenalina i Choroby układu krążenia · Zobacz więcej »

Ciśnienie tętnicze

Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure, BP) – ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np.

Nowy!!: Noradrenalina i Ciśnienie tętnicze · Zobacz więcej »

Cyklopropan

Cyklopropan, C3H6 – organiczny związek chemiczny, najprostszy cykloalkan.

Nowy!!: Noradrenalina i Cyklopropan · Zobacz więcej »

Dopamina

Dopamina (łac. Dopaminum) – organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin.

Nowy!!: Noradrenalina i Dopamina · Zobacz więcej »

Enkefaliny

Enkefaliny (z gr. enképhalos) – peptydy opioidowe.

Nowy!!: Noradrenalina i Enkefaliny · Zobacz więcej »

Glikogenoliza

Glikogenoliza – proces rozkładu glikogenu do glukozy (w wątrobie i nerkach) lub glukozo-6-fosforanu (w mięśniach szkieletowych).

Nowy!!: Noradrenalina i Glikogenoliza · Zobacz więcej »

Glukoza

Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz.

Nowy!!: Noradrenalina i Glukoza · Zobacz więcej »

Guanetydyna

Guanetydyna (FP VIII: Guanethidini monosulfas) – organiczny związek chemiczny z grupy pochodnych guanidyny o działaniu hipotensyjnym.

Nowy!!: Noradrenalina i Guanetydyna · Zobacz więcej »

Halotan

Halotan (łac. Halothanum) – organiczny związek chemiczny; fluorowcowa pochodna etanu.

Nowy!!: Noradrenalina i Halotan · Zobacz więcej »

Hiperkapnia

Hiperkapnia – u człowieka stan nienormalnie podwyższonego ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla (pCO2) we krwi powyżej 45 mm Hg (6,0 kPa).

Nowy!!: Noradrenalina i Hiperkapnia · Zobacz więcej »

Hipoksja

Hipoksja (.

Nowy!!: Noradrenalina i Hipoksja · Zobacz więcej »

Hipotensja

Hipotensja (niedociśnienie), również hipotoniaPojęcie hipotonia odnosi się do obniżonego napięcia mięśni, również mięśniówki naczyń, co powoduje spadek ciśnienia krwi.

Nowy!!: Noradrenalina i Hipotensja · Zobacz więcej »

Histamina

Histamina (β-imidazolyloetyloamina) – organiczny związek chemiczny, heterocykliczna amina będąca pochodną imidazolu zawierającą boczny łańcuch etyloaminowy.

Nowy!!: Noradrenalina i Histamina · Zobacz więcej »

Hormony zwierzęce

Hormony (od hormao – rzucam się naprzód, pędzę) – związki chemiczne wydzielane przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego.

Nowy!!: Noradrenalina i Hormony zwierzęce · Zobacz więcej »

Inhibitory monoaminooksydazy

Inhibitory monoaminooksydazy, IMAO − grupa związków stosowanych w leczeniu depresji (działające na MAO-A) i niedociśnienia tętniczego oraz w parkinsonizmach (działające na MAO-B).

Nowy!!: Noradrenalina i Inhibitory monoaminooksydazy · Zobacz więcej »

Izomeria optyczna

Izomeria optyczna – rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która polega na występowaniu związków chemicznych w dwóch postaciach wykazujących przeciwną aktywność optyczną.

Nowy!!: Noradrenalina i Izomeria optyczna · Zobacz więcej »

Izoprenalina

Izoprenalina – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin.

Nowy!!: Noradrenalina i Izoprenalina · Zobacz więcej »

Jaskra

Jaskra (łac. glaucoma) – grupa chorób oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku (zawężenia pola widzenia).

Nowy!!: Noradrenalina i Jaskra · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Noradrenalina i Katalizator · Zobacz więcej »

Katecholaminy

Tyrozyna jest prekursorem katecholamin. Adrenalina Noradrenalina Dopamina Katecholaminy – organiczne związki chemiczne, pochodne aminokwasu – tyrozyny.

Nowy!!: Noradrenalina i Katecholaminy · Zobacz więcej »

Kondensacja (chemia)

Kondensacja – reakcja chemiczna, w której substraty łączą się z sobą, tworząc większą od nich cząsteczkę produktu głównego, oraz jedną lub więcej małych cząsteczek produktu ubocznego – najczęściej wody.

Nowy!!: Noradrenalina i Kondensacja (chemia) · Zobacz więcej »

Konfiguracja absolutna

Konfiguracja absolutna, konfiguracja bezwzględna – jednoznaczny sposób rozróżniania i nazewnictwa izomerów optycznych, a ściśle biorąc ustalania rozmieszczenia w przestrzeni podstawników w enancjomerach i diastereoizomerach.

Nowy!!: Noradrenalina i Konfiguracja absolutna · Zobacz więcej »

Kortyzol

Kortyzol (.

Nowy!!: Noradrenalina i Kortyzol · Zobacz więcej »

Krążenie wieńcowe

Naczynia wieńcowe Krążenie wieńcowe (łac. circulatio coronalis) – przepływ krwi w naczyniach, których zadaniem jest doprowadzanie krwi bogatej w tlen i substancje odżywcze do komórek serca oraz odprowadzanie z nich dwutlenku węgla i ubocznych produktów metabolizmu.

Nowy!!: Noradrenalina i Krążenie wieńcowe · Zobacz więcej »

Kwas chlorooctowy

Kwas chlorooctowy – chloroorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów chlorooctowych, monochlorowa pochodna kwasu octowego.

Nowy!!: Noradrenalina i Kwas chlorooctowy · Zobacz więcej »

Kwas winowy

winianu amonowo-sodowego Kwas winowy (E334) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów dikarboksylowych zawierający dwie grupy hydroksylowe (–OH).

Nowy!!: Noradrenalina i Kwas winowy · Zobacz więcej »

Lęk

Lęk – nieprzyjemny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia.

Nowy!!: Noradrenalina i Lęk · Zobacz więcej »

Leki beta-adrenolityczne

Propranolol, pierwszy zastosowany z powodzeniem beta-bloker. Leki beta-adrenolityczne (inaczej β-blokery, leki β-sympatykolityczne; ATC (medycyna): C07) – grupa leków działających antagonistycznie na receptory β1 i β2 adrenergiczne.

Nowy!!: Noradrenalina i Leki beta-adrenolityczne · Zobacz więcej »

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne, antydepresanty, tymoleptyki, LPD (ATC N 06 A) − niejednolita grupa leków psychotropowych, które są stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, a zwłaszcza zaburzeń depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (zaburzeń nastroju).

Nowy!!: Noradrenalina i Leki przeciwdepresyjne · Zobacz więcej »

Lidokaina

Lidokaina (łac. Lidocainum; lignokaina, ksylokaina) – organiczny związek chemiczny, pochodna acetanilidu.

Nowy!!: Noradrenalina i Lidokaina · Zobacz więcej »

Martwica

pustelnika brunatnego. Pooparzeniowa martwica podudzia 0-8014-4141-2.. Martwica, nekroza (martwy) – ciąg zmian morfologicznych zachodzących po śmierci komórki w żywym organizmie.

Nowy!!: Noradrenalina i Martwica · Zobacz więcej »

Mięsień poprzecznie prążkowany

Mięsień poprzecznie prążkowany - budowa anatomiczna Mięsień poprzecznie prążkowany (tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana, łac. textus muscularis transversostriatus) – rodzaj tkanki mięśniowej, zbudowany z silnie wydłużonych, walcowatych komórek, zawierających wiele położonych obwodowo jąder.

Nowy!!: Noradrenalina i Mięsień poprzecznie prążkowany · Zobacz więcej »

Miejsce sinawe

Miejsce sinawe (łac. locus coeruleus) – jądro pnia mózgu, położone z tyłu mostu.

Nowy!!: Noradrenalina i Miejsce sinawe · Zobacz więcej »

Mieszanina racemiczna

Mieszanina racemiczna, racemat (rac) – równomolowa mieszanina pary enancjomerów danego związku chemicznego.

Nowy!!: Noradrenalina i Mieszanina racemiczna · Zobacz więcej »

Migrena

Migrena – powtarzający się, najczęściej jednostronny, pulsujący ból głowy.

Nowy!!: Noradrenalina i Migrena · Zobacz więcej »

Mocz

Mocz człowieka w pojemniczku plastikowym Mocz (łac. urina) - uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.

Nowy!!: Noradrenalina i Mocz · Zobacz więcej »

Mol

Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii o symbolu (oznaczeniu) mol.

Nowy!!: Noradrenalina i Mol · Zobacz więcej »

Naczynie krwionośne

Prosty schemat ilustrujące układ krążenia człowieka. Naczynia krwionośne – część układu krążenia.

Nowy!!: Noradrenalina i Naczynie krwionośne · Zobacz więcej »

Nano

Nano – przedrostek jednostki miary o symbolu n oznaczający mnożnik 0,000 000 001.

Nowy!!: Noradrenalina i Nano · Zobacz więcej »

Narkomania

Narkomania (gr. narke – odurzenie, mania – szaleństwo) – potoczne określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu.

Nowy!!: Noradrenalina i Narkomania · Zobacz więcej »

Nerka

Nerka (łac. ren gr. nephros) – narząd układu moczowo-płciowego pełniący rolę wydalniczą (produkcja moczu), regulacyjną (utrzymanie homeostazy) i endokrynną (produkcja i degradacja hormonów).

Nowy!!: Noradrenalina i Nerka · Zobacz więcej »

Nerw błędny

Przebieg nerwu błędnego Nerw błędny, nerw X (łac. nervus vagus) – najdłuższy z nerwów czaszkowych, jest nerwem mieszanym, prowadzi włókna czuciowe, ruchowe i przywspółczulne.

Nowy!!: Noradrenalina i Nerw błędny · Zobacz więcej »

Neuroprzekaźnik

Neuroprzekaźnik, neurotransmiter, neuromediator – związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych.

Nowy!!: Noradrenalina i Neuroprzekaźnik · Zobacz więcej »

Niepokój (psychologia)

Niepokój - stan emocjonalny charakteryzujący się poczuciem braku bezpieczeństwa, nieokreślonego dyskomfortu.

Nowy!!: Noradrenalina i Niepokój (psychologia) · Zobacz więcej »

Nikotynizm

Nikotynizm – uzależnienie od nikotyny.

Nowy!!: Noradrenalina i Nikotynizm · Zobacz więcej »

Operacja (medycyna)

Sala operacyjna thumb Operacja, zabieg operacyjny, zabieg chirurgiczny – wszelkiego rodzaju zabiegi na narządach i tkankach ciała, służące poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego, bądź postępowanie diagnostyczne przeprowadzane w taki sposób.

Nowy!!: Noradrenalina i Operacja (medycyna) · Zobacz więcej »

Oskrzela

Przedni widok chrząstek krtani, tchawicy i oskrzeli. Przekrój poprzeczny przez ludzkie oskrzele drugorzędowe. Oskrzela (łac. bronchi; l.poj. bronchus), drzewo oskrzelowe to część układu oddechowego, położona pomiędzy tchawicą a oskrzelikami.

Nowy!!: Noradrenalina i Oskrzela · Zobacz więcej »

Pallad

Pallad (Pd, łac. palladium) – pierwiastek chemiczny z grupy niklowców w układzie okresowym, należący do triady platynowców lekkich.

Nowy!!: Noradrenalina i Pallad · Zobacz więcej »

Płyn fizjologiczny

wlewu dożylnego Płyn fizjologiczny do przemywań Płyn fizjologiczny, roztwór fizjologiczny, fizjologiczny roztwór soli, roztwór soli fizjologicznej (potocznie: sól fizjologiczna) – wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu.

Nowy!!: Noradrenalina i Płyn fizjologiczny · Zobacz więcej »

Pęcherz moczowy

Pęcherz moczowy (łac. vesica urinaria) – narząd gromadzący mocz wydalany przez nerki, który spływa do niego stale, odpływa zaś okresowo przez cewkę moczową.

Nowy!!: Noradrenalina i Pęcherz moczowy · Zobacz więcej »

Perystaltyka

Perystaltyka – aktywność motoryczna w przewodzie pokarmowym, która powoduje przesuwanie pokarmu z przełyku aż do jego końcowego odcinka, czyli odbytnicy.

Nowy!!: Noradrenalina i Perystaltyka · Zobacz więcej »

Pień mózgu

Pień mózgu Pień mózgu (truncus cerebri) – struktura anatomiczna ośrodkowego układu nerwowego, obejmująca wszystkie twory leżące na podstawie czaszki.

Nowy!!: Noradrenalina i Pień mózgu · Zobacz więcej »

Pirokatechina

Pirokatechina (o-dihydroksybenzen) – organiczny związek chemiczny z grupy polifenoli, w którym dwie grupy hydroksylowe są przyłączone do pierścienia benzenowego w pozycji orto.

Nowy!!: Noradrenalina i Pirokatechina · Zobacz więcej »

Prostaglandyna E

Prostaglandyna E – rodzina naturalnie występujących prostaglandyn.

Nowy!!: Noradrenalina i Prostaglandyna E · Zobacz więcej »

Rdzeń nadnercza

Rdzeniowa część nadnercza. Rdzeń nadnercza – centralna część nadnercza, zbudowana z brył i beleczek nabłonkowych łączących się w sieć, w oczkach której biegną zatokowe naczynia włosowate i żylne.

Nowy!!: Noradrenalina i Rdzeń nadnercza · Zobacz więcej »

Receptory adrenergiczne

Receptory adrenergiczne − grupa receptorów metabotropowych zlokalizowanych na błonach komórkowych, których pobudzenie w organizmie przez adrenalinę lub inną aminę katecholową wiąże się z aktywacją odpowiedniego białka G i fosforylacją GDP do GTP, a w dalszej kolejności z regulacją aktywności istotnych dla funkcjonowania komórki układów enzymatycznych.

Nowy!!: Noradrenalina i Receptory adrenergiczne · Zobacz więcej »

Receptory histaminowe

Receptory histaminowe – grupa receptorów, w których rolę neuroprzekaźnika pełni histamina.

Nowy!!: Noradrenalina i Receptory histaminowe · Zobacz więcej »

Receptory muskarynowe

Receptory muskarynowe – grupa receptorów metabotropowych zlokalizowanych na błonach komórkowych, których pobudzenie w organizmie przez acetylocholinę wiąże się z aktywacją białka G i wymianą GDP na GTP.

Nowy!!: Noradrenalina i Receptory muskarynowe · Zobacz więcej »

Receptory opioidowe

Receptory opioidowe – receptory należące do dużej grupy receptorów związanych z białkiem G (są więc receptorami metabotropowymi).

Nowy!!: Noradrenalina i Receptory opioidowe · Zobacz więcej »

Redukcja (chemia)

Redukcja, elektronacja – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego stopnia utlenienia na niższy.

Nowy!!: Noradrenalina i Redukcja (chemia) · Zobacz więcej »

Rytm serca

Rytm serca – polski film psychologiczno-obyczajowy z 1977 roku w reżyserii i według scenariusza Zbigniewa Kamińskiego.

Nowy!!: Noradrenalina i Rytm serca · Zobacz więcej »

Rzut serca

Rzut serca, pojemność minutowa, CO, Q (od ang. cardiac output) – objętość krwi, jaką serce tłoczy w ciągu jednej minuty do naczyń krwionośnych.

Nowy!!: Noradrenalina i Rzut serca · Zobacz więcej »

Serotonina

Biosynteza i rozkład serotoniny szczelinie synaptycznej Serotonina (5-HT, pot. hormon szczęścia) – organiczny związek chemiczny, 5-hydroksylowa pochodna tryptaminy.

Nowy!!: Noradrenalina i Serotonina · Zobacz więcej »

Skóra

Skóra człowieka Skóra (łac. cutis, gr. derma) – największy narząd powłoki wspólnej (łac. integumentum commune) kręgowców o złożonej budowie i wielorakich funkcjach; powłoka właściwa.

Nowy!!: Noradrenalina i Skóra · Zobacz więcej »

Stała Michaelisa

400px Stała Michaelisa (Km) – takie stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej jest równa połowie szybkości maksymalnej (Vmax) tej reakcji.

Nowy!!: Noradrenalina i Stała Michaelisa · Zobacz więcej »

Stres

Stres ang. stress "naprężenie" – jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem; bodźcem awersyjnym), charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej.

Nowy!!: Noradrenalina i Stres · Zobacz więcej »

Termoregulacja

Termoregulacja – zdolność do utrzymania temperatury ciała w zakresie optymalnym dla organizmu.

Nowy!!: Noradrenalina i Termoregulacja · Zobacz więcej »

Tkanka mięśniowa gładka

Mięsień gładki pod mikroskopem Tkanka mięśniowa gładka (textus muscularis glaber) – tkanka mięśniowa składająca się z wrzecionowatych komórek, zawierających jedno centralnie położone jądro komórkowe.

Nowy!!: Noradrenalina i Tkanka mięśniowa gładka · Zobacz więcej »

Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne

Amitryptylina – typowy trójcykliczny lek przeciwdepresyjny Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, TLPD; leki trójpierścieniowe (ang. tricyclic antidepressants, TCA) – grupa leków psychotropowych o zbliżonej budowie chemicznej (cząsteczka złożona z trzech pierścieni), używanych w leczeniu depresji.

Nowy!!: Noradrenalina i Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne · Zobacz więcej »

Trichlorek fosforylu

Trichlorek fosforylu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków kwasowych, zawierający grupę fosforylową oraz trzy atomy chloru przyłączone do atomu fosforu.

Nowy!!: Noradrenalina i Trichlorek fosforylu · Zobacz więcej »

Tyramina

Tyramina (4-hydroksyfenyloetyloamina) – organiczny związek chemiczny, biogenna amina, będąca hydroksylową pochodną fenyloetyloaminy.

Nowy!!: Noradrenalina i Tyramina · Zobacz więcej »

Układ krwionośny człowieka

Układ krwionośny człowieka Układ krwionośny człowieka (łac. sistema sanguiferum hominis) – układ zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi.

Nowy!!: Noradrenalina i Układ krwionośny człowieka · Zobacz więcej »

Układ pokarmowy

Schemat układu pokarmowego królika Schemat układu pokarmowego człowieka Układ pokarmowy, układ trawienny (łac. systema digestorium) – układ narządów zwierząt służący do pobierania, trawienia i wchłaniania pokarmu oraz usuwania niestrawionych resztek.

Nowy!!: Noradrenalina i Układ pokarmowy · Zobacz więcej »

Układ współczulny

Układ współczulny (łac. pars sympathica divisionis autonomici systematis nervosi) – obok układu przywspółczulnego, jedna z dwóch głównych części autonomicznego układu nerwowego, odpowiedzialna przede wszystkim za mobilizację organizmu.

Nowy!!: Noradrenalina i Układ współczulny · Zobacz więcej »

Urotropina

Urotropina (heksametylenotetramina, HMTA) – organiczny związek chemiczny, wielopierścieniowa amina trzeciorzędowa.

Nowy!!: Noradrenalina i Urotropina · Zobacz więcej »

Uzależnienie

Uzależnienie – to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.

Nowy!!: Noradrenalina i Uzależnienie · Zobacz więcej »

Wątroba

Wątroba, położenie u człowieka Wątroba (grec. ἧπαρ, łac. hepar) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt.

Nowy!!: Noradrenalina i Wątroba · Zobacz więcej »

Wkłucie centralne

Wkłucie centralne Zestaw do wkłucia centralnego USG. Wkłucie centralne – cewnik wprowadzony przez naczynie krwionośne do dużej centralnej żyły.

Nowy!!: Noradrenalina i Wkłucie centralne · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Noradrenalina i Wodór · Zobacz więcej »

Wychwyt zwrotny

Schemat wychwytu zwrotnego neuroprzekaźnika w przestrzeni synaptycznej Wychwyt zwrotny – mechanizm polegający na reabsorpcji neuroprzekaźników znajdujących się w szczelinie synaptycznej przez neuron presynaptyczny.

Nowy!!: Noradrenalina i Wychwyt zwrotny · Zobacz więcej »

Wymioty

XIV-wieczna ilustracja wymiotowania z Tacuinum Sanitatis Wymioty (łac. vomitus, emesis) – gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony i klatki piersiowej.

Nowy!!: Noradrenalina i Wymioty · Zobacz więcej »

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe należą do grupy zaburzeń nerwicowych mających wpływ na zachowanie, myślenie, emocje i zdrowie fizyczne.

Nowy!!: Noradrenalina i Zaburzenia lękowe · Zobacz więcej »

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne – ogół zaburzeń czynności psychicznych i zachowania, zwykle będących źródłem cierpienia lub utrudnień w funkcjonowaniu społecznym, które są przedmiotem zainteresowania psychiatrii klinicznej, w tym takich jej działów, jak diagnostyka, leczenie, profilaktyka, badania etiologii i patogenezy.

Nowy!!: Noradrenalina i Zaburzenia psychiczne · Zobacz więcej »

Zagrożenie

Zagrożenie - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika.

Nowy!!: Noradrenalina i Zagrożenie · Zobacz więcej »

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego, zawał serca, potocznie atak serca (łac. infarctus myocardii) – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca.

Nowy!!: Noradrenalina i Zawał mięśnia sercowego · Zobacz więcej »

Zgorzel

zapaleniem tkanki łącznej. Zgorzel, gangrena – rozkład tkanek w żywym organizmie przez anaerobowe (beztlenowe) bakterie gnilne.

Nowy!!: Noradrenalina i Zgorzel · Zobacz więcej »

Znieczulenie

Znieczulenie, anestezja (gr. αν- an- “bez” + αἲσθησις aisthesis “zmysłu”) – zjawisko przerwania przewodzenia impulsów nerwowych aferentnych z komórek receptorowych oraz eferentnych do komórek efektorowych pozwalający na bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie pacjenta przez czas operacji lub innego, potencjalnie bolesnego lub nieprzyjemnego zabiegu medycznego.

Nowy!!: Noradrenalina i Znieczulenie · Zobacz więcej »

Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne – kontrolowane, odwracalne (czasowe) i całkowite zniesienie bólu, świadomości i odruchów obronnych osoby znieczulanej.

Nowy!!: Noradrenalina i Znieczulenie ogólne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Noradrenalina i Związki organiczne · Zobacz więcej »

2-Fenyloetyloamina

2-Fenyloetyloamina (zwyczajowo: fenyloetyloamina) – organiczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna etyloaminy zawierająca grupę fenylową w pozycji 2 (jej izomerem podstawienia jest 1-fenyloetyloamina).

Nowy!!: Noradrenalina i 2-Fenyloetyloamina · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Levonor, Norepinefryna.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »