Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Opłucna

Indeks Opłucna

Opłucna śródpiersia. Opłucna (łac. pleura) – surowicza błona, w której zamknięte są płuca.

26 kontakty: Aorta, Aorta człowieka, Żebra (anatomia), Żyła główna dolna, Żyła główna górna, Mięśnie międzyżebrowe, Mięsień poprzeczny klatki piersiowej, Mostek człowieka, Nerw błędny, Nerw krtaniowy wsteczny, Nerw przeponowy, Oddychanie zewnętrzne, Odma opłucnowa, Osierdzie, Osklepek opłucnej, Płuco, Pień ramienno-głowowy, Pień współczulny, Przełyk, Przepona (mięsień), Tętnica mięśniowo-przeponowa, Tętnica osierdziowo-przeponowa, Tętnica podobojczykowa, Tętnica przeponowa górna, Tętnica szyjna wspólna, Tchawica.

Aorta

Aorta, tętnica główna – największa tętnica odprowadzająca utlenowaną krew z części komorowej serca występująca u niektórych zwierząt, w tym kręgowców.

Nowy!!: Opłucna i Aorta · Zobacz więcej »

Aorta człowieka

Aorta człowieka, obraz mikroskopowy Tętnica główna (łac. aorta – z gr. aeiro – dźwigam, unoszę w górę – nazwa nadana przez Arystotelesa, który twierdził, że funkcją aorty jest utrzymywanie serca we właściwym miejscu) – duży pień tętniczy, którego gałęzie doprowadzają krew tętniczą do wszystkich tkanek.

Nowy!!: Opłucna i Aorta człowieka · Zobacz więcej »

Żebra (anatomia)

Żebra człowieka Żebra (łac. costae) – element układu kostnego.

Nowy!!: Opłucna i Żebra (anatomia) · Zobacz więcej »

Żyła główna dolna

Żyła główna dolna, żyła próżna dolna, żyła czcza dolna (łac. vena cava inferior) – pień żylny zbierający krew z podprzeponowej połowy ciała i uchodzący do prawego przedsionka serca.

Nowy!!: Opłucna i Żyła główna dolna · Zobacz więcej »

Żyła główna górna

Żyła główna górna i jej dopływy. Żyła główna górna, inaczej żyła próżna górna lub żyła czcza górna (łac. vena cava superior) – duże naczynie żylne zbierające krew z górnej (nadprzeponowej) połowy ciała.

Nowy!!: Opłucna i Żyła główna górna · Zobacz więcej »

Mięśnie międzyżebrowe

Mięśnie międzyżebrowe (łac. musculi intercostales) – mięśnie kręgowców, zaliczane do mięśni głębokich klatki piersiowej oraz funkcjonalnie do mięśni oddechowych.

Nowy!!: Opłucna i Mięśnie międzyżebrowe · Zobacz więcej »

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej

Tylna powierzchnia przedniej ściany klatki piersiowej. Omawiany mięsień dobrze widoczny. Mięsień poprzeczny klatki piersiowej (łac. musculus transversus thoracis) – płaski, cienki mięsień kształtu trójkątnego, rozciągający się na tylnej powierzchni przedniej ściany klatki piersiowej.

Nowy!!: Opłucna i Mięsień poprzeczny klatki piersiowej · Zobacz więcej »

Mostek człowieka

Mostek człowieka Mostek człowieka Mostek (łac. sternum) – nieparzysta płaska kość stanowiąca środkową część przedniej ściany klatki piersiowej człowieka.

Nowy!!: Opłucna i Mostek człowieka · Zobacz więcej »

Nerw błędny

Przebieg nerwu błędnego Nerw błędny, nerw X (łac. nervus vagus) – najdłuższy z nerwów czaszkowych, jest nerwem mieszanym, prowadzi włókna czuciowe, ruchowe i przywspółczulne.

Nowy!!: Opłucna i Nerw błędny · Zobacz więcej »

Nerw krtaniowy wsteczny

Przebieg lewego nerwu krtaniowego wstecznego (kolor fioletowy) Nerw krtaniowy wsteczny (łac. nervus laryngeus recurrens vel n. recurrens) – gałąź nerwu błędnego odchodząca od niego już w obrębie klatki piersiowej lub w otworze górnym klatki piersiowej.

Nowy!!: Opłucna i Nerw krtaniowy wsteczny · Zobacz więcej »

Nerw przeponowy

Nerw przeponowy (łac. nervus phrenicus) – najdłuższy parzysty nerw wychodzący ze splotu szyjnego.

Nowy!!: Opłucna i Nerw przeponowy · Zobacz więcej »

Oddychanie zewnętrzne

Animacja doprowadzenia tlenu do płuc (wdech) i wydalenia dwutlenku węgla na zewnątrz (wydech) Oddychanie zewnętrzne, respiracja, oddychanie – zespół procesów fizjologicznych umożliwiających tkankową penetrację tlenu i usuwanie dwutlenku węgla.

Nowy!!: Opłucna i Oddychanie zewnętrzne · Zobacz więcej »

Odma opłucnowa

Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej z uwidocznieniem lewostronnej odmy wentylowej Lewostronna odma opłucnowa w tomografii komputerowej Odma opłucnej (łac. pneumothorax) – wtargnięcie powietrza lub innych gazów do jamy opłucnej spowodowane najczęściej uszkodzeniem miąższu płucnego lub przedziurawieniem ściany klatki piersiowej.

Nowy!!: Opłucna i Odma opłucnowa · Zobacz więcej »

Osierdzie

right Osierdzie (worek osierdziowy, worek okołosercowy) (łac. saccus pericardiacus) – podwójna błona surowicza workowatego kształtu, obejmująca w postaci dwuściennego worka serce kręgowców i zdecydowanej większości mięczaków.

Nowy!!: Opłucna i Osierdzie · Zobacz więcej »

Osklepek opłucnej

Osklepek opłucnej (łac. cupula pleurae) – część opłucnej ściennej ograniczająca od góry jamę opłucnową, która wystaje ponad przedni brzeg otworu górnego klatki piersiowej.

Nowy!!: Opłucna i Osklepek opłucnej · Zobacz więcej »

Płuco

Płuco (łac. pulmo) – pojedynczy lub parzysty narząd oddechowy kręgowców oddychających powietrzem atmosferycznym.

Nowy!!: Opłucna i Płuco · Zobacz więcej »

Pień ramienno-głowowy

Schemat bliższego odcinka aorty i jej gałęzi. Pień ramienno-głowowy (łac. truncus brachiocephalicus) – największe naczynie odchodzące z górnego obwodu łuku aorty.

Nowy!!: Opłucna i Pień ramienno-głowowy · Zobacz więcej »

Pień współczulny

thumb Pień współczulny (łac. truncus sympathicus) – parzysty szereg zwojów nerwowych (ganglia) połączonych gałęziami międzyzwojowymi (rami interganglionares), ciągnący się po obu stronach kręgosłupa, od podstawy czaszki do kości guzicznej.

Nowy!!: Opłucna i Pień współczulny · Zobacz więcej »

Przełyk

Przełyk (łac. oesophagus) – u bezkręgowców to przedni odcinek układu pokarmowego nieposiadający mięśni lub słabo w nie zaopatrzony, a u kręgowców odcinek między gardzielą, a żołądkiem.

Nowy!!: Opłucna i Przełyk · Zobacz więcej »

Przepona (mięsień)

thumb Przepona (łac. diaphragma) – główny mięsień oddechowy występujący u ssaków, należy do mięśni poprzecznie prążkowanych płaskich.

Nowy!!: Opłucna i Przepona (mięsień) · Zobacz więcej »

Tętnica mięśniowo-przeponowa

Tętnica mięśniowo-przeponowa (łac. arteria musculophrenica) - boczna gałąź końcowa tętnicy piersiowej wewnętrznej.

Nowy!!: Opłucna i Tętnica mięśniowo-przeponowa · Zobacz więcej »

Tętnica osierdziowo-przeponowa

Tętnica osierdziowo-przeponowa (łac. arteria pericardiacophrenica) - najczęściej gałąź tętnicy piersiowej wewnętrznej, rzadziej (10%) odchodzi od gałęzi grasiczych tej tętnicy, wyjątkowo - bezpośrednio od tętnicy podobojczykowej (. Biegnie ku dołowi wraz z nerwem przeponowym, do przodu od korzenia płuca, na powierzchni bocznej osierdzia, do przepony. Na przeponie zespala się z pozostałymi tętnicami odżywiającymi ten mięsień. Na przebiegu oddaje gałęzie do grasicy, węzłów chłonnych, osierdzia, opłucnej śródpiersiowej oraz oskrzeli.

Nowy!!: Opłucna i Tętnica osierdziowo-przeponowa · Zobacz więcej »

Tętnica podobojczykowa

300px Tętnica podobojczykowa (łac. arteria subclavia, ang. subclavian artery) − parzysta tętnica przebiegająca pod obojczykiem, zaopatrująca w krew kończyny górne, oraz wysyłająca gałęzie do klatki piersiowej i głowy.

Nowy!!: Opłucna i Tętnica podobojczykowa · Zobacz więcej »

Tętnica przeponowa górna

Tętnice przeponowe górne (łac. arteriae phrenicae superiores) - grupa drobnych gałązek odchodzących w dolnej części aorty piersiowej.

Nowy!!: Opłucna i Tętnica przeponowa górna · Zobacz więcej »

Tętnica szyjna wspólna

Tętnice szyi. Widoczna tętnica szyjna wspólna. Tętnica szyjna wspólna (łac. arteria carotis communis) - główne naczynie tętnicze zaopatrujące głowę i szyję.

Nowy!!: Opłucna i Tętnica szyjna wspólna · Zobacz więcej »

Tchawica

Tchawica wraz z widocznymi oskrzelami Tchawica – narząd układu oddechowego, sprężysta cewa stanowiąca przedłużenie krtani i zapewniająca dopływ powietrza do płuc.

Nowy!!: Opłucna i Tchawica · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Jama opłucnej, Jama opłucnowa.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »