Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Organizacje wyspecjalizowane ONZ

Indeks Organizacje wyspecjalizowane ONZ

Organizacje wyspecjalizowane ONZ (ang. UN Specialized Agencies, dlatego też w języku polskim niekiedy nazywa się je agencjami wyspecjalizowanymi ONZ) – organizacje międzynarodowe powiązane i blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

30 kontakty: Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji, Światowa Organizacja Handlu, Światowa Organizacja Meteorologiczna, Światowa Organizacja Turystyki, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Światowa Organizacja Zdrowia, Światowy Związek Pocztowy, Bank Światowy, Język angielski, Karta Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowa Korporacja Finansowa, Międzynarodowa Organizacja Morska, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Organizacja międzynarodowa, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Państwo, Podmiot prawa międzynarodowego, Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ, Umowa międzynarodowa, UNESCO, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji

Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (ang.: Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) jest członkiem Grupy Banku Światowego oraz jednym z podmiotów ponadnarodowej polityki gospodarczej.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji · Zobacz więcej »

Światowa Organizacja Handlu

Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization, WTO; hiszp. Organización Mundial del Comercio, OMC; fr. Organisation mondiale du commerce, OMC) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Światowa Organizacja Handlu · Zobacz więcej »

Światowa Organizacja Meteorologiczna

Światowa Organizacja Meteorologiczna (ang. The World Meteorological Organization – WMO) z siedzibą w Genewie.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Światowa Organizacja Meteorologiczna · Zobacz więcej »

Światowa Organizacja Turystyki

Siedziba UNWTO w Madrycie Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations World Tourism Organization – UNWTO) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, zajmująca się kwestiami związanymi z turystyką, m.in.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Światowa Organizacja Turystyki · Zobacz więcej »

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Siedziba WIPO w Genewie Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle, skrót OMPI ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) – jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej · Zobacz więcej »

Światowa Organizacja Zdrowia

Budynek centrali WHO w Genewie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Światowa Organizacja Zdrowia · Zobacz więcej »

Światowy Związek Pocztowy

RP o ratyfikacji umów ze Światowym Związkiem Pocztowym z 9 listopada 1935 Pomnik UPU w Bernie Światowy Związek Pocztowy, lub Powszechny Związek Pocztowy; (fr. Union postale universelle, ang. Universal Postal Union, UPU) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, z siedzibą w stolicy Szwajcarii Bernie.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Światowy Związek Pocztowy · Zobacz więcej »

Bank Światowy

Siedziba Banku Światowego w Waszyngtonie Dżakarcie (2004) Bank Światowy (ang. World Bank) – instytucja finansowa, która rozpoczęła działalność jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944, podobnie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Bank Światowy · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Język angielski · Zobacz więcej »

Karta Narodów Zjednoczonych

Karta Narodów Zjednoczonych – wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ).

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Karta Narodów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), International Atomic Energy Agency (IAEA) – organizacja pracująca na rzecz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Korporacja Finansowa

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (skr. IFC) – organizacja afiliowana przy Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, która powstała w 1956 roku.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Międzynarodowa Korporacja Finansowa · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Organizacja Morska

Międzynarodowa Organizacja Morska, IMO (ang. International Maritime Organisation) jest organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych, zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Międzynarodowa Organizacja Morska · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ang. International Labour Organization – ILO, fr. Organisation Internationale du Travail – OIT, hiszp. Organización Internacional del Trabajo – OIT, ros. Международная организация труда МОТ) – agencja afiliowana ONZ zajmująca się problemami pracowniczymi, a szczególnie ograniczaniem pracy dzieci, ochroną praw pracowników, polepszaniem warunków do pracy i życia, tworzeniem miejsc pracy i szkoleń oraz opracowywaniem międzynarodowych standardów pracy.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Międzynarodowa Organizacja Pracy · Zobacz więcej »

Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych

Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ang.: International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) jest członkiem Grupy Banku Światowego oraz jednym z podmiotów międzynarodowej polityki gospodarczej.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych · Zobacz więcej »

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (ang.: International Development Association, IDA) – organizacja utworzona 24 września 1960 jako organ wspomagający Bank Światowy.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD - International Fund for Agricultural Development) powstał w 1977 roku.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Siedziba Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) – międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Międzynarodowy Fundusz Walutowy · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

Biurowiec ITU w Genewie Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU) – najstarsza na świecie globalna organizacja międzynarodowa, jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny · Zobacz więcej »

Organizacja międzynarodowa

Organizacje międzynarodowe – niejednorodna grupa uczestników stosunków międzynarodowych dzieląca się pod względem statusu prawnomiędzynarodowego na międzynarodowe organizacje rządowe (ang. International Governments Organizatons – IGOs) i międzynarodowe organizacje pozarządowe (ang. International Non-Government Organizatons – INGOs).

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Organizacja międzynarodowa · Zobacz więcej »

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

240x240px Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – organizacja wyspecjalizowana ONZ zajmująca się opracowywaniem i wdrażaniem międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo międzynarodowej żeglugi powietrznej oraz wspiera rozwój transportu lotniczego w celu zapewnienia bezpiecznego i uporządkowanego rozwoju.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego · Zobacz więcej »

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ (ang. United Nations, UN; fr. Organisation des Nations Unies; hiszp. Organización de las Naciones Unidas; ros. Организация Объединённых Наций, Organizacyja Objedinionnych Nacyj; arab. الأمم المتحدة, al-Umam al-Muttahida; chiń. 联合国, Liánhéguó) – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 roku w wyniku wejścia w życie, podpisanej 26 czerwca 1945 w San Francisco, Karty Narodów Zjednoczonych.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Organizacja Narodów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego · Zobacz więcej »

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) – organizacja wyspecjalizowana ONZ zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa · Zobacz więcej »

Państwo

Państwo – forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Państwo · Zobacz więcej »

Podmiot prawa międzynarodowego

W prawie międzynarodowym podmiotem prawa międzynarodowego jest ten, kto bezpośrednio z norm prawa międzynarodowego wywodzi swoje prawa i obowiązki.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Podmiot prawa międzynarodowego · Zobacz więcej »

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ

Nowym Jorku Rada Gospodarcza i Społeczna (ang. The Economic and Social Council, ECOSOC) – jeden z sześciu organów głównych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ · Zobacz więcej »

Umowa międzynarodowa

Umowa międzynarodowa – najważniejszy obecnie instrument regulujący stosunki międzynarodowe i jeden z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Umowa międzynarodowa · Zobacz więcej »

UNESCO

UNESCO – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i UNESCO · Zobacz więcej »

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zgromadzenie Ogólne podczas obrad Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, ZO, zwane również Parlamentem Narodów – jeden z sześciu głównych organów ONZ, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych.

Nowy!!: Organizacje wyspecjalizowane ONZ i Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Agencje wyspecjalizowane ONZ, Organizacja wyspecjalizowana ONZ.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »