Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Ozon

Indeks Ozon

Ozon (stgr. ὄζον – pachnący), tritlen (O3) – alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

49 kontakty: Aldehydy, Alotropia, Aseptyka, Atmosfera, Błona biologiczna, Chlor, Chloroform, Christian Schönbein, Ciekły tlen, Cząsteczka, Dezynfekcja, Dwutlenek siarki, Dziura ozonowa, Enzymy, Gaz, Gęstość, Jacques-Louis Soret, Język starogrecki, Karol Olszewski, Kwas siarkowy, NDN, Oddychanie komórkowe, Ozon (ujednoznacznienie), Ozon troposferyczny, Ozonki, Ozonoliza, Ozonowanie wody, Paliwo rakietowe, Powietrze, Reakcja syntezy, Reduktor (chemia), Rezonans chemiczny, Rodniki, Rozpuszczalność, Słońce, Siarkowodór, Spalanie, Temperatura topnienia, Tetratlen, Tlen, Toksyczność, Ultrafiolet, Utleniacz, Wiązanie chemiczne, Woda, Wyładowanie elektryczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Ziemia, 1,3-Dipole.

Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów Aldehydy (.

Nowy!!: Ozon i Aldehydy · Zobacz więcej »

Alotropia

diament grafit fulerenu ''C''60 nanorurki Alotropia – zjawisko występowania w tym samym stanie skupienia różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego, różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Nowy!!: Ozon i Alotropia · Zobacz więcej »

Aseptyka

Aseptyka – postępowanie mające na celu dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np.

Nowy!!: Ozon i Aseptyka · Zobacz więcej »

Atmosfera

Górne warstwy atmosfery Ziemi; w tle widoczny zdeformowany przez ugięcie światła obraz Księżyca Atmosfera – gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie o masie wystarczającej do utrzymywania warstwy gazów w wyniku działania grawitacji.

Nowy!!: Ozon i Atmosfera · Zobacz więcej »

Błona biologiczna

Schemat przestrzennego systemu błon plazmatycznych w komórce Błona biologiczna, biomembrana − membrana otaczająca lub rozdzielająca odrębne przedziały, zwykle w komórkach.

Nowy!!: Ozon i Błona biologiczna · Zobacz więcej »

Chlor

Chlor, Cl (od chloros - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.

Nowy!!: Ozon i Chlor · Zobacz więcej »

Chloroform

Chloroform – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Ozon i Chloroform · Zobacz więcej »

Christian Schönbein

Christian Friedrich Schönbein Christian Friedrich Schönbein (ur. 18 października 1799, zm. 29 sierpnia 1868) – niemiecki chemik.

Nowy!!: Ozon i Christian Schönbein · Zobacz więcej »

Ciekły tlen

Napełnianie ciekłym tlenem zbiornika przyszpitalnego Ciekły tlen (LOX, LOx, Lox z ang. Liquid oxygen) − pierwiastkowy tlen w stanie ciekłym.

Nowy!!: Ozon i Ciekły tlen · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Ozon i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Dezynfekcja

Dezynfekcja Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników.

Nowy!!: Ozon i Dezynfekcja · Zobacz więcej »

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki, ditlenek siarki, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków siarki.

Nowy!!: Ozon i Dwutlenek siarki · Zobacz więcej »

Dziura ozonowa

Roczne minima ozonu nad Antarktydą Dziura ozonowa – zjawisko spadku stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej.

Nowy!!: Ozon i Dziura ozonowa · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Ozon i Enzymy · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Ozon i Gaz · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Ozon i Gęstość · Zobacz więcej »

Jacques-Louis Soret

Jacques-Louis Soret Jacques-Louis Soret (ur. 30 czerwca 1827 w Genewie, zm. 13 maja 1890 tamże) – chemik szwajcarski.

Nowy!!: Ozon i Jacques-Louis Soret · Zobacz więcej »

Język starogrecki

Język starogrecki, greka starożytna (stgr. dialekt attycki:, he Hellenikè glõtta) – ogólna nazwa okresu w rozwoju języka greckiego, trwającego od okresu archaicznego przez okres klasyczny aż po okres hellenistyczny w dziejach starożytnej Grecji.

Nowy!!: Ozon i Język starogrecki · Zobacz więcej »

Karol Olszewski

Karol Stanisław Olszewski (ur. 29 stycznia 1846 w Broniszowie Tarnowskim, zm. 24 marca 1915 w Krakowie) – polski fizyk i chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowy!!: Ozon i Karol Olszewski · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Ozon i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

NDN

NDS (TLV, MAC, MAK) i NDN (najwyższe dopuszczalne stężenie i najwyższe dopuszczalne natężenie) – wartość średnia ważona stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, przez jego okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Nowy!!: Ozon i NDN · Zobacz więcej »

Oddychanie komórkowe

Schemat oddychania komórkowego podczas utleniania glukozy Oddychanie komórkowe – wielostopniowy biochemiczny proces utleniania związków organicznych związany z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie.

Nowy!!: Ozon i Oddychanie komórkowe · Zobacz więcej »

Ozon (ujednoznacznienie)

* ozon – jedna z odmian alotropowych tlenu,.

Nowy!!: Ozon i Ozon (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Ozon troposferyczny

Ozon troposferyczny (smog fotochemiczny, ozon przypowierzchniowy, ozon przygruntowy) – ozon znajdujący się w troposferze, zwany również "złym ozonem", ponieważ w bezpośrednim kontakcie jest on toksyczny dla organizmów żywych.

Nowy!!: Ozon i Ozon troposferyczny · Zobacz więcej »

Ozonki

Ozonki – grupa niestabilnych, reaktywnych związków chemicznych powstających pod wpływem ozonu.

Nowy!!: Ozon i Ozonki · Zobacz więcej »

Ozonoliza

Ozonoliza - technika analityczna ustalania struktury chemicznej węglowodorowej części organicznych związków chemicznych opierająca się na reakcji chemicznej ozonu z tymi związkami i jednocześnie nazwa samej reakcji.

Nowy!!: Ozon i Ozonoliza · Zobacz więcej »

Ozonowanie wody

Ozonowanie – jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody).

Nowy!!: Ozon i Ozonowanie wody · Zobacz więcej »

Paliwo rakietowe

Paliwo rakietowe to rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu silników rakietowych.

Nowy!!: Ozon i Paliwo rakietowe · Zobacz więcej »

Powietrze

Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską.

Nowy!!: Ozon i Powietrze · Zobacz więcej »

Reakcja syntezy

Reakcja syntezy (reakcja tworzenia) – reakcja chemiczna, w wyniku której z prostych substratów powstają bardziej złożone produkty.

Nowy!!: Ozon i Reakcja syntezy · Zobacz więcej »

Reduktor (chemia)

Reduktor – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks donorem (dostarczycielem) elektronów.

Nowy!!: Ozon i Reduktor (chemia) · Zobacz więcej »

Rezonans chemiczny

Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw.

Nowy!!: Ozon i Rezonans chemiczny · Zobacz więcej »

Rodniki

Rodnik metylowy – najprostszy rodnik organiczny pary elektronowe) Rodniki (daw. wolne rodniki) – atomy lub cząsteczki zawierające niesparowane elektrony, czyli charakteryzujące się spinem elektronowym różnym od 0.

Nowy!!: Ozon i Rodniki · Zobacz więcej »

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność – zdolność substancji chemicznych w postaci stałej, ciekłej i gazowej (substancji rozpuszczonej) do rozpuszczania się w stałej, ciekłej lub gazowej fazie dyspergującej (rozpuszczalniku), tworząc mieszaninę homogeniczną (roztwór).

Nowy!!: Ozon i Rozpuszczalność · Zobacz więcej »

Słońce

Słońce (trb. Hḗlios, symbol: ☉) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego.

Nowy!!: Ozon i Słońce · Zobacz więcej »

Siarkowodór

Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanu Siarkowodór (sulfan), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków kowalencyjnych, połączenie siarki i wodoru.

Nowy!!: Ozon i Siarkowodór · Zobacz więcej »

Spalanie

spirytusu Spalanie – egzotermiczna reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła.

Nowy!!: Ozon i Spalanie · Zobacz więcej »

Temperatura topnienia

Zależność temperatury topnienia lodu od ciśnienia Temperatura topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz.

Nowy!!: Ozon i Temperatura topnienia · Zobacz więcej »

Tetratlen

Tetratlen, czerwony tlen (oxozone, oksozon) – alotropowa odmiana tlenu występująca przy ciśnieniu rzędu 20 GPa.

Nowy!!: Ozon i Tetratlen · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Ozon i Tlen · Zobacz więcej »

Toksyczność

Toksyczność – cecha substancji chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, narządów lub całych organizmów po dostaniu się w ich pobliże.

Nowy!!: Ozon i Toksyczność · Zobacz więcej »

Ultrafiolet

Ultrafiolet, nadfiolet, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie nadfioletowe (skrót UV) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 10 nm do 400 nm (niektóre źródła za ultrafiolet przyjmują zakres 100–400 nm), niewidzialne dla człowieka.

Nowy!!: Ozon i Ultrafiolet · Zobacz więcej »

Utleniacz

Utleniacz – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks akceptorem (przyjmującym) elektronów.

Nowy!!: Ozon i Utleniacz · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Ozon i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Ozon i Woda · Zobacz więcej »

Wyładowanie elektryczne

Wyładowanie elektryczne Wyładowanie elektryczne – przepływ prądu elektrycznego w dielektryku (izolatorze) następujący pod wpływem pola elektrycznego.

Nowy!!: Ozon i Wyładowanie elektryczne · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Ozon i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Ziemia

Ziemia (gr.: Γαῖα, trb.: Gaja) – trzecia, licząc od Słońca, oraz piąta pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.

Nowy!!: Ozon i Ziemia · Zobacz więcej »

1,3-Dipole

1,3-Dipole – rodzaj organicznych związków chemicznych posiadających układ czterech elektronów π zdelokalizowanych na trzech sąsiadujących atomach.

Nowy!!: Ozon i 1,3-Dipole · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Niebieski tlen, O3, Tritlen, Trójtlen.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »