Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Płaszczyzna zespolona

Indeks Płaszczyzna zespolona

Płaszczyzna zespolona – geometryczny model ciała liczb zespolonych \mathbb.

87 kontakty: Algebra, Algebra liniowa, Algebra nad ciałem, Analiza harmoniczna, Analiza zespolona, Baza (przestrzeń liniowa), Całka, Carl Friedrich Gauss, Caspar Wessel, Charakterystyka amplitudowo-fazowa, Ciało (matematyka), Diagram Arganda, Dylatacja, Dziedzina (matematyka), Fizyka, Forma dwuliniowa, Funkcja homograficzna, Funkcja różniczkowalna, Funkcja tożsamościowa, Funkcja wzajemnie jednoznaczna, Geometria, Geometria afiniczna, Geometria analityczna, Geometria eliptyczna, Geometria euklidesowa, Geometria hiperboliczna, Geometria inwersyjna, Geometria rzutowa, Iloczyn skalarny, Iloczyn wektorowy, Inżynieria, Inwersja (geometria), Izometria, Jean-Robert Argand, Jednokładność, Jednostka urojona, Kąt skierowany, Liczba przeciwna, Liczby rzeczywiste, Liczby zespolone, Liniowa niezależność, Miara kąta, Mnożenie przez skalar, Obraz i przeciwobraz, Obrót, Odwzorowanie równokątne, Okrąg, Para uporządkowana, Pierścień z dzieleniem, Pochodna funkcji, ..., Początek (matematyka), Podgrupa, Podobieństwo, Przekształcenie afiniczne, Przekształcenie liniowe, Przemienność, Przestrzeń liniowa, Przestrzeń metryczna, Przestrzeń unormowana, Pseudoskalar, Punkt stały, Równoległość, Równoległobok, Rzut prostokątny, Rzut stereograficzny, Sfera, Sfera Blocha, Stabilność układu automatycznej regulacji, Symetralna odcinka, Symetria środkowa, Symetria osiowa, Teoria sterowania, Transformacja Laplace’a, Translacja (matematyka), Transmitancja operatorowa, Trójkąt, Trójkąt prostokątny, Twierdzenie cosinusów, Twierdzenie Pitagorasa, Układ współrzędnych kartezjańskich, Uzwarcenie, Wartość bezwzględna, Wektor, Wektor zerowy, Wzór Eulera, XVIII wiek, Złożenie funkcji. Rozwiń indeks (37 jeszcze) »

Algebra

Dzieło, z którego pochodzi określenie „algebra” Girolamo Cardano Évariste Galois(1811-1832) Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Algebra – jeden z najstarszych działów matematyki, powstały już w starożytności.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Algebra · Zobacz więcej »

Algebra liniowa

Algebra liniowa – dział algebry zajmujący się badaniem przestrzeni liniowych oraz ich homomorfizmów, tj.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Algebra liniowa · Zobacz więcej »

Algebra nad ciałem

Algebra nad ciałem a. algebra liniowa – przestrzeń liniowa wyposażona w dwuliniowe (wewnętrzne) działanie dwuargumentowe, nazywane mnożeniem (wektorów), które czyni z niej pierścień (niekoniecznie łączny).

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Algebra nad ciałem · Zobacz więcej »

Analiza harmoniczna

Analiza harmoniczna – dział matematyki obejmujący teorię i zastosowania szeregu Fouriera i transformaty Fouriera.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Analiza harmoniczna · Zobacz więcej »

Analiza zespolona

biegunowym układzie współrzędnych. Amplituda jest reprezentowana poprzez odcień, a promień za pomocą jasności i nasycenia. Analiza zespolona – dziedzina matematyki, w szczególności analizy matematycznej, obejmująca swą tematyką teorię funkcji zespolonych zmiennej zespolonej, w tym rzeczywistej, jednej i wielu zmiennych – w tym bardzo rozbudowane teorie funkcji analitycznych, funkcji eliptycznych czy odwzorowań konforemnych.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Analiza zespolona · Zobacz więcej »

Baza (przestrzeń liniowa)

Baza – pojęcie będące przeniesieniem oraz rozwinięciem idei układu współrzędnych kartezjańskich w przestrzeniach euklidesowych na abstrakcyjne przestrzenie liniowe.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Baza (przestrzeń liniowa) · Zobacz więcej »

Całka

Całka – ogólne określenie wielu różnych, choć powiązanych ze sobą pojęć analizy matematycznej.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Całka · Zobacz więcej »

Carl Friedrich Gauss

Znaczek z Gaussem wydany przez niemiecką pocztę (ur. 30 kwietnia 1777 w Brunszwiku, zm. 23 lutego 1855 w Getyndze) – niemiecki matematyk, fizyk, astronom i geodeta.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Carl Friedrich Gauss · Zobacz więcej »

Caspar Wessel

Caspar Wessel (8 czerwca 1745 – 25 marca 1818) – norwesko-duński matematyk, z zawodu mierniczy.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Caspar Wessel · Zobacz więcej »

Charakterystyka amplitudowo-fazowa

Charakterystyka amplitudowo-fazowa, charakterystyka Nyquista, wykres Nyquista – w automatyce, wykres transmitancji widmowej układu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Charakterystyka amplitudowo-fazowa · Zobacz więcej »

Ciało (matematyka)

Ciało – struktura formalizująca własności algebraiczne liczb wymiernych czy liczb rzeczywistych.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Ciało (matematyka) · Zobacz więcej »

Diagram Arganda

Diagram Arganda jest sposobem geometrycznego przedstawienia liczby zespolonej na płaszczyźnie.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Diagram Arganda · Zobacz więcej »

Dylatacja

Dylatacja – przekształcenie geometryczne, przeprowadzające dowolną prostą na prostą do niej równoległą.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Dylatacja · Zobacz więcej »

Dziedzina (matematyka)

Dziedzina relacji (dwuczłonowej) – zbiór wszystkich poprzedników par należących do danej relacji.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Dziedzina (matematyka) · Zobacz więcej »

Fizyka

446x446px Fizyka (z, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Fizyka · Zobacz więcej »

Forma dwuliniowa

Forma dwuliniowa albo funkcjonał dwuliniowy – przekształcenie dwuliniowe danej przestrzeni liniowej w ciało jej skalarów, czyli dwuargumentowy funkcjonał, który jest liniowy ze względu na oba parametry.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Forma dwuliniowa · Zobacz więcej »

Funkcja homograficzna

Funkcja homograficzna (homografia) – funkcja wymierna, na ogół określana w dziedzinie zespolonej f: \mathbb \to \mathbb postaci gdzie współczynniki a,b,c,d \in \mathbb spełniają warunek: Niektóre źródła podają warunek lub podają go jako warunek dodatkowy.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Funkcja homograficzna · Zobacz więcej »

Funkcja różniczkowalna

Funkcja różniczkowalna – funkcja, która ma pochodną w każdym punkcie swej dziedziny, której wartość w każdym punkcie jest skończona (różna od i -). W szczególności funkcja pochodna danej funkcji określona jest w tej samej co funkcja dziedzinie.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Funkcja różniczkowalna · Zobacz więcej »

Funkcja tożsamościowa

Funkcja tożsamościowa (funkcja identycznościowa, tożsamość, identyczność) – funkcja danego zbioru w siebie, która każdemu argumentowi przypisuje jego samego.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Funkcja tożsamościowa · Zobacz więcej »

Funkcja wzajemnie jednoznaczna

Bijekcja umożliwia jednoczesne sparowanie wszystkich elementów odwzorowywanych zbiorów. Funkcja wzajemnie jednoznaczna (bijekcja) – funkcja będąca jednocześnie funkcją różnowartościową i „na”.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Funkcja wzajemnie jednoznaczna · Zobacz więcej »

Geometria

Stanisława Grzepskiego. Tablice geometryczne z encyklopedii z 1728 roku Geometria (gr. γεωμετρία; geo – ziemia, metria – miara) – dziedzina matematyki badająca dla wybranych przekształceń ich niezmienniki, od najprostszych, takich jak odległość, pole powierzchni, miara kąta, przez bardziej zaawansowane, jak krzywizna, punkt stały, czy wymiar.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Geometria · Zobacz więcej »

Geometria afiniczna

Geometria afiniczna - geometria, w której podstawową figurą geometryczną jest (podobnie jak w geometrii euklidesowej) prosta, podstawowym pojęciem jest równoległość dwóch prostych, a podstawowym odwzorowaniem tzw. odwzorowanie afiniczne. Treścią tej teorii jest m.in. badanie własności figur geometrycznych niezmienniczych ze względu na grupę tych przekształceń. Tutaj bowiem obok podobieństw (przesunięć, obrotów i jednokładności) dochodzą jeszcze rozciąganie i zgniatanie wzdłuż jakiejś prostej. Te ostatnie deformacje mogą być efektem np. rzutowań równoległych. W ujęciu Feliksa Kleina geometria afiniczna jest pewną grupą odwzorowań pośrednią między grupą podobieństw a grupą przekształceń rzutowych.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Geometria afiniczna · Zobacz więcej »

Geometria analityczna

Geometria analityczna – dział geometrii zajmujący się badaniem figur geometrycznych metodami analitycznymi (obliczeniowymi) i algebraicznymi.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Geometria analityczna · Zobacz więcej »

Geometria eliptyczna

Trójkąt na płaszczyźnie sferycznej Geometria eliptyczna – jeden z rodzajów geometrii nieeuklidesowej, szczególny przypadek geometrii Riemanna dla stałej i dodatniej krzywizny.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Geometria eliptyczna · Zobacz więcej »

Geometria euklidesowa

Szkoła Euklidesa w Atenach(Obraz Raffaello Sanzio, 1509) Strona z dzieła ''Elementy'' Geometria euklidesowa – klasyczna odmiana geometrii opisana po raz pierwszy przez Euklidesa w dziele Elementy (z IV w. p.n.e.). Zebrał on całą ówczesną wiedzę matematyczną znaną Grekom, dziś jego dzieło przedstawia się jako pierwszą znaną aksjomatyzację w historii matematyki.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Geometria euklidesowa · Zobacz więcej »

Geometria hiperboliczna

Geometria hiperboliczna (zwana także geometrią siodła, geometrią Łobaczewskiego lub geometrią Bolyaia-Łobaczewskiego) – jedna z geometrii nieeuklidesowych.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Geometria hiperboliczna · Zobacz więcej »

Geometria inwersyjna

Geometria inwersyjna – dział geometrii badający przekształcenia płaszczyzny euklidesowej (lub ogólniej: afinicznej) nazywane inwersjami względem okręgów; w szczególności za inwersje uważa się symetrie względem prostych traktowanych w tej geometrii jako szczególny rodzaj okręgów.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Geometria inwersyjna · Zobacz więcej »

Geometria rzutowa

Geometria rzutowa – dział matematyki zajmujący się badaniem własności figur geometrycznych, które nie zmieniają się przy przekształceniach rzutowych.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Geometria rzutowa · Zobacz więcej »

Iloczyn skalarny

Iloczyn skalarny – pewna forma dwuliniowa na danej przestrzeni liniowej, tj.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Iloczyn skalarny · Zobacz więcej »

Iloczyn wektorowy

Iloczyn wektorowy – działanie dwuargumentowe przyporządkowujące parze wektorów 3-wymiarowej przestrzeni euklidesowej pewien wektor tej przestrzeni.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Iloczyn wektorowy · Zobacz więcej »

Inżynieria

Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Inżynieria · Zobacz więcej »

Inwersja (geometria)

Inwersja – rodzaj przekształcenia geometrycznego; można je sobie wyobrażać jako „wywinięcie” wnętrza ustalonego koła na zewnątrz i „zawinięcie” zewnętrza tego koła do jego wnętrza.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Inwersja (geometria) · Zobacz więcej »

Izometria

Przykład izometrii: obrót jako złożenie dwóch odbić. Izometria (gr. isos – równy, métron – miara), także przekształcenie izometryczne – funkcja, zachowująca odległości między punktami przestrzeni metrycznej.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Izometria · Zobacz więcej »

Jean-Robert Argand

Jean-Robert Argand (1768-1822) – matematyk szwajcarski.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Jean-Robert Argand · Zobacz więcej »

Jednokładność

Obraz trójkąta ABC w jednokładnościo środku O i skali 5/3J_O^\frac53(\triangle ABC).

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Jednokładność · Zobacz więcej »

Jednostka urojona

Jednostka albo jedność urojona (łac. imaginarius, „urojony, zmyślony”) – ustalona liczba urojona i, której kwadrat jest równy -1.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Jednostka urojona · Zobacz więcej »

Kąt skierowany

Kąt skierowany dodatni Kąt skierowany ujemny Kąt skierowany – para uporządkowanych półprostych o wspólnym początku, z których pierwszą nazywamy ramieniem początkowym, a drugą ramieniem końcowym kąta skierowanego.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Kąt skierowany · Zobacz więcej »

Liczba przeciwna

Liczba przeciwna do danej liczby a,\; to taka liczba -a,\; że zachodzi: gdzie 0\; jest elementem zerowym działania dodawania.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Liczba przeciwna · Zobacz więcej »

Liczby rzeczywiste

Oś liczbowa – interpretacja geometryczna zbioru liczb rzeczywistych Zbiór liczb rzeczywistych – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (jako przestrzeni metrycznej) do przestrzeni zupełnej; równoważnie – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (z topologią przedziałową) do przestrzeni spójnej.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Liczby rzeczywiste · Zobacz więcej »

Liczby zespolone

płaszczyźnie zespolonej Liczby zespolone – liczby będące elementami rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych o jednostkę urojoną i, to znaczy pierwiastek wielomianu x^2+1.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Liczby zespolone · Zobacz więcej »

Liniowa niezależność

Liniowa niezależność – własność algebraiczna rodziny wektorów danej przestrzeni liniowej mówiąca, że żaden z nich nie może być zapisany jako kombinacja liniowa skończenie wielu innych wektorów ze zbioru.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Liniowa niezależność · Zobacz więcej »

Miara kąta

Miara kąta – wielkość kąta wyrażona w odpowiednich jednostkach.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Miara kąta · Zobacz więcej »

Mnożenie przez skalar

charakterystyki różnej od 2). Mnożenie przez skalar − jedno z działań dwuargumentowych definiujących przestrzeń liniową w algebrze liniowej (lub ogólniej: moduł w algebrze ogólnej).

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Mnożenie przez skalar · Zobacz więcej »

Obraz i przeciwobraz

Obraz – zbiór wszystkich wartości (należących do przeciwdziedziny) przyjmowanych przez funkcję dla każdego elementu danego podzbioru jej dziedziny.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Obraz i przeciwobraz · Zobacz więcej »

Obrót

Obrót dookoła punktu P o kąt skierowany \alpha jest to odwzorowanie geometryczne O_P^\alpha płaszczyzny na siebie, takie, że: 1.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Obrót · Zobacz więcej »

Odwzorowanie równokątne

Prostokątna siatka (u góry) i jej obraz w przekształceniu równokątnym ''f'' (u dołu). Funkcja ''f'' przekształca pary prostych przecinających się pod kątem prostym na pary krzywych, które nadal przecinają się pod tym kątem. Odwzorowanie równokątne, wiernokątne lub konforemne – funkcja zachowująca kąty.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Odwzorowanie równokątne · Zobacz więcej »

Okrąg

Okrąg Okrąg – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu, nazywanego środkiem, o zadaną odległość, nazywaną promieniem.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Okrąg · Zobacz więcej »

Para uporządkowana

Para uporządkowana – każdy obiekt matematyczny powstały z dowolnych dwóch elementów a, b, w którym a może być określony jako pierwszy, a b jako drugi element pary; nazywa się je odpowiednio poprzednikiem oraz następnikiem paryHelena Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Para uporządkowana · Zobacz więcej »

Pierścień z dzieleniem

Pierścień z dzieleniem – w algebrze łączny pierścień z jedynką, w którym każdy niezerowy element jest odwracalny względem mnożenia.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Pierścień z dzieleniem · Zobacz więcej »

Pochodna funkcji

Wykres funkcji narysowanej na czarno i linii stycznej do tej funkcji, narysowanej na czerwono. Nachylenie linii stycznej jest równe pochodnej funkcji w zaznaczonym punkcie. Pochodna funkcji – miara szybkości zmian wartości funkcji względem zmian jej argumentów, 4.5-1 (a).

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Pochodna funkcji · Zobacz więcej »

Początek (matematyka)

Początek układu współrzędnych kartezjańskich. Początek – szczególny punkt w przestrzeni euklidesowej, zwykle oznaczany literą \mathrm O bądź cyfrą 0, używany jako punkt odniesienia dla geometrii otaczającej go przestrzeni.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Początek (matematyka) · Zobacz więcej »

Podgrupa

Podgrupa – zbiór elementów danej grupy, który sam tworzy grupę z działaniem grupy wyjściowej; inaczej podzbiór grupy zamknięty na działanie grupowe i branie odwrotności, który zawiera jej element neutralny (zob. działanie wewnętrzne).

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Podgrupa · Zobacz więcej »

Podobieństwo

Podobieństwo – przekształcenie geometryczne zachowujące stosunek odległości punktów.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Podobieństwo · Zobacz więcej »

Przekształcenie afiniczne

Przekształcenie afiniczne, powinowactwo lub pokrewieństwo – przekształcenie geometryczne przestrzeni euklidesowych, odwzorowujące odcinki na odcinki.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Przekształcenie afiniczne · Zobacz więcej »

Przekształcenie liniowe

Przekształcenie liniowe – w algebrze liniowej funkcja między przestrzeniami liniowymi (nad ustalonym ciałem) zachowująca ich strukturę, tzn.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Przekształcenie liniowe · Zobacz więcej »

Przemienność

2+3.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Przemienność · Zobacz więcej »

Przestrzeń liniowa

Przestrzeń liniowa to zbiór obiektów (nazywanych ''wektorami''), które mogą być skalowane i dodawane. Przestrzeń liniowa lub wektorowa – zbiór obiektów (nazywanych wektorami), które mogą być skalowane i dodawane.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Przestrzeń liniowa · Zobacz więcej »

Przestrzeń metryczna

Przestrzeń metryczna – zbiór z zadaną na nim metryką, tj.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Przestrzeń metryczna · Zobacz więcej »

Przestrzeń unormowana

Przestrzeń unormowana – przestrzeń liniowa, w której określono pojęcie normy będące bezpośrednim uogólnieniem pojęcia długości (modułu) wektora w przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Przestrzeń unormowana · Zobacz więcej »

Pseudoskalar

Pseudoskalar – wielkość liczbowa zachowywana w przesunięciu równoległym i obrocie układu współrzędnych, ale zmieniająca znak przy zmianie zwrotu każdej osi na przeciwny.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Pseudoskalar · Zobacz więcej »

Punkt stały

Funkcja z trzema punktami stałymi Punkt stały odwzorowania pewnego zbioru w siebie – punkt, w którym wartość odwzorowania na argumencie jest równa temu argumentowi.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Punkt stały · Zobacz więcej »

Równoległość

Równoległość – relacja między obiektami takimi jak proste, płaszczyzny, odcinki, półproste.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Równoległość · Zobacz więcej »

Równoległobok

Równoległobok Równoległobok – czworokąt mający dwie pary równoległych boków.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Równoległobok · Zobacz więcej »

Rzut prostokątny

Rzut prostokątny – odwzorowanie przestrzeni euklidesowej trójwymiarowej na daną płaszczyznę zwaną rzutnią, które każdemu punktowi przestrzeni przypisuje punkt na rzutni, przez który przechodzi prosta prostopadła do rzutni i przechodząca przez dany punkt przestrzeni.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Rzut prostokątny · Zobacz więcej »

Rzut stereograficzny

'''Z''' – środek rzutu, '''P′''' – obraz punktu '''P''' Panorama sferyczna wykonana przy użyciu stereograficznej projekcji Przykład stereograficzne projekcji 3D z bieguna północnego na płaszczyźnie poniżej kuli Rzut stereograficzny lub odwzorowanie stereograficzne – przekształcenie geometryczne, rzut środkowy sfery na płaszczyznę, w którym środkiem rzutu jest punkt sfery, zaś rzutnia jest styczna do sfery w antypodzie środka rzutu.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Rzut stereograficzny · Zobacz więcej »

Sfera

Sfera Sfera – zbiór wszystkich punktów (miejsce geometryczne) w przestrzeni metrycznej oddalonych o ustaloną odległość od wybranego punktu.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Sfera · Zobacz więcej »

Sfera Blocha

1\rangle. Punkty na równiku reprezentują wszystkie możliwe stany, w których uzyskanie 0 i 1 jest jednakowe. Sfera Blocha – trójwymiarowa sfera zespolona o promieniu jednostkowym.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Sfera Blocha · Zobacz więcej »

Stabilność układu automatycznej regulacji

Stabilność układu automatycznej regulacji – niezbędny warunek pracy układu automatycznej regulacji mówiący o tym, że układ po wyprowadzeniu go ze stanu równowagi sam powraca do tego stanu.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Stabilność układu automatycznej regulacji · Zobacz więcej »

Symetralna odcinka

AC.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Symetralna odcinka · Zobacz więcej »

Symetria środkowa

R wtedy i tylko wtedy, gdy punkt P, nazywany środkiem symetrii środkowej, jest środkiem odcinka QR.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Symetria środkowa · Zobacz więcej »

Symetria osiowa

Symetria osiowa (symetria względem osi) - odwzorowanie geometryczne płaszczyzny lub przestrzeni, które dla ustalonej osi tj.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Symetria osiowa · Zobacz więcej »

Teoria sterowania

Teoria sterowania - jedna z gałęzi matematyki i cybernetyki, zajmuje się analizą i modelowaniem matematycznym obiektów i procesów różnej natury, zarówno fizycznych (np. chemicznych, cieplnych, mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych) jak i społecznych (np. ekonomia matematyczna), traktowanych jako układy dynamiczne ze sterowaniem.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Teoria sterowania · Zobacz więcej »

Transformacja Laplace’a

Jednostronną transformatą Laplace’a funkcji \mathbb \ni t \mapsto f(t) \in \mathbb nazywamy następującą funkcję \mathbb \ni s \mapsto F(s) \in \mathbb: często zapisywaną, zwłaszcza w środowisku inżynierskim, w następującej formie: Niech X oznacza przestrzeń funkcji, dla których powyższa całka (zwana całką Laplace’a) jest zbieżna.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Transformacja Laplace’a · Zobacz więcej »

Translacja (matematyka)

Translacja ''przesuwa'' każdy punkt figury bądź przestrzeni o tę samą odległość w ustalonym kierunku. Translacja, przesunięcie – przekształcenie prostej, płaszczyzny lub dowolnej przestrzeni afinicznej, które można intuicyjnie rozumieć jako równoległe przesunięcie wszystkich punktów dziedziny bez deformacji i obracania.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Translacja (matematyka) · Zobacz więcej »

Transmitancja operatorowa

Transmitancja operatorowa (funkcja przejścia, G(s)\) – stosunek transformaty Laplace'a sygnału wyjściowego do transformaty Laplace'a sygnału wejściowego układu przy zerowych warunkach początkowych: Transmitancja jest częstotliwościowym modelem układu (w postaci zasadniczej określonym w dziedzinie s).

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Transmitancja operatorowa · Zobacz więcej »

Trójkąt

Trójkąt – wielokąt o trzech bokach.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Trójkąt · Zobacz więcej »

Trójkąt prostokątny

'''Trójkąt prostokątny'''a, b – długości przyprostokątnych,c – długość przeciwprostokątnej,α, β – miary kątów ostrych,h – długość wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną Trójkąt prostokątny – trójkąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest prosty.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Trójkąt prostokątny · Zobacz więcej »

Twierdzenie cosinusów

Twierdzenie cosinusów, wzór cosinusów, twierdzenie Carnota, uogólnione twierdzenie Pitagorasa – twierdzenie określające związek między kątem i bokami w trójkącie.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Twierdzenie cosinusów · Zobacz więcej »

Twierdzenie Pitagorasa

Animacja ilustrująca twierdzenie Pitagorasa Twierdzenie Pitagorasa – twierdzenie geometrii euklidesowej dotyczące trójkątów prostokątnych, równoważne w istocie jest piątemu pewnikowi Euklidesa o prostych równoległych.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Twierdzenie Pitagorasa · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych kartezjańskich

Dwuwymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątny) – prostoliniowy układ współrzędnych o parach prostopadłych osi.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Układ współrzędnych kartezjańskich · Zobacz więcej »

Uzwarcenie

Uzwarcenie (kompaktyfikacja, przedłużenie zwarte) – rozszerzenie danej przestrzeni topologicznej tak, by była ona przestrzenią zwartą.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Uzwarcenie · Zobacz więcej »

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna a. moduł – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Wartość bezwzględna · Zobacz więcej »

Wektor

Ilustracja wektora Wektor (z łac., „niosący; ten, który niesie; nośnik”, od vehere, „nieść”; via, „droga”) – istotny w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce obiekt mający moduł (zwany też – zdaniem niektórych niepoprawnie – długościąDługość sugeruje jednostkę długości, podczas gdy wektor może mieć zupełnie inną jednostkę. lub wartościąWartość wektora to w matematyce po prostu wektor (np. funkcja o wartościach wektorowych), więc niektórzy dydaktycy postulują niestosowanie tej nomenklatury – zob. dr. Sławomira Brzezowskiego z UJ, autora podręcznika fizyki do LO z klasy II.), kierunek wraz ze zwrotem (określającym orientację wzdłuż danego kierunku).

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Wektor · Zobacz więcej »

Wektor zerowy

Wektor zerowy – wektor przestrzeni liniowej pełniący rolę elementu neutralnego dodawania wektorów; zapisywany zwykle symbolem zera, 0, często dodatkowo wyróżnionym, np.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Wektor zerowy · Zobacz więcej »

Wzór Eulera

upright.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Wzór Eulera · Zobacz więcej »

XVIII wiek

XVII wiek XIX wiek Pierwsze lata 1700 Lata 10. Lata 20. Lata 30. Lata 40. Lata 50. Lata 60. Lata 70. Lata 80. Lata 90. 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 ----.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i XVIII wiek · Zobacz więcej »

Złożenie funkcji

Złożenie (superpozycja) funkcji – podstawowa operacja w matematyce, polegająca na tym, że efekt kolejnego stosowania dwóch (lub więcej) funkcji (ze zbioru w zbiór), a także przekształceń, odwzorowań, transformacji, relacji dwuargumentowych, traktuje się jako wynik stosowania jednej funkcji (lub relacji) złożonej.

Nowy!!: Płaszczyzna zespolona i Złożenie funkcji · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »