Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

P53

Indeks P53

200px Białko p53 – czynnik transkrypcyjny o własnościach supresora nowotworowego.

35 kontakty: Adenowirusy, Aminokwasy, Amplifikacja (biologia), Aneuploidia, Antyonkogen, Apoptoza, Bax (białko), Bcl-2, Białka, Chromosom 17, Cytochrom c, Czynnik indukujący apoptozę, Czynnik transkrypcyjny, Delecja, Ekson, Elektroforeza, Fosforylacja, Gen, Jednostka masy atomowej, Kaspazy, Kinaza ATM, Kinazy aktywowane mitogenami, Kodon, Kwas deoksyrybonukleinowy, Masa cząsteczkowa, Mutacja, Mutacja punktowa, Naprawa DNA, P21, Prolina, SV40, Ubikwitynacja, Wirus brodawczaka ludzkiego, Zespół chorobowy, Zespół Li-Fraumeni.

Adenowirusy

Adenowirusy (łac. Adenoviridae) - rodzina wirusów, charakteryzujących się występowaniem następujących cech.

Nowy!!: P53 i Adenowirusy · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: P53 i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Amplifikacja (biologia)

Amplifikacja – proces olbrzymiego zwiększenia ilości.

Nowy!!: P53 i Amplifikacja (biologia) · Zobacz więcej »

Aneuploidia

Aneuploidia (z gr. α̉- (a-) lub (an-) - zaprzeczenie, brak, bez (czegoś) + gr. ευ̉- (eu-) - „dobry, prawidłowy, prawdziwy” + gr. -πλοος (-ploos)- -krotny, wielokrotny, mnogi, złożony” + gr. εΐδος (eidos) - „podobny do”) – określenie oznaczające zaburzenie ilości materiału genetycznego (DNA) znajdującego się w jądrze komórkowym (ploidia).

Nowy!!: P53 i Aneuploidia · Zobacz więcej »

Antyonkogen

Antyonkogen, inaczej gen supresorowy – gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej (geny bramkowe) bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (geny opiekuńcze).

Nowy!!: P53 i Antyonkogen · Zobacz więcej »

Apoptoza

Apoptoza komórki po prawej Preparat mysiej wątroby z obecną komórką apoptotyczną wskazaną strzałką Niepełny podział na odrębne palce (syndaktylia) spowodowany niezajściem apoptozy. Preparat mysiej wątroby z komórką wchodzącą w apoptozę (wybarwiona na pomarańczowo) Apoptoza (z gr. w tłumaczeniu dosłownym opadanie liści) – naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.

Nowy!!: P53 i Apoptoza · Zobacz więcej »

Bax (białko)

PDB: 1F16) Bax – białko z rodziny białek Bcl-2, przyspiesza apoptozę, poprzez tworzenie porów w błonie zewnętrznej mitochondrium, przez co zwiększa jej przepuszczalność.

Nowy!!: P53 i Bax (białko) · Zobacz więcej »

Bcl-2

Bcl-2 – heterogenna grupa białek, regulująca uwalnianie cytochromu c i AIF z mitochondriów.

Nowy!!: P53 i Bcl-2 · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: P53 i Białka · Zobacz więcej »

Chromosom 17

thumb Chromosom 17 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka.

Nowy!!: P53 i Chromosom 17 · Zobacz więcej »

Cytochrom c

Struktura cytochromu c Cytochrom c – hemoproteina pełniąca funkcję transportera elektronów w łańcuchu oddechowym pomiędzy kompleksem cytochromów ''bc1'' a oksydazą cytochromową w mitochondriach.

Nowy!!: P53 i Cytochrom c · Zobacz więcej »

Czynnik indukujący apoptozę

Czynnik indukujący apoptozę (ang. Apoptosis Inducing Factor, AIF) – niedawno odkryte białko uwalniane z przestrzeni międzybłonowej mitochondriów do cytoplazmy komórki podczas apoptozy.

Nowy!!: P53 i Czynnik indukujący apoptozę · Zobacz więcej »

Czynnik transkrypcyjny

Czynnik transkrypcyjny jest białkiem wiążącym DNA na obszarze promotora bądź sekwencji wzmacniającej w specyficznym miejscu lub regionie, gdzie reguluje proces transkrypcji.

Nowy!!: P53 i Czynnik transkrypcyjny · Zobacz więcej »

Delecja

Schemat aberracji chromosomowej strukturalnej – delecji obejmującej kilka regionów chromosomu. Delecja – zmiana w materiale genetycznym polegająca na utracie jego fragmentu.

Nowy!!: P53 i Delecja · Zobacz więcej »

Ekson

Porównanie genu komórki eukariotycznej z prokariotyczną Ekson (egzon, sekwencja kodująca) − w komórkach eukariotycznych odcinek genu (zazwyczaj krótszy od intronu), kodujący sekwencję aminokwasów w cząsteczce białka.

Nowy!!: P53 i Ekson · Zobacz więcej »

Elektroforeza

Aparat do pionowej elektroforezy żelowej Aparat do poziomej elektroforezy żelowej Elektroforeza – zjawisko elektrokinetyczne polegające na ruchu cząstek fazy rozproszonej w nieruchomej fazie rozpraszającej, pod wpływem pola elektrycznego.

Nowy!!: P53 i Elektroforeza · Zobacz więcej »

Fosforylacja

Fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego.

Nowy!!: P53 i Fosforylacja · Zobacz więcej »

Gen

Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – pojęcie teoretyczne stosowane w wielu działach biologii oraz innych dziedzinach wiedzy.

Nowy!!: P53 i Gen · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: P53 i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Kaspazy

Kaspaza 1 Kaspazy (ang. caspases, akronim od słów cysteine, aspartic, proteases) – enzymy z grupy proteaz cysteinowych, które po aktywacji przez sygnały apoptozy degradują białka komórkowe, przecinając wiązanie peptydowe za resztą asparaginianu.

Nowy!!: P53 i Kaspazy · Zobacz więcej »

Kinaza ATM

Kinaza ATM (ataxia telangiectasia mutated) – kinaza białkowa serynowo-treoninowa (EC), aktywowana przez przerwania obu nici podwójnej helisy DNA.

Nowy!!: P53 i Kinaza ATM · Zobacz więcej »

Kinazy aktywowane mitogenami

Kinazy aktywowane mitogenami (kinazy MAP, MAPK, ang. mitogen-activated protein kinases, EC 2.7.11.24) – grupa kinaz białkowych serynowo-treoninowych, odgrywających rolę w regulacji odpowiedzi na sygnały zewnętrzne dochodzące do komórki (mitogeny).

Nowy!!: P53 i Kinazy aktywowane mitogenami · Zobacz więcej »

Kodon

Tabela kodonów Kodon (triplet) – jednostka w sekwencji mRNA składająca się z trzech nukleotydów kodujących określony aminokwas.

Nowy!!: P53 i Kodon · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: P53 i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Masa cząsteczkowa

Masa cząsteczkowa – masa.

Nowy!!: P53 i Masa cząsteczkowa · Zobacz więcej »

Mutacja

Mutacja (łac. mutatio – zmiana) – nagłe, skokowe zmiany materiału genetycznego komórki.

Nowy!!: P53 i Mutacja · Zobacz więcej »

Mutacja punktowa

Typy mutacji punktowych wywołane przez substytucję. Mutacja punktowa – rodzaj mutacji polegający na zmianie pojedynczego nukleotydu w DNA lub RNA.

Nowy!!: P53 i Mutacja punktowa · Zobacz więcej »

Naprawa DNA

Uszkodzenie DNA doprowadziło do licznych pęknięć chromosomów Naprawa DNA – szereg procesów prowadzących do identyfikacji i naprawy zmian w cząsteczkach DNA w żywej komórce.

Nowy!!: P53 i Naprawa DNA · Zobacz więcej »

P21

p21, WAF1 (także inhibitor kinaz zależnych od cyklin lub białko oddziałujące z CDK 1) – białko, które u człowieka kodowane jest przez gen CDKN1A, zlokalizowany na chromosomie 6 (6p21.2).

Nowy!!: P53 i P21 · Zobacz więcej »

Prolina

Prolina (nazwa skrótowa Pro lub P) – organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów, zawierającym w swej strukturze pięcioczłonowy pierścień pirolidynowy.

Nowy!!: P53 i Prolina · Zobacz więcej »

SV40

Simian virus 40 (SV40) – wirus należący do poliomawirusów i wykazujący wszystkie ich podstawowe cechy.

Nowy!!: P53 i SV40 · Zobacz więcej »

Ubikwitynacja

Schemat procesu ubikwitynacji Ubikwitynacja, ubikwityzacja – zjawisko unieczynniania białek przez przyłączenie cząsteczek innego, małego białka, ubikwityny.

Nowy!!: P53 i Ubikwitynacja · Zobacz więcej »

Wirus brodawczaka ludzkiego

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV, human papilloma virus) – wirus z rodziny papillomawirusów.

Nowy!!: P53 i Wirus brodawczaka ludzkiego · Zobacz więcej »

Zespół chorobowy

Zespół chorobowy (łac. syndroma; słowo pochodzenia greckiego (σύνδρομο); syn - wspólnie, dromos - droga, przebieg) – grupa objawów klinicznych, laboratoryjnych i innych, które występując wspólnie, są charakterystyczne dla danej jednostki chorobowej lub grupy chorób.

Nowy!!: P53 i Zespół chorobowy · Zobacz więcej »

Zespół Li-Fraumeni

Zespół Li-Fraumeni (zespół Li-Fraumeni 1, ang. Li-Fraumeni syndrome, LFS, LFS1) – rzadki, uwarunkowany genetycznie zespół predyspozycji do nowotworów.

Nowy!!: P53 i Zespół Li-Fraumeni · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Białko p53, Gen P53, TP53.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »