Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Pańszczyzna

Indeks Pańszczyzna

Prace polowe w średniowieczu, miniatura z epoki Pańszczyzna – w okresie feudalizmu obowiązek przymusowej i darmowej pracy w formie renty feudalnej, wykonywanej przez chłopów na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego, bądź według norm zwyczajowych lub prawnychPraca Zbiorowa.

28 kontakty: Bracia polscy, Chłopi, Czynsz, Dzierżawa, Europa, Feudalizm, Folwark, Jan Kucharzewski, Jan Olrych Szaniecki, Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język rosyjski, Konwencja w sprawie niewolnictwa, Królestwo Polskie (kongresowe), Ludwik Bazylow, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Niewolnictwo, Okup pańszczyźniany, Paweł Jasienica, Poddaństwo, Praca dzieci, Praca przymusowa, Renta feudalna, Szarwark, Taboryci, Uwłaszczenie chłopów, Zbiegostwo chłopów.

Bracia polscy

Bracia polscy (zwani również arianami, socynianami, antytrynitarzami) – wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562–1565 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (kalwinizmu), stanowiąca najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce, powstały dzięki uchodźcom z południowej i zachodniej Europy (głównie włoscy antytrynitarze), prześladowanym przez katolicką inkwizycję oraz teologów ewangelickich (p. Miguel Servet).

Nowy!!: Pańszczyzna i Bracia polscy · Zobacz więcej »

Chłopi

orki Adama Ciemniewskiego. Chłopi, włościanie – warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwach przedindustrialnych, zajmująca się produkcją rolną.

Nowy!!: Pańszczyzna i Chłopi · Zobacz więcej »

Czynsz

Czynsz (niem. Zins – 'podatek', 'dzierżawa', od łac. census – 'wycena') – prawna nazwa świadczenia należnego z tytułu najmu lub dzierżawy.

Nowy!!: Pańszczyzna i Czynsz · Zobacz więcej »

Dzierżawa

Dzierżawa (dawniej też: arenda, harenda) – jeden z typów umów prawa cywilnego.

Nowy!!: Pańszczyzna i Dzierżawa · Zobacz więcej »

Europa

Europa Mapa polityczna Europy Europa – część świata (nazywana zwykle, jednak nieściśle, kontynentem) leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, której część kontynentalna stanowi wraz z Azją kontynent Eurazję.

Nowy!!: Pańszczyzna i Europa · Zobacz więcej »

Feudalizm

Karolem Wielkim Feudalizm (z łac. feodum lub feudum – lenno) – nazwa określająca ustrój społeczno-gospodarczo-polityczny rozpowszechniony w średniowiecznej Europie, uznany za metodę rządzenia opierającą się na systemie hierarchicznej zależności jednostek, z podziałem społeczeństwa na trzy stany: duchowieństwo, rycerstwo i chłopstwo.

Nowy!!: Pańszczyzna i Feudalizm · Zobacz więcej »

Folwark

Wojanowie Łomnicy Kalinowicach Górnych Folwark (niem.: Vorwerk) – istniejący od XII wieku rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego, a od XIV wieku także rolno-hodowlanego, nastawionego na masową produkcję zboża przeznaczonego na zbyt, wykorzystującego pracę pańszczyźnianą chłopów.

Nowy!!: Pańszczyzna i Folwark · Zobacz więcej »

Jan Kucharzewski

Jan Kucharzewski (ur. 27 maja 1876 w Wysokiem Mazowieckiem, zm. 4 lipca 1952 w Nowym Jorku) – polski historyk, prawnik, polityk, premier (1917–1918), Referendarz Rady Regencyjnej.

Nowy!!: Pańszczyzna i Jan Kucharzewski · Zobacz więcej »

Jan Olrych Szaniecki

Jan Olrych Szaniecki (ur. 16 grudnia 1783 w Plewiskach koło Poznania, zm. 19 lutego 1840 w Paryżu) – polski adwokat i działacz polityczny, deputowany na sejm 1830-1831 roku z okręgu gminnego powiatu miechowskiego, minister sprawiedliwości w Rządzie Narodowym Królestwa Polskiego, twórca „Towarzystwa polepszenia bytu włościan”, autor „Pamiętników”.

Nowy!!: Pańszczyzna i Jan Olrych Szaniecki · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Pańszczyzna i Język angielski · Zobacz więcej »

Język francuski

Języki i dialekty Francji Znajomość języka francuskiego w krajach Unii Europejskiej. Zasięg języka francuskiego na świecie Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich.

Nowy!!: Pańszczyzna i Język francuski · Zobacz więcej »

Język hiszpański

Instytut Cervantesa w Madrycie Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) – język należący do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich.

Nowy!!: Pańszczyzna i Język hiszpański · Zobacz więcej »

Język rosyjski

Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich.

Nowy!!: Pańszczyzna i Język rosyjski · Zobacz więcej »

Konwencja w sprawie niewolnictwa

Konwencja w sprawie niewolnictwa – umowa międzynarodowa dotycząca przeciwdziałania niewolnictwu, podpisana 25 września 1926 w Genewie przez 35 państw, w tym Polskę.

Nowy!!: Pańszczyzna i Konwencja w sprawie niewolnictwa · Zobacz więcej »

Królestwo Polskie (kongresowe)

Aleksandra Molinariego z 1813 roku Antoniemu Brodowskiemu Podział administracyjny Królestwa Kongresowego w 1830 roku Mapa fizyczna i administracyjna Królestwa Polskiego, 1815–1830 ''Mappa Generalna Królestwa Polskiego'', 1821 Królestwo Polskie i zachodnie gubernie Rosji (1902) Sztandar wojsk polskich Królestwa Polskiego Dwugłowy orzeł Imperium Rosyjskiego z carskiego urzędu Królestwo Polskie (Carstwo Polskoje), Królestwo Kongresowe, potocznie Kongresówka – państwo utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego, połączone unią personalną z Imperium Rosyjskim w latach 1815–1832 w oparciu o Konstytucję Królestwa Polskiego (1815), do 1917 związek Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim regulował Statut Organiczny (1832), choć jego przepisy często były przez władze rosyjskie łamane.

Nowy!!: Pańszczyzna i Królestwo Polskie (kongresowe) · Zobacz więcej »

Ludwik Bazylow

Grób Ludwika Bazylowa i jego żony Janiny Ludwik Bazylow (ur. 14 kwietnia 1915 we Lwowie, zm. 17 stycznia 1985 w Warszawie) – polski historyk, badacz dziejów Europy Wschodniej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Politycznej.

Nowy!!: Pańszczyzna i Ludwik Bazylow · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ang. International Labour Organization – ILO, fr. Organisation Internationale du Travail – OIT, hiszp. Organización Internacional del Trabajo – OIT, ros. Международная организация труда МОТ) – agencja afiliowana ONZ zajmująca się problemami pracowniczymi, a szczególnie ograniczaniem pracy dzieci, ochroną praw pracowników, polepszaniem warunków do pracy i życia, tworzeniem miejsc pracy i szkoleń oraz opracowywaniem międzynarodowych standardów pracy.

Nowy!!: Pańszczyzna i Międzynarodowa Organizacja Pracy · Zobacz więcej »

Niewolnictwo

Niewolnictwo (ang. slavery, fr. esclavage, ros. рабство, łac. servitus, gr. δουλεία) – zjawisko społeczne, którego istotą jest stosunek zależności, polegający na tym, iż pewna grupa ludzi (niewolnicy) stanowi przedmiot własności innych osób, grup ludzi (rodzina, plemię itd.) lub instytucji (państwo, świątynia itp.), mogących nimi swobodnie rozporządzać.

Nowy!!: Pańszczyzna i Niewolnictwo · Zobacz więcej »

Okup pańszczyźniany

Okup pańszczyźniany – urzędowa zamiana pańszczyzny na opłaty pieniężne, traktowana jako wstęp do oczynszowania chłopów.

Nowy!!: Pańszczyzna i Okup pańszczyźniany · Zobacz więcej »

Paweł Jasienica

UB 1948 Paweł Jasienica, właściwie Leon Lech Beynar (ur. 10 listopada 1909 w Symbirsku, zm. 19 sierpnia 1970 w Warszawie) – polski historyk, pisarz historyczny, eseista i publicysta „Tygodnika Powszechnego”.

Nowy!!: Pańszczyzna i Paweł Jasienica · Zobacz więcej »

Poddaństwo

Poddaństwo – forma uzależnienia chłopów od pana w społeczeństwie feudalnym.

Nowy!!: Pańszczyzna i Poddaństwo · Zobacz więcej »

Praca dzieci

Dziewczynka pracuje na krosnach w Ajt Bin Haddu, Maroko (maj 2008) Praca dzieci – zatrudnianie dzieci w każdej pracy, która pozbawia je istotnych składników dzieciństwa, koliduje z ich rozwojem, edukacją lub jest szkodliwa zdrowotnie lub moralnie.

Nowy!!: Pańszczyzna i Praca dzieci · Zobacz więcej »

Praca przymusowa

Łódź, Plac Zwycięstwa Praca przymusowa, roboty przymusowe – praca wykonywana przez pracownika wbrew jego woli, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia lub wynagradzany jest znacznie poniżej obowiązujących stawek.

Nowy!!: Pańszczyzna i Praca przymusowa · Zobacz więcej »

Renta feudalna

Renta feudalna to świadczenie poddanych chłopów na rzecz feudała w zamian za prawo użytkowania ziemi.

Nowy!!: Pańszczyzna i Renta feudalna · Zobacz więcej »

Szarwark

Szarwark (od niem. Scharwerk z Schar – gromada, zastęp, tłum: werk – czyn, dzieło) – przymusowe świadczenie nakładane na ludność wiejską w postaci robót publicznych, głównie na rzecz budowy i utrzymania dróg, mostów, wałów przeciwpowodziowych i urządzeń wodnych.

Nowy!!: Pańszczyzna i Szarwark · Zobacz więcej »

Taboryci

Taboryci – najbardziej radykalny odłam husytyzmu powstały po rozpadzie głównego nurtu na początku lat 20.

Nowy!!: Pańszczyzna i Taboryci · Zobacz więcej »

Uwłaszczenie chłopów

reformy uwłaszczeniowej Aleksandra II Uwłaszczenie chłopów – nadanie chłopom na własność użytkowanej przez nich ziemi, połączone ze zniesieniem obciążeń feudalnych na rzecz pana feudalnego (szlachcica), czyli pańszczyzny, czynszu i tak zwanych „darmoch” (to jest darmowych posług, do których chłopi byli zobowiązani na rzecz dworu, na przykład stróżowania, uprawy pańskiego ogrodu, koszenia trawy, połowu ryb, sypania grobli, podwód, noszenia listów pańskich).

Nowy!!: Pańszczyzna i Uwłaszczenie chłopów · Zobacz więcej »

Zbiegostwo chłopów

Zbiegostwo chłopów – ucieczki chłopów z dóbr pana do miast, do innych dóbr, czy też poza granice kraju, jako forma obrony przed uciskiem w okresie feudalizmu.

Nowy!!: Pańszczyzna i Zbiegostwo chłopów · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »