Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Pirydyna

Indeks Pirydyna

Pirydyna – organiczny, heterocykliczny związek chemiczny z grupy azyn o aromatycznym, sześcioczłonowym pierścieniu.

97 kontakty: Aceton, Acetylooctan etylu, Acetylowanie, Akroleina, Aldehyd mrówkowy, Aldehyd octowy, Aldehydy, Alkilowanie, Alkohole, Amidek sodu, Aminy, Amoniak, Antyseptyka, Aromatyczna substytucja nukleofilowa, Aromatyczność, Atom, Azot, Azyny (związki heterocykliczne), Bakterie, Benzen, Borowodorek sodu, Borowodory, Chemia koordynacyjna, Chinolina, Chlorek cetylopirydyniowy, Chlorek rtęci(II), Chlorocyjan, Chloroform, Cyjanki, Cyjanowodór, Czynnik rakotwórczy, Dawka śmiertelna, Denaturat, Deuter, Dezynfekcja, Dimetyloformamid, Donor, Dwutlenek węgla, Elektrofil, Etanol, Eter dietylowy, Etyn, Glin, Grupa sulfonowa, Halogenki alkilowe, Heksan, Herbicydy, Higroskopijność, Imidazol, Insektycydy, ..., Izochinolina, Izoelektronowość, Ketony, Kolidyny, Kolorymetria (chemia), Kondensacja Knoevenagla, Kwas barbiturowy, Ligand (chemia), Linia D sodu, Lutydyny, Magnez, Materiał wybuchowy, Miareczkowanie, Miareczkowanie Karla Fischera, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, Mieszalność cieczy, Moc kwasu, Nukleofil, Octan amonu, Para elektronowa, Pikoliny, Piperydyna, Pirazyna, Reakcja Cziczibabina, Reduktor (chemia), Smoła pogazowa, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, Substytucja elektrofilowa, Sulfonowanie, Surfaktanty, Synteza organiczna, Synteza pirydyn Cziczibabina, Teoria kwasów i zasad Lewisa, Tlenki amin, Tritlenek siarki, Utlenianie, Uwodornianie, Wanad, Węgiel (pierwiastek), Witamina B3, Witamina B6, Woda, Związki aromatyczne, Związki heterocykliczne, Związki kompleksowe, Związki nienasycone, Związki organiczne. Rozwiń indeks (47 jeszcze) »

Aceton

Aceton, propanon – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny.

Nowy!!: Pirydyna i Aceton · Zobacz więcej »

Acetylooctan etylu

Acetylooctan etylu – organiczny związek chemiczny ester etylowy kwasu acetylooctowego, stosowany jako rozpuszczalnik i reagent w chemii organicznej, a także jako związek zapachowy.

Nowy!!: Pirydyna i Acetylooctan etylu · Zobacz więcej »

Acetylowanie

Acetylowanie, acetylacja – reakcja chemiczna typu acylowania, polegającą na podstawieniu atomu wodoru w cząsteczce związku organicznego grupą acetylową.

Nowy!!: Pirydyna i Acetylowanie · Zobacz więcej »

Akroleina

Akroleina – organiczny związek chemiczny z grupy aldehydów.

Nowy!!: Pirydyna i Akroleina · Zobacz więcej »

Aldehyd mrówkowy

Aldehyd mrówkowy, formaldehyd (nazwa systematyczna: metanal), HCHO – organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów.

Nowy!!: Pirydyna i Aldehyd mrówkowy · Zobacz więcej »

Aldehyd octowy

Aldehyd octowy (acetaldehyd), – organiczny związek chemiczny z grupy aldehydów.

Nowy!!: Pirydyna i Aldehyd octowy · Zobacz więcej »

Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów Aldehydy (.

Nowy!!: Pirydyna i Aldehydy · Zobacz więcej »

Alkilowanie

Alkilowanie, alkilacja – obszerna grupa reakcji chemicznych polegających na przeniesieniu grupy alkilowej lub aryloalkilowej z jednego do drugiego związku chemicznego.

Nowy!!: Pirydyna i Alkilowanie · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Pirydyna i Alkohole · Zobacz więcej »

Amidek sodu

Amidek sodu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy amidków, sól sodu i amoniaku (który pełni w tym przypadku rolę kwasu).

Nowy!!: Pirydyna i Amidek sodu · Zobacz więcej »

Aminy

Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.

Nowy!!: Pirydyna i Aminy · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Pirydyna i Amoniak · Zobacz więcej »

Antyseptyka

Odkażanie skóry Antyseptyka (dosłownie: zapobieganie gniciu) – postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych, w zakażonych ranach.

Nowy!!: Pirydyna i Antyseptyka · Zobacz więcej »

Aromatyczna substytucja nukleofilowa

Aromatyczna substytucja nukleofilowa – reakcja substytucji w chemii organicznej, w której nukleofil zastępuje grupę odchodzącą od pierścienia aromatycznego.

Nowy!!: Pirydyna i Aromatyczna substytucja nukleofilowa · Zobacz więcej »

Aromatyczność

Zdelokalizowane elektrony π tworzą chmurę elektronową wewnątrz cząsteczki benzenu Aromatyczność – zjawisko występowania sprzężonego cyklicznego układu wiązań podwójnych, wykazujących efekt delokalizacji elektronów π. Ilościowa ocena stopnia aromatyczności określana jest przez wartość energii rezonansowej.

Nowy!!: Pirydyna i Aromatyczność · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Pirydyna i Atom · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Pirydyna i Azot · Zobacz więcej »

Azyny (związki heterocykliczne)

Azyny − aromatyczne związki heterocykliczne zbudowane z sześcioczłonowego pierścienia zawierającego jeden lub kilka atomów azotu o hybrydyzacji sp2.

Nowy!!: Pirydyna i Azyny (związki heterocykliczne) · Zobacz więcej »

Bakterie

metodą Grama agarowej Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion, pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo.

Nowy!!: Pirydyna i Bakterie · Zobacz więcej »

Benzen

Znaczek pocztowy wydany w 150 rocznicę urodzin Friedricha Augusta Kekulégo, który zaproponował model struktury benzenu Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów.

Nowy!!: Pirydyna i Benzen · Zobacz więcej »

Borowodorek sodu

Borowodorek sodu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków.

Nowy!!: Pirydyna i Borowodorek sodu · Zobacz więcej »

Borowodory

Borowodory (borany) – nieorganiczne związki chemiczne złożone z wodoru i boru.

Nowy!!: Pirydyna i Borowodory · Zobacz więcej »

Chemia koordynacyjna

Chemia koordynacyjna – dziedzina chemii zajmująca się syntezą, strukturą, właściwościami i przemianami związków koordynacyjnych (zwanych również związkami kompleksowymi lub kompleksami).

Nowy!!: Pirydyna i Chemia koordynacyjna · Zobacz więcej »

Chinolina

Chinolina (C9H7N) – to związek heterocykliczny zawierający azot, zbudowany ze skondensowanych pierścieni: benzenowego i pirydynowego.

Nowy!!: Pirydyna i Chinolina · Zobacz więcej »

Chlorek cetylopirydyniowy

Chlorek cetylopirydyniowy (CPC, łac. Cetylpyridinium) – organiczny związek chemiczny z grupy czwartorzędowych soli amoniowych, zbudowany z pierścienia pirydyny z długim łańcuchem alkilowym przyłączonym do atomu azotu.

Nowy!!: Pirydyna i Chlorek cetylopirydyniowy · Zobacz więcej »

Chlorek rtęci(II)

Chlorek rtęci(II) (nazwa zwyczajowa: sublimat), HgCl2 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i rtęci na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Pirydyna i Chlorek rtęci(II) · Zobacz więcej »

Chlorocyjan

Chlorocyjan, ClCN – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków.

Nowy!!: Pirydyna i Chlorocyjan · Zobacz więcej »

Chloroform

Chloroform – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Pirydyna i Chloroform · Zobacz więcej »

Cyjanki

Cyjanki – związki chemiczne, sole kwasu cyjanowodorowego, które zawierają anion cyjankowy (CN−).

Nowy!!: Pirydyna i Cyjanki · Zobacz więcej »

Cyjanowodór

Cyjanowodór, HCN – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z wodoru, węgla i azotu, będący bezbarwną, lotną i silnie trującą cieczą o zapachu gorzkich migdałów (który może być jednak niewyczuwalny przez niektóre osoby).

Nowy!!: Pirydyna i Cyjanowodór · Zobacz więcej »

Czynnik rakotwórczy

Czynnik rakotwórczy, czynnik rakogenny, czynnik onkogenny, karcynogen, kancerogen – czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej.

Nowy!!: Pirydyna i Czynnik rakotwórczy · Zobacz więcej »

Dawka śmiertelna

Dawka śmiertelna (ang. lethal dose, LD; łac. dosis letalis, DL) – oznaczenie toksyczności danej substancji lub szkodliwości promieniowania jonizującego.

Nowy!!: Pirydyna i Dawka śmiertelna · Zobacz więcej »

Denaturat

Butelka denaturatu Denaturat (spirytus skażony) – handlowa nazwa alkoholu etylowego (zwykle ok. 92%) skażonego substancjami mającymi uniemożliwić jego spożycie.

Nowy!!: Pirydyna i Denaturat · Zobacz więcej »

Deuter

Deuter (D) – stabilny izotop wodoru występujący naturalnie.

Nowy!!: Pirydyna i Deuter · Zobacz więcej »

Dezynfekcja

Dezynfekcja Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników.

Nowy!!: Pirydyna i Dezynfekcja · Zobacz więcej »

Dimetyloformamid

Dimetyloformamid (skrót: DMF lub DMFA) — organiczny związek chemiczny z grupy amidów.

Nowy!!: Pirydyna i Dimetyloformamid · Zobacz więcej »

Donor

Donor – pojęcie chemiczne oznaczające cząsteczkę, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Pirydyna i Donor · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Pirydyna i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Elektrofil

Elektrofil (czynnik elektrofilowy) – cząsteczka lub grupa, w której występuje niedomiar elektronów i w odpowiednich warunkach jest w stanie je przyjąć, czyli być ich akceptorem.

Nowy!!: Pirydyna i Elektrofil · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Pirydyna i Etanol · Zobacz więcej »

Eter dietylowy

Eter dietylowy (pot. eter etylowy, eter) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu.

Nowy!!: Pirydyna i Eter dietylowy · Zobacz więcej »

Etyn

Etyn, acetylen, – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nienasycony z szeregu homologicznego alkinów.

Nowy!!: Pirydyna i Etyn · Zobacz więcej »

Glin

Glin (w technice: aluminium; Al, łac. aluminium) – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Pirydyna i Glin · Zobacz więcej »

Grupa sulfonowa

Struktura grupy sulfonowej Grupa sulfonowa – jednowartościowa grupa funkcyjna występująca w kwasach sulfonowych (zarówno aromatycznych, jak i alifatycznych).

Nowy!!: Pirydyna i Grupa sulfonowa · Zobacz więcej »

Halogenki alkilowe

Halogenki alkilowe, halogenoalkany – grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych alkanów, w których jeden lub więcej atomów wodoru został zastąpiony przez atom halogenu.

Nowy!!: Pirydyna i Halogenki alkilowe · Zobacz więcej »

Heksan

Heksan – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Pirydyna i Heksan · Zobacz więcej »

Herbicydy

Glifosat – przykład herbicydu totalnego chwastnicę jednostronną Klasyfikacja herbicydów według mechanizmu działania. Herbicydy (łac. herba - trawa, caedo - zabijać) – rodzaj pestycydów służących do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach.

Nowy!!: Pirydyna i Herbicydy · Zobacz więcej »

Higroskopijność

Higroskopijność – podatność niektórych substancji na wchłanianie wilgoci lub nawet wiązanie się z wodą.

Nowy!!: Pirydyna i Higroskopijność · Zobacz więcej »

Imidazol

Imidazol – heterocykliczny związek chemiczny o charakterze aromatycznym.

Nowy!!: Pirydyna i Imidazol · Zobacz więcej »

Insektycydy

Insektycydy, środki owadobójcze (łac. insecta, owady + caedo, zabijam) – substancje z grupy pestycydów używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych, lasach, w magazynach z żywnością, a także w mieszkaniach.

Nowy!!: Pirydyna i Insektycydy · Zobacz więcej »

Izochinolina

Izochinolina – organiczny związek chemiczny z grupy związków heterocyklicznych zawierających azot.

Nowy!!: Pirydyna i Izochinolina · Zobacz więcej »

Izoelektronowość

Izoelektronowość – cecha dwóch lub więcej indywiduów chemicznych polegająca na posiadaniu takiej samej liczby elektronów walencyjnych oraz takiej samej budowy cząsteczek.

Nowy!!: Pirydyna i Izoelektronowość · Zobacz więcej »

Ketony

Wzór ogólny ketonów Ketony – grupa związków organicznych zawierających grupę ketonową, tj.

Nowy!!: Pirydyna i Ketony · Zobacz więcej »

Kolidyny

Kolidyny – grupa organicznych związków chemicznych; zwyczajowa nazwa trimetylopirydyn.

Nowy!!: Pirydyna i Kolidyny · Zobacz więcej »

Kolorymetria (chemia)

Kolorymetria - technika analityczna określania stężenia roztworów barwnych za pomocą wizualnego porównania intensywności barwy roztworu badanego z intensywnością barwy wzorca.

Nowy!!: Pirydyna i Kolorymetria (chemia) · Zobacz więcej »

Kondensacja Knoevenagla

Kondensacja Knoevenagla – reakcja chemiczna między związkami karbonylowymi, a w szczególności aldehydami i estrami kwasu malonowego, prowadząca do związków nienasyconych, nazwana na cześć swojego odkrywcy Emila Knoevenagela.

Nowy!!: Pirydyna i Kondensacja Knoevenagla · Zobacz więcej »

Kwas barbiturowy

Kwas barbiturowy (malonylomocznik) – organiczny związek chemiczny, heterocykliczny amid występujący w kilku formach tautomerycznych.

Nowy!!: Pirydyna i Kwas barbiturowy · Zobacz więcej »

Ligand (chemia)

Ligand, addend – atom, cząsteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przyłączony bezpośrednio do atomu centralnego lub kationu centralnego, zwanego centrum koordynacji albo rdzeniem kompleksu.

Nowy!!: Pirydyna i Ligand (chemia) · Zobacz więcej »

Linia D sodu

Płomień palnika zabarwiony sodem Schemat przejść elektronów tworzących linie D Linia D sodu, zwana też dubletem sodowym, to światło, które można traktować w pierwszym przybliżeniu jako światło monochromatyczne, o długości fali 589 nm.

Nowy!!: Pirydyna i Linia D sodu · Zobacz więcej »

Lutydyny

Lutydyny (dimetylopirydyny), – grupa heterocyklicznych (heteroaromatycznych) organicznych związków chemicznych zbudowanych z pierścienia pirydynowego z podstawionymi dwiema grupami metylowymi.

Nowy!!: Pirydyna i Lutydyny · Zobacz więcej »

Magnez

Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego).

Nowy!!: Pirydyna i Magnez · Zobacz więcej »

Materiał wybuchowy

Uzbrajanie materiału wybuchowego C4 Materiał wybuchowy – pojedynczy związek chemiczny lub mieszanina kilku związków chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej o charakterze egzotermicznym, której towarzyszy wydzielenie wielkiej liczby produktów gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji).

Nowy!!: Pirydyna i Materiał wybuchowy · Zobacz więcej »

Miareczkowanie

wskaźnika pH (z lewej) i pH-metru (z prawej) Miareczkowanie – chemiczna technika analizy ilościowej polegająca na kontrolowanym dodawaniu np.

Nowy!!: Pirydyna i Miareczkowanie · Zobacz więcej »

Miareczkowanie Karla Fischera

Miareczkowanie Karla Fischera. Miareczkowanie Karla Fischera – metoda miareczkowania w chemii analitycznej do oznaczania niewielkich ilości wody w próbce.

Nowy!!: Pirydyna i Miareczkowanie Karla Fischera · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiemtakże Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami lub Międzynarodowa Agencja Badania Raka, IARC (od ang. International Agency for Research on Cancer) – agenda WHO mieszcząca się w Lyonie we Francji i zajmująca się koordynacją międzynarodowych badań nad nowotworami złośliwymi.

Nowy!!: Pirydyna i Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem · Zobacz więcej »

Mieszalność cieczy

Mieszalność cieczy jest zjawiskiem, które dotyczy cieczy o zbliżonych właściwościach (znana reguła "podobne w podobnym"), np.

Nowy!!: Pirydyna i Mieszalność cieczy · Zobacz więcej »

Moc kwasu

Moc kwasu – termin określający zdolność kwasu do dysocjacji na jon wodorowy H+ i anion.

Nowy!!: Pirydyna i Moc kwasu · Zobacz więcej »

Nukleofil

Nukleofil – cząsteczka lub grupa, w której występuje nadmiar elektronów i w odpowiednich warunkach może być ich donorem.

Nowy!!: Pirydyna i Nukleofil · Zobacz więcej »

Octan amonu

Octan amonu – organiczny związek chemiczny, sól amonowa kwasu octowego.

Nowy!!: Pirydyna i Octan amonu · Zobacz więcej »

Para elektronowa

Para elektronowa, dublet elektronowy – termin określający dwa elektrony, zajmujące ten sam orbital atomowy lub molekularny, lecz mające przeciwne spiny.

Nowy!!: Pirydyna i Para elektronowa · Zobacz więcej »

Pikoliny

Trzy izomery metylopirydyny Pikoliny (metylopirydyny) – trzy izomeryczne organiczne związki chemiczne z grupy heterocyklicznych amin o wzorze.

Nowy!!: Pirydyna i Pikoliny · Zobacz więcej »

Piperydyna

Piperydyna – heterocykliczny, organiczny związek chemiczny, cykliczna amina drugorzędowa.

Nowy!!: Pirydyna i Piperydyna · Zobacz więcej »

Pirazyna

Pirazyna, 1,4-diazyna – heteroaromatyczny organiczny związek chemiczny.

Nowy!!: Pirydyna i Pirazyna · Zobacz więcej »

Reakcja Cziczibabina

Reakcja Cziczibabina – reakcja chemiczna otrzymywania pochodnych 2-aminopirydyny z pirydyny i amidku sodu.

Nowy!!: Pirydyna i Reakcja Cziczibabina · Zobacz więcej »

Reduktor (chemia)

Reduktor – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks donorem (dostarczycielem) elektronów.

Nowy!!: Pirydyna i Reduktor (chemia) · Zobacz więcej »

Smoła pogazowa

Smoła pogazowa (węglowa) – smoła otrzymywana w wyniku odgazowania węgla kamiennego w temperaturze ok.

Nowy!!: Pirydyna i Smoła pogazowa · Zobacz więcej »

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego

MRI Animowana sekwencja przekrojów strzałkowych ludzkiego mózgu wykonana techniką MRI Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR (skrótowiec z ang. nuclear magnetic resonance) – technika spektroskopowa obserwacji lokalnych pól magnetycznych wokół jąder atomowych.

Nowy!!: Pirydyna i Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego · Zobacz więcej »

Substytucja elektrofilowa

Substytucja elektrofilowa (dokładniej: aromatyczna substytucja elektrofilowa) – reakcja substytucji zachodząca dla związków aromatycznych, w której czynnikiem atakującym jest elektrofil.

Nowy!!: Pirydyna i Substytucja elektrofilowa · Zobacz więcej »

Sulfonowanie

Sulfonowanie – reakcja chemiczna polegająca na podstawieniu do związku chemicznego grupy sulfonowej –SO2OH lub –SO2OR przez działanie odpowiednim związkiem sulfonującym.

Nowy!!: Pirydyna i Sulfonowanie · Zobacz więcej »

Surfaktanty

Surfaktanty, tensydy, tenzydy – związki chemiczne mające właściwość adsorbowania się na powierzchni (czyli granicy faz) układu i zmieniania tym samym, do pewnego stopnia, jej energii swobodnej.

Nowy!!: Pirydyna i Surfaktanty · Zobacz więcej »

Synteza organiczna

Synteza organiczna – dział chemii organicznej.

Nowy!!: Pirydyna i Synteza organiczna · Zobacz więcej »

Synteza pirydyn Cziczibabina

Synteza pirydyn Cziczibabina – metoda otrzymywania pochodnych pirydyny z aldehydów i amoniaku.

Nowy!!: Pirydyna i Synteza pirydyn Cziczibabina · Zobacz więcej »

Teoria kwasów i zasad Lewisa

Teoria kwasów i zasad Lewisa – teoria określająca właściwości kwasowe i zasadowe substancji chemicznej na podstawie jej zdolności akceptorowo-donorowych.

Nowy!!: Pirydyna i Teoria kwasów i zasad Lewisa · Zobacz więcej »

Tlenki amin

Ogólny wzór tlenków amin Tlenki amin (również N-tlenki amin, N-tlenki) – związki chemiczne zawierające atom tlenu przyłączony do trzeciorzędowej grupy aminowej.

Nowy!!: Pirydyna i Tlenki amin · Zobacz więcej »

Tritlenek siarki

Tritlenek siarki, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym siarka występuje na VI stopniu utlenienia.

Nowy!!: Pirydyna i Tritlenek siarki · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Pirydyna i Utlenianie · Zobacz więcej »

Uwodornianie

Uwodornianie, uwodornienie, hydrogenizacja,hydrogenacja, wodorowanie, hydrogenoliza – reakcja redukcji polegająca na przyłączaniu wodoru do danego związku chemicznego.

Nowy!!: Pirydyna i Uwodornianie · Zobacz więcej »

Wanad

Wanad (V, łac. vanadium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

Nowy!!: Pirydyna i Wanad · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Pirydyna i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Witamina B3

Witamina B3 (witamina PP) – wspólna nazwa na określenie dwóch związków: kwasu nikotynowego (niacyny, czyli kwasu 3-pirydynokarboksylowego, pochodnej pirydyny) i jego amidu (nikotynamidu), które dla człowieka są witaminą.

Nowy!!: Pirydyna i Witamina B3 · Zobacz więcej »

Witamina B6

Witamina B6 (ATC: A 11 HA 02) – grupa 6 organicznych związków chemicznych, pochodnych pirydyny: pirydoksyny, pirydoksalu i pirydoksaminy oraz ich 5'-fosforanów.

Nowy!!: Pirydyna i Witamina B6 · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Pirydyna i Woda · Zobacz więcej »

Związki aromatyczne

Delokalizacja elektronów z orbitali p w cząsteczce benzenu Związki aromatyczne – związki chemiczne, z reguły organiczne, posiadające w cząsteczce zdelokalizowane elektrony π, tworzące tzw.

Nowy!!: Pirydyna i Związki aromatyczne · Zobacz więcej »

Związki heterocykliczne

Związki heterocykliczne: pirydyna, puryna, furan Związki heterocykliczne – szeroka klasa pierścieniowych związków chemicznych, w których co najmniej jeden układ cykliczny zawiera jeden lub więcej atomów pierwiastków innych niż węgiel.

Nowy!!: Pirydyna i Związki heterocykliczne · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Pirydyna i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Związki nienasycone

Związki nienasycone – związki chemiczne, których cząsteczki zawierają jedno lub więcej wiązań wielokrotnych, podwójnych (np. >C.

Nowy!!: Pirydyna i Związki nienasycone · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Pirydyna i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Azyna, C5H5N.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »