Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Pole powierzchni

Indeks Pole powierzchni

Pole powierzchni (potocznie krótko pole lub powierzchnia) – miara przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

30 kontakty: Aksjomat determinacji, Aksjomat wyboru, Aksjomaty Zermela-Fraenkla, Całka oznaczona, Ciąg (matematyka), Continuum (topologia), Elipsa, Figura geometryczna, Granica ciągu, Koło, Kwadrat, Liczba mierzalna, Miara (matematyka), Oś liczbowa, Okrąg opisany na wielokącie, Okrąg wpisany, Płaszczyzna, Prostokąt, Przestrzeń mierzalna, Punkt (geometria), Równoległobok, Stosunek (matematyka), Suma zbiorów, Trójkąt, Trójkąt równoboczny, Wielokąt foremny, Wzór Picka, Zbiór Bernsteina, Zbiór Vitalego, Zbiory rozłączne.

Aksjomat determinacji

Aksjomat determinacji, AD (od ang. axiom of determinacy) – aksjomat teorii mnogości postulujący zdeterminowanie pewnych gier nieskończonych.

Nowy!!: Pole powierzchni i Aksjomat determinacji · Zobacz więcej »

Aksjomat wyboru

Dla każdej rodziny niepustych zbiorów (słoików) istnieje funkcja przypisująca elementom z tych zbiorów po jednym elemencie w pewnym zbiorze (słoiku) (S''i'') jest rodziną zbiorów indeksowaną za pomocą liczb rzeczywistych '''R''', tzn. dla każdej liczby rzeczywistej ''i'' istnieje jakiś zbiór S''i''; kilka takich zbiorów pokazano powyżej. Każdy taki zbiór posiada co najmniej jeden element, choć może ich mieć dowolnie wiele. Aksjomat wyboru pozwala dowolnie wybrać po jednym elemencie z każdego zbioru, aby utworzyć rodzinę elementów (''x''''i'') indeksowanych liczbami rzeczywistymi, gdzie ''x''''i'' wybrano z S''i''. W ogólności rodzina może być indeksowana liczbami należącymi do dowolnego zbioru ''I'', niekoniecznie do '''R'''. Aksjomat wyboru, pewnik wyboru, AC (od) – aksjomat teorii mnogości gwarantujący istnienie zbioru (nazywanego selektorem) zawierającego dokładnie po jednym elemencie z każdego zbioru należącego do danej rodziny niepustych zbiorów rozłącznych.

Nowy!!: Pole powierzchni i Aksjomat wyboru · Zobacz więcej »

Aksjomaty Zermela-Fraenkla

Aksjomaty ZermelaW literaturze przedmiotu dominuje dopełniacz nazwiska w postaci nieodmienionej, czyli „aksjomaty Zermelo”, co jest niezgodne z polskimi zasadami deklinacji; sporadycznie pojawia się, również niepoprawna, forma „Zermeli”.

Nowy!!: Pole powierzchni i Aksjomaty Zermela-Fraenkla · Zobacz więcej »

Całka oznaczona

Całka oznaczona – synonim nazwy „całka Riemanna” albo ogólniej: określenie odnoszące się do tych pojęć całki, dla których zachodzi pewna wersja wzoru Newtona-Leibniza, jak na przykład.

Nowy!!: Pole powierzchni i Całka oznaczona · Zobacz więcej »

Ciąg (matematyka)

Ciąg – przyporządkowanie wszystkim liczbom naturalnym z przedziału, lub wszystkim liczbom naturalnym dodatnim, elementów z pewnego ustalonego zbioru.

Nowy!!: Pole powierzchni i Ciąg (matematyka) · Zobacz więcej »

Continuum (topologia)

Continuum – niepusta przestrzeń topologiczna, która jest zarazem zwarta i spójna.

Nowy!!: Pole powierzchni i Continuum (topologia) · Zobacz więcej »

Elipsa

stożka płaszczyzną. Elipsa (gr. ἔλλειψις elleipsis – „brak, opuszczenie, pominięcie”) – przypadek ograniczonej krzywej stożkowej, czyli krzywej będącej częścią wspólną powierzchni stożkowej oraz przecinającej ją płaszczyzny.

Nowy!!: Pole powierzchni i Elipsa · Zobacz więcej »

Figura geometryczna

Figura geometryczna – podzbiór danej przestrzeni, zwykle przestrzeni euklidesowej, afinicznej lub rzutowej.

Nowy!!: Pole powierzchni i Figura geometryczna · Zobacz więcej »

Granica ciągu

Granica ciągu – wartość, w dowolnym otoczeniu której znajdują się prawie wszystkie (tzn. wszystkie poza skończenie wieloma) wyrazy danego ciągu.

Nowy!!: Pole powierzchni i Granica ciągu · Zobacz więcej »

Koło

Koło promieniem Koło – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie, nazywanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa długości promienia koła.

Nowy!!: Pole powierzchni i Koło · Zobacz więcej »

Kwadrat

Kwadrat (łac. quadratum „czworobok, kwadrat”) – wielokąt foremny o czterech bokach (czworokąt foremny), czyli czworobok o czterech przystających bokach (a stąd równej długości) i tyluż przystających kątach wewnętrznych (a stąd prostych).

Nowy!!: Pole powierzchni i Kwadrat · Zobacz więcej »

Liczba mierzalna

Liczba mierzalna – nieprzeliczalna liczba kardynalna \kappa na której istnieje \kappa-zupełny niegłówny ultrafiltr.

Nowy!!: Pole powierzchni i Liczba mierzalna · Zobacz więcej »

Miara (matematyka)

Nieformalnie miara przypisuje zbiorom nieujemne liczby rzeczywiste tak, by większym zbiorom odpowiadały większe liczby. Miara – funkcja określająca „wielkości” podzbiorów ustalonego zbioru poprzez przypisanie im liczb, takich że.

Nowy!!: Pole powierzchni i Miara (matematyka) · Zobacz więcej »

Oś liczbowa

Oś liczbowa – prosta, na której wyróżniono zwrot i punkt O zwany zerowym oraz ustalono odcinek jednostkowy.

Nowy!!: Pole powierzchni i Oś liczbowa · Zobacz więcej »

Okrąg opisany na wielokącie

Wpisany w okrąg wielokąt z zaznaczonymi symetralnymi. Okrąg opisany na wielokącie – okrąg, na którym leżą wszystkie wierzchołki wielokąta.

Nowy!!: Pole powierzchni i Okrąg opisany na wielokącie · Zobacz więcej »

Okrąg wpisany

dwusiecznych kątów wewnętrznych trójkąta. Okrąg wpisany w wielokąt – okrąg, który jest styczny do każdego boku wielokąta.

Nowy!!: Pole powierzchni i Okrąg wpisany · Zobacz więcej »

Płaszczyzna

Dwie przecinające się płaszczyzny w przestrzeni trójwymiarowej Płaszczyzna – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej.

Nowy!!: Pole powierzchni i Płaszczyzna · Zobacz więcej »

Prostokąt

right Prostokąt – czworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste (stąd również jego nazwa).

Nowy!!: Pole powierzchni i Prostokąt · Zobacz więcej »

Przestrzeń mierzalna

Przestrzeń mierzalna – przestrzeń wraz z wyróżnioną rodziną jej zbiorów nazywaną σ-ciałem lub σ-algebrą zbiorów, do której należą zbiór pusty, dopełnienie dowolnego zbioru z rodziny oraz suma dowolnej przeliczalnej liczby jej zbiorów.

Nowy!!: Pole powierzchni i Przestrzeń mierzalna · Zobacz więcej »

Punkt (geometria)

Ograniczony zbiór punktów w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Punkt – w aksjomatycznym ujęciu geometrii jedno z podstawowych pojęć pierwotnych.

Nowy!!: Pole powierzchni i Punkt (geometria) · Zobacz więcej »

Równoległobok

Równoległobok Równoległobok – czworokąt mający dwie pary równoległych boków.

Nowy!!: Pole powierzchni i Równoległobok · Zobacz więcej »

Stosunek (matematyka)

Stosunek – ilorazowe odniesienie jednej wartości do drugiej.

Nowy!!: Pole powierzchni i Stosunek (matematyka) · Zobacz więcej »

Suma zbiorów

Suma zbiorów (rzadko: unia zbiorów) – działanie algebry zbiorów.

Nowy!!: Pole powierzchni i Suma zbiorów · Zobacz więcej »

Trójkąt

Trójkąt – wielokąt o trzech bokach.

Nowy!!: Pole powierzchni i Trójkąt · Zobacz więcej »

Trójkąt równoboczny

Trójkąt równoboczny Trójkąt równoboczny – trójkąt, którego wszystkie boki mają taką samą długość, szczególny przypadek trójkąta równoramiennego.

Nowy!!: Pole powierzchni i Trójkąt równoboczny · Zobacz więcej »

Wielokąt foremny

Kolejne wielokąty foremne Wielokąt foremny – wielokąt, który ma wszystkie kąty wewnętrzne równe i wszystkie boki równej długości.

Nowy!!: Pole powierzchni i Wielokąt foremny · Zobacz więcej »

Wzór Picka

Dla wielokąta na rysunku:W.

Nowy!!: Pole powierzchni i Wzór Picka · Zobacz więcej »

Zbiór Bernsteina

Zbiór Bernsteina – podzbiór przestrzeni polskiej, który jest w pewnym sensie bardzo nieregularny.

Nowy!!: Pole powierzchni i Zbiór Bernsteina · Zobacz więcej »

Zbiór Vitalego

Zbiór Vitalego – podzbiór zbioru liczb rzeczywistych, który nie jest mierzalny w sensie Lebesgue’a.

Nowy!!: Pole powierzchni i Zbiór Vitalego · Zobacz więcej »

Zbiory rozłączne

Zbiory rozłączne – dwa zbiory, których część wspólna jest zbiorem pustym, czyli zbiory niemające wspólnego elementu.

Nowy!!: Pole powierzchni i Zbiory rozłączne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Pole (geometria), Pole figury.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »