Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Polimeraza DNA

Polimeraza DNA – enzym katalizujący syntezę DNA w czasie replikacji lub naprawy DNA.

43 kontakty: Arthur Kornberg, Białaczka, Białka, CDNA, Chromosom, Cykl komórkowy, Deoksyrybonukleotydy, Difosforany, Dimer tymidynowy, Dimery, Egzonukleazy, Enzymy, Genom, Jednostka masy atomowej, Kataliza, Koniec 3′, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwasy rybonukleinowe, Limfoblast, Mitochondrialny DNA, Mitochondrium, Naprawa DNA, Nić opóźniona, Nić wiodąca, Nowotwór, Nukleotydy, Odwrotna transkrypcja, Odwrotna transkryptaza, Pirydyna, Polimeryzacja, Primaza, Reakcja syntezy, Replikacja DNA, Replisom, Retrotranspozon, RNA starterowy, Skóra pergaminowa, Telomer (genetyka), Telomeraza, Ultrafiolet, Wiązanie fosfodiestrowe, Wirusy, Zasada komplementarności (genetyka).

Arthur Kornberg

Arthur Kornberg (ur. 3 marca 1918 w Nowym Jorku, zm. 26 października 2007) – amerykański biochemik i lekarz, który otrzymał razem z dr. Severo Ochoą w 1959 Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny za odkrycie sposobu w jaki cząsteczki kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) są reprodukowane w komórkach bakteryjnych i za odtworzenie (rekonstrukcję) go w warunkach laboratoryjnych.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Arthur Kornberg · Zobacz więcej »

Białaczka

Białaczka (łac. leucaemia) – grupa nowotworów złośliwych o różnym przebiegu i objawach, która jest spowodowana patologicznym klonalnym rozrostem komórek układu krwiotwórczego o różnym stopniu dojrzałości w szpiku kostnym, a także w węzłach chłonnych i narządach krwiotwórczych okresu płodowego (wątroba, śledziona), a w późniejszym etapie również w innych tkankach.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Białaczka · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Białka · Zobacz więcej »

CDNA

cDNA (od ang. complementary DNA), komplementarny DNA – DNA uzyskany poprzez odwrotną transkrypcję na matrycy mRNA.

Nowy!!: Polimeraza DNA i CDNA · Zobacz więcej »

Chromosom

Chromosom submetacentryczny: 1 – chromatyda 2 – centromer – miejsce złączenia dwóch chromatyd 3 – ramię krótkie 4 – ramię długie Kolejne stopnie upakowania materiału genetycznego Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Chromosom · Zobacz więcej »

Cykl komórkowy

Cykl komórkowy, cykl podziału komórki – seria zdarzeń, które zachodzą w komórce eukariotycznej, prowadząc do jej podziału.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Cykl komórkowy · Zobacz więcej »

Deoksyrybonukleotydy

Deoksyrybonukleotydy – organiczne związki chemiczne zbudowane z węglowodanu deoksyrybozy z przyłączoną resztą zasady azotowej (adeniny, guaniny, cytozyny lub tyminy) w pozycji 1' oraz przynajmniej jedną resztą kwasu fosforowego w pozycji 5'.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Deoksyrybonukleotydy · Zobacz więcej »

Difosforany

Difosforany (PPi, dawniej: pirofosforany), – grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu difosforowego.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Difosforany · Zobacz więcej »

Dimer tymidynowy

Uszkodzenie DNA w wyniku wytworzenia dimeru tymidynowego Dimer tymidynowy - kowalencyjne połączenie dwóch sąsiednich reszt tyminowych w DNA, następujące zazwyczaj w wyniku działania promieni UV.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Dimer tymidynowy · Zobacz więcej »

Dimery

Dimery – najprostsze oligomery.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Dimery · Zobacz więcej »

Egzonukleazy

Egzonukleazy - enzymy należące do klasy hydrolaz, które, działając na jedno- lub dwuniciowe DNA i RNA, powodują odłączenie nukleotydów od końców ich łańcuchów.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Egzonukleazy · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Enzymy · Zobacz więcej »

Genom

Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Genom · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Kataliza

Kataliza – zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Kataliza · Zobacz więcej »

Koniec 3′

Koniec 3′ (czytaj: „koniec trzy prim”) – koniec nici kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), jeden z jej skrajnych nukleotydów.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Koniec 3′ · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwasy rybonukleinowe

Porównanie RNA z DNA. RNA ma często znacznie bardziej skomplikowaną budowę Trójwymiarowa struktura tRNA Kwasy rybonukleinowe, RNA (od ang. ribonucleic acid) – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Kwasy rybonukleinowe · Zobacz więcej »

Limfoblast

elementów morfotycznych krwi Limfoblast – termin oznaczający zwykle niedojrzałą komórkę, będąca prekursorem limfocytu T lub B, powstającą w trakcie limfopoezy.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Limfoblast · Zobacz więcej »

Mitochondrialny DNA

Genom mitochondrialny człowieka DNA mitochondrialny (mtDNA, mDNA) – materiał genetyczny w postaci kolistego DNA znajdujący się w macierzy mitochondrium (łac. matrix).

Nowy!!: Polimeraza DNA i Mitochondrialny DNA · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Naprawa DNA

Uszkodzenie DNA doprowadziło do licznych pęknięć chromosomów Naprawa DNA – szereg procesów prowadzących do identyfikacji i naprawy zmian w cząsteczkach DNA w żywej komórce.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Naprawa DNA · Zobacz więcej »

Nić opóźniona

nicią wiodącą Nić opóźniona (ang. lagging strand) − druga z nowo powstałych nici podczas replikacji DNA.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Nić opóźniona · Zobacz więcej »

Nić wiodąca

nicią opóźnioną Nić wiodąca (ang. leading strand) − w procesie replikacji DNA, terminem tym określa się nowosyntetyzowaną nić DNA, która powstaje w sposób ciągły, a widełki replikacyjne przesuwają się w kierunku 5' → 3' względem niej.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Nić wiodąca · Zobacz więcej »

Nowotwór

Przykład łagodnego guza nowotworowego gruczołów potowych policzka (gruczolak) Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl., od stgr. νέος – nowy; πλάσμα – twór, wytwór, kształt) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Nowotwór · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Polimeraza DNA i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Odwrotna transkrypcja

Odwrotna transkrypcja – proces przepisania jednoniciowego RNA (ssRNA) przez enzym odwrotną transkryptazę (RT) na dwuniciowy DNA.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Odwrotna transkrypcja · Zobacz więcej »

Odwrotna transkryptaza

Trójwymiarowy model rewertazy Odwrotna transkryptaza, rewertaza, polimeraza DNA zależna od RNA (EC 2.7.7.49) – enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Odwrotna transkryptaza · Zobacz więcej »

Pirydyna

Pirydyna – organiczny, heterocykliczny związek chemiczny z grupy azyn o aromatycznym, sześcioczłonowym pierścieniu.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Pirydyna · Zobacz więcej »

Polimeryzacja

etylenu Polimeryzacja – reakcja, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane monomerami lub mieszanina kilku takich związków reagują same ze sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Polimeryzacja · Zobacz więcej »

Primaza

Primaza (prymaza) – enzym biorący udział w replikacji DNA, odmiana polimerazy RNA zależnej od DNA.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Primaza · Zobacz więcej »

Reakcja syntezy

Reakcja syntezy (reakcja tworzenia) – reakcja chemiczna, w wyniku której z prostych substratów powstają bardziej złożone produkty.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Reakcja syntezy · Zobacz więcej »

Replikacja DNA

Replikacja DNA − proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu (proces samoodtwarzania się DNA).

Nowy!!: Polimeraza DNA i Replikacja DNA · Zobacz więcej »

Replisom

Replisom lub primosom/prymosom (aparat replikacyjny) – kompleks białkowy rozpoczynający i kontynuujący replikację DNA poprzez rozwijanie widełek replikacyjnych.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Replisom · Zobacz więcej »

Retrotranspozon

Retrotranspozon – typ transpozonu (transpozon RNA), stanowiący znaczną część genomów organizmów eukariotycznych.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Retrotranspozon · Zobacz więcej »

RNA starterowy

replikacji DNA z zaznaczonymi starterami RNA starterowy, starter, primer − polinukleotydowy fragment RNA powstający z udziałem primazy, który jest dołączany do opóźnionej nici DNA.

Nowy!!: Polimeraza DNA i RNA starterowy · Zobacz więcej »

Skóra pergaminowa

Skóra pergaminowa (skóra pergaminowata i barwnikowa, łac. xeroderma pigmentosum) – bardzo rzadkie schorzenie dziedziczone autosomalnie recesywnie spowodowane genetycznym defektem polimerazy DNA β, skutkiem czego dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń DNA w komórkach skóry narażonych na działanie promieni UV.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Skóra pergaminowa · Zobacz więcej »

Telomer (genetyka)

Telomer – fragment chromosomu, zlokalizowany na jego końcu, który zabezpiecza go przed uszkodzeniem podczas kopiowania.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Telomer (genetyka) · Zobacz więcej »

Telomeraza

Schemat działania telomerazy Część RNA telomerazy Tetrahymena (Tetrahymena thermophila) Telomeraza – enzym rybonukleoproteinowy, którego zadaniem jest dobudowanie brakującego (w związku z tzw. problemem replikacji końca) 3'-terminalnego odcinka nici DNA (tak zwanej nici wiodącej).

Nowy!!: Polimeraza DNA i Telomeraza · Zobacz więcej »

Ultrafiolet

Ultrafiolet, nadfiolet, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie nadfioletowe (skrót UV) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 10 nm do 400 nm (niektóre źródła za ultrafiolet przyjmują zakres 100–400 nm), niewidzialne dla człowieka.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Ultrafiolet · Zobacz więcej »

Wiązanie fosfodiestrowe

Schemat wiązania fosfodiestrowego Wiązanie fosfodiestrowe – wiązanie chemiczne powstające w wyniku połączenia dwóch grup hydroksylowych przez grupę fosforanową.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Wiązanie fosfodiestrowe · Zobacz więcej »

Wirusy

Wirus Marburg HIV Wirusy (łac. virus, trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, niemające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Wirusy · Zobacz więcej »

Zasada komplementarności (genetyka)

Symboliczne parowanie w DNA Symboliczne parowanie w RNA Zasada komplementarności, reguła komplementarności (łac. complementum znaczy dopełnienie, uzupełnienie) – pojęcie stereochemiczne stosowane najczęściej w odniesieniu do struktur DNA powstających dzięki komplementarności par zasad występujących w sąsiednich niciach DNA lub DNA i RNAClaude A. Villee: Biologia.

Nowy!!: Polimeraza DNA i Zasada komplementarności (genetyka) · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »