Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Polimery

Indeks Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

59 kontakty: Białka, Biopolimery, Celuloza, Dendrymery, Dimery, Elastyczność (polimery), Estry, Etery, Farba, Grupa funkcyjna, Katenany, Kauczuk syntetyczny, Kopolimery, Kwasy nukleinowe, Lakier, Masa cząsteczkowa, Mer (chemia), Monomery, Nylon, Octan celulozy, Oligomery, Organizm, Poli(chlorek winylu), Poli(tereftalan etylenu), Poli(tetrafluoroetylen), Poli(tlenek etylenu), Poliakrylonitryl, Poliamidy, Poliestry, Polietery, Polietylen, Polimery amorficzne, Polimery krystaliczne, Polimery modyfikowane, Polimery nieorganiczne, Polimery syntetyczne, Polimery winylowe, Polimeryzacja, Poliolefiny, Polipropylen, Polisiloksany, Polistyren, Poliuretany, Poliwęglany, Rotaksany, Sieciowanie, Skrobia modyfikowana, Stopień krystaliczności, Substancja chemiczna, Szkło akrylowe, ..., Sztuczny jedwab, Taktyczność polimerów, Temperatura topnienia, Topologia, Trimery, Tworzywa sztuczne, Węglowodany, Wielosiarczki, Związki makrocykliczne. Rozwiń indeks (9 jeszcze) »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Polimery i Białka · Zobacz więcej »

Biopolimery

Biopolimery – polimery występujące naturalnie w organizmach żywych, które są przez nie produkowane.

Nowy!!: Polimery i Biopolimery · Zobacz więcej »

Celuloza

Celuloza – nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd zbudowany liniowo z 3000–14 000 cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi.

Nowy!!: Polimery i Celuloza · Zobacz więcej »

Dendrymery

Dendrymer i dendron Krystaliczna struktura dendrymeru polifenylenowego pierwszej generacji. Doniesienie Müllena i współpracowników w Chem.-Eur. J., 2002, 3858-3864. Dendrymer (dendron, drzewo) – organiczne związki chemiczne o regularnej, rozgałęzionej budowie, zbudowane z przyłączanych sekwencyjnie merów wielofunkcyjnych.

Nowy!!: Polimery i Dendrymery · Zobacz więcej »

Dimery

Dimery – najprostsze oligomery.

Nowy!!: Polimery i Dimery · Zobacz więcej »

Elastyczność (polimery)

Elastyczność – właściwość materiałów polimerowych do odwracalnej zmiany kształtu pod działaniem zewnętrznych sił.

Nowy!!: Polimery i Elastyczność (polimery) · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Polimery i Estry · Zobacz więcej »

Etery

Wzór ogólny eterów Etery – organiczne związki chemiczne, w których występują wiązania C-O-C, przy czym żaden z atomów węgla nie jest związany z więcej niż jednym atomem tlenu.

Nowy!!: Polimery i Etery · Zobacz więcej »

Farba

thumb thumb Farba – substancja powłokotwórcza służąca do ochronnego lub dekoracyjnego pokrywania powierzchni dowolnych przedmiotów.

Nowy!!: Polimery i Farba · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Polimery i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Katenany

język.

Nowy!!: Polimery i Katenany · Zobacz więcej »

Kauczuk syntetyczny

Kauczuk syntetyczny – ogólna nazwa wszystkich kauczuków, otrzymywanych na drodze sztucznej syntezy chemicznej.

Nowy!!: Polimery i Kauczuk syntetyczny · Zobacz więcej »

Kopolimery

Kopolimery – rodzaj polimerów, których łańcuchy zawierają dwa lub więcej rodzajów merów.

Nowy!!: Polimery i Kopolimery · Zobacz więcej »

Kwasy nukleinowe

podwójnej helisy DNA Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) – organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów.

Nowy!!: Polimery i Kwasy nukleinowe · Zobacz więcej »

Lakier

Lakier – roztwór (lub zawiesina) środków powłokotwórczych (np. olejów schnących, żywic naturalnych lub syntetycznych).

Nowy!!: Polimery i Lakier · Zobacz więcej »

Masa cząsteczkowa

Masa cząsteczkowa – masa.

Nowy!!: Polimery i Masa cząsteczkowa · Zobacz więcej »

Mer (chemia)

Mer (gr. meros.

Nowy!!: Polimery i Mer (chemia) · Zobacz więcej »

Monomery

Monomery – cząsteczki tego samego lub kilku różnych związków chemicznych o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji, mogą powstawać różnej długości polimery.

Nowy!!: Polimery i Monomery · Zobacz więcej »

Nylon

Struktura ''nylonu-6'' i ''nylonu-66'' Nylon – handlowa nazwa poliamidów stworzonych przez przedsiębiorstwo DuPont obecnie produkowanych przez przedsiębiorstwo Invista, która jest częścią koncernu chemicznego Koch Industries.

Nowy!!: Polimery i Nylon · Zobacz więcej »

Octan celulozy

Kości do gry wykonane z octanu celulozy Octan celulozy – organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego i celulozy, otrzymywany przez działanie kwasem octowym lub jego bezwodnikiem na celulozę w obecności kwasu siarkowego lub chlorku cynku (jako katalizatora).

Nowy!!: Polimery i Octan celulozy · Zobacz więcej »

Oligomery

Oligomery – związki chemiczne utworzone z niewielkiej liczby powtarzających się fragmentów (z greckiego ολιγος lub oligos – kilka) zwanych merami.

Nowy!!: Polimery i Oligomery · Zobacz więcej »

Organizm

prokariotycznego Prekambryjskie stromatolity – geologiczne twory z cienkich warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Należą do najstarszych śladów życia na Ziemi, najstarszy stromatolit pochodzi sprzed 3,2 mld lat Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia.

Nowy!!: Polimery i Organizm · Zobacz więcej »

Poli(chlorek winylu)

Poli(chlorek winylu) (polichlorek winylu, PVC, PCW) – polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu.

Nowy!!: Polimery i Poli(chlorek winylu) · Zobacz więcej »

Poli(tereftalan etylenu)

Poli(tereftalan etylenu), PET (C10H8O4)n – termoplastyczny polimer z grupy poliestrów stosowany na dużą skalę do produkcji włókien syntetycznych i butelek do napojów bezalkoholowych.

Nowy!!: Polimery i Poli(tereftalan etylenu) · Zobacz więcej »

Poli(tetrafluoroetylen)

Poli(tetrafluoroetylen) (PTFE, nazwa handlowa: teflon) – syntetyczny fluoropolimer o strukturze meru.

Nowy!!: Polimery i Poli(tetrafluoroetylen) · Zobacz więcej »

Poli(tlenek etylenu)

Poli(tlenek etylenu) (PEG, PEO) – polimer z grupy polieterów, o ogólnym wzorze, gdzie n wynosi od 4 do 120.

Nowy!!: Polimery i Poli(tlenek etylenu) · Zobacz więcej »

Poliakrylonitryl

Poliakrylonitryl (PAN) – polimer otrzymywany w wyniku polimeryzacji akrylonitrylu.

Nowy!!: Polimery i Poliakrylonitryl · Zobacz więcej »

Poliamidy

Poliamidy – polimery, zawierające wiązania amidowe −C(O)−NH− w swoich łańcuchach głównych.

Nowy!!: Polimery i Poliamidy · Zobacz więcej »

Poliestry

PET (poliester aromatyczny) PGA (poliester alifatyczny) Poliestry – polimery zawierające wiązania estrowe w swoich łańcuchach głównych.

Nowy!!: Polimery i Poliestry · Zobacz więcej »

Polietery

Polietery − grupa organicznych związków chemicznych, oligomery lub polimery zbudowane główne z łańcuchów zawierających wiązania eterowe (C-O-C).

Nowy!!: Polimery i Polietery · Zobacz więcej »

Polietylen

Polietylen lub polieten – polimer etenu.

Nowy!!: Polimery i Polietylen · Zobacz więcej »

Polimery amorficzne

Polimery amorficzne – zwane również bezpostaciowymi zgodnie z zasadą termodynamiki są w stanie cieczy przechłodzonej.

Nowy!!: Polimery i Polimery amorficzne · Zobacz więcej »

Polimery krystaliczne

Polimery krystaliczne – polimery o regularnej, liniowej budowie łańcucha lub zawierające grupy o dużej polarności, rozmieszczone równomiernie wzdłuż makrocząsteczki.

Nowy!!: Polimery i Polimery krystaliczne · Zobacz więcej »

Polimery modyfikowane

Polimery modyfikowane - polimery, które nie są otrzymywane bezpośrednio w wyniku polimeryzacji z monomeru, lecz poprzez reakcję chemiczną wcześniej otrzymanego lub naturalnego biopolimeru ze związkami niskocząsteczkowymi lub innymi polimerami.

Nowy!!: Polimery i Polimery modyfikowane · Zobacz więcej »

Polimery nieorganiczne

Polimery nieorganiczne – polimery, które w swojej strukturze, w łańcuchu głównym nie zawierają atomów węgla.

Nowy!!: Polimery i Polimery nieorganiczne · Zobacz więcej »

Polimery syntetyczne

Polimery syntetyczne to polimery, które, w odróżnieniu od biopolimerów, nie występują naturalnie lecz są w całości otrzymywane ze związków chemicznych o małej masie cząsteczkowej zwanych monomerami.

Nowy!!: Polimery i Polimery syntetyczne · Zobacz więcej »

Polimery winylowe

Polimery winylowe to polimery otrzymywane w wyniku polimeryzacji z monomerów zawierających podwójne wiązania C.

Nowy!!: Polimery i Polimery winylowe · Zobacz więcej »

Polimeryzacja

etylenu Polimeryzacja – reakcja, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane monomerami lub mieszanina kilku takich związków reagują same ze sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer.

Nowy!!: Polimery i Polimeryzacja · Zobacz więcej »

Poliolefiny

Poliolefiny – polimery zawierające tylko węgiel i wodór, w których występują długie łańcuchy węglowe -C-C-C-, stanowiące podstawowy szkielet łańcuchów samych polimerów.

Nowy!!: Polimery i Poliolefiny · Zobacz więcej »

Polipropylen

Polipropylenowe zamknięcie pojemnika Tic Taców Polipropylen (PP) – organiczny związek chemiczny, polimer z grupy poliolefin, zbudowany z merów o wzorze.

Nowy!!: Polimery i Polipropylen · Zobacz więcej »

Polisiloksany

Polisiloksany – polimery, których główny łańcuch jest zbudowany z naprzemiennie ułożonych atomów krzemu i tlenu (−O−Si−O−Si−O−Si−).

Nowy!!: Polimery i Polisiloksany · Zobacz więcej »

Polistyren

Synteza polistyrenu Polistyren, PS (-n-) − poliolefina otrzymywana w procesie polimeryzacji styrenu, pochodzącego zwykle z procesu katalitycznego odwodornienia etylobenzenu, procesu Halcon-Oxirane lub rafinacji ropy naftowej.

Nowy!!: Polimery i Polistyren · Zobacz więcej »

Poliuretany

gąbka PU Poliuretany (PUR lub PU) – polimery powstające w wyniku addycyjnej polimeryzacji wielofunkcyjnych izocyjanianów z poliolami.

Nowy!!: Polimery i Poliuretany · Zobacz więcej »

Poliwęglany

bisfenolu i fosgenu Poliwęglany (PC, z ang. polycarbonates) – grupa polimerów z grupy poliestrów, będące formalnie estrami kwasu węglowego.

Nowy!!: Polimery i Poliwęglany · Zobacz więcej »

Rotaksany

Schemat ogólny budowy rotaksanów Struktura przykładowego rotaksanuhttp://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/27470/ABSTRACT J. A. Bravo, F. M. Raymo, J. F. Stoddart, A. J. P. White, D. J. Williams (1998). "High Yielding Template-Directed Syntheses of (2)Rotaxanes". Eur. J. Org. Chem. (11): 2565-2571.. Rotaksany – klasa związków chemicznych, których cząsteczki stanowią układ dwóch niepowiązanych chemicznie indywiduów chemicznych, przy czym jeden z nich ma strukturę liniową i stanowi oś rotaksanu, drugi zaś cykliczną (jest makrocyklem).

Nowy!!: Polimery i Rotaksany · Zobacz więcej »

Sieciowanie

Sieciowanie – proces prowadzący do powstania trójwymiarowej sieci nadcząsteczkowej, na skutek powstawania mostków między różnymi cząsteczkami chemicznymi.

Nowy!!: Polimery i Sieciowanie · Zobacz więcej »

Skrobia modyfikowana

Skrobia modyfikowana – skrobia naturalna obrabiana w sposób zmieniający jedną lub więcej jej początkowych właściwości fizycznych lub chemicznych.

Nowy!!: Polimery i Skrobia modyfikowana · Zobacz więcej »

Stopień krystaliczności

Stopień krystaliczności – parametr stosowany w przypadku substancji i materiałów zdolnych do częściowej krystalizacji (polimerów, stopów metali, szkła itp.), definiowany jako stosunek masy części skrystalizowanej do całkowitej masy materiału/substancji.

Nowy!!: Polimery i Stopień krystaliczności · Zobacz więcej »

Substancja chemiczna

Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

Nowy!!: Polimery i Substancja chemiczna · Zobacz więcej »

Szkło akrylowe

Schemat struktury chemicznej poli(metakrylanu metylu) Szkło akrylowe, szkło organiczne, potocznie pleksiglas, pleksi, metapleks, żargonowo pleksa – przezroczyste tworzywo sztuczne, którego głównym składnikiem jest poli(metakrylan metylu) (PMMA, od ang. poly(methyl methacrylate)).

Nowy!!: Polimery i Szkło akrylowe · Zobacz więcej »

Sztuczny jedwab

Jedwab sztuczny – wiązka ciągłych włókien sztucznych otrzymywanych z celulozy drzewnej, zwykle skręconych.

Nowy!!: Polimery i Sztuczny jedwab · Zobacz więcej »

Taktyczność polimerów

Polipropylen '''ataktyczny''' (o strukturze nieuporządkowanej) Polipropylen '''izotaktyczny''' Polipropylen '''syndiotaktyczny''' Taktyczność – ogólna nazwa na stereoregularność głównych łańcuchów polimerów.

Nowy!!: Polimery i Taktyczność polimerów · Zobacz więcej »

Temperatura topnienia

Zależność temperatury topnienia lodu od ciśnienia Temperatura topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz.

Nowy!!: Polimery i Temperatura topnienia · Zobacz więcej »

Topologia

Wstęga Möbiusa wykonana z taśmy papierowej Topologia (gr. τόπος (tópos), miejsce, okolica; λόγος (lógos), słowo, nauka) – dział matematyki zajmujący się badaniem własności, które nie ulegają zmianie nawet po radykalnym zdeformowaniu obiektów (figur geometrycznych, brył i obiektów o większej liczbie wymiarów).

Nowy!!: Polimery i Topologia · Zobacz więcej »

Trimery

Trimery – jedne z najprostszych oligomerów.

Nowy!!: Polimery i Trimery · Zobacz więcej »

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np.

Nowy!!: Polimery i Tworzywa sztuczne · Zobacz więcej »

Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

Nowy!!: Polimery i Węglowodany · Zobacz więcej »

Wielosiarczki

Przykładowy wielosiarczek: pentasiarczek disodu, Na2S5 Wielosiarczki (nadsiarczki) – grupa związków chemicznych, soli kwasów wielosiarkowodorowych.

Nowy!!: Polimery i Wielosiarczki · Zobacz więcej »

Związki makrocykliczne

Związki makrocykliczne – grupa związków chemicznych o dużej masie cząsteczkowej (makrocząsteczki) i strukturze cyklicznej.

Nowy!!: Polimery i Związki makrocykliczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Makrocząsteczka, Polimer.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »