Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Polityka dywidendowa

Indeks Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa – decyzja o podziale zysku przedsiębiorstwa w danym roku na część wypłacaną akcjonariuszom i przeznaczaną na cele rozwojowe.

17 kontakty: Akcja (finanse), Akcjonariusz, Alokacja zasobów, Dług (ekonomia), Dochód, Dywidenda, Inflacja, Odsetki, Osobowość prawna, Pakiet kontrolny akcji, Przedsiębiorstwo, Reinwestycja, Rentowność, Rok podatkowy, Stopa zysku, Upadłość, Zysk.

Akcja (finanse)

Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Akcja (finanse) · Zobacz więcej »

Akcjonariusz

Akcjonariusz – wspólnik spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej będący posiadaczem akcji wyemitowanych przez taką spółkę.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Akcjonariusz · Zobacz więcej »

Alokacja zasobów

Alokacja zasobów – przypisywanie zasobów do możliwości ich użycia.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Alokacja zasobów · Zobacz więcej »

Dług (ekonomia)

Dług w sensie ekonomicznym oznacza niespełniony przez dłużnika na rzecz wierzyciela obowiązek pewnego świadczenia w formie pieniężnej lub rzeczowej  w określonym czasie.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Dług (ekonomia) · Zobacz więcej »

Dochód

Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Dochód · Zobacz więcej »

Dywidenda

Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) – część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników bądź akcjonariuszy.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Dywidenda · Zobacz więcej »

Inflacja

Inflacja na świecie w 2010 Inflacja (łac. inflatio 'nadęcie') – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Inflacja · Zobacz więcej »

Odsetki

Odsetki – koszt, naliczany za używanie pożyczonego kapitału jego właścicielowi; standaryzowaną miarą tego kosztu w przeliczeniu na jednostkę kapitału i roczny czas użytkowania jest stopa procentowa.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Odsetki · Zobacz więcej »

Osobowość prawna

Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Osobowość prawna · Zobacz więcej »

Pakiet kontrolny akcji

Pakiet kontrolny akcji – liczba akcji, która pozwala ich posiadaczowi na faktyczną kontrolę spółki akcyjnej.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Pakiet kontrolny akcji · Zobacz więcej »

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo – wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Przedsiębiorstwo · Zobacz więcej »

Reinwestycja

Reinwestycja - jest to ponowne zainwestowanie kapitału.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Reinwestycja · Zobacz więcej »

Rentowność

Rentowność, dochodowość – parametr odzwierciedlający efektywność posiadanych przez przedsiębiorcę kapitałów oraz efektywność gospodarowania aktywami.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Rentowność · Zobacz więcej »

Rok podatkowy

Rok podatkowy, rok obrotowy – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Rok podatkowy · Zobacz więcej »

Stopa zysku

Stopa zysku – wskaźnik finansowy informujący o ekonomicznej efektywności danego przedsięwzięcia.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Stopa zysku · Zobacz więcej »

Upadłość

Upadłość (potocznie bankructwo, plajta) – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Upadłość · Zobacz więcej »

Zysk

data dostępu.

Nowy!!: Polityka dywidendowa i Zysk · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »