Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Poseł

Indeks Poseł

gmachu Sejmu, w której odbywają się posiedzenia izby niższej polskiego parlamentu Posłowie na Sali Posiedzeń Sala Posiedzeń widziana z mównicy Urządzenie do głosowania w Sali Posiedzeń Państwową Komisję Wyborczą Sali Kolumnowej w Sejmie (2015) Posłowie podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015) Polityka” (2013) Poseł – deputowany, członek parlamentu.

78 kontakty: Ambasador, Ślubowanie poselskie i senatorskie, Bierne prawo wyborcze, Burmistrz, Czynne prawo wyborcze, Deputowany, Dziennik Ustaw, Immunitet, Incompatibilitas, Instrukcje poselskie, Interpelacja poselska, Kadencja (politologia), Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Klub (parlament), Koło (parlament), Kodeks pracy, Kodeks wyborczy, Komisja Etyki Poselskiej, Konstytucja 3 maja, Konstytucja kwietniowa, Konstytucja marcowa, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Lech Garlicki, Mandat poselski, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Monitor Polski, Najwyższa Izba Kontroli, Naród, Narodowy Bank Polski, Oświadczenie majątkowe, Obrona konieczna, Odpowiedzialność karna, Państwowa Komisja Wyborcza, Parlament, Parlament Europejski, Paweł Sarnecki, Policja, Polska, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, Poseł (ujednoznacznienie), Pozbawienie wolności, Prawomocność, Prezydent miasta, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydium Sejmu, Prokurator, Przedsiębiorstwo państwowe, ..., Przestępstwo, Rada Ministrów w Polsce, Rada Polityki Pieniężnej, Radny, Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sala Kolumnowa w Sejmie, Samorząd terytorialny, Samorząd terytorialny w Polsce, Sankcja, Służba cywilna, Sędzia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmiki ziemskie, Sekretarz stanu (Polska), Senator, Skarb Państwa, Stan wyższej konieczności, Trybunał Stanu, Warszawa, Wójt, Wojewoda, Wybory parlamentarne, Zapytanie poselskie, Zasadnicza służba wojskowa, Zatrzymanie (prawo), Zgromadzenie Narodowe (Polska). Rozwiń indeks (28 jeszcze) »

Ambasador

Ambasador – szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

Nowy!!: Poseł i Ambasador · Zobacz więcej »

Ślubowanie poselskie i senatorskie

Ślubowanie nowo wybranych senatorów VIII kadencji (2011) Ślubowanie poselskie — deklaracja składana przez nowo wybranych posłów i senatorów podczas pierwszego posiedzenia izby (a przez posłów i senatorów, którzy objęli mandat w trakcie kadencji – podczas pierwszego posiedzenia, w którym uczestniczą), której złożenie jest niezbędnym warunkiem objęcia mandatu parlamentarnego.

Nowy!!: Poseł i Ślubowanie poselskie i senatorskie · Zobacz więcej »

Bierne prawo wyborcze

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) – prawo do kandydowania.

Nowy!!: Poseł i Bierne prawo wyborcze · Zobacz więcej »

Burmistrz

W wielu krajach burmistrz (śr.-w.-niem. bur(g)-mīster, dosł. mistrz miasta) jest najwyższym rangą urzędnikiem w lokalnym rządzie np.

Nowy!!: Poseł i Burmistrz · Zobacz więcej »

Czynne prawo wyborcze

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum.

Nowy!!: Poseł i Czynne prawo wyborcze · Zobacz więcej »

Deputowany

Deputowany – w niektórych krajach: członek parlamentu lub innych władz wybieralnych.

Nowy!!: Poseł i Deputowany · Zobacz więcej »

Dziennik Ustaw

Warszawie. Od 1 stycznia 2012 Dziennik Ustaw publikowany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Dziennik Ustaw (skrót: DzU, Dz.U. lub Dz. U.uwaga do skrótu), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy polski dziennik urzędowy.

Nowy!!: Poseł i Dziennik Ustaw · Zobacz więcej »

Immunitet

Immunitet (łac. immunitas – uwolnienie od obciążeń) – instytucja prawna, mocą której osoba z niej korzystająca nie podlega określonym przepisom, do przestrzegania których inne osoby są zobowiązane.

Nowy!!: Poseł i Immunitet · Zobacz więcej »

Incompatibilitas

Incompatibilitas (łac. niepołączalność) – zasada niełączenia określonych funkcji publicznych.

Nowy!!: Poseł i Incompatibilitas · Zobacz więcej »

Instrukcje poselskie

Instrukcje poselskie – akty normatywne wydawane w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej przez sejmiki ziemskie, przekazywane posłom na Sejm walny.

Nowy!!: Poseł i Instrukcje poselskie · Zobacz więcej »

Interpelacja poselska

Interpelacja poselska – jedna z form polskiej kontroli parlamentarnej.

Nowy!!: Poseł i Interpelacja poselska · Zobacz więcej »

Kadencja (politologia)

Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru.

Nowy!!: Poseł i Kadencja (politologia) · Zobacz więcej »

Kancelaria Prezydenta RP

Wiejskiej 10 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – organ pomocniczy zapewniający realizację konstytucyjnych i ustawowych obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Poseł i Kancelaria Prezydenta RP · Zobacz więcej »

Kancelaria Sejmu

Wydawnictwa Sejmowego i Biura Analiz Sejmowych Kancelaria Sejmu – urząd wspierający Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i jego organy w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym.

Nowy!!: Poseł i Kancelaria Sejmu · Zobacz więcej »

Kancelaria Senatu

kompleksie budynków Sejmu Kancelaria Senatu – urząd wykonujący zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów (Marszałka Senatu, Prezydium Senatu, Konwentu Seniorów i komisji Senatu) oraz zajmujący się udzielaniem pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.

Nowy!!: Poseł i Kancelaria Senatu · Zobacz więcej »

Klub (parlament)

Sejmie Siedziba Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (2011–2015) Klub – frakcja parlamentarzystów polskiego parlamentu.

Nowy!!: Poseł i Klub (parlament) · Zobacz więcej »

Koło (parlament)

Sejmie (2016) Koło – jedna z form zrzeszenia posłów i senatorów w polskim parlamencie.

Nowy!!: Poseł i Koło (parlament) · Zobacz więcej »

Kodeks pracy

Kodeks pracy – akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne, np. ustawa o służbie cywilnej) oraz pracodawców.

Nowy!!: Poseł i Kodeks pracy · Zobacz więcej »

Kodeks wyborczy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – ustawa regulująca prawo wyborcze w Polsce.

Nowy!!: Poseł i Kodeks wyborczy · Zobacz więcej »

Komisja Etyki Poselskiej

Komisja Etyki Poselskiej (skrót EPS) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami Zasad Etyki Poselskiej, ich uzupełnianiem i korygowaniem oraz upowszechnianiem ich wśród posłów.

Nowy!!: Poseł i Komisja Etyki Poselskiej · Zobacz więcej »

Konstytucja 3 maja

Rzeczpospolita w latach 1789–1792, po zrzuceniu protektoratu Rosji Jana Piotra Norblina Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku Sala Senatorska, widok współczesny Jan Matejko, ''Konstytucja 3 Maja 1791 roku'', 1891 Król Stanisław August Poniatowski, jeden z autorów Konstytucji 3 maja Ignacy Potocki, wniósł wielki wkład w redakcję ostatecznego kształtu Konstytucji 3 maja Adam Stanisław Krasiński (biskup kamieniecki), jeden z twórców Konstytucji 3 maja Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja Kopia Konstytucji 3 maja eksponowana w Sali Senatorskiej Medale wybite z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja Daniela Chodowieckiego Konstytucja 3 maja''. Konstytucja 3 maja, właśc.

Nowy!!: Poseł i Konstytucja 3 maja · Zobacz więcej »

Konstytucja kwietniowa

Senacie (2015) Konstytucja kwietniowa – ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej z okresu międzywojennego podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku.

Nowy!!: Poseł i Konstytucja kwietniowa · Zobacz więcej »

Konstytucja marcowa

Konstytucja marcowa 1921 (Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) – konstytucja opublikowana 1 czerwca 1921.

Nowy!!: Poseł i Konstytucja marcowa · Zobacz więcej »

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw:.

Nowy!!: Poseł i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Sobieskiego 101 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT, KRRiTV) – organ państwowy, który według Konstytucji (art. 213–215) ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Nowy!!: Poseł i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji · Zobacz więcej »

Lech Garlicki

Lech (Leszek) Garlicki (ur. 23 sierpnia 1946 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, profesor nauk prawnych.

Nowy!!: Poseł i Lech Garlicki · Zobacz więcej »

Mandat poselski

Mandat poselski – pełnomocnictwo przyznane wybranemu kandydatowi w wyborach parlamentarnych do sprawowania funkcji posła na Sejm RP.

Nowy!!: Poseł i Mandat poselski · Zobacz więcej »

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu – w Polsce poseł, będący najwyższym przedstawicielem izby niższej (Sejmu) polskiego parlamentu, stoi na straży praw i godności Sejmu RP i kieruje jego pracami.

Nowy!!: Poseł i Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“ (w praktyce najczęściej używa się nazwy Monitor Polski, oficjalny skrót to M. P.) – dziennik urzędowy wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, służący do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowej.

Nowy!!: Poseł i Monitor Polski · Zobacz więcej »

Najwyższa Izba Kontroli

Warszawie. Listopad 1939 Sejmie (2014) Najwyższa Izba Kontroli – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności.

Nowy!!: Poseł i Najwyższa Izba Kontroli · Zobacz więcej »

Naród

Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków.

Nowy!!: Poseł i Naród · Zobacz więcej »

Narodowy Bank Polski

Warszawie Gmach centrali i oddziału okręgowego w Warszawie Główny dziedziniec gmachu centrali NBP w Warszawie Krakowie Gmach NBP we Wrocławiu Łodzi Gmach NBP w Gdańsku Budynek oddziału NBP w Bydgoszczy (1864) Narodowy Bank Polski, NBP – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie.

Nowy!!: Poseł i Narodowy Bank Polski · Zobacz więcej »

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe – oświadczenie o stanie majątku własnego (ewentualnie również osób najbliższych), którego złożenie może być obowiązkowe.

Nowy!!: Poseł i Oświadczenie majątkowe · Zobacz więcej »

Obrona konieczna

Obrona konieczna – okoliczność wyłączająca bezprawność czynu zabronionego.

Nowy!!: Poseł i Obrona konieczna · Zobacz więcej »

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność karna – powinność poniesienia przez daną osobę konsekwencji określonych w prawie za konkretne przestępstwo lub wykroczenie.

Nowy!!: Poseł i Odpowiedzialność karna · Zobacz więcej »

Państwowa Komisja Wyborcza

Krajowego Biura Wyborczego (KBW) Beata Tokaj (2015) Prezesa Rady Ministrów (2014) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sali Kolumnowej w Sejmie (2015) Kodeksu wyborczego senatorom IX kadencji (2015) Czesławowi Ryszce zaświadczenia o wyborze na senatora (2015) Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) – stały (od 1991) najwyższy organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów (do Sejmu i Senatu, Prezydenta, do organów samorządu terytorialnego i Parlamentu Europejskiego) oraz referendów (ogólnokrajowych i lokalnych) w Polsce.

Nowy!!: Poseł i Państwowa Komisja Wyborcza · Zobacz więcej »

Parlament

Watykanie) Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.

Nowy!!: Poseł i Parlament · Zobacz więcej »

Parlament Europejski

Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję.

Nowy!!: Poseł i Parlament Europejski · Zobacz więcej »

Paweł Sarnecki

Paweł Stanisław Sarnecki (ur. 17 marca 1939 w Kielcach, zm. 28 listopada 2016 w Krakowie) – polski prawnik, konstytucjonalista, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowy!!: Poseł i Paweł Sarnecki · Zobacz więcej »

Policja

Komenda policji w Roskilde (Dania) Policjant z Tajlandii Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Nowy!!: Poseł i Policja · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Poseł i Polska · Zobacz więcej »

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 25 października 2015, na czas kadencji od 12 listopada 2015.

Nowy!!: Poseł i Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji · Zobacz więcej »

Poseł (ujednoznacznienie)

* poseł – deputowany (członek parlamentu).

Nowy!!: Poseł i Poseł (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Pozbawienie wolności

Kara pozbawienia wolności – jeden z najpowszechniejszych rodzajów kar polegający na przymusowym umieszczeniu skazanej osoby na określony czas w zamkniętym i strzeżonym zakładzie karnym.

Nowy!!: Poseł i Pozbawienie wolności · Zobacz więcej »

Prawomocność

Prawomocność – stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych (takich jak: decyzja administracyjna czy postanowienie) oraz do orzeczeń sądowych (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty), mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji nie może być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego lub zaskarżenia.

Nowy!!: Poseł i Prawomocność · Zobacz więcej »

Prezydent miasta

Prezydent miasta – w Polsce według obecnego stanu prawnego, organ władzy wykonawczej gminy miejskiej powyżej 100 tys.

Nowy!!: Poseł i Prezydent miasta · Zobacz więcej »

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2015 Sali Posiedzeń Sejmu, stałe miejsce zajmowane przez Prezydenta RP wspólnych posiedzeń Sejmu i Senatu zwoływanych z okazji wizyt głów obcych państw Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP) – zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Poseł i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Prezydium Sejmu

Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu.

Nowy!!: Poseł i Prezydium Sejmu · Zobacz więcej »

Prokurator

Prokurator Telford Taylor wygłaszający mowę oskarżycielską w sprawie USA vs. Alfried Krupp i in Prokurator – organ władzy państwowej, którego zadaniem jest wykrywanie i ściganie przestępstw oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia przed sądem.

Nowy!!: Poseł i Prokurator · Zobacz więcej »

Przedsiębiorstwo państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe (skróty: PP lub P.P.) – w Polsce jest to przedsiębiorstwo, którego wyłącznym właścicielem jest państwo, a ściślej rzecz biorąc Skarb Państwa.

Nowy!!: Poseł i Przedsiębiorstwo państwowe · Zobacz więcej »

Przestępstwo

Przestępstwo – czyn zabroniony uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnegoHasło w Encyclopædia Britannica, britannica.com.

Nowy!!: Poseł i Przestępstwo · Zobacz więcej »

Rada Ministrów w Polsce

gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w której odbywają się posiedzenia Rady Ministrów Warszawie (2007) Sali Posiedzeń Sejmu Rada Ministrów (zwana popularnie rządem) – konstytucyjny kolegialny organ władzy wykonawczej w Polsce.

Nowy!!: Poseł i Rada Ministrów w Polsce · Zobacz więcej »

Rada Polityki Pieniężnej

Hanna Gronkiewicz-Waltz Leszek Balcerowicz, Wrocław, 20 października 2006 Turcji Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego.

Nowy!!: Poseł i Rada Polityki Pieniężnej · Zobacz więcej »

Radny

ratuszu w Kłodzku Radny (staropol. radźca, póź. rajca) – członek rady.

Nowy!!: Poseł i Radny · Zobacz więcej »

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin Sejmu RP (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej) – podjęta w dniu 20 lipca 1992 r. przez sejm I kadencji uchwała regulująca organizację wewnętrzną Sejmu, jego porządek prac, tryb powoływania i działalności organów sejmowych oraz sposób wykonywania obowiązków określonych w Konstytucji i ustawach.

Nowy!!: Poseł i Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Rzecznik Praw Dziecka

Warszawie Rzecznik Praw Dziecka (RPD) – konstytucyjny jednoosobowy organ władzy państwowej ustanowiony artykułem 72 ust.

Nowy!!: Poseł i Rzecznik Praw Dziecka · Zobacz więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adam Zieliński, Ewa Łętowska, Andrzej Zoll i Adam Bodnar (2015) Adama Bodnara na stanowisko RPO podczas 80. posiedzenia Izby (2015) Alaksandrowi Bialackiemu (2014) Warszawie Długiej 23/25 w Warszawie Jedna z debat organizowanych przez RPO w Sali im. Władysława Bartoszewskiego, głównej sali konferencyjnej w budynku przy ul. Długiej 23/25 Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – polski jednoosobowy organ państwowy ustanowiony w 1987, utworzony w 1988.

Nowy!!: Poseł i Rzecznik Praw Obywatelskich · Zobacz więcej »

Sala Kolumnowa w Sejmie

Główne wejście do Sali Kolumnowej widziane z Holu Głównego, widoczna ozdobna metalowa krata Wnętrze sali, widok od strony głównego wejścia w kierunku stołu prezydialnego Wnętrze sali, widok od strony stołu prezydialnego w kierunku głównego wejścia Stół prezydialny oraz jedna z kolorowych rozet wykonanych z różnych rodzajów marmuru Sala Kolumnowa (oficjalnie Sala im. Kazimierza Pużaka) – druga co do wielkości i reprezentacyjności sala w Sejmie.

Nowy!!: Poseł i Sala Kolumnowa w Sejmie · Zobacz więcej »

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

Nowy!!: Poseł i Samorząd terytorialny · Zobacz więcej »

Samorząd terytorialny w Polsce

Samorząd terytorialny w Polsce – struktura samorządu terytorialnego zorganizowana w Polsce.

Nowy!!: Poseł i Samorząd terytorialny w Polsce · Zobacz więcej »

Sankcja

Sankcja (funktor normotwórczy) – społeczna reakcja na określone działanie jednostki w postaci kary lub nagrody w danej zbiorowości w zależności od tego, czy jednostka ta działa zgodnie lub niezgodnie z ustalonymi w tej zbiorowości regułami.

Nowy!!: Poseł i Sankcja · Zobacz więcej »

Służba cywilna

Służba cywilna – wyodrębniony zespół pracowników administracji rządowej.

Nowy!!: Poseł i Służba cywilna · Zobacz więcej »

Sędzia

amerykańskiego sądu Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.

Nowy!!: Poseł i Sędzia · Zobacz więcej »

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sala Posiedzeń w Sejmie Jana Matejki Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku Zygmunta III Wazy 1622 Augusta II Mocnego (Sejm koronacyjny) 1698 Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem konfederacji generalnej Obojga Narodów w Warszawie tom I część I w Warszawie w Drukarni Nadwornej JKMci i Prezesa Komisji Edukacji Narodowej z lat 1788-1792 Uchwała Sejmu o detronizacji Mikołaja I w 1831 roku Obrady Sejmu, 1931 posłowie VIII kadencji w Sali Posiedzeń (2015) Ławy poselskie z urządzeniami do głosowania Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia ustawy nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

Nowy!!: Poseł i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Sejmiki ziemskie

Jana Piotra Norblina Sejmiki ziemskie (łac. comitia minora) w dawnej Polsce (od końca XIV wieku) – zjazdy całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa.

Nowy!!: Poseł i Sejmiki ziemskie · Zobacz więcej »

Sekretarz stanu (Polska)

Minister wykonuje swoje zadania m.in. przy pomocy sekretarza stanu i podsekretarzy stanu Sekretarz stanu – najwyższy rangą urzędnik w polskim ministerstwie lub w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

Nowy!!: Poseł i Sekretarz stanu (Polska) · Zobacz więcej »

Senator

Senator – deputowany, członek parlamentu.

Nowy!!: Poseł i Senator · Zobacz więcej »

Skarb Państwa

Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych).

Nowy!!: Poseł i Skarb Państwa · Zobacz więcej »

Stan wyższej konieczności

Stan wyższej konieczności – termin stosowany w prawie karnym oraz prawie cywilnym.

Nowy!!: Poseł i Stan wyższej konieczności · Zobacz więcej »

Trybunał Stanu

Trybunał Stanu (TS) – konstytucyjny organ władzy sądowniczej w Polsce, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku prezydenta RP.

Nowy!!: Poseł i Trybunał Stanu · Zobacz więcej »

Warszawa

Hejnał warszawski Warszawa, miasto stołeczne WarszawaUstawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Nowy!!: Poseł i Warszawa · Zobacz więcej »

Wójt

Józefa Chełmońskiego Wójt (niem. Vogt, Voigt i Fauth, łac. advocatus) – urzędnik administracji lokalnej.

Nowy!!: Poseł i Wójt · Zobacz więcej »

Wojewoda

Wojewoda (łac. comes palatinus – komes pałacowy, palatyn) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.

Nowy!!: Poseł i Wojewoda · Zobacz więcej »

Wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne – wybory, w trakcie których obywatele w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli w parlamencie.

Nowy!!: Poseł i Wybory parlamentarne · Zobacz więcej »

Zapytanie poselskie

Zapytanie poselskie – jedna z form polskiej kontroli parlamentarnej.

Nowy!!: Poseł i Zapytanie poselskie · Zobacz więcej »

Zasadnicza służba wojskowa

Zasadnicza służba wojskowa – forma odbywania czynnej służby wojskowej w Polsce, polegająca na obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym.

Nowy!!: Poseł i Zasadnicza służba wojskowa · Zobacz więcej »

Zatrzymanie (prawo)

Zatrzymanie – środek przymusu w postaci pozbawienia wolności, jaki ma prawo zastosować Policja lub inne uprawnione organy ścigania (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i inne) w stosunku do osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo i jednocześnie zachodzi obawa, iż się ukryje lub zatrze ślady przestępstwa.

Nowy!!: Poseł i Zatrzymanie (prawo) · Zobacz więcej »

Zgromadzenie Narodowe (Polska)

Prezydent Andrzej Duda składający przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2015 Rozpoczęcie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 4 czerwca 2014 Prezydent Bronisław Komorowski wygłaszający orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2010 Prezydent Andrzej Duda wygłaszający orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym w Poznaniu, 15 kwietnia 2016 Zgromadzenie Narodowe – organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących wspólnie.

Nowy!!: Poseł i Zgromadzenie Narodowe (Polska) · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Posłanka.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »