Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Prąd elektryczny

Indeks Prąd elektryczny

Przykładem prądu elektrycznego przewodzonego przez powietrze jest piorun Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

50 kontakty: Amper, Amperomierz, Anion, Cewka, Cząstka, Dielektryk, Drugie prawo Kirchhoffa, Dziura elektronowa, Efekt Meissnera, Elektrolit, Elektrolit stały, Elektronika, Elektrotechnika, Element elektroniczny inercyjny, Energia elektryczna, Gęstość liczbowa, Gęstość prądu elektrycznego, German, Kation, Kondensator, Krzem, Kwazicząstka, Metale, Nadprzewodnictwo, Napięcie elektryczne, Natężenie prądu elektrycznego, Neuron, Ośrodek ciągły, Ogniwo paliwowe, Para Coopera, Pasmowa teoria przewodnictwa, Półprzewodniki, Pierwsze prawo Kirchhoffa, Piorun, Polaron, Pole elektryczne, Pole powierzchni, Pole wektorowe, Prawo Ohma, Przekrój poprzeczny, Przewodnictwo mieszane, Przewodnik elektryczny, Punkt (geometria), Rezystywność, Ruchliwość, Sieć energetyczna, Skalar (fizyka), Układ SI, Wektor, Wiatr słoneczny.

Amper

Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego (nazywane też po prostu prądem elektrycznymRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar).

Nowy!!: Prąd elektryczny i Amper · Zobacz więcej »

Amperomierz

Amperomierz tablicowy Sprężyna napinająca wskazówkę Amperomierz tablicowy oraz jego magnetoelektryczny ustrój pomiarowy. Amperomierz – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Amperomierz · Zobacz więcej »

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Anion · Zobacz więcej »

Cewka

Cewka, zwojnica, solenoid, induktor – element elektroniczny bierny.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Cewka · Zobacz więcej »

Cząstka

Cząstka – niewielki fragment materii, w znaczeniu potocznym zwykle ma kształt podobny do sfery.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Cząstka · Zobacz więcej »

Dielektryk

Dielektryk, izolator elektryczny – materiał, w którym bardzo słabo przewodzony jest prąd elektryczny.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Dielektryk · Zobacz więcej »

Drugie prawo Kirchhoffa

Przykładowe oczko obwodu zamkniętego spełniające drugie prawo Kirchhoffa Drugie prawo Kirchhoffa – zwane również prawem napięciowym, dotyczy bilansu napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym prądu stałego.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Drugie prawo Kirchhoffa · Zobacz więcej »

Dziura elektronowa

Dziura elektronowa – w pasmowej teorii przewodnictwa jest to brak elektronu w pełnym paśmie walencyjnym.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Dziura elektronowa · Zobacz więcej »

Efekt Meissnera

nadprzewodnikiem wysokotemperaturowym Linie pola magnetycznego zostają wypchnięte z nadprzewodnika w temperaturze niższej od krytycznej Efekt Meissnera, zjawisko Meissnera, także efekt Meissnera-Ochsenfelda lub zjawisko Meissnera-Ochsenfelda – zjawisko zaniku pola magnetycznego (wypchnięcia pola magnetycznego) w nadprzewodniku, gdy przechodzi on w stan nadprzewodzący.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Efekt Meissnera · Zobacz więcej »

Elektrolit

Elektrolit – termin o dwojakim znaczeniu.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Elektrolit · Zobacz więcej »

Elektrolit stały

Elektrolit stały, przewodnik superjonowy – ciało stałe charakteryzujące się wysokim przewodnictwem jonowym, powyżej 10-3 S·m-1.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Elektrolit stały · Zobacz więcej »

Elektronika

thumb Elektronika (z gr. elektron 'bursztyn, który można naelektryzować przez potarcie’ i -ikos 'na sposób; odnoszący się do’) – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Elektronika · Zobacz więcej »

Elektrotechnika

energii elektrycznej Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Elektrotechnika · Zobacz więcej »

Element elektroniczny inercyjny

Element elektroniczny inercyjny to element, dla którego płynący prąd chwilowy zależy nie tylko od chwilowego napięcia, ale także od przebiegu tego napięcia w przeszłości.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Element elektroniczny inercyjny · Zobacz więcej »

Energia elektryczna

Energia elektryczna pojęcie o kilku znaczeniach.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Energia elektryczna · Zobacz więcej »

Gęstość liczbowa

Gęstość liczbowa – wielkość intensywna określająca liczbę obiektów przypadających na jednostkę objętości.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Gęstość liczbowa · Zobacz więcej »

Gęstość prądu elektrycznego

Gęstość prądu – intuicyjnie jest to wielkość fizyczna określająca natężenie prądu elektrycznego przypadającego na jednostkę powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Gęstość prądu elektrycznego · Zobacz więcej »

German

German (Ge, łac. germanium) – pierwiastek chemiczny z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Prąd elektryczny i German · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Kation · Zobacz więcej »

Kondensator

Kondensatory stałe różnych typów i o różnych pojemnościach Kondensator o zmiennej pojemności, stosowany w starych odbiornikach radiowych Kondensator – element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Kondensator · Zobacz więcej »

Krzem

Krzem (Si, łac. silicium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Krzem · Zobacz więcej »

Kwazicząstka

Kwazicząstka (łac. quasi – niby) – sposób opisu obiektów fizycznych poprzez przybliżenie skomplikowanego układu teoretyczną cząstką, której własności w pewnym zakresie opisują wyjściowy układ.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Kwazicząstka · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Prąd elektryczny i Metale · Zobacz więcej »

Nadprzewodnictwo

lewituje nad nadprzewodnikiem schłodzonym poniżej temperatury przejścia Nadprzewodnictwo – stan materiału polegający na zerowej rezystancji, jest osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Nadprzewodnictwo · Zobacz więcej »

Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Napięcie elektryczne · Zobacz więcej »

Natężenie prądu elektrycznego

Natężenie prądu (nazywane potocznie prądem elektrycznym) – wielkość fizyczna charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Natężenie prądu elektrycznego · Zobacz więcej »

Neuron

thumb thumb Obraz mikroskopowy neuronów rdzenia kręgowego szczura barwionych metodą Cajala. Neuron, komórka nerwowa – rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Neuron · Zobacz więcej »

Ośrodek ciągły

Ośrodek ciągły (continuum) – model ciała, w którym zaniedbano cząsteczkową (atomową) budowę materiiIlustrowana encyklopedia dla wszystkich, Fizyka, WNT, Warszawa, 1985, str.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Ośrodek ciągły · Zobacz więcej »

Ogniwo paliwowe

Bezpośrednie ogniwo metanolowe w przezroczystej obudowie Schemat zasady działania ogniwa paliwowego jony hydroksylowe Ogniwo paliwowe – ogniwo generujące energię elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego do niego z zewnątrz paliwa.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Ogniwo paliwowe · Zobacz więcej »

Para Coopera

Para Coopera jest to układ dwóch fermionów (np. elektronów) oddziałujących ze sobą poprzez drgania sieci krystalicznej – fonony, opisany przez Leona Coopera i będącym elementem teorii BCS nadprzewodnictwa niskotemperaturowego.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Para Coopera · Zobacz więcej »

Pasmowa teoria przewodnictwa

Pasmowa teoria przewodnictwa elektrycznego – kwantowomechaniczna teoria opisująca przewodnictwo elektryczne.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Pasmowa teoria przewodnictwa · Zobacz więcej »

Półprzewodniki

Porównanie układu pasm Półprzewodniki – substancje, najczęściej krystaliczne, których konduktywność może być zmieniana w szerokim zakresie (na przykład od 10-8 do 103 S/cm) poprzez domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlanie lub inne czynniki.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Półprzewodniki · Zobacz więcej »

Pierwsze prawo Kirchhoffa

Pierwsze prawo Kirchhoffa – prawo dotyczące przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego, sformułowane w 1845 roku przez Gustawa Kirchhoffa.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Pierwsze prawo Kirchhoffa · Zobacz więcej »

Piorun

Piorun Film pokazujący wyładowanie atmosferyczne Błyskawica Piorun Wilnem Piorun Błyskawice Częstotliwość błyskawic w ciągu roku na km² Piorun – w meteorologii bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze powstające naturalnie, zwykle towarzyszące burzom.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Piorun · Zobacz więcej »

Polaron

Polaron - kwazicząstka powstająca jako wynik lokalnego odkształcenia sieci krystalicznej spowodowanego oddziaływaniem elektrostatycznym w wyniku przemieszczania się w krysztale naładowanej cząstki (elektronu lub dziury).

Nowy!!: Prąd elektryczny i Polaron · Zobacz więcej »

Pole elektryczne

Pole elektryczne – pole wektorowe określające w każdym punkcie siłę działającą na jednostkowy, spoczywający ładunek elektryczny.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Pole elektryczne · Zobacz więcej »

Pole powierzchni

Pole powierzchni (potocznie krótko pole lub powierzchnia) – miara przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Pole powierzchni · Zobacz więcej »

Pole wektorowe

Diagram ilustrujący pole wektorowe w przestrzeni \mathbbR^2 Diagram ilustrujący pole wektorowe w przestrzeni \mathbbR^3 Pole wektorowe – funkcja, która każdemu punktowi przestrzeni przyporządkowuje pewną wielkość wektorową.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Pole wektorowe · Zobacz więcej »

Prawo Ohma

Prawo Ohma – prawo fizyki głoszące proporcjonalność natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia panującego między końcami przewodnika.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Prawo Ohma · Zobacz więcej »

Przekrój poprzeczny

jodły Przekrój podłużny połączenia nitowego Tomograficzny przekrój klatki piersiowej Przekrój poprzeczny – dwuwymiarowy przekrój ciała.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Przekrój poprzeczny · Zobacz więcej »

Przewodnictwo mieszane

Przewodnictwo mieszane - to przewodnictwo elektryczne, przy którym nośnikami prądu elektrycznego są zarówno elektrony, jak i jony.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Przewodnictwo mieszane · Zobacz więcej »

Przewodnik elektryczny

Przewodnik elektryczny – substancja, która dobrze przewodzi prąd elektryczny, a przewodzenie prądu ma charakter elektronowy (przewodnik metaliczny).

Nowy!!: Prąd elektryczny i Przewodnik elektryczny · Zobacz więcej »

Punkt (geometria)

Ograniczony zbiór punktów w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Punkt – w aksjomatycznym ujęciu geometrii jedno z podstawowych pojęć pierwotnych.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Punkt (geometria) · Zobacz więcej »

Rezystywność

Rezystywność (oporność właściwa, opór właściwy) – wielkość charakteryzująca materiały pod względem przewodnictwa elektrycznego.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Rezystywność · Zobacz więcej »

Ruchliwość

Ruchliwość nośników – w fizyce oraz chemii, wielkość wyrażająca związek między prędkością dryfu elektronów, jonów lub innych nośników ładunku, i zewnętrznym polem elektrycznym.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Ruchliwość · Zobacz więcej »

Sieć energetyczna

Sieć energetyczna – zestaw urządzeń i instalacji służący do przesyłania lub dystrybucji nośników energetycznych.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Sieć energetyczna · Zobacz więcej »

Skalar (fizyka)

Wielkość skalarna, skalar – pojęcie używane w fizyce oznaczające wielkość fizyczną posiadającą charakter skalarny.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Skalar (fizyka) · Zobacz więcej »

Układ SI

Układ SI, właściwie Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) – znormalizowany układ jednostek miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar na XI Generalnej Konferencji Miar.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Układ SI · Zobacz więcej »

Wektor

Ilustracja wektora Wektor (z łac., „niosący; ten, który niesie; nośnik”, od vehere, „nieść”; via, „droga”) – istotny w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce obiekt mający moduł (zwany też – zdaniem niektórych niepoprawnie – długościąDługość sugeruje jednostkę długości, podczas gdy wektor może mieć zupełnie inną jednostkę. lub wartościąWartość wektora to w matematyce po prostu wektor (np. funkcja o wartościach wektorowych), więc niektórzy dydaktycy postulują niestosowanie tej nomenklatury – zob. dr. Sławomira Brzezowskiego z UJ, autora podręcznika fizyki do LO z klasy II.), kierunek wraz ze zwrotem (określającym orientację wzdłuż danego kierunku).

Nowy!!: Prąd elektryczny i Wektor · Zobacz więcej »

Wiatr słoneczny

Struktura heliosfery; w 2012 roku wykazano, że łukowa fala uderzeniowa (''bow shock'') ukazana w tym modelu w rzeczywistości nie istnieje Wiatr słoneczny – strumień plazmy wypływający ze Słońca, składający się przede wszystkim z protonów, elektronów i cząstek alfa.

Nowy!!: Prąd elektryczny i Wiatr słoneczny · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »