Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Prędkość

Indeks Prędkość

Prędkość.

31 kontakty: Całkowanie przez podstawienie, Czas, Droga (fizyka), Dydaktyka, Funkcja odwrotna, Funkcja wykładnicza, Galaktyka, Logarytm naturalny, Pochodna funkcji, Prawo Hubble’a, Prędkość (ujednoznacznienie), Prędkość światła, Prędkość kątowa, Prędkość kosmiczna, Prędkość maksymalna, Prędkość ucieczki, Przyspieszenie, Pseudowektor, Różniczka, Równanie kwadratowe, Ruch jednostajny, Ruch opóźniony, Szybkość, Układ SI, Układ współrzędnych biegunowych, Układ współrzędnych kartezjańskich, Układ współrzędnych sferycznych, Układ współrzędnych walcowych, Wektor, Wielkość fizyczna, Wymiar wielkości fizycznej.

Całkowanie przez podstawienie

Całkowanie przez podstawienie – jedna z metod obliczania zamkniętych form całek.

Nowy!!: Prędkość i Całkowanie przez podstawienie · Zobacz więcej »

Czas

Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu.

Nowy!!: Prędkość i Czas · Zobacz więcej »

Droga (fizyka)

Droga – długość odcinka toru (krzywej albo prostej), jaką pokonuje wybrany punkt ciała lub punkt materialny podczas swojego ruchu.

Nowy!!: Prędkość i Droga (fizyka) · Zobacz więcej »

Dydaktyka

Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach.

Nowy!!: Prędkość i Dydaktyka · Zobacz więcej »

Funkcja odwrotna

Funkcja odwrotna – funkcja przyporządkowująca wartościom jakiejś funkcji jej odpowiednie argumenty, czyli działająca odwrotnie do niej.

Nowy!!: Prędkość i Funkcja odwrotna · Zobacz więcej »

Funkcja wykładnicza

Funkcja wykładnicza – funkcja postaci: Niektórzy autorzy wymagają, aby podstawa a funkcji wykładniczej była różna od 1, ponieważ dla a.

Nowy!!: Prędkość i Funkcja wykładnicza · Zobacz więcej »

Galaktyka

Galaktyka Czarne Oko Galaktyka (z gr. γάλα – mleko) – duży, grawitacyjnie związany układ gwiazd, pyłu i gazu międzygwiazdowego oraz niewidocznej ciemnej materii.

Nowy!!: Prędkość i Galaktyka · Zobacz więcej »

Logarytm naturalny

Wykres funkcji logarytm naturalny w kartezjańskim układzie współrzędnych Logarytm naturalny (logarytm Nepera, logarytm hiperboliczny) – logarytm o podstawie e (liczba Eulera), gdzie e.

Nowy!!: Prędkość i Logarytm naturalny · Zobacz więcej »

Pochodna funkcji

Wykres funkcji narysowanej na czarno i linii stycznej do tej funkcji, narysowanej na czerwono. Nachylenie linii stycznej jest równe pochodnej funkcji w zaznaczonym punkcie. Pochodna funkcji – miara szybkości zmian wartości funkcji względem zmian jej argumentów, 4.5-1 (a).

Nowy!!: Prędkość i Pochodna funkcji · Zobacz więcej »

Prawo Hubble’a

Pierwotny wykres Hubble’a Prawo Hubble’a – podstawowe prawo kosmologii obserwacyjnej, wiążące odległości galaktyk r z ich tzw.

Nowy!!: Prędkość i Prawo Hubble’a · Zobacz więcej »

Prędkość (ujednoznacznienie)

*Prędkość - definicja.

Nowy!!: Prędkość i Prędkość (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Prędkość światła

Prędkość światła w zależności od kontekstu może oznaczać.

Nowy!!: Prędkość i Prędkość światła · Zobacz więcej »

Prędkość kątowa

Prędkość kątowa regułą śruby prawoskrętnej Prędkość kątowa (w fizyce) – wielkość wektorowa opisująca ruch obrotowy (np. ruch po okręgu).

Nowy!!: Prędkość i Prędkość kątowa · Zobacz więcej »

Prędkość kosmiczna

Prędkość kosmiczna – prędkość początkowa, jaką trzeba nadać dowolnemu ciału, by dzięki energii kinetycznej pokonało ono grawitację wybranego ciała niebieskiego.

Nowy!!: Prędkość i Prędkość kosmiczna · Zobacz więcej »

Prędkość maksymalna

Prędkość maksymalna – największa możliwa do osiągnięcia przez pojazd prędkość w ruchu poziomym (prostopadle do siły grawitacji).

Nowy!!: Prędkość i Prędkość maksymalna · Zobacz więcej »

Prędkość ucieczki

Prędkość ucieczki (zwana też drugą prędkością kosmiczną oznaczana VII) ciała niebieskiego – minimalna prędkość początkowa (startowa), jaką musi mieć obiekt, aby mógł opuścić pole grawitacyjne danego ciała niebieskiego, tj.

Nowy!!: Prędkość i Prędkość ucieczki · Zobacz więcej »

Przyspieszenie

Przyspieszenie – wektorowa wielkość fizyczna wyrażająca zmianę wektora prędkości w czasie.

Nowy!!: Prędkość i Przyspieszenie · Zobacz więcej »

Pseudowektor

Pętla z prądem widziana w zwierciadle wytwarza pole magnetyczne o kierunku niezgodnym z jego odbiciem Pseudowektor (wektor osiowy) – wielkość fizyczna, która przy ciągłych transformacjach układu odniesienia (takich jak translacja lub obrót) przekształca się jak wektor, natomiast przy odbiciu zwierciadlanym i symetrii środkowej transformuje się odmiennie (np. zmienia zwrot wektora).

Nowy!!: Prędkość i Pseudowektor · Zobacz więcej »

Różniczka

Różniczka – tradycyjna nazwa nieskończenie małej zmiany danej zmiennej.

Nowy!!: Prędkość i Różniczka · Zobacz więcej »

Równanie kwadratowe

rzeczywistej przy zmianie różnych współczynników Równanie kwadratowe – równanie algebraiczne z jedną niewiadomą w drugiej potędze i opcjonalnie niższych.

Nowy!!: Prędkość i Równanie kwadratowe · Zobacz więcej »

Ruch jednostajny

Ruch jednostajny – ruch, w którym w takich samych przedziałach czasowych ciało pokonuje takie same odcinki drogi.

Nowy!!: Prędkość i Ruch jednostajny · Zobacz więcej »

Ruch opóźniony

Ruch opóźniony – ruch, w którym prędkość maleje.

Nowy!!: Prędkość i Ruch opóźniony · Zobacz więcej »

Szybkość

Szybkość – termin niejednoznaczny określający tempo zmian w czasie lub wielkość fizyczną.

Nowy!!: Prędkość i Szybkość · Zobacz więcej »

Układ SI

Układ SI, właściwie Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) – znormalizowany układ jednostek miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar na XI Generalnej Konferencji Miar.

Nowy!!: Prędkość i Układ SI · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych biegunowych

Układ współrzędnych biegunowych (układ współrzędnych polarnych) – układ współrzędnych na płaszczyźnie wyznaczony przez pewien punkt O zwany biegunem oraz półprostą OS o początku w punkcie O zwaną osią biegunową.

Nowy!!: Prędkość i Układ współrzędnych biegunowych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych kartezjańskich

Dwuwymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątny) – prostoliniowy układ współrzędnych o parach prostopadłych osi.

Nowy!!: Prędkość i Układ współrzędnych kartezjańskich · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych sferycznych

Sferyczny układ współrzędnych – układ współrzędnych w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Prędkość i Układ współrzędnych sferycznych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych walcowych

Walcowy układ współrzędnych Walcowy układ współrzędnych (cylindryczny układ współrzędnych) to układ współrzędnych w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Prędkość i Układ współrzędnych walcowych · Zobacz więcej »

Wektor

Ilustracja wektora Wektor (z łac., „niosący; ten, który niesie; nośnik”, od vehere, „nieść”; via, „droga”) – istotny w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce obiekt mający moduł (zwany też – zdaniem niektórych niepoprawnie – długościąDługość sugeruje jednostkę długości, podczas gdy wektor może mieć zupełnie inną jednostkę. lub wartościąWartość wektora to w matematyce po prostu wektor (np. funkcja o wartościach wektorowych), więc niektórzy dydaktycy postulują niestosowanie tej nomenklatury – zob. dr. Sławomira Brzezowskiego z UJ, autora podręcznika fizyki do LO z klasy II.), kierunek wraz ze zwrotem (określającym orientację wzdłuż danego kierunku).

Nowy!!: Prędkość i Wektor · Zobacz więcej »

Wielkość fizyczna

Wielkość fizyczna – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć.

Nowy!!: Prędkość i Wielkość fizyczna · Zobacz więcej »

Wymiar wielkości fizycznej

Wymiar wielkości fizycznej – wyrażenie danej wielkości za pomocą wielkości podstawowych danego układu wielkości fizycznych, w postaci iloczynu wielkości podstawowych w odpowiednich potęgachLeksykon naukowo-techniczny WNT Warszawa 1984.

Nowy!!: Prędkość i Wymiar wielkości fizycznej · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Prędkość chwilowa, Prędkość liniowa, Ruch jednostajny krzywoliniowy.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »