Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Praca (fizyka)

Indeks Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych.

45 kontakty: Amper, Całka, Ciało (fizyka), Ciśnienie, Ciepło, Czas, Cząstka, Dżul, Elektryczność, Energia (fizyka), Energia wewnętrzna, Entropia, Funkcja procesu, Generator magnetohydrodynamiczny, Jednostka miary, Mechanika, Mechanika statystyczna, Metr, Napięcie elektryczne, Natężenie prądu elektrycznego, Niuton, Objętość, Ogniwo paliwowe, Pierwsza zasada termodynamiki, Położenie, Praca nieobjętościowa, Prąd elektryczny, Przemiana fizyczna, Przemieszczenie (fizyka), Różniczka niezupełna, Ruch (fizyka), Sekunda, Siła, Skalar (fizyka), Termodynamika, Termodynamika klasyczna, Układ fizyczny, Układ SI, Układ termodynamiczny, Wielkość fizyczna, Wolt, Zasada zachowania energii, Zmienna ekstensywna, Zmienna intensywna, Zmienne sprzężone (termodynamika).

Amper

Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego (nazywane też po prostu prądem elektrycznymRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar).

Nowy!!: Praca (fizyka) i Amper · Zobacz więcej »

Całka

Całka – ogólne określenie wielu różnych, choć powiązanych ze sobą pojęć analizy matematycznej.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Całka · Zobacz więcej »

Ciało (fizyka)

Ciało (ciało fizyczne) – termin fizyki i innych dziedzin nauki, oznaczający zbiór cząstek o niezerowej masie spoczynkowej, traktowany jako całość.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Ciało (fizyka) · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Ciepło

Ciepło w fizyce – jeden z dwóch, obok pracy, sposobów przekazywania energii wewnętrznej układowi termodynamicznemuHalliday, Resnick i Walker, s. 197-198.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Ciepło · Zobacz więcej »

Czas

Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Czas · Zobacz więcej »

Cząstka

Cząstka – niewielki fragment materii, w znaczeniu potocznym zwykle ma kształt podobny do sfery.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Cząstka · Zobacz więcej »

Dżul

Dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI, oznaczana J. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Dżul · Zobacz więcej »

Elektryczność

atmosferze Elektryczność (od gr. ήλεκτρον (elektron) – bursztyn) – ogólna nazwa zjawisk związanych z oddziaływaniem ciał mających ładunek elektryczny (na przykład elektronów i protonów) oraz z przepływem tych ładunków (prądem elektrycznym).

Nowy!!: Praca (fizyka) i Elektryczność · Zobacz więcej »

Energia (fizyka)

Uderzenie pioruna jest przykładem przemian energii kuli plazmowej Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii)Leksykon naukowo-techniczny WNT 1984 s. 200Encyklopedia techniki - podstawy techniki WNT 1994 s. 155 jako jego zdolność do wykonania pracyIlustrowana encyklopedia dla wszystkich.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Energia (fizyka) · Zobacz więcej »

Energia wewnętrzna

Energia wewnętrzna (Ew lub u, U) – w termodynamice jest to całkowita energia układu będąca sumą energii potencjalnej i kinetycznej makroskopowych części układu, energii kinetycznej cząsteczek, energii potencjalnej oddziaływań międzycząsteczkowych i wewnątrzcząsteczkowych, itd.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Energia wewnętrzna · Zobacz więcej »

Entropia

Entropia (s lub S) – termodynamiczna funkcja stanu, określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych (samorzutnych) w odosobnionym układzie termodynamicznym.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Entropia · Zobacz więcej »

Funkcja procesu

Funkcja procesu (funkcja drogi) – funkcja termodynamiczna zależna od historii układu (procesu termodynamicznego).

Nowy!!: Praca (fizyka) i Funkcja procesu · Zobacz więcej »

Generator magnetohydrodynamiczny

Schemat generatora MHD Generator magnetohydrodynamiczny, generator magnetogazodynamiczny – urządzenie do przetwarzania energii cieplnej gazu w energię elektryczną.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Generator magnetohydrodynamiczny · Zobacz więcej »

Jednostka miary

Wejście do historycznej siedziby brytyjskiego Urzędu Miar i Wag Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Jednostka miary · Zobacz więcej »

Mechanika

Mechanika (od greckiego mechané ‘maszyna’) ma niżej opisane znaczenia.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Mechanika · Zobacz więcej »

Mechanika statystyczna

Mechanika statystyczna (lub fizyka statystyczna) – gałąź fizyki, zajmująca się układami wielu oddziałujących ciał.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Mechanika statystyczna · Zobacz więcej »

Metr

Wzorzec metra z lat 1889–1960 Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s. Poprzednio metr zdefiniowany był jako.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Metr · Zobacz więcej »

Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Napięcie elektryczne · Zobacz więcej »

Natężenie prądu elektrycznego

Natężenie prądu (nazywane potocznie prądem elektrycznym) – wielkość fizyczna charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Natężenie prądu elektrycznego · Zobacz więcej »

Niuton

Niuton – jednostka siły w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana N. 1 N to siła, z jaką trzeba działać na ciało o masie 1 kg, aby nadać mu przyspieszenie równe 1 m/s² Nazwa niuton upamiętnia angielskiego uczonego Isaaca Newtona.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Niuton · Zobacz więcej »

Objętość

Objętość – miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Objętość · Zobacz więcej »

Ogniwo paliwowe

Bezpośrednie ogniwo metanolowe w przezroczystej obudowie Schemat zasady działania ogniwa paliwowego jony hydroksylowe Ogniwo paliwowe – ogniwo generujące energię elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego do niego z zewnątrz paliwa.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Ogniwo paliwowe · Zobacz więcej »

Pierwsza zasada termodynamiki

Pierwsza zasada termodynamiki – jedno z podstawowych praw termodynamiki, jest sformułowaniem zasady zachowania energii dla układów termodynamicznych.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Pierwsza zasada termodynamiki · Zobacz więcej »

Położenie

Położenie – wielkość fizyczna określająca umiejscowienie danego ciała w przestrzeni względem wybranego układu współrzędnych.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Położenie · Zobacz więcej »

Praca nieobjętościowa

Praca nieobjętościowa - to każdy rodzaj pracy, innej niż związana z powiększaniem objętości układu termodynamicznego.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Praca nieobjętościowa · Zobacz więcej »

Prąd elektryczny

Przykładem prądu elektrycznego przewodzonego przez powietrze jest piorun Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Prąd elektryczny · Zobacz więcej »

Przemiana fizyczna

Przemiana fizyczna (proces fizyczny) – proces, w którym można wyróżnić co najmniej dwa istotnie różniące się stany materii, tzw.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Przemiana fizyczna · Zobacz więcej »

Przemieszczenie (fizyka)

Przemieszczenie (wektor przesunięcia) – wektor łączący położenie początkowe z końcowym.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Przemieszczenie (fizyka) · Zobacz więcej »

Różniczka niezupełna

Różniczka niezupełna – w termodynamice jest pewną ilością, w szczególności ciepła Q i pracy W, które nie są funkcjami stanu i których wartość zależy od sposobu przebiegu procesu termodynamicznego.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Różniczka niezupełna · Zobacz więcej »

Ruch (fizyka)

Ruch w fizyce – zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia uznanego za nieruchomy.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Ruch (fizyka) · Zobacz więcej »

Sekunda

Sekundy odmierzane przez wskazówkę zegarka (wskazówka sekundowa jest rozmyta) Sekunda (łac. secunda – następna, najbliższa) – jednostka czasu, jednostka podstawowa większości układów jednostek miar np.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Sekunda · Zobacz więcej »

Siła

Siła – wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między ciałami.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Siła · Zobacz więcej »

Skalar (fizyka)

Wielkość skalarna, skalar – pojęcie używane w fizyce oznaczające wielkość fizyczną posiadającą charakter skalarny.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Skalar (fizyka) · Zobacz więcej »

Termodynamika

Termodynamika – dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Termodynamika · Zobacz więcej »

Termodynamika klasyczna

Termodynamika klasyczna, nazywana też fenomenologiczną, zajmuje się makroskopowymi, równowagowymi zjawiskami termodynamicznymi w oparciu o pewne aksjomaty poparte doświadczeniami.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Termodynamika klasyczna · Zobacz więcej »

Układ fizyczny

Układ fizyczny – układ (wyodrębniony, realnie lub jedynie myślowo, fragment rzeczywistości), w postaci obiektu fizycznego lub zbioru takich obiektówLeksykon naukowo-techniczny, 1984, s. 1032.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Układ fizyczny · Zobacz więcej »

Układ SI

Układ SI, właściwie Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) – znormalizowany układ jednostek miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar na XI Generalnej Konferencji Miar.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Układ SI · Zobacz więcej »

Układ termodynamiczny

energii) oraz zmiany stanu otoczenia, związane ze zmianami w układzie. równanie stanu gazu doskonałego (równanie Clapeyrona). Układ termodynamiczny – rodzaj układu fizycznego, czyli zespołu wzajemnie oddziałujących obiektów makroskopowych (ciał i pól), które mogą wymieniać energię i materię.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Układ termodynamiczny · Zobacz więcej »

Wielkość fizyczna

Wielkość fizyczna – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Wielkość fizyczna · Zobacz więcej »

Wolt

Wolt – jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI, MKS i MKSA, oznaczana V.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Wolt · Zobacz więcej »

Zasada zachowania energii

Zasada zachowania energii – empiryczne prawo fizyki, stwierdzające, że w układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała w czasie.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Zasada zachowania energii · Zobacz więcej »

Zmienna ekstensywna

Zmienna ekstensywna (wielkość ekstensywna, parametr ekstensywny) w fizyce i chemii to dowolna wielkość fizyczna, której wartość jest proporcjonalna do rozmiarów układu.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Zmienna ekstensywna · Zobacz więcej »

Zmienna intensywna

Zmienna intensywna, wielkość intensywna lub parametr intensywny w fizyce i chemii to dowolna wielkość fizyczna, która nie zależy od wielkości układu (rozmiary geometryczne, objętość) lub liczby cząsteczek układu, jego masy itp.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Zmienna intensywna · Zobacz więcej »

Zmienne sprzężone (termodynamika)

Zmienne sprzężone - w termodynamice pary zmiennych wielkości fizycznych, których iloczyny wyrażają zmiany energii.

Nowy!!: Praca (fizyka) i Zmienne sprzężone (termodynamika) · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »